+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Cây nhị phân - Cài đặt bằng mảng

 1. #1
  Status : ngovanhieu_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 200

  Cây nhị phân - Cài đặt bằng mảng

  Cây nhị phân - Cài đặt bằng mảng


  Tại nút thứ i:
  • - Con trái là nút 2*(i+1)-1
   - Con phải 2*(i+1)


  Chương trình minh họa cây nhị phân cài đặt bằng mảng.
  Mã:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #define max 100
  #define MAXLENGTH 100			//chi so toi da cua mang
  #define NIL -1
  typedef int DataType;
  typedef int Node;
  typedef struct {
  	DataType Data[MAXLENGTH];	//Luu gia tri cua nut
  	int MaxNode;
  }Tree;
  //Kiem tra cay rong
  int EmptyTree(Tree T) {
  	return T.MaxNode == 0;
  }
  //Xac dinh nut goc trong cay
  Node Root(Tree T) {
  	if (!EmptyTree(T))
  		return 0;
  	else
  		return NIL;
  }
  //con trai cua nut p
  int Left_Child(Node p, Tree T) {
  		return 2*(p+1) - 1;
  }
  //con phai cua nut p
  int Right_Child(Node p, Tree T) {
  		return 2*(p+1);
  }
  //duyet tien tu
  void NLR(Node p, Tree T) {
  	if(T.Data[p]!=NIL) {
  		printf("%d ", T.Data[p]);
  		NLR(Left_Child(p,T),T);
  		NLR(Right_Child(p,T),T);
  	}
  }
  //duyet trung tu
  void LNR(Node p, Tree T) {
  	if(T.Data[p]!=NIL) {
  		LNR(Left_Child(p,T),T);
  		printf("%d ", T.Data[p]);
  		LNR(Right_Child(p,T),T);
  	}
  }
  //duyet hau tu
  void LRN(Node p, Tree T) {
  	if(T.Data[p]!=NIL) {
  		LRN(Left_Child(p,T),T);
  		LRN(Right_Child(p,T),T);
  		printf("%d ", T.Data[p]);
  	}
  }
  /*doc cay
  neu khong co con trai hoac phai thi nhap -1*/
  void Read_Tree(Tree * T) {
  	int i = 0, Child = 0;
  	printf("Nhap vao so nut: ");
  	scanf("%d",&(*T).MaxNode);
  	while(i<(*T).MaxNode) {
  		if(i==0)
  		{
  			printf("Nut goc:");
  			scanf("%d",&(*T).Data[i]);
  			(*T).Data[Left_Child(i,*T)] = NIL;
  			(*T).Data[Right_Child(i,*T)] = NIL;
  			i++;
  		}
  		else
  		if((*T).Data[Child]!=NIL)
  		{	int k;
  			printf("Con trai %d: ",Child);
  			k = Left_Child(Child,*T);
  			scanf("%d",&(*T).Data[k]);
  			if((*T).Data[k] != NIL) {
  				(*T).Data[Left_Child(k,*T)] = NIL;
  				(*T).Data[Right_Child(k,*T)] = NIL;
  				i++;
  			}
  			printf("Con phai %d: ",Child);
  			k = Right_Child(Child,*T);
  			scanf("%d",&(*T).Data[k]);
  			if((*T).Data[k] != NIL) {
  				(*T).Data[Left_Child(k,*T)] = NIL;
  				(*T).Data[Right_Child(k,*T)] = NIL;
  				i++;
  			}
  			Child++;
  		}
  	}
  }
  void main() {
  	Tree T;
  	clrscr();
  	Read_Tree(&T);
  	printf("Duyet tien tu.\n");
  	NLR(Root(T),T);
  	printf("\nDuyet trung tu.\n");
  	LNR(Root(T),T);
  	printf("\nDuyet hau tu.\n");
  	LRN(Root(T),T);
  	getch();
  }

 2. #2
  Status : Administrator đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Đến từ : Ninh Kiều - Cần Thơ
  Bài gửi : 1.450

  Re: Cải tiến

  Mã:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #define MAXLENGTH 100			//chi so toi da cua mang
  #define NIL -1
  typedef int DataType;
  typedef int Node;
  typedef struct {
  	DataType Data[MAXLENGTH];	//Luu gia tri cua nut
  	int MaxNode;
  }Tree;
  //Kiem tra cay rong
  int EmptyTree(Tree T) {
  	return T.MaxNode == 0;
  }
  //Xac dinh nut goc trong cay
  Node Root(Tree T) {
  	if (!EmptyTree(T))
  		return 0;
  	else
  		return NIL;
  }
  //con trai cua nut p
  int Left_Child(Node p, Tree T) {
  		return 2*(p+1) - 1;
  }
  //con phai cua nut p
  int Right_Child(Node p, Tree T) {
  		return 2*(p+1);
  }
  //duyet tien tu
  void NLR(Node p, Tree T) {
  	if(T.Data[p]!=NIL) {
  		printf("%d ", T.Data[p]);
  		NLR(Left_Child(p,T),T);
  		NLR(Right_Child(p,T),T);
  	}
  }
  //duyet trung tu
  void LNR(Node p, Tree T) {
  	if(T.Data[p]!=NIL) {
  		LNR(Left_Child(p,T),T);
  		printf("%d ", T.Data[p]);
  		LNR(Right_Child(p,T),T);
  	}
  }
  //duyet hau tu
  void LRN(Node p, Tree T) {
  	if(T.Data[p]!=NIL) {
  		LRN(Left_Child(p,T),T);
  		LRN(Right_Child(p,T),T);
  		printf("%d ", T.Data[p]);
  	}
  }
  /*doc cay
  neu khong co con trai hoac phai thi nhap -1*/
  void Read_Tree(Tree * T) {
  	int i = 0, Child = 0;
  	printf("Nhap vao so nut: ");
  	scanf("%d",&(*T).MaxNode);
  	while(i<(*T).MaxNode) {
  		if(i==0)
  		{	printf("Nut goc:");
  			scanf("%d",&(*T).Data[i]);
  			(*T).Data[Left_Child(i,*T)] = NIL;
  			(*T).Data[Right_Child(i,*T)] = NIL;
  			i++;
  		}
  		else
  		if((*T).Data[Child]!=NIL)
  		{	int k;
  			printf("Con trai %d: ",Child);
  			k = Left_Child(Child,*T);
  			scanf("%d",&(*T).Data[k]);
  			if((*T).Data[k] != NIL) {
  				(*T).Data[Left_Child(k,*T)] = NIL;
  				(*T).Data[Right_Child(k,*T)] = NIL;
  				i++;
  			}
  			printf("Con phai %d: ",Child);
  			k = Right_Child(Child,*T);
  			scanf("%d",&(*T).Data[k]);
  			if((*T).Data[k] != NIL) {
  				(*T).Data[Left_Child(k,*T)] = NIL;
  				(*T).Data[Right_Child(k,*T)] = NIL;
  				i++;
  			}
  			Child++;
  		}
  		else
  		{
  			Child++;
  		}
  	}
  }
  void main() {
  	Tree T;
  	clrscr();
  	Read_Tree(&T);
  	printf("Duyet tien tu.\n");
  	NLR(Root(T),T);
  	printf("\nDuyet trung tu.\n");
  	LNR(Root(T),T);
  	printf("\nDuyet hau tu.\n");
  	LRN(Root(T),T);
  	getch();
  }

+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
Trang Chủ Việc Làm Gia Sư Gia sư