Mọi người xem chi tiết tài liệu tại Đây:
http://thanglongstudy.com/dien-dan/fckeditor/file/Tiet_1On_tap_dau_nam[1].pdf