Thí sinh được phép rút hồ sơ mấy lần?
(giao duc) - Ngày 25-8, thí sinh (TS) bắt đầu được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng (ĐKXTNV) 2 vào các trường ĐH, CĐ.
Đến nay, vẫn xảy ra hiện tượng các trường gửi giấy báo trúng tuyển cho TS không dự thi và cũng không nộp hồ sơ ĐKXT vào trường mình. Vậy Bộ có biện pháp nào để hạn chế?

Năm nay quy chế tuyển sinh đã bổ sung các chế tài xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến vấn đề này. Điều 35 của quy chế quy định: Chủ tịch hội đồng tuyển sinh trường không gửi giấy triệu tập trúng tuyển cho TS không nộp hồ sơ ĐKXT vào trường. Nếu trường nào vi phạm thì sẽ cảnh cáo hoặc có hình thức kỷ luật cao hơn đối với chủ tịch hội đồng tuyển sinh và những người khác liên quan. Ngoài ra, quy chế tuyển sinh cũng quy định hình thức xử lý ở mức cảnh cáo hoặc có hình thức kỷ luật cao hơn đối với chủ tịch hội đồng tuyển sinh và những người khác liên quan, nếu vi phạm các lỗi sau: thông báo nhận và kết thúc việc nhận hồ sơ ĐKXT của TS không đúng thời gian quy định; hạ điểm trúng tuyển các NV trái quy định; tính điểm sàn với điểm môn thi đã nhân hệ số.

Ông có lưu ý gì với TS khi chuẩn bị bước vào giai đoạn xét NV2?

Một trong những điểm mới của việc xét tuyển NV2, NV3 năm nay là thời gian ĐKXT mỗi đợt là 20 ngày, kéo dài thêm 5 ngày so với mọi năm. Điều này nhằm tạo điều kiện cho TS cân nhắc kỹ hơn và lựa chọn trường, ngành phù hợp hơn với kết quả thi và khả năng của mình để nộp hồ sơ. Bộ GD-ĐT yêu cầu trong thời hạn quy định của mỗi đợt xét tuyển, hằng ngày các trường nhận hồ sơ ĐKXT của TS và công bố công khai thông tin về hồ sơ ĐKXT NV2, NV3 của TS trên website của trường. Sau khi nộp hồ sơ ĐKXT vào trường, nếu TS có NV, được rút hồ sơ ĐKXT đã nộp để nộp vào trường khác có khả năng trúng tuyển cao hơn. Các trường phải tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho TS được rút hồ sơ ĐKXT đã nộp. TS cần lưu ý là, sau khi nộp hồ sơ ĐKXT vào trường, hằng ngày các em phải theo dõi thông tin về hồ sơ ĐKXT của tất cả TS đã nộp mà trường công bố công khai để cân nhắc và quyết định có nên rút hồ sơ ĐKXT hay không.


Xin ông hướng dẫn cụ thể là TS sẽ được rút vào thời điểm nào và thủ tục ra sao?

TS được rút hồ sơ ĐKXT đã nộp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bắt đầu thời hạn nộp hồ sơ của mỗi đợt ĐKXT. Cụ thể là, đợt xét tuyển NV2, TS chỉ được rút hồ sơ ĐKXT đã nộp trong thời hạn từ ngày 25-8 đến 17 giờ ngày 10-9 và đợt xét tuyển NV3, TS chỉ được rút hồ sơ ĐKXT đã nộp trong thời hạn từ ngày 20.9 đến 17 giờ ngày 5-10.

Các trường phải tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho TS được rút hồ sơ ĐKXT đã nộp
TS trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác đến trường để rút hồ sơ ĐKXT đã nộp. Trong trường hợp ủy quyền, TS phải viết giấy ủy quyền và người được ủy quyền đến rút hồ sơ ĐKXT phải mang theo giấy ủy quyền kèm chứng minh nhân dân của mình.

Thưa ông, TS được phép rút hồ sơ mấy lần? Khi rút hồ sơ, TS có được phép tẩy xóa thông tin cũ để điền lại thông tin mới trong giấy chứng nhận kết quả thi không?

Bộ GD-ĐT không quy định số lần TS được rút hồ sơ ĐKXT đã nộp. Tuy nhiên, TS cần cân nhắc thận trọng, tính toán kỹ càng để lựa chọn trường, ngành phù hợp với kết quả thi và khả năng của mình, không nên nộp và rút hồ sơ ĐKXT nhiều lần, tránh tốn kém và tâm lý “đứng núi nọ, trông núi kia”. Trong mỗi giấy chứng nhận kết quả thi số 1 và số 2 năm nay, có thiết kế 2 phần để TS đăng ký xét tuyển NV2 (hoặc NV3) lần 1 và lần 2. TS rút hồ sơ ĐKXT NV2 (hoặc NV3) đã nộp lần 1 thì không tẩy xóa thông tin đã khai trong giấy chứng nhận kết quả thi, mà điền thông tin ĐKXT vào phần 2 của giấy chứng nhận kết quả thi. Trường hợp đặc biệt, nếu rút tiếp hồ sơ ĐKXT đã nộp, TS cần gửi đơn kèm theo giấy chứng nhận kết quả thi. Trong đơn ghi đầy đủ thông tin như các mục của giấy chứng nhận kết quả thi và gửi tới trường ĐKXT.

Các trường không được khống chế số lần rút và nộp hồ sơ của TS, mà phải tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các em. Tuy nhiên, cần lưu ý mỗi lần rút hồ sơ và nộp vào trường khác, các em sẽ phải nộp lệ phí xét tuyển 15.000 đồng/hồ sơ. Còn khi rút hồ sơ ĐKXT đã nộp, TS có được hoàn trả lệ phí xét tuyển không sẽ do hiệu trưởng các trường quyết định và công bố công khai.

Không được phép nhận hồ sơ xét tuyển trước thời hạn
Bộ GD-ĐT đã quy định: Các trường nhận hồ sơ ĐKXT NV2 và lệ phí ĐKXT từ ngày 25-8 đến 17 giờ ngày 15-9 và công bố điểm trúng tuyển NV2 chậm nhất là ngày 20-9. Đợt 3: Các trường nhận hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT từ ngày 20.9 đến 17 giờ ngày 10-10 và công bố điểm trúng tuyển chậm nhất là ngày 15-10. Các trường không kết thúc việc nhận hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT của TS nộp trong thời hạn quy định trên. Tất cả các hồ sơ ĐKXT của TS nộp trong thời hạn quy định, đều có giá trị xét tuyển như nhau. Những trường nhận hoặc kết thúc thời hạn nhận hồ sơ ĐKXT của TS không đúng quy định đều vi phạm
quy chế tuyển sinh.


(sưu tầm)