Module Mathematica 5.1 - Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Jordan
Tham khảo tài liệu về phương pháp Jordan:
DOWNLOAD CODE: