+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Phát sinh dữ liệu ngẫu nhiên cho bài toán

 1. #1
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Phát sinh dữ liệu ngẫu nhiên cho bài toán

  BÀI TOÁN
  Phát sinh danh sách L gồm n số nguyên trong khoảng [a,b] với a,b và n nhập từ bàn phím.
  CODE MẪU
  Mã:
  (*Phat sinh danh sach so nguyen gom n phan tu trong khoang [a, b]*)
  n = Input["Nhap gia tri cua n"];
  a = Input["Nhap a"];
  b = Input["Nhap b"];
  L = Table[Random[Integer, {a, b}], {n}];
  Print["Danh sach vua tao:", L];

 2. #2
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Phát sinh danh sách L gồm các số chẵn từ 2 đến n

  BÀI TOÁN
  Phát sinh danh sách L gồm các số chẵn từ 2 đến n với n được nhập từ bàn phím
  CODE MẪU
  Mã:
  (*Phat sinh danh sach so chan tu 2 den n*)
  n = Input["Nhap gia tri cua n"];
  L = Table[i, {i, 2, n, 2}];
  Print["Danh sach L vua tao:", L];

 3. #3
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Phát sinh danh sách L gồm các số nguyên tố

  BÀI TOÁN
  Phát sinh danh sách L gồm n số nguyên trong khoảng [2,m] với n, m nhập từ bàn phím.
  CODE MẪU
  Mã:
  (*Phat sinh danh sach L gom n so nguyen to trong khoang [2, m]*)
  Clear[n, Temp];
  ListPrime[n_] := Module[{temp, i},
             temp = {};
             i = 1;
             While[Prime[i] ≤ n,
                temp = Append[temp, Prime[i]];
                i++;
              ];
             Return[temp];
           ];
  n = Input["Nhap n"];
  m = Input["Nhap m"];
  Temp = ListPrime[m];
  L = Table[Temp[[Random[Integer, {1, Length[Temp]}]]], {n}];
  Print["n = ", n];
  Print["m = ", m];
  Print["Danh sach L vua tao: ", L];
  VÍ DỤ
  Mã:
  n = 10
  m = 20
  Danh sach L vua tao:{13,17,2,17,11,19,7,3,17,3}

 4. #4
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Phát sinh danh sách L gồm các số các số lẻ

  BÀI TOÁN
  Phát sinh danh sách L gồm n số lẻ trong khoảng [1,m] với n,m được nhập từ bàn phím
  CODE MẪU
  Mã:
  Clear[n, m, k, L, temp];
  n = Input["Nhap n"];
  m = Input["Nhap m"];
  temp = Table[i, {i, 1, m, 2}];
  k = Length[temp];
  L = Table[temp[[Random[Integer, {1, k}]]], {n}];
  Print["n = ", n];
  Print["m = ", m];
  Print["Danh sach L vua tao: ", L];
  VÍ DỤ
  Mã:
  n = 10
  m = 30
  Danh sach L vua tao:{21,15,17,21,13,25,27,15,9,23}

 5. #5
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Phát sinh ma trận A cấp nxm với các phần tử ngẫu nhiên trong khoảng [a,b]

  BÀI TOÁN
  Phát sinh ma trận A cấp nxm với các phần tử ngẫu nhiên trong khoảng [a,b] với a,b,n,m được nhập từ bàn phím.
  CODE MẪU
  Mã:
  Clear[A, n, m, a, b];
  n = Input["Nhap so dong n"];
  m = Input["Nhap so cot m"];
  a = Input["Nhap a"];
  b = Input["Nhap b"];
  A = Table[Random[Integer, {a, b}], {i, n}, {j, m}];
  Print["n = ", n, ", m = ", m, ", [a,b] = ", "[", a, ",", b, "]"];
  Print["Ma tran vua tao:"];
  Print[MatrixForm[A]];

 6. #6
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Tạo ma trận tam giác dưới với các phần tử là số nguyên tố

  TẠO MA TRẬN TAM GIÁC DƯỚI VỚI CÁC PHẦN TỬ LÀ SỐ NGUYÊN TỐ TỪ 2 ĐẾN M


  Code 1:
  Mã:
  Clear[n, L, A, k];
  n = Input["Nhap n"];
  m = Input["Nhap m"];
  k = 1;
  While[Prime[k] ≤ m, k++];
  k--;
  A = Table[If[j > i, 0, Prime[Random[Integer, {1, k}]]], {i, n}, {j, n}];
  Print["A = ", MatrixForm[A]];
  Code 2:
  Mã:
  MatrixPrime[n_, m_] := Module[{k, temp},
     	k = 1;
     	While[Prime[k] ≤ m, k++];
     	k--;
     	temp = Table[If[
     j > i, 0, Prime[Random[Integer, {1, k}]]], {i, n}, {j, n}];
     	Return[temp];
     ];
  Clear[n, m, A];
  n = Input["Nhap n"];
  m = Input["Nhap m"];
  A = MatrixPrime[n, m];
  Print["A = ", MatrixForm[A]];

+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
Trang Chủ Việc Làm Gia Sư Gia sư