Mọi người xem chi tiết tài liệu tại Đây:
http://thanglongstudy.com/dien-dan/f...le/01_Ruou.pdf