+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Tính tổng các số nguyên tố trong trên danh sách L

 1. #1
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Tính tổng các số nguyên tố trong trên danh sách L

  BÀI TOÁN
  Tính tổng các số nguyên tố trong trên danh sách L.
  CODE MẪU 1:
  Mã:
  Clear[t];
  t = Sum[If[PrimeQ[L[[i]]], L[[i]], 0], {i, Length[L]}];
  Print["Tong cac so nguyen to trong danh sach L: ", t];
  CODE MẪU 2:
  Mã:
  Clear[L1, t, i];
  L1 = Select[L, PrimeQ];
  t = Sum[L1[[i]], {i, Length[L1]}];
  Print["Tong cac so nguyen to: ", t];
  CODE MẪU 3:
  Mã:
  SumPrime[L_] := Module[{temp, i, n},
     	n = Length[L];
     	temp = 0;
     	For[i = 1, i ≤ n, i++,
      		If[PrimeQ[L[[i]]], temp += L[[i]]];
      	];
     	Return[temp];
     ];
  Print["Tong nguyen to: ", SumPrime[L]];

 2. #2
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  In ra phần tử đầu, giữa và cuối của danh sách đơn L

  In ra phần tử đầu, giữa và cuối của danh sách đơn L

  Mã:
  Print["Phan tu dau: ", First[L]];
  Print["Phan tu dau: ", L[[Ceiling[n/2]]]];
  Print["Phan tu cuoi: ", Last[L]];

 3. #3
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Tạo ra danh sách L1 từ danh sách L với các phần tử không là số nguyên tố

  Tạo ra danh sách L1 từ danh sách L với các phần tử không là số nguyên tố

  Mã:
  Clear[K];
  L1 = Select[L, ! PrimeQ[#] &];
  Print["Danh sach khong co phan tu nguyen to: ", L1];
  CÁCH 2:
  Mã:
  ListPrime[L_] := Module[{i, temp},
     	temp = {};
     	For[i = 1, i <= Length[L], i++,
      		If[! PrimeQ[L[[i]]], temp = Append[temp, L[[i]]]];
      	];
     	Return[temp];
     ];
  Print["Danh sach khong nguyen to: ", L1 = ListPrime[L]];

 4. #4
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Ước chung lớn nhất của các phần tử trong danh sách L

  Mã:
  Print["Uoc chung lon nhat: ", GCD[Delete[L, 0]]];

 5. #5
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Chia danh sách L thành 2 danh sách mới L1 và L2

  Mã:
  Clear[L1, L2];
  Print["Danh sach L1 ", L1 = Take[L, Ceiling[Length[L]/2]]];
  Print["Danh sach L2 ", L2 = Take[L, - (Ceiling[Length[L]/2] - 1)]];

 6. #6
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Xoá phần tử có giá trị x trong danh sách L

  Mã:
  Clear[x];
  x = Input["Nhap phan tu can xoa"];
  Print["Danh sach vua xoa: ", Delete[L, Position[L, x]]];

+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
Trang Chủ Việc Làm Gia Sư Gia sư