Như các dạng phương trình khác, phương trình logarit cũng cần một số kĩ năng và phương pháp giải toán kèm những lưu ý trong quá trình giải. Tôi xin giới thiệu bộ tài liệu gồm:
  • Bài tập tổng hợp logarit (rất hay)
  • Bài tập logarit trong đề thi đại học
  • Phương trình logarit
  • Phương pháp biến đổi tương đương trong phương trình loga


Tải về: Download