Xem chi tiết:
ĐỀ THI MÔN ANH VĂN KHỐI A
Đề thi:http://thanglongstudy.com/wp-content...anh_d_2003.pdf
Đáp án:http://thanglongstudy.com/wp-content...anh_D_2003.pdf