+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Sắp xếp cấu trúc NGÀY THÁNG theo ngày - tháng - năm

 1. #1
  Status : Administrator đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Đến từ : Ninh Kiều - Cần Thơ
  Bài gửi : 1.450

  Sắp xếp cấu trúc NGÀY THÁNG theo ngày - tháng - năm

  Bài toán: cho cấu trúc dữ liệu Ngày tháng như sau:
  Mã:
  typedef struct NgayThang{
    unsigned char Ngay;
    unsigned char Thang;
    unsigned int Nam;
  };
  typedef struct NgayThang * ptrNgayThang;
  Viết chương trình nhập vào n cấu trúc NGÀY THÁNG và sắp xếp n ngày tháng tăng dần theo ngày - tháng - năm.

 2. #2
  Status : Administrator đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Đến từ : Ninh Kiều - Cần Thơ
  Bài gửi : 1.450
  Mã:
  #include "stdio.h"
  #include "conio.h"
  
  typedef struct NgayThang{
    unsigned char Ngay;
    unsigned char Thang;
    unsigned int Nam;
  };
  typedef struct NgayThang * ptrNgayThang;
  
  //nhap ngay thang
  NgayThang Nhap()
  {
  	NgayThang nT;
  	printf("\tNhap ngay: ");
  	scanf("%d",&nT.Ngay);
  	printf("\tNhap thang: ");
  	scanf("%d",&nT.Thang);
  	printf("\tNhap nam: ");
  	scanf("%d",&nT.Nam);
  	return nT;
  }
  //nhap n ngay thang
  ptrNgayThang Nhap(unsigned int n) {
  	ptrNgayThang temp = new NgayThang[n];
  	for(unsigned int i = 0; i<n; i++)
  	{
  		printf("Nhap ngay thu %d: \n",i);
  		temp[i] = Nhap();
  	}
  	return temp;
  }
  //xuat 1 ngay thang
  void Xuat(NgayThang nT)
  {
  	printf("%d-%d-%d ",nT.Ngay,nT.Thang,nT.Nam);
  }
  //xuat n ngay thang
  void Xuat(ptrNgayThang temp, unsigned int n) {
  	for(unsigned int i = 0; i<n; i++)
  	{
  		Xuat(temp[i]);
  	}
  }
  //sap xep theo nam
  void Bubble_Sort(ptrNgayThang A, unsigned int n){
  	NgayThang temp;
  	for(unsigned int i = 0; i<n-1; i++)
  		for(unsigned int j = n-1; j>i;j--)
  		{
  			if(A[j].Nam<A[j-1].Nam
  				||(A[j].Nam==A[j-1].Nam && A[j].Thang<A[j-1].Thang)
  				||(A[j].Nam==A[j-1].Nam && A[j].Thang == A[j-1].Thang && A[j].Ngay<A[j-1].Ngay)
  			)
  			{
  				temp = A[j];
  				A[j] = A[j-1];
  				A[j-1] = temp;
  			}
  		}
  }
  //chuong trinh chinh
  void main()
  {
  	clrscr();
  	ptrNgayThang p;
  	unsigned int n;
  	printf("Nhap vao so diem n = ");
  	scanf("%d",&n);
  	p = Nhap(n);
  	
  	printf("Danh sach ngay thang vua nhap:\n");
  	Xuat(p,n);
  	
  	Bubble_Sort(p,n);
  	
  	printf("\nDanh sach vua sap xep:\n");
  	Xuat(p,n);
  	getch();
  }

+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
Trang Chủ Việc Làm Gia Sư Gia sư