Các bài toán về tổ hợp, chỉnh hợp, phép đếm, biến cố trong chương trình 11 và ôn thi ĐH ở dưới đây. Các bạn download về xem nhé.
1. Chuyên đề đại số tổ hợp: Download
2. Chỉnh hợp - Tổ hợp - Phép đếm: Download
3. Tuyển chọn các dạng bài tập DSTH Trần Sỹ Tùng : Download
4. Chuyên đề luyện thi đại học - Phần giải tích tổ hợp : Download
5. Chuyên đề tổ hợp : Download