Mã Đi Tuần

Chương trình này có tác dụng là chạy từng bước bài toán Mã Đi Tuần, giúp cho các bạn học sinh - sinh viên hiểu rõ hơn về thuật toán này (mình hy vọng là như vậy!)

Các bạn download tại đây:
http://www.mediafire.com/?m3az00iomm5

Sau khi down về xong, các bạn nhấp đúp vào file để cài đặt, sau khi cài đặt xong sẽ xuất hiện ngoài desktop shortcut của chương trình.

Các bạn cứ việc nhấp đúp vào shortcut là chạy chương trình. Các bạn cứ yên tâm, tuyệt đối 100% không có virus.

(Chương trình viết bằng C++ for dos, vì thế không hỗ trợ trên WINDOWS 7)

Sau khi sử dụng, các bạn vui lòng góp ý giúp mình hoàn thiện chương trình hơn!

Cảm ơn các bạn!