Mọi người xem chi tiết tài liệu tại Đây:
http://thanglongstudy.com/dien-dan/fckeditor/file/11%20GAPB%2008%20mat[easyvn_net].pdf