Để giúp các bạn nắm được kiến thức cơ bản và kĩ thuật giải bài tập nguyên hàm - tích phân, đồng thời để làm cơ sở và tài liệu cho ôn thi đại học sắp tới. SKT xin giới thiệu tới các bạn 12 một ebook có tên là " Nguyên Hàm - Tích Phân" bao gồm lí thuyết, kĩ năng và bài tập của Gv. Trần Đức Ngọc - THPT Tân Kì 1 ( Nghệ An)


Download