Ở cuối chương trình lớp 11, các bạn đã làm quen với viết phương trình tiếp tuyến đơn giản. Bài toán về tiếp tuyến là dạng thường gặp trong các đề tuyển sinh.
Để nắm rõ hơn về dạng bài tập này các bạn xem bài giảng sau của thầy Phan Huy Khải :