Quản lý vay vốn ngân hàng - HUỲNH THÁI HUẾ THANH


1.1 Lý do chọn đề tài
Chúng ta đang sống, học tập và làm việc trong xã hội mà khoa học công nghệ đang phát triển như vũ bão. Công nghệ đang dần xâm nhập vào mọi mặt của đời sống, xã hội và đem lại rất nhiều tiện ích và ứng dụng của nó là thực tế cuộc sống chứ không còn là trên lý thuyết. Chỉ với tuổi đời cực kỳ non trẻ nhưng tin học Việt Nam đã đang dần khẳng định mình. Nhiều phần mềm mang thương hiệu Việt được thế giới công nhận và ứng dụng của nó góp phần không nhỏ cho sự phát triển của một số ngành công nghiệp và du lịch… Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của khoa học máy tính được biết đến tại các cơ quan công sở là chương trình quản lý cơ sở dữ liệu, và ở đây chúng em muốn giới thiệu đó là ứng dụng của công nghệ thông tin trong quản lý ngân hàng.
Hoạt động của ngân hàng ngày càng được mở rộng và là một ngành thiết thực không thể thiếu trong nền kinh tế mở như nước ta hiện nay vì thế việc quản lý ngân hàng bằng công nghệ là rất cần thiết bởi vì nó đem lại hiệu quả công việc rất nhiều, thời gian thực hiện công việc ngắn và độ chính xác lại cao. Ví dụ: trước kia khi chưa ứng dụng tin học vào công tác quản lý thì các công việc như cập nhật thông tin đối tác, xem các thông tin về dịch vụ của ngân hàng, công nhân viên, hoá đơn hay công việc bảng biểu, báo cáo tất cả đều làm thủ công nên các cán bộ quản lý phải mất rất nhiều thời gian mới tổng hợp được những thông tin cần thiết. Mặt khác hiện nay trong các ngân hàng, các cán bộ làm công tác quản lý thông tin của ngân hàng phải quản lý một lượng lớn thông tin về cán bộ công nhân viên. Trong công việc quản lý, họ phải quản lý thông tin của mọi đối tác như: Họ tên, ngày sinh, địa chỉ.... Từng ngày họ phải xem và cập nhật đối tác, cũng như định kỳ theo yêu cầu từ cấp trên. Cán bộ quản lý phải đưa ra các báo cáo, danh sách các đối tác, báo cáo các đối tác vay và trả tiền đúng thời hạn hay quá thời gian quy định, danh sách các dịch vụ, thông tin đối tác, bảng thanh toán của từng đối tác. Việc này mất rất nhiều thời gian và công sức của con người nên việc ứng dụng tin học vào công tác quản lý ngân hàng ngày càng trở nên hết sức cần thiết, quan trọng trong việc quản lý ngân hàng.
Xuất phát từ mục đích đó em chọn đề tài "Quản Lý Vay Vốn Cho Ngân Hàng ".
1.2 Mục tiêu của đề tài
“Quản Lý Vay Vốn Cho Ngân Hàng” được thực hiện dựa trên các chuẩn mực quản lý vay vốn của ngân hàng, nó là công cụ giúp công việc quản lý thông tin đối tác, và các công việc quản lý của ngân hàng ngày càng được thuận tiện, dễ dàng, tiết kiệm thời gian, tiền của và hiệu quả cao, chuyên nghiệp hơn.
Cũng qua đề tài này em đã bổ sung được nhiều kiến thức mới, ôn lại kiến thức cũ, thực hiện nhuần nhuyễn các thao tác trên from, report, menu... và nắm được cách tổ chức, sắp xếp, lưu trữ và quản lý thông tin của ngân hàng.
1.3 Phạm vi nghiên cứu
Khi đối tác muốn vay vốn tại ngân hàng để giao dịch. Đầu tiên đối tác đến ngân hàng nhận phiếu đăng ký vay vốn và điền đầy đủ thông tin về đối tác. Sau đó nộp lại cho ngân hàng và ngân hàng xét duyệt lại xem có điều kiện theo quy định của ngân hàng. Khi xét duyệt xong nhân viên tín dụng sẽ đăng ký đối tác, đăng ký khế ước và đưa giấy hẹn ngày giải ngân cho đối tác.
Khi đến ngày hẹn đối tác đến ngân hàng để giải ngân và khi đó nhân viên tín dụng sẽ lập phiếu giải ngân. Khi giải ngân xong thì đối tác đến ngân hàng hàng tháng để nộp lãi và đúng định kỳ phải hoàn lại vốn cho ngân hàng. Ngoài ra người quản lý và nhân viên kế toán, tín dụng có thể biết tình hình phát triển của từng vùng, địa phương và sẽ có lãi suất phù hợp. Bên cạnh đó hệ thống còn cho phép thêm, xóa, cập nhật, tra cứu những thông tin liên quan đến hoạt động vay vốn.
1.4 Nội dung thực hiện :
-Quản lý hồ sơ khế ước (Thông tin đối tác, ngày vay, kiểu trả, số tiền vay, lãi suất …).
-Quản lý đối tác (Thông tin đối tác: họ tên, CMND, điạ chỉ….)
-Quản lý phiếu thu, phiếu chi.
Phần mềm “Quản Lý Vay Vốn Cho Ngân Hàng” là một phầm mềm tương đối đầy đủ các chức năng cho quá trình thực hiện giao dịch với đối tác khi vay vốn, phục vụ tin học hóa các nghiệp vụ của ngân hàng. Phần mềm này nhằm mục đích phục vụ cho công tác hiện đại hóa nghiệp vụ vay vốn ngân hàng, từng bước làm cho các nghiệp vụ theo hướng tự động hóa.
Với đề tài này sẽ cung cấp cho người dùng nắm được các thao tác trên từng nghiệp vụ mà hệ thống quản lý. Bên cạnh đó nó giúp cho cán bộ quản trị hệ thống hiểu rõ và chủ động trong công tác bảo trì.
1.5 Phuơng pháp thực hiện:
Bước Tiêu đề bước Quan hệ với các câu hỏi đặt ra
1 Xác định yêu cầu
2 Phân tích Phân tích hết khả năng mà đề tài nêu ra
3 Thiết kế Thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng
4 Cài đặt Viết thuật toán
5 Thử nghiệm Kiểm thử


MỤC LỤC
Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1.1 Lý do chọn đề tài 1
1.2 Mục tiêu của đề tài 2
1.3 Phạm vi nghiên cứu 2
1.4 Nội dung thực hiện : 2
1.5 Phuơng pháp thực hiện: 3
Chương 2: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 4
2.1 Tổng quan về vay vốn ngân hàng 4
2.1.1 Vay vốn ngân hàng 4
2.1.2 Điều kiện vay vốn 4
2.1.3 Thương lượng khoản vay 4
2.1.4 Nhận tiền vay và các khoản trả nợ vay 5
2.1.5 Thanh lý nợ vay 5
2.1.6 Lợi ích khi sử dụng hình thức vay vốn 5
2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban tại ngân hàng 5
2.3 Hiện trạng mặt nghiệp vụ 7
2.4 Hiện trạng về mặt tin học 8
2.5 Đánh giá khả thi về kinh tế 9
2.6 Khả thi về kỹ thuật 9
2.7 Xác định yêu cầu 10
2.7.1 Yêu cầu chức năng nghiệp vụ 10
2.7.2 Yêu cầu chức năng hệ thống 11
2.7.3 Yêu cầu phi chức năng 11
Chương 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 13
3.1 Cơ sở lý thuyết và công cụ phát triển 13
3.1.1 Các khái niệm cơ bản 13
3.1.2 Công cụ phát triển 15
3.2 Xây dựng các thực thể 17
3.2.1 Mô hình quan niệm cho dữ liệu(MCD) 21
3.2.2 Mô hình luận lý cho dữ liệu(MLD) 26
3.3 Lưu đồ dòng dữ liệu: 28
3.3.1 Mô hình xử lý cấp 0 (Sơ đồ DFD ngữ cảnh). 28
3.3.2 Mô hình xử lý cấp 1(Cập nhật hệ thống). Thông tin khách hàng vay vốn. 29
3.3.3 Mô hình xử lý cấp 2. 30
3.4 Mô hình vật lý cho dữ liệu 35
Chương 4: GIỚI THIỆU GIAO DIỆN VÀ MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG 36
4.1 Sơ đồ chức năng 36
4.2 Lưu đồ và giải thuật 37
4.2.1 Mô tả một số form chức năng 37
4.2.1.1 Form đăng nhập 37
4.2.1.2 From đổi mật khẩu 38
4.2.1.3 Form đăng ký quản trị 39
4.2.1.4 Form chính 40
4.2.1.5 Form hiển thị danh sách đối tác. 42
4.2.1.6 Form hiển thị danh sách khế ước. 43
4.2.1.7 Form hiển thị phiếu chi. 46
4.2.1.8 Form hiển thị phiếu thu. 47
4.2.1.9 Form tra cứu thông tin hồ sơ khế ước. 49
4.2.1.10 Form tìm kiếm chi tiết theo loại đối tác. 49
4.2.1.11 Form tìm kiếm phiếu thu. 50
4.2.1.12 Form thống kê phiếu thu theo tháng: 51
4.2.1.13 Form thống kê phiếu thu theo tháng: 52
Chương 5: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN 53
5.1 Kết quả đạt được 53
5.2 Hạn chế 54
5.3 Hướng phát triển 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Download: