Proxy Server


Định Nghĩa : Ps là một server internet làm chức năng kiểm soát việc truy cập internet của các máy khách .Sử dụng Ps , công ty có thể cấm nhân viên truy cập những địa chỉ web không cho phép ,cải thiện tốc độ nhờ lưu trữ cục bộ các trang web và giấu định danh của mạng nội bộ gây khó khăn cho việc thâm nhập từ bên ngoài .

@ Ps giống như một vệ sĩ bảo vệ khỏi những rắc rối trên internet . Một Ps thường nằm bên trong tường lửa , giữa trình duyệt web và server thật , làm chức năng tạm giữ những yêu cầu Internet của các máy khách để chúng không giao tiếp trực tiếp Internet .Người dung sẽ không truy cập được những trang web không cho phép ( bị công ty cấm ). Vd :Không muốn nhân viên mua bán cổ phiếu trong giờ làm việc thì admin có thể dùng Ps để khóa việc truy cập vào các site tài chính trong một số giờ .

@Mọi yêu cầu của máy khách phải qua Ps , nếu địa chỉ IP có trên proxy , nghĩa là Web site này được lưu trữ cục bộ ,thì trang này sẽ đươc truy cập mà không cần phải kết nối Internet ,nếu không có trên Ps và trang này không bị cấm yêu cầu sẽ được chuyển đến server thật và ra Internet . Ps lưu trữ cục bộ các trang Web thường truy cập nhất trong bộ đệm  giảm chi phí ,tốc độ hiển thị trang Web nhanh .

@Ps bảo vệ mạng nội bộ khỏi bị xác định bởi bên ngoài bằng cách mang lại cho mạng hai định danh : một cho nội bộ , một cho bên ngoài .Điều này tạo ra một “bí danh” đối với thế giới bên ngoài  gây khó khăn đối với nếu người dùng “tự tung tự tác” hay các tay bẻ khóa muốn xâm nhập trực tiếp máy nào đó.

@Ps làm cho việc sử dụng băng thong hiệu quả [/justify]

----------------
Tình yêu là hy vọng và chờ đợi......