Mọi người xem chi tiết tài liệu tại Đây:
http://thanglongstudy.com/dien-dan/fckeditor/file/[TiengAnh12]THPTNamDan1-NgheAn-ThiHSG-2008-2009.pdf