+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Tính gần đúng tích phân xác định bằng Công thức Hình thang

 1. #1
  Status : Administrator đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Đến từ : Ninh Kiều - Cần Thơ
  Bài gửi : 1.450

  Tính gần đúng tích phân xác định bằng Công thức Hình thang

  Mã:
  (*Cong thuc Hinh thang*)
  Clear[x, y, f, a, b, n, h, x, fx];
  y = Input["Nhap f(x)"];
  f[x_] = y;
  a = Input["Nhap can duoi a"];
  b = Input["Nhap can tren b"];
  n = Input["Nhap so doan chia n"];
  Print["f(x) = ", y];
  Print["a = ", a];
  Print["b = ", b];
  Print["So doan chia n = ", n];
  h = (b - a)/n;
  x = Table[a + i*h, {i, 0, n}];
  fx = Table[f[x[[i]]], {i, 1, n + 1}];
  HinhThang = (h/2)*(fx[[1]] + fx[[n + 1]] + 2Sum[fx[[i]], {i, 2, n}]);
  Print["Cong thuc hinh thang I = ", HinhThang];
  Plot[y, {x, a, b}];

 2. #2
  Status : Administrator đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Đến từ : Ninh Kiều - Cần Thơ
  Bài gửi : 1.450

  Re: Tính gần đúng tích phân xác định bằng Công thức Hình thang

  PHP Code:
  #include "math.h"
  #include "conio.h"
  #include "iostream.h"
  /*Nhap vao mot da thuc luu he so trong A[] va co Bac*/
  double*NhapDaThuc(int Bac) {
      
  double *= new double [Bac+1];
      for(
  int i0i<=Baci++) {
          
  cout<<"a"<<i<<" = ";
          
  cin>>A[i];
      }
      return 
  A;
  }

  /*Xuat da thuc co he so A[] va Bac*/
  void XuatDaThucdouble*A,int Bacchar*s) {
      
  cout<<"Da Thuc Vua Nhap la:\n";
      
  cout<<s<<" = "<<A[0];
      for(
  int i=1i<=Baci++){
          if(
  A[i]>0
              
  cout<<" + "<<A[i]<<"x^"<<i;
          if(
  A[i]<0
              
  cout<<A[i]<<"x^"<<i;
      }
  }

  /*Tinh gia tri cua da thuc tai diem x*/
  double f(double*Aint Bacdouble x) {
       
  double KetQua A[Bac];
      for(
  int i=Bac-1i>=0i--)
          
  KetQua=KetQua*A[i];
      return 
  KetQua;
  }

  /*Công thức hình thang tính tích phân  .*/
  double CongThucHinhThang(double*A,int Bacdouble adouble bint n) {
      
  double h = (b-a)/n;
      
  double KetQua=0;
      
  double*= new double [n+1];
      for(
  int i=0;i<=n;i++)
          
  F[i]=f(A,Bac,a+i*h);
      for(
  1;i<n;i++)
          
  KetQua+=F[i];
      
  KetQua h*((F[0]+F[n])/KetQua);
      
  delete F;
      return 
  KetQua;
  }

  /*Công thức hình thang tính tích phân , với f(x) là đa thức bậc Bacf, g(x) là đa thức bậc Bacg*/
  double CongThucHinhThangdouble*Fx,int BacFxdouble*Gx,
                  
  int BacGx,double adouble bint n) {
      
  double h = (b-a)/n;
      
  double KetQua=0;
      
  double*= new double [n+1];
      for(
  int i=0i<=n;i++) {
          if (
  f(Gx,BacGx,a+i*h) == 0) {
              
  cout<<"\nHam f(x)/g(x) khong lien tuc tren [a,b]";
              return -
  1;
          }
          else {
              
  F[i]=f(Fx,BacFx,a+i*h)/f(Gx,BacGx,a+i*h);
          }
      }
      for(
  1i<ni++)
          
  KetQua+=F[i];
      
  KetQua h*((F[0]+F[n])/KetQua);
      
  delete F;
      return 
  KetQua;
  }

  /*Chuong Trinh Chinh*/
  void main() {
      
  clrscr();
      
  double*Fx,a,b,Epxilon;
      
  int Bacf,n;
      
  cout<<"Nhap Vao Bac Cua Da Thuc:";
      
  cin>>Bacf;
      
  Fx NhapDaThuc(Bacf);
      
  XuatDaThuc(Fx,Bacf,"f(x)");
      
  cout<<"\nNhap Can Tich Phan a Den b:\n";
      
  cout<<"a = ";
      
  cin>>a;
      
  cout<<"b = ";
      
  cin>>b;
      
  cout<<"Nhap Vao So Doan Chia n = ";
      
  cin>>n;
      
  cout<<"I = "<<CongThucHinhThang(Fx,Bacf,a,b,n);
      
  getch();
      
  delete Fx;


+ Trả lời chủ đề

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
Trang Chủ Việc Làm Gia Sư Gia sư