Mạng kiến thức của lớp 10 nhưng thường xuyên xuất hiện trong đề thi đại học và tương đối khó. Việc giải phương trình hay bất phương trình vô tỉ cũng như các dạng toán khác, bạn cần có kĩ thuật giải và kiến thức nhất định. Tôi xin chia sẻ tới các bạn ebook: Chuyên đề phương trình, bất phương trình vô tỉ luyện thi đại học năm 2012 của thầy Nguyễn Đức Thắng - THPT Nguyễn Văn Linh - Ninh Thuận biên soạn bao gồm các kĩ năng, các dạng bài tập, cơ sở lí thuyết, các bài tập và hướng dẫn giải, và các phương trình bất phương trình hay xuất hiện trong thời gian gần đây