Quốc lộ 1A, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: (0703) 821655, 831155
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2011Tên ngành, chuyên ngành học
Kí hiệu trường
Mã ngành
Khối thi


Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
DCL


2.550

Các ngành đào tạo đại học:2.000

- Công nghệ thông tin

101
A, D1


- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

102
A


- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

103
A


- Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

104
A, V


- Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông

105
A, V


- Công nghệ thực phẩm

201
A, B


- Công nghệ sinh học

202
A, B


- Nông học

301
A, B


- Kinh doanh thương mại

401
A, D1


- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

402
A, C, D1


- Tài chính - Ngân hàng

403
A, D1


- Kế toán

404
A, D1


- Quản trị kinh doanh

405
A, D1


- Đông phương học

501
C, D1


- Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

601
C, D1


- Ngôn ngữ Anh

701
D1


Các ngành đào tạo cao đẳng550

- Công nghệ thông tin

C65
A, D1


- Tài chính - Ngân hàng

C66
A, D1


- Kế toán

C67
A, D1


- Quản trị kinh doanh

C68
A, D1- Tuyển sinh trong cả nước

- Trường Đại học Cửu Long không tổ chức thi tuyển sinh mà lấy kết quả thi đại học năm 2011 của những thí sinh đã thi các Khối A, B, C, D1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT vào các Trường Đại học trong cả nước để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng kí của thí sinh

- Điểm trúng tuyển chung theo ngành