Mọi người xem chi tiết tài liệu tại Đây:
http://thanglongstudy.com/dien-dan/fckeditor/file/[TiengAnh12]SoGDDTQuangNam-ThiHSG-Vong2-2006-2007.pdf