Sau khi mình share FTP server thì có nhiều người hỏi FTP server là gì? Mình xin nói nó là từ viết tắt của chữ : "file transfer protocol" Các bạn nhìn là sẽ hiểu ý nghĩa nó ngay!!


Thôi mình xin hướng dẫn cụ thể đây!!

Trườc tiên các bạn muốn làm thì nên chuẩn bị các software sau!! :
1. appserv-win32-2.4.5 <---- Webserver
2. webserver , Serv-U_6[1].3.0.0_Crack_and_Serial <-- Ftp Sever
3. dyndns-setup <--- Biến Ip Động của bạn thành IP Tĩnh.

or cũng có thể dùng ducsetup
Các bạn cũng có thể sử dụng nhiều software khác để tạo Webserver hoặc FTP server nhưng hiện nay tôi đang sử dụng 2 software trên cũng good.

Thứ nhất các bạn hãy vào modem của các bạn mở Port 80 và 21 ra

Công dụng các port đó chắc mình không cần nói và không cần hướng dẫn cách config cho từng loại modem vì nó quá tốn nhiều thời gian vã lại cũng có rất nhiều bài hướng dẫn các bạn config modem.

Sau khi Đã config xong modem rùi thì các bạn chay appserv-win32-2.4.5.
Thế là xong cái thằng Webserver
Nếu tôi nhớ không lầm thì sau khi setup xong nó sẽ có đường dẫn như thế này : C:\AppServ\www\
Nếu các bạn muốn test được hay chưa thì vào http://showmyip.com, lấy số IP của mình vào trang này http://vtunnel.com vì sao lại phải vào trang vtunnel nhỉ. Vì các bạn không thể nào biết là mình đã có thể đưa webserver ra net chưa khi vào đó các bạn sẽ giả danh một IP nước ngoài nào đó lướt vào webserver của các bạn hay nom na như thế đó. Các bạn cũng có thể nhờ bạn bè ở nơi khác mở thư thay vì vào trang đó.Thế là đã xong thằng Webserver.

Giờ là thằng FTP server. sau khi các bạn download xong Serv-U_6[1].3.0.0_Crack_and_Serial thì giải nén ra. Trong đó có file setup cùng với serial or crack.
Việc sử dụng nó cũng rất dễ dàng, theo tôi là software này rất dể cho những ai mới đầu làm ftp server.
Sau khi bạn vào Ser-U thì nó sẽ chia làm 2 bảng.

Bảng tay trái có cây domain -------> right click --------> tạo newdowmain.

Gõ số Ip máy vi tính của bạn vào . Vd máy của tôi là 10.0.0.3 thì tôi gõ vào đó y chang như vậy.
Sau đó nhấn next. Tới domain name : gõ gì cũng được, sau đó next. tới port là 21 giữ nguyên nhấn next.
Sau khi tạo domain xong các bạn Mởi dấu + user ra để tạo tài khoản riêng và phân quyển riêng cho người truy cập..

--------------------> giờ đi cái đã tối nói tiếpp......... Mong các bạn đoán đọc nhé!! Bài này còn thiếu soát nhiều, mong các bạn đừng cười!!

Sau khi đã tạo FTP Server và Webserver đầy đủ rùi thì các bạn phải làm cho số IP Động của bạn thành IP Tĩnh.
Hiện nay tôi thấy có 2 chỗ Free về vấn đề này và rất good.

Đó là dyndns-setup và ducsetup các bạn download ở trên.

vào đây để regis account

ducsetup : http://www.no-ip.com/
và DYnDNs : http://www.dyndns.com/account