Mọi người xem chi tiết tài liệu tại Đây:
http://thanglongstudy.com/dien-dan/fckeditor/file/[TiengAnh12]THPTConCuong-ThiHocSinhGioi-2009-2010.pdf