Mọi người xem chi tiết tại liệu tại Đây:
http://thanglongstudy.com/dien-dan/fckeditor/file/[TiengAnh12]THPTTanThuong-LamDong-ThiHSG-2009-2010.pdf