+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Lập trình đệ quy với Mathematica 5.1

 1. #1
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Lập trình đệ quy với Mathematica 5.1

  Tính n!


  Mã:
  (*Viet ham xu ly trong truong hop n < 0*)
  GiaiThua[n_] := If[n < 0, Return[-GiaiThua[-n]], If[n == 1 || n == 0,
     Return[1], Return[n*GiaiThua[n - 1]]]];
  (*Goi ham va tham so*)
  n = Input["Nhap vao gia tri n"];
  Print[n, "!=", GiaiThua[n]];
  Hãy chú ý với từng dấu &quot;,&quot; và dấu &quot;;&quot;

 2. #2
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Ước chung lớn nhất của 2 số nguyên dương a và b theo thuật toán Euclide

  Ước chung lớn nhất của 2 số nguyên dương a và b theo thuật toán Euclide
  Mã:
  (*Uoc chung lon nhat cua 2 so nguyen a va b*)
  UCLN[a_, b_] := If[a > b, UCLN[a - b, b], If[a < b, UCLN[a, b - 
     a], Return[a]]];
  a = Input["Nhap a"];
  b = Input["Nhap b"];
  Print["Uoc chung lon nhat cua a = ", a, " va b = ", b, " la ", UCLN[a, b]];

 3. #3
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Tìm phần tử Fibonacci thứ n

  Tìm phần tử Fibonacci thứ n

  Mã:
  Fibo[n_] := If[n == 1 || n == 2, Return[1], Return[Fibo[n - 1] + Fibo[n - 2]]]

 4. #4
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Ước chung lớn nhất của 1 danh sách n phần tử

  Mã:
  (*Uoc chung lon nhat cua 2 so a va b*)
   UCLN[a_, b_] := If[a == b, Return[a], If[a > b, Return[UCLN[a - b, b]], 
    Return[UCLN[a, b - a]]]]
   (*Uoc chung lon nhat cua n so*)
   UCLNList[L_, n_] := If[n == 1, Return[L[[1]]], If[
      n == 2, Return[
       UCLN[L[[1]], L[[2]]]], Return[UCLN[UCLNList[L, n - 1], L[[n]]]]
      ]
     ]

 5. #5
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Bài toán tháp Hà Nội

  Chuyển n đĩa từ cột 1 sang cột 2 lấy cột 3 làm trung gian. Thứ tự các đĩa được sắp xếp từ nhỏ đến lớn (cái lớn nắm phía dưới).
  Mã:
  (*Bai toan thap Ha Noi*)
  Move[n_, a_, b_] := If[n == 1
     ,
     Print[a, "-->", b]
     ,
     Move[n - 1, a, 6 - a - b];
     Move[1, a, b];
     Move[n - 1, 6 - a - b, b];
  ];
  n = Input[];
  Print["Chuyen ", n, " dia tu a sang b"];
  Move[n, 1, 2];

 6. #6
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Tìm kiếm nhị phân trên danh sách có thứ tự

  Tìm kiếm nhị phân trên danh sách có thứ tự giảm


  Mã:
  BinarySearch[L_, x_, i_, j_] := Module[{Mid},
     	Mid = Ceiling[(i + j)/2];
     	If[i ≤ j,
      	If[L[[Mid]] == x,
        		Return[True];
        		,
        		If[L[[Mid]] < x,
          		Return[BinarySearch[L, x, i, Mid - 1]];
          		,
          		Return[BinarySearch[L, x, Mid + 1, j]];
          	];
        	];
      	,
      	Return[False];	
      ];
  ];

 7. #7
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Tích các phần tử trong danh sách

  Tích các phần tử trong danh sách

  Mã:
  ProductList[L_, n_] := If[n == 1,
     				Return[L[[1]]]
     				,
     				Return[L[[n]] ProductList[L, n - 1]];
     			];

+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
Trang Chủ Việc Làm Gia Sư Gia sư