+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Demo code thêm - sửa - xóa trong mô hình quản lý sách thư viện

 1. #1
  Status : trangthanh_alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 516

  Demo code thêm - sửa - xóa trong mô hình quản lý sách thư viện

  Mã:
  ---** THEM DU LIEU  **---------
  --kiem tra du lieu truoc khi chen
  if exists (select name from sysobjects where name like 'Pro_1')
  drop Procedure Pro_1
  go
  create proc Pro_1(@manm varchar(50), @mapl int, @tennm nvarchar(50), @holotnm nvarchar(100) , @hientrang bit)
  as
  if exists (select mapl from phanloai_nguoimuon where mapl=@mapl)
  begin
  if not exists (select manm from nguoimuon where manm=@manm)
  begin
  insert into nguoimuon(manm,mapl,tennm,holotnm,hientrang)
  values (@manm,@mapl,@tennm,@holotnm,@hientrang)
  print 'Đa chèn thành công'
  end
  else 
  print 'Đa co nguoi muon sach voi ma so '+ cast (@manm as varchar)
  return 0
  end
  go
  exec Pro_1 '10',1,'tuyết','ngọc',1
  go
  exec Pro_1 '14',1,N'tuyết',N'ngọc',1
  go
  exec Pro_1 '15',1,N'tuyết',N'ngọc',1
  go
  exec Pro_1 '16',1,N'tuyết',N'ÁNH',1
  go
  select * from nguoimuon
  ----** CAP NHAT DU LIEU **-----
  ------- CAP NHAT BANG PHAN LOAI NGUOI MUON -------
  IF EXISTS PRO_2(SELECT NAME FROM SYSOBJECTS WHERE NAME LIKE 'PRO_2')
  DROP PROCEDURE PRO_2
  GO
  CREATE PROC PRO_2 (@MAPL INT , @TENPLMOI NVARCHAR(50))
  AS
  IF EXISTS (SELECT MAPL FROM PHANLOAI_NGUOIMUON WHERE MAPL=@MAPL)
  BEGIN
  UPDATE PHANLOAI_NGUOIMUON
  SET TENPL =@TENPLMOI
  WHERE MAPL = @MAPL
  PRINT N'ĐÃ CẬP NHẬT THÀNH CÔNG'
  RETURN 1
  END
  ELSE
  PRINT N'KHÔNG CÓ NGƯỜI MƯỢN SÁCH NÀO CÓ MÃ SỐ ' + @MAPL
  RETURN 0
  GO
  ---THỰC THI
  EXEC PRO_2 1,N'GIANG VIÊN'
  GO
  EXEC PRO_2 3,N'GIANG VIÊN'
  GO
  SELECT * FROM PHANLOAI_NGUOIMUON
  
  ---     XÓA DU LIEU      --------------
  -------**** XOA DU LIEU TRONG BANG NGUOI MUON ***----------
  IF EXISTS( SELECT NAME FROM SYSOBJECTS WHERE NAME LIKE 'PRO_3')
  DROP PROCEDURE PRO_3
  GO
  CREATE PROC PRO_3 @TENPL2 NVARCHAR(50)
  AS
  IF EXISTS(SELECT MAPL FROM PHANLOAI_NGUOIMUON WHERE TENPL = @TENPL2)
  BEGIN
  		IF EXISTS(SELECT MAPL FROM PHANLOAI_NGUOIMUON N1 , NGUOIMUON N2 WHERE N1.MAPL = N2.MAPL AND N1.TENPL = @TENPL2)
  		BEGIN
  			PRINT 'KHÔNG THỂ XÓA DỮ LIỆU TRONG BẢNG PHÂN LOẠI NGƯỜI MƯỢN SÁCH VÌ RÀNG BUỘC KHÓA NGOẠI VỚI BẢNG NGƯỜI MƯỢN'
  			RETURN 0
  			END
  			ELSE
  			DELETE FROM PHANLOAI_NGUOIMUON
  			WHERE TENPL = @TENPL2
  			PRINT 'ĐÃ XÓA TEN PHAN LOAI ' + @TENPL2
  			END
  			ELSE 
  			BEGIN
  			PRINT 'KHÔNG CÓ TÊN LOẠI NGƯỜI MUON ' + @TENPL2
  				RETURN 0
  		END
  GO
  ---THỰC THI
  EXEC PRO_3 'GIANG VIEN'
  GO
  SELECT * FROM PHANLOAI_NGUOIMUON
  KẾT QUẢ:
  1.THÊM BỊ TRÙNG DỮ LIỆU - THÔNG BÁO DỮ LIỆU ĐÃ TỒN TẠI

  2.DỮ LIỆU KHÔNG BỊ TRÙNG - CHÈN DỮ LIỆU THÀNH CÔNG

  3.KẾT QUẢ SAU KHI CHÈN DỮ LIỆU

  4. CẬP NHẬT DỮ LIỆU NHƯNG MÃ SỐ LẠI KHÔNG CÓ TRONG BẢNG DỮ LIỆU -> LỖI

  5.MÃ SỐ ĐÃ TỒN TẠI, CẬP NHẬT LẠI DỮ LIỆU THÀNH CÔNG

  6. CHƯA XÓA ĐƯỢC DỮ LIỆU- NHƯNG VẪN HIỆN THÔNG BÁO THÀNH CÔNG - MONG THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN GIÚP MÌNH VỚI
  Lần sửa cuối bởi trangthanh_alpha; 12-10-2011 lúc 10:35 PM

 2. #2
  Status : ngocthanh_alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 448
  Code nhìn cũng hay, khá chặc chẽ, nhưng hơi khó hiểu. Dưới đây là một cách khác nhìn khá dễ hiểu cho mấy bạn mới làm quen với procedure.
  Đối tượng thao tác: Phan_Loai_Sach
  ***********Thêm***********
  create procedure [dbo].[ThemPhanLoaiSach]
  @MaLoai int,
  @TenLoai varchar(100)
  as
  begin
  if exists (select MALOAI from PHAN_LOAI_SACH WHERE MALOAI=@MaLoai)
  begin
  PRINT N'MÃ PHÂN LOẠI ĐÃ TỒN TẠI'
  end
  else
  begin
  INSERT INTO PHAN_LOAI_SACH(MALOAI,TENLOAI) VALUES(@MaLoai,@TenLoai)
  end
  end
  go
  ****thực thi*********
  exec ThemPhanLoaiSach 1,'Tin Hoc Dai Cuong'
  go
  select * from Phan_Loai_Sach
  ***********Sửa*********
  create procedure [dbo].[SuaPhanLoaiSach]
  @MaLoai int,
  @TenLoai varchar(100)
  as
  begin
  if exists(select MALOAI FROM PHAN_LOAI_SACH WHERE MALOAI=@MaLoai)
  begin
  update PHAN_LOAI_SACH set MALOAI=@MaLoai,TENLOAI=@TenLoai where MALOAI=@MaLoai
  end
  else
  begin
  print N'Mã phân loại ko tồn tại'
  end
  end
  go
  ***thuc thi****
  exec SuaPhanLoaiSach 1,'Tin Hoc Dai Cuong 1'
  go
  select * from Phan_Loai_Sach
  ***********Xóa***********
  create procedure [dbo].[XoaPhanLoaiSach]
  @MaLoai int
  as
  begin
  if exists(select MASACH from SACH a,PHAN_LOAI_SACH b where a.MALOAI=b.MALOAI)
  begin
  print N'Tồn tại dữ liệu nên không thể xóa'
  end
  else
  begin
  delete FROM PHAN_LOAI_SACH WHERE MALOAI=@MaLoai
  end
  end
  go
  ****Thực Thi****
  exec XoaPhanLoaiSach 1,'Tin Hoc Dai Cuong 1'
  go
  select * from Phan_Loai_Sach
  Lưu ý:
  - Code trên chỉ mang tính chất tham khảo, cách viết procedure còn hạn chế.
  - Rất mong sự đóng góp của các bạn.
  Lần sửa cuối bởi ngocthanh_alpha; 15-10-2011 lúc 01:06 AM
  Học là vô bờ +_+ Kiến thức là vô bến
  http://giasualpha.com <--SỰ LỰA CHỌN ĐÁNG TIN CẬY CỦA BẠN

+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
Trang Chủ Việc Làm Gia Sư Gia sư