Phân tích các bài thơ của Tố Hữu như Việt Bắc, Tâm tư trong tù, Kính gủi cụ Nguyễn Du ngoài ra còn giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp văn học của Tố Hữu. Các bạn có thể tải về để xem chi tiết : Download