Mọi người xem chi tiết tài liệu tại Đây:
http://thanglongstudy.com/dien-dan/fckeditor/file/[TiengAnh12]SoGDDTThanhHoa-ThiHSG-2007-2008.pdf