+ Trả lời chủ đề
Trang 7/7 ĐầuĐầu ... 5 6 7
Hiện kết quả từ 61 tới 64 của 64

Chủ đề: Lộc Đỉnh Ký

 1. #61
  Status : thuanhuynh_alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 2.014

  Post

  Hồi 140 : Vì kết bạn Dật Chi bị thảm hình


  Ngô ứng Hùng nghe Vi Tiểu Bảo nói vậy không khỏi ngấm ngầm tức
  giận, bụng bảo dạ:
  - Giang sơn nhà Đại Thanh đều do một tay gia gia ta đem lại cho nhà Vua.
  Không ngờ sau khi đại sự thành rồi, y lại quên ơn phụ nghĩa, phái người đến tra
  hỏi cha con ta là trung thần hay gian thần? Việc y tứ hôn cho công chúa hạ giá
  cùng ta thành thân, chưa chắc đã phải vì lòng tử tế.
  Tuy trong bụng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng hắn đáp:
  - Cha con tại hạ một lòng son sắt giữ đạo trung trinh, hết sức khuyển mã
  phục vụ cho thánh quân cũng không đủ báo đền ơn đức của Hoàng gia.
  Vi Tiểu Bảo ngồi vắt chân lên nói:
  - Đúng thế! Tại hạ cũng biết tiểu Vương gia dốc dạ trung trinh. Còn đức
  Hoàng thượng nếu không tin cẩn tiểu vương gia thì ngài đã chẳng với tiểu vương
  gia làm muội phu. Tiểu vương gia ơi! Tiểu vương gia làm muội phu của Hoàng đế tức
  là thăng quan đến tám bậc, tưởng chẳng còn gì sung sướng hơn nữa.
  Ngô ứng Hùng đáp:
  - ¥n đức Hoàng thượng mông mênh như trời biển. Vi Đô thống cũng tận tâm
  chu toàn. Tại hạ cảm kích vô cùng!
  Vi Tiểu Bảo tự hỏi:
  - Ta cho ngươi làm con rùa đen nhỏ, lại cắm sừng lên đầu ngươi, chẳng hiểu
  ngươi có cảm kích vô cùng không?
  Gã tiễn chân Ngô ứng Hùng về rồi mở hộp gấm ra coi, thấy trong đựng mười
  tập ngân phiếu, mỗi tập hai mươi tờ, mỗi tờ năm ngàn lạng bạc, cộng cả thảy là một
  trăm vạn lạng.
  Vi Tiểu Bảo vừa kinh ngạc vừa mừng thầm nghĩ bụng:
  - Thằng cha này rộng rãi quá chừng! Hắn đưa ra một vạn lạng cho lão gia tiêu
  vặt. Vậy khi lão gia cần xài lớn thì hắn chẳng đưa một ngàn vạn lạng cũng phải năm
  trăm vạn lạng là ít.
  Hôm sau Ngô ứng Hùng đến mời Khâm sai đại thần phụ trách Tứ hôn sứ đến
  quân trừng coi diễn binh.
  Vi Tiểu Bảo cùng Ngô Tam Quế sóng vai đứng trên khán đài. Hai tên Đô
  thống hướng dẫn mấy chục tên tá lãnh khôi giáp tề chỉnh, xuống ngựa đến trước
  khán đài hành lễ.
  Tiếp theo từng đội binh mã riễu qua trước khán đài.
  Sau bọn phiên binh diễn đến năm doanh Trung dũng binh, năm doanh Nghĩa
  dũng binh. Mỗi doanh đều do một viên tổng binh đứng đầu.
  Mười viên tổng binh theo thứ tự đến hành lễ rồi dẫn quân biểu diễn bày
  trận. Quả nhiên toàn là binh cường mã tráng đã được huấn luyện rất tinh thục.
  Vi Tiểu Bảo tuy chẳng hiểu gì về quân sự, nhưng thấy binh hùng tướng mạnh,
  đội ngũ chỉnh tề, gã nhìn Ngô Tam Quế khen ngợi:
  -Vương gia! Bữa nay tại hạ thật tình khâm phục Vương gia quá đỗi. Tại hạ hiện
  làm phí Đô thống ở Kiêu Kỵ doanh, đạo quân này là thân binh của đức Hoàng
  thượng mà nói ra xấu hổ. Giả tỷ Kiêu Kỵ Doanh chiến đấu với Trung dũng doanh
  ở dưới trướng của Vương gia thì thật tình Kiêu Kỳ doanh của bọn tại hạ nhất định
  phải thua chạy liểng xiểng, không còn đường tháo chạy.
  Ngô Tam Quế lấy làm đắc ý cười đáp:
  - Lời khoa trương của Vi Đô thống khiến cho tiểu vương phải hổ thẹn không
  dám lãnh thọ. Có điều tiểu vương xuất thân là nhà tướng thì việc huấn luyện sĩ tốt
  là phận sự phải làm cho hết lòng.
  Bỗng nghe pháo nổ vang trời, quân reo dậy đất chấn động cả một vùng.
  Vi Tiểu Bảo sợ quá hai chân nhủn ra ngồi phệt xuống ghế, sắc mặt tái mét.
  Ngô Tam Quế cười thầm nghĩ bụng:
  - Ngươi bất quá là một tên tiểu thái giám kề cận bên mình tiểu Hoàng đế, chỉ
  trông vào những lời hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt cho tiểu Hoàng đế hả dạ, ngoài ra
  còn làm được cái đếch gì? Hỡi ơi! Một đứa con nít miệng còn hôi sữa mà làm nên
  phó Đô thống, Khâm sai đại thần gì gì cũng đủ biết tiểu Hoàng đế chẳng hiểu chi
  hết, chỉ o bế những kẻ thân tín.
  Lão vốn chẳng coi Vua Khang Hy vào đâu, bây giờ lại thấy Vi Tiểu Bảo khác
  nào cái bị thịt, càng mừng thầm trong dạ. Lão cho là triều đình không có người nữa
  rồi, chẳng còn chi phải đáng lo ngại.
  Cuộc duyệt binh hoàn tất, Vi Tiểu Bảo lấy thánh chỉ của Hoàng đế trao cho
  Ngô Tam Quế và nói:
  - Đây là thánh chỉ của Hoàng thượng. Xin vương gia tuyên đọc để mọi người
  nghe.
  Ngô Tam Quế vội vàng quì xuống tiếp chỉ. Miệng lão đáp:
  - Đã là thánh chỉ của Hoàng thượng, vậy xin Khân sai đại nhân tuyên đọc cho
  phải phép.
  Vi Tiểu Bảo cười nói:
  - Thánh chỉ nhận được tại hạ, nhưng tại hạ không nhận ra y. Tại hạ mù chữ còn
  tuyên đọc sao được?
  Ngô Tam Quế mỉm cười hai tay cầm thánh chỉ nâng cao ra điều cung kính, lớn
  tiếng đọc.
  Thanh âm lão sang sảng, trung khí lại đầy rẫy, lão đọc từng câu rành mạch
  truyền đi rất xa.
  Trong quảng trường đứng sắp hàng đến mấy vạn binh tướng mà yên lặng như
  tờ. Ai nấy đều lắng nghe.
  Trong thánh chỉ Hoàng thượng ban khen công lao thâm trọng của Bình Tây
  Vương, chuyên cần vương sự, trấn thủ biên thùy, ổn định man Di. Các tướng sĩ
  dưới trướng góp phần khổ tâm đều được gia tăng một cấp để thưởng công lao.
  Ngô Tam Quế tuyên đọc thánh dụ xong, lớn tiếng hô:
  - Kính cẩn bái tạ ơn điển của Hoàng thượng. Bái chúc Hoàng thượng vạn tuế,
  vạn vạn tuế.
  Ba quân tướng sĩ quỳ xuống cái rụp đồng thanh hô lớn:
  - Cung tạ thánh hoàng ân điển, vạn tuế, vạn vạn tuế.
  Lần này Vi Tiểu Bảo đã biết trước tiếng hoan hô nhức óc nên chuẩn bị sẳng
  sàng, không đến nổi giật mình kinh hãi bủn rủn đầu gối như trước. Nhưng thanh âm
  của mấy vạn quân binh tướng kinh thiên động địa cũng làm cho gã tâm thần dao
  động không đứng vững được.
  Ngô Tam Quế đưa Vi Tiểu Bảo về Bình Tây vương phủ rồi cùng gã thương
  lượng chọn ngày làm lễ vu qui cho công chúa.
  Vi Tiểu Bảo nghe đến vụ này không khỏi chau mày, rất là khó chịu.
  Ngô Tam Quế hỏi:
  - Mồng bốn tháng sau là ngày Hoàng đạo rất tốt cho việc nghinh hôn giá thú.
  Vi Đô thống coi ngày đó có được chăng?
  Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng:
  - Để công chúa thành hôn với Ngô ứng Hùng thì ta không làm phò mã giả
  được nữa.
  Gã liền chau mày đáp:
  - Làm như thế thì hấp tấp quá! Công chúa xuất giá há phải chuyện tầm
  thường? Vương gia nên chuẩn bị cho thật chu đáo mới được. Chẳng dấu gì Vương
  gia, công chúa đây được Thái hậu và Hoàng thượng rất sủng ái. Cuộc nghinh hôn
  phải cho đàng hoàng. Nếu cử hành vội vã là có điều không tốt đẹp cho chúng ta.
  Ngô Tam Quế run lên tự hỏi:
  - Thằng lỏi này cố ý làm khó dễ, phải chăng gã muốn ăn của đút?
  Lão liền cười nói:
  - Dạ dạ! Mọi sự xin Vi Đô thống chiếu cố cho. Tiểu vương có chỗ nào khiếm
  khuyết mong được Đô thống chỉ điểm, bọn tiểu vương xin tận lực mà làm cho thật
  hoàn bị. Nếu mồng bốn mà quá cấp bách thì mười sáu tháng sau cũng là ngày rất
  tốt, lại chẳng có điểm nào xung khắc với công chúa và tiểu tử. Thật là một ngày
  rất hợp, không phạm chi điều cấm kỵ.
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Mười sáu tháng sau thì được rồi. Tại hạ đến xin chỉ thị công chúa xem nàng
  có dị nghị gì chăng?
  Gã trở về An Phụ Viên thấy rất nhiều quan viên chờ đợi xin vào bái kiến.
  Vi Tiểu Bảo thu lễ vật rồi nói mấy câu cảm ơn và cho bọn họ ra về.
  Từ lúc gã đến Vân Nam, chưa được thấy mặt huynh trưởng là Dương Dật Chi
  liền sai người đến nói với Ngô ứng Hùng xin cho y tới để hội kiến.
  Sau một lúc lâu, Ngô ứng Hùng thân hành đến nói:
  - Thưa Vi Đô thống! Phụ vương của tại hạ phái gã họ Dương đi công cán
  chưa về, nên gã không thể chầu chực Đô thống được.
  Vi Tiểu Bảo rất lấy làm thất vọng hỏi:
  - Y đi đâu có việc gì? Bao giờ mới trở về?
  Ngô ứng Hùng hơi biến sắc ngập ngừng đáp:
  - Gã đi Tây Tạng, đường sá xa xôi. Chuyến này• chuyến này e rằng Vi Đô
  thống lỡ dịp gặp gã.
  Vi Tiểu Bảo thấy Ngô ứng Hùng dường như có vẻ ấp úng thì nghĩ bụng:
  - Hắn nói chưa chắc đã đúng hoàn toàn. Phải chăng hắn muốn bày trò gì?
  Gã lại hỏi:
  - Không hiểu Dương huynh qua Tây Tạng có việc gì? Thời gian công tác mất
  bao lâu?
  Ngô ứng Hùng đáp:
  - Y đi không có việc gì quan trọng lắm. Nguyên bọn Lạt Ma bên Tây Tạng sai
  người đưa lễ đến biếu, nên phụ vương phái y đi đáp lại. Y mới đi mấy bữa trước
  đây.
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Nếu vậy thì thật đáng tiếc!
  Gã tiễn chân Ngô ứng Hùng ra về rồi càng nghĩ càng thấy trong vụ này có
  điều quái dị. Gã tự hỏi:
  - Sao lại có chuyện Ngô Tam Quế phái Dương Dật Chi đi Tây Tạng vào giữa
  hồi mình tới đây, không sớm mà cũng không chậm? Dường như họ cố ý không cho
  mình gặp y. Nhưng Ngô ứng Hùng đã nói vậy ta cũng chẳng làm thế nào được.
  Gã liền gọi Triệu Tề Hiền và Trương Khang Niên đến bảo chúng đi tìm bọn
  thị vệ của cha con Ngô Tam Quế cùng nhau ăn nhậu và đánh bạc để tìm cách dò
  hỏi tin tức Dương Dật Chi.
  Tối hôm ấy, Vi Tiểu Bảo vào hội kiến công chúa nói cho cô hay cuộc thành
  hôn đã ấn định vào ngày mười sáu tháng sau.
  Công chúa nói:
  - Ta hạn cho ngươi trước khi cử hành hôn lễ phải giết cho bằng được tên
  tiểu tử Ngô ứng Hùng. Bằng không thì lúc bái đường ta sẽ la làng, nhất định không
  chịu lấy gã.
  Vi Tiểu Bảo đang tức mình nghe công chúa nói vậy lửa giận bốc lên ầm ầm.
  Gã giậm chân mấy cái rồi sừng sực ra khỏi phòng.
  Công chúa chạy lại nắm tay gã nhưng bị gã hất mạnh ra rồi bỏ đi.
  Công chúa vừa khóc vừa la gã cũng lờ đi như không nghe tiếng.
  Vi Tiểu Bảo ngồi lâu buồn quá liền gọi mười mấy tên thị vệ đến đánh xúc
  xắc, trong lòng mới trở lại vui thích.
  Đánh bạc đến nửa đêm thấy Triệu Tề Hiền và Trương Khang Niên vào
  phòng.
  Vi Tiểu Bảo trong tay cầm bộ xúc xắc chưa gieo xuống, gã nhìn thấy hai
  người liền cười nói:
  - Chuyến này chắc nhà cái xúi rồi, sao mình không gieo sớm hơn một chút?
  Triệu Tề Hiền nói:
  - Công việc mà Tổng quản sai bảo, nô tài đã điều tra ra được chút tin tức.
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Hay lắm!
  Gã gieo xúc xắc xuống. Tiếng bạc này gã ăn được cửa Thiên môn mà phải
  giam cho hai cửa Thượng môn và Hạ môn.
  Gã bỏ chiếu bạc đứng dậy kéo hai người vào sương phòng hỏi:
  - Thế nào?
  Triệu Tề Hiền đáp:
  - Thưa Tổng quản! Dương Dật Chi quả nhiên không đi Tây Tạng. Vì y phạm lỗi
  nên bị Bình Tây Vương giam lại rồi!
  Vi Tiểu Bảo chau mày hỏi:
  - Y phạm tội gì ?
  Triệu Tề Hiền đáp:
  - Thuộc hạ ngồi uống rượu với bọn thị vệ trong vương phủ nói là có quen
  biết một người họ Dương muốn mời y đến uống rượu đánh bạc. Một tên thị vệ hỏi
  ngay:"Ông bạn muốn kiếm Dương Dật Chi đúng không? Nếu vậy thì phải đến nhà
  tù". Thuộc hạ hỏi: "Nhà tù ở đâu?" thì tên thị vệ ngồi bên mắng gã nói nhăng nói
  càn. Gã còn bảo là hắn nói giỡn không thể tin được.
  Vi Tiểu Bảo trầm ngâm một chút rồi hỏi:
  - Y bị giam trong ngục tối ư?
  Triệu Tề Hiền đáp:
  - Bọn thuộc hạ biết trong vụ này có điều chi ngoắt ngoéo, liền uống rượu
  với bọn chúng một lúc rồi chia tay giải tán. Về tới đây hỏi thăm mới biết ngục tối
  là một nhà giam rất lớn, liền hiểu ngay Dương Dật Chi đã bị Bình Tây Vương cầm
  tù. Còn y phạm tội gì thì bọn thuộc hạ không dám hỏi nhiều, sợ họ sinh lòng ngờ
  vực.
  Vi Tiểu Bảo hỏi:
  - Ngục tối ở địa phương nào?
  Triệu Tề Hiền đáp:
  - ở phía tây nam Ngũ Hoa Cung cách đây chừng năm dặm.
  Vi Tiểu Bảo gật đầu nói:
  - Được rồi! Hai vị đại ca phải một phen khó nhọc, vậy hãy ra ngoài kia giải trí
  và thay cho ta làm cái đi.
  Trương Triệu hai gã cả mừng liền đi đánh bạc. Hai gã biết là làm cái cho Vi
  Tiểu Bảo thua thì có y chịu tiền, mà được là có phần hoa hồng. Đây là một chuyến
  phục vụ ngon lành.
  Vi Tiểu Bảo là một thằng nhỏ thích lừa bịp, đánh cắp của người, lại mê cờ
  bạc, ham sắc đẹp. Gã còn giỏi nói khoác, nịnh hót. Cả tham ô, giết người gã cũng
  làm được. Nhưng gã có một điểm hay là đối với bằng hữu hết lòng nghĩa khí. Gã
  nghe nói Dương Dật Chi bị Ngô Tam Quế cầm tù thì trong lòng rất phiền muộn.
  Dĩ nhiên gã không lần vào phòng công chúa nữa, cả thú đánh bạc cũng tiêu tan.
  Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:
  - Nhất định Dương đại ca phạm đại tội, không thì chẳng việc gì Ngô ứng Hùng
  phải lừa gạt ta nói là phái y đi Tây Tạng. Giả tỷ y không phạm đại tội thì cha con
  họ Ngô nhất định nể mặt ta mà buông tha cho y ra. Ngô ứng Hùng đã nói dối mà ta
  còn xin cho Dương đại ca thì chúng quyết cố cãi đến cùng, không chừng chúng
  đem giết y lập tức và hủy thi hài cho mất tích thì cái chết của Dương đại ca từ
  nay không tìm đâu ra được đối chứng. Muốn cứu Dương đại ca phải dùng biện
  pháp cứng rắn. Ngô Tam Quế có phiền trách, lão gia cũng đếch cần, chắc chẳng
  khi nào hắn dám trở mặt với lão gia.
  Gã liền cho mời bọn Phong Tế Trung, Mã Ngạn Siêu, Tiền Lão Bản, Huyền
  Trinh đại nhân, Từ Thiên Xuyên đến hội họp. Gã nói cho mọi người hay nội vụ và
  bàn tính kế hoạch cứu Dương Dật Chi.
  Huyền Trinh đạo nhân nói:
  - Vi hương chủ! Chúng ta làm việc này mà cứu được Dương đại ca là hay nhất
  rồi. Bằng không cứu được thì Ngô Tam Quế cũng biết hương chủ hành động đây là
  vâng chỉ của Hoàng đế. Như thế thì một là hắn sợ chết giấc, hai là bức bách hắn đi
  vào con đường tạo phản sớm.
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Đúng là như vậy! Tại hạ còn e rằng Ngô Tam Quế tạo phản ngay tức khắc
  và chúng ta bị hắn bắt hết giam lại thì anh em mình ở trong ngục tối có đánh bạc
  thì cũng chẳng thú gì.
  Huyền Trinh đạo nhân nói:
  - Hễ thấy tình hình bất lợi là chúng ta quất ngựa truy phong chạy đi cho yên
  chuyện.
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Các vị đi nghĩ cách cứu Dương đại ca, đồng thời mời Ngô ứng Hùng tới đây
  rồi bắt giữ hắn để làm con tin khiến cho Ngô Tam Quế cũng chẳng dám liều lĩnh
  xông vào.
  Tiền Lão Bản đáp:
  - Nước cờ này của Vi hương chủ thật cao minh! Ngày mai bọn ta hãy đi quan
  sát địa thế nhà giam rồi cải trang làm thủ hạ hầu cận Ngô Tam Quế xông vào ngục
  cứu người.
  Đêm hôm ấy quần hùng bàn mưu tính kế giải cứu Dương Dật Chi rồi ai nấy
  về phòng ngủ.
  Chiều hôm sau, Vi Tiểu Bảo sai người mời Ngô ứng Hùng đến dự yến và bàn
  tính việc cử hành hôn lễ.
  Trong nhà đại sảnh ở An Phụ Viên âm nhạc vang lừng, yến tiệc phục linh
  đình. Trong khi đó quần hùng ở Thiên Địa Hội đã vận sắc phục như những người
  hầu cận Bình Tây Vương tiến vào ngục tối trong nhà giam lớn.
  Vi Tiểu Bảo đã dặn dò bọn Ngự tiền thị vệ và Kiêu Kỵ doanh phải phòng
  thủ nghiêm mật cả mặt trước lẫn mặt sau khi An Phụ viên để giám thị bọn thị vệ
  của Ngô ứng Hùng đưa tới.
  Vi Tiểu Bảo và Ngô ứng Hùng vừa uống rượu vừa coi diễn tuồng. Lúc này
  đang diễn vở Chung Húc giá muội. Năm tên tiểu quỉ nhào lộn nhảy vào sân khấu
  biển diễn các môn võ công rất náo nhiệt.
  Vi Tiểu Bảo vừa coi vừa hoan hô và sai người quăng tiền ban bạc thưởng.
  Giữa lúc ấy có người lén đến phía sau kép tay áo gã. Vi Tiểu Bảo quay đầu
  nhìn thì ra là Mã Ngạn Siêu. Mã Ngạn Siêu gật đầu luôn mấy cái.
  Vi Tiểu Bảo biết là thành công rồi, trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Gã quay
  lại nói với Ngô ứng Hùng:
  - Tiểu vương gia! Xin tiểu vương gia cứ ngồi coi hát. Tại hạ phải đi đái một
  cái.
  Ngô ứng Hùng mắng thầm:
  - Thật là đồ bất học vô thuật, mới ăn nói thô tục như thế
  Nhưng ngoài miệng hắn cười đáp:
  - Xin đô thống cứ việc tùy tiện.
  Vi Tiểu Bảo đi vào hậu đường thấy quần hùng của Thiên Địa Hội tụ tập
  đông đủ chẳng thiếu một ai thì mừng rỡ vô cùng.
  Gã tươi cười hỏi:
  - Hay lắm! Hay lắm! Các vị huynh đệ không bị tổn thương gì là may lắm rồi.
  Nhưng không hiểu có cứu được Dương đại ca chăng?
  Gã lại thấy mặt quần hùng rất nghiêm trọng liền biết ngay có điều chi không
  ổn.
  Mã Ngạn Siêu hằn học đáp:
  - Tên gian tặc Ngô Tam Quế hạ thủ cực kì tàn độc!
  Vi Tiểu Bảo hỏi:
  - Hắn làm sao?
  Mã Ngạn Siêu và Từ Thiên Xuyên khiêng một cái bao bố ướt đẫm máu tươi,
  trong bao có đựng một người.
  Vi Tiểu Bảo kinh hãi chạy lại coi thì chính là Dương Dật Chi.
  Vi Tiểu Bảo thấy Dương Dật Chi hai mắt nhắm nghiền, mặt không chút huyết
  sắc. Gã la gọi:
  - Dương đại ca! Tiểu đệ đến cứu đại ca đây.
  Dương Dật Chi khẽ gật đầu, không hiểu y đã nghe tiếng chưa?
  Vi Tiểu Bảo liền hỏi:
  Đại ca! Đại ca bị thương rồi ư?
  Từ Thiên Xuyên nhẹ nhàng mở hết bao bố. Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi
  bật tiếng la hoảng:
  - úi chao!
  Gã lùi lại hai bước lảo đảo suýt té xuống đất.
  Tiền Lão Bản vội đưa tay ra đỡ lấy gã.
  Nguyên Dương Dật Chi đã bị chặt hai tay hai chân, chỉ còn lại cái mình.
  Từ Thiên Xuyên khẽ nói:
  - Lưỡi y cũng bị cắt và tròng mắt cũng bị móc rồi.
  Vi Tiểu Bảo mấy năm bôn tẩy giang hồ đã thấy nhiều thảm kịch, chính tay gã
  giết người cũng không ít, nhưng chưa bao giờ thấy thảm trạng như thế này. Gã xúc
  động quá, bất giác khóc rống lên.
  Giữa Vi Tiểu Bảo và Dương Dật Chi kể ra chưa có gì là thâm giao cho lắm,
  bất quá vì câu chuyện hợp ý mà cùng kết nghĩa chi lan hứa hẹn cùng chung hưởng
  hạnh phúc, chia sẻ hoạn nạn.
  Thường ngày Vi Tiểu Bảo quen tính huênh hoang lừa gạt người, đến sư phụ
  và Hoàng đế gã cũng không từ. Song đối với bằng hữu, gã giữ đạo rất phân minh,
  chẳng bao giờ nói hàm hồ. Lúc này gã thấy Dương Dật Chi bị chặt cụt chân tay,
  không sao ngăn nổi mối bi phẫn lên đến cực độ. Gã rút lưỡi truỷ thủ ra, lớn tiếng
  quát:
  - Ta phải đi chặt hết chân tay của thằng lỏi Ngô ứng Hùng.
  Phong Tế Trung nắm tay kéo gã lại nói:
  - Xin hương chủ đừng nóng nẩy, phải tính kế vẹn toàn mới được.
  Y là người ít lời, nhưng nói câu nào đúng câu đấy.
  Vi Tiểu Bảo trước nay vẫn có lòng nể nang y, liền trấn tĩnh tâm thần đáp:
  - Phong đại ca nói rất có lý.
  Lúc này Từ Thiên Xuyên đã đậy bao bố lại rồi, cũng lên tiếng:
  - Vụ này quả có liên quan đến chúng ta. Ngô Tam Quế sở dĩ hành tội Dương
  đại ca là vì y kết bạn với Vi hương chủ. Hắn bảo y bội phản chủ cũ, nương tựa
  triều đình, mà xử y đến tình trạng sống dở chết dở. Mục đích của hắn là để làm
  gương cho tướng lãnh dưới trướng không một ai dám sinh lòng phản bạn.
  Vi Tiểu Bảo sa lện thoá mạ:
  - Tổ tôn mười tám đời nhà tên Ngô Tam Quế đều là loài rùa chết thối tha.
  Dương đại ca tuy kết bạn với tại hạ, mà không bội phản gì hắn. Tên đại hán gian
  kia lòng dạ bất lương, nẩy mối nghi ngờ một cách mù quáng. Dương đại ca bị thảm
  trạng thế này là đủ chứng cớ tên đại hán gian có định tâm tạo phản. Dù Dương
  đại ca có quy thuận triều đình thì đã làm gì nên tội?
  Tiền Lão Bản nói:
  - Đúng thế! Chuyền này Vi hương chủ đưa Dương đại ca lên Bắc Kinh làm
  cáo trạng đưa lên tiểu Hoàng đế thì Ngô Tam Quế hết đường chối cãi.
  Vi Tiểu Bảo hỏi Từ Thiên Xuyên:
  - Sao Từ đại ca lại biết là Ngô Tam Quế hạ độc thủ hành hình Dương đại ca
  chỉ vì chuyện y đã kết giao với tại hạ?
  Từ Thiên Xuyên trở gót ra ngoài xách một người vào quẳng xuống đất.
  Người này mặc sắc phục vào hàng quan thất phẩm. Hắn nước da trắng trẻo
  và người béo chùn bèo chụt, nằm úp sấp xuống, không nhúc nhích được.
  Từ Thiên Xuyên nói:
  - Thưa Vi hương chủ! Đây là một nhân vật mà hương chủ ngưỡng mộ đại danh
  từ lâu, nhưng chưa từng gặp mặt. Hắn tên là Dương Nhất Phong.
  Vi Tiểu Bảo la lên:
  - Té ra là Dương lão huynh. Trước kia Dương lão huynh ở Bắc Kinh lớn mật
  làm càn, sau bị Ngô ứng Hùng đánh gẫy chân chó, sao bây giờ lại ở đây?
  Từ Thiên Xuyên đáp:
  - Thế mới là oan gia chạm trán trong chỗ hẹp. Hắn là điển ngục quan trong
  ngục tối tại nhà giam lớn. Dù hắn có biến thành cục than thuộc hạ cũng nhận ra.
  Lão ngừng một chút rồi kể tiếp:
  - Bọn thuộc hạ giả làm kẻ hầu cận Ngô Tam Quế vào nhà giam lấy người thì
  thằng cha này giở lý đòi coi giấy tờ công sự hoặc thủ bút của Bình Tây Vương.
  Con mẹ nó! Cái mạng chó của hắn tức là thủ dụ của Bình Tây Vương đó.
  Vi Tiểu Bảo gật đầu đáp:
  - Thế thì thật là khéo quá! Gặp được ông bạn này, việc cứu người càng dễ
  dàng hơn. Chắc các vị chỉ cần kề đao vào cổ hắn không cần phải đổ máu cũng
  lấy được người ra rồi. Bát Tý Viên Hầu lại nhiều tay nên dắt luôn cả dê về.
  Từ Thiên Xuyên đáp:
  - Dương đại ca phạm tội với Ngô Tam Quế cũng do Dương lão huynh đây nói
  kín với thuộc hạ.
  Dương Nhất Phong nghe đến hai chữ "nói kín" vội lên tiếng:
  - Cái đó là lão nhân gia.. lão nhân gia bức bách tại hạ phải nói ra. Sự thực,
  tại hạ chẳng khi nào dám tiết lộ việc cơ mật của Bình Tây Vương.
  Vi Tiểu Bảo vung chân lên đá một cái trúng vào ba chiếc răng của Dương
  Nhất Phong. Gã nói:
  - Tại hạ đi ổn định Ngô ứng Hùng đề phòng gã sinh lòng ngờ vực. Các vị hỏi
  kỹ ông bạn đây cho biết rõ mọi sự việc. Nếu y không chịu nói thì cứ việc chặt hai
  chân hai tay đi là xong.
  Dương Nhất Phong miệng đầy máu tươi vội đáp:
  - Tại hạ xin nói hết, nói hết.
  Hắn biết bọn người này làm vô pháp vô thiên, lại nghĩ đến thảm trạng của
  Dương Dật Chi, sợ quá cơ hồ ngất đi.
  Vi Tiểu Bảo trở lại bên Dương Dật Chi la gọi:
  - Dương đại ca!


  Hồi 141 : Bốn phe câu kết chia thiên hạ


  Dương Dật Chi nghe tiếng Vi Tiểu Bảo hô đột nhiên muốn ngồi nhỏm dậy,
  nhưng người y vừa ngóc lên lại té xuống liền.
  Quần hùng nhìn thấy thảm trạng của Dương Dật Chi đều nẩy lòng phẫn khích,
  bụng bảo dạ:
  - Tên này làm chó săn cho Hán gian, đáng lý chẳng có chi phải thương tiếc,
  nhưng cha con Ngô Tam Quế đối với kẻ thuộc hạ trung thành mà hạ độc thủ như
  vậy thì lòng dạ hiểm ác của hắn đến mực nào, không cần hỏi cũng biết.
  Vi Tiểu Bảo lau ráo nước mắt, trấn tĩnh tâm thần, bật lên tràng cười ha hả
  chạy đến sảnh đường nói:
  -Thật là thú quá!
  Gã thấy những kép hát trên sân khấu đều đứng ngẩn ra không cử động.
  Vi Tiểu Bảo vừa về tới, chuông trống lại nổi lên. Đào kép tiếp tục diễn vở
  "Chung Húc giá muội"!
  Nguyên gã rời sảnh đường đi vào phía trong, Ngô ứng Hùng liền ra lệnh cho
  ban hát dừng lại, chờ gã trở về mới được diễn tiếp, để gã khỏi bỏ mất một đoạn.
  Vi Tiểu Bảo nhìn Ngô ứng Hùng ngỏ lời xin lỗi. Gã nói tiếp:
  - Công chúa biết phò mã đến đây dự yến nên kêu tại hạ vào hỏi tỷ mỷ
  tướng mạo cùng tính tình phò mã thế nào? Ngày thường phò mã thích mặc y phục
  gì cùng ăn uống những món nào? Vì phải hầu chuyện Công chúa lâu quá, khiến
  tiểu Vương gia mất công chờ đợi.
  Ngô ứng Hùng mừng rỡ khôn xiết, luôn miệng đáp:
  - Không hề gì! Không hề gì!
  Tan hát, Ngô ứng Hùng từ biệt đi rồi, Vi Tiểu Bảo trở về sương phòng, chẳng
  thấy quần hùng Thiên Địa Hội đâu. Gã hỏi ra mới biết họ ra ngoài hết rồi.
  Trong lòng rất lấy làm kỳ, gã không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
  Vi Tiểu Bảo ngồi chờ tới đêm khuya mới thấy quần hùng trở về. Họ lại bắt
  thêm một người đến.
  Nguyên bọn Từ Thiên Xuyên tra hỏi khẩu cung Dương Nhất Phong, được biết
  Ngô Tam Quế sở dĩ hành hạ Dương Dật Chi như vậy, một là vì hắn nghi ngờ y đã
  kết giao với Vi Tiểu Bảo, bày mưu bội phản họ Ngô, hai là hắn có mối liên quan
  với Vương tử Cát Nhĩ Đan xứ Mông Cổ.
  Mấy năm gần đây Cát Nhĩ Đan giao tình mật thiết với Ngô Tam Quế. Hai bên
  thường thường qua lại đưa tặng lễ vật. Mới đây Cát Nhĩ Đan lại phái sứ giả đem đồ
  biếu đến Côn Minh.
  Lão sứ giả tên gọi Hãn Thiếp Ma trò chuyện với Ngô Tam Quế mấy ngày rồi
  không hiểu tại sao Dương Dật Chi biết hết nội tình. Dường như gã đưa lời can
  gián lên Ngô Tam Quế khiến hắn nổi giận.
  Dương Nhất Phong quan chức nhỏ mọn, không hiểu nội vụ một cách tường
  tận, chỉ được nghe ở bọn vệ sĩ của Ngô Tam Quế kể lại mấy câu. Bây giờ lão bị
  quần hùng Thiên Địa Hội khảo đả phải phun ra hết, chẳng dám giấu diếm điều gì.
  Quần hùng thương nghị cùng nhau: đã không làm thì thôi mà đã làm thì phải
  cho đến nơi. Họ gan liền giả mạo làm bọn tùy tùng thân tín của Ngô Tam Quế cho
  đến cùng, chứ không chịu bỏ dở. Họ lại bắt luôn cả Hãn Thiếp Ma đem về.
  Khi Vi Tiểu Bảo ở chùa Thiếu Lâm đã gặp Vương tử Cát Nhĩ Đan là người kiêu
  ngạo ngang ngược. Hắn sai bộ thuộc phóng phi tiêu vào Vi Tiểu Bảo. Nếu gã
  không có bảo y hộ thân thì đã mất mạng rồi.
  Gã nghĩ tới chủ đã tàn ác như vậy thì sứ giả của hắn quyết chẳng phải là
  người tử tế. Gã lại thấy Hãn Thiếp Ma lối ngoài 50 tuổi với chòm râu màu vàng lợt.
  Mục quang láo liên không ngớt, hiển nhiên là một tay giảo hoạt.
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Đưa hắn sang coi Dương đại ca.
  Mã Ngạn Siêu dạ một tiếng rồi đẩy Hãn Thiếp Ma qua phòng bên cạnh.
  Bỗng nghe Hãn Thiếp Ma kêu to lên một tiếng. Thanh âm đầy vẻ khủng cụ, vì
  ngó thấy thảm trạng của Dương Dật Chi, hắn sợ quá chẳng còn hồn vía nào nữa.
  Mã Ngạn Siêu lại lôi Hãn Thiếp Ma trở về sương phòng. Người hắn run bần
  bật, mặt không còn chút huyết sắc.
  Vi Tiểu Bảo hỏi:
  - Vừa rồi ngươi đã nhìn thấy người đó chưa?
  Hãn Thiếp Ma gật đầu luôn mấy cái.
  Vi Tiểu Bảo nói tiếp:
  - Ta đã hỏi người đó, hắn trả lời cũng thành thực, nhưng có mấy câu lừa dối.
  ta đã lập ra một thứ lề luật: ai nói dối một câu là bị chặt một chân, lừa dối hai câu
  thì bị chặt hai chân. Anh em thử đếm coi hắn đã nói dối mấy câu?
  Mã Ngạn Siêu đáp:
  - Hắn đã nói dối bảy câu.
  Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói:
  - Hỡi ơi! Hắn nói dối nhiều quá, nên bị chặt hai chân hai tay, móc hai tròng
  mắt và cắt đầu lưỡi.
  Gã rút đao trủy thủ ra cúi xuống khẽ chém một nhát, chặt đứt một cái chân
  ghế. Gã cầm chân ghế vung lên làm đồ chơi và cười hỏi:
  - Lưỡi đao này của ta chặt chân tay rất tầy tận, chứ không nham nhở chút
  nào. Ngươi có muốn thử không?
  Hãn Thiếp Ma run sợ đáp:
  - Đại... đại nhân có điều gì xin cứ hỏi, tiểu nhân... tiểu nhân... không dám nói
  dối nửa lời.
  Vi Tiểu Bảo hỏi:
  - Hay lắm! Bình Tây Vương bảo ta hỏi ngươi coi những lời ngươi đã nói với
  Vương gia là chân hay giả? Có mấy câu trá ngụy?
  Hãn Thiếp Ma đáp:
  - Xin đại nhân minh xét cho. Tiểu nhân... tiểu nhân khi nào dám lừa gạt Vương
  gia? Những câu tiểu nhân... nói, hoàn toàn là sự thực, chẳng có một lời dối trá.
  Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói:
  - Vương gia không tin ngươi được. Lão nhân gia bảo bọn người Mông Cổ các
  ngươi xảo quyệt vô cùng! Những câu nói thường thường không đáng kể, vì các
  ngươi nói rồi lại chối cãi.
  Nét mặt Hãn Thiếp Ma lập tức ra chiều phẫn nộ, lại có ý kiêu ngạo đáp:
  - Bọn tại hạ là con cháu Thành Cát Tư Hãn, trước nay nói sao có vậy, một là
  một, hai là hai...
  Vi Tiểu Bảo gật đầu ngắt lời:
  - Đúng thế! Nói ba là ba, nói bốn là bốn.
  Hãn Thiếp Ma giật mình kinh hãi. Tuy hắn nói tiếng Hán rất lưu loát nhưng
  những thổ âm, thành ngữ chỉ biết có giới hạn mà thôi. Hắn không hiểu Vi Tiểu Bảo
  nói hai câu này là để nhại hắn làm trò cười, hay còn ám chỉ điều chi khác nữa?
  Trong lúc nhất thời hắn ngẩn người ra, không biết trả lời thế nào?
  Vi Tiểu Bảo sa sầm nét mặt hỏi:
  - Ngươi có biết ta là ai không?
  Hãn Thiếp Ma đáp:
  - Tại hạ không rõ.
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Ngươi thử đoán coi.
  Hãn Thiếp Ma thấy khu An Phụ viên quy mô rộng lớn, đền đài tráng lệ. Vi
  Tiểu Bảo tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã mặc sắc phục võ quan vào hàng nhất phẩm,
  ngoài khoác áo choàng màu vàng. Đầu đội mũ có hai hạt ngọc đỏ như hai mắt con
  công. Đúng là một đại quan quý hiển tại triều đình.
  Nên biết chức phó Đô thống Kiêu Kỵ doanh tuy mới là võ quan vào hàng nhị
  phẩm, nhưng gã đã được phong tước Tử thì sắc phục theo hàng võ quan nhất
  phẩm và được Hoàng thượng ban ơn ngoài khoác áo choàng màu vàng. Đó là một
  điều vinh hiển đặc biệt.
  Hãn Thiếp Ma tâm tư rất linh mẫn, bụng bảo dạ:
  - Thằng lỏi này còn nhỏ tuổi như vậy mà đã làm đến quan lớn, chắc là gã
  được nhờ phúc ấm của phụ thân. Trong thành Côn Minh, ngoài Bình Tây Thân
  Vương ra còn ai là người thanh thế nhường này? Hơn nữa bọn thuộc hạ thân tín
  của Bình Tây Vương đối với gã lại tỏ ra cực kỳ cung kính. Phải rồi! Nhất định gã là
  nhân vật này.
  Hắn liền kính cẩn đáp:
  - Tiểu nhân có mắt không tròng. Té ra đại nhân là tiểu công tử của Bình Tây
  Thân Vương.
  Vi Tiểu Bảo nghe gã đoán vậy không khỏi ngạc nhiên, mắng thầm:
  - Con mẹ nó! Nó nói gì mà kỳ vậy?
  Rồi gã tự nhủ:
  - Thằng cha này bảo ta là Công tử của lão con rùa đại Hán gian. Nếu vậy thì
  lão gia há chẳng biến thành con rùa nhỏ tiểu Hán gian?
  Gã chợt động tâm linh, nổi lên tràng cười khanh khách rồi nói:
  - Tôn sứ quả là người thông minh vô cùng! Thảo nào Cát Nhĩ Đan Vương tử
  phái tôn sứ đi công cán công chuyện lớn lao này. Quý Vương tử có mối giao tình
  khá mật thiết với tại hạ.
  Hắn liền kể tướng mạo và phục sức của Cát Nhĩ Đan tuyệt không có chỗ
  nào sai trật và nói tiếp:
  - Hôm đó tại hạ và quý Vương tử bàn luận võ công. Lão nhân gia đã trổ mấy
  chiêu thức cực kỳ cao minh.
  Gã liền biểu diễn những chiêu thức mà Cát Nhĩ Đan đã sử dụng hôm gặp ở
  chùa Thiếu Lâm.
  Hãn Thiếp Ma cả mừng liền dâng lời vấn an và nói:
  - Tiểu Vương gia đã là chỗ bằng hữu thâm giao với Vương tử của tiểu nhân thì
  đã thành người một nhà rồi.
  Vi Tiểu Bảo hỏi:
  - Quý Vương tử vẫn bình yên chứ? Hồi này lão nhân gia còn ở chung một nơi
  với Xương Tề Lạt Ma ở Tây Tạng không?
  Hãn Thiếp Ma đáp:
  - Hiện nay Xương Tề Lạt Ma vẫn là tân khách ở Vương phủ tệ xứ.
  Vi Tiểu Bảo gật đầu nói:
  - Thế thì đúng rồi.
  Gã chợt nhớ ra điều gì vội hỏi:
  - Còn một vị cô nương người Hán thường mặc áo màu lam tên gọi A Kỳ, nay
  có ở trong quý Vương phủ không?
  Hãn Thiếp Ma trố cặp mắt thao láo lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng đáp:
  - Té ra... té ra tiểu Vương gia biết cả... chuyện này rồi. Quả nhiên... quả
  nhiên tiểu nhân có điều lầm lỗi. Xin tiểu Vương gia khoan miễn cho.
  Vi Tiểu Bảo buột miệng đoán càn không ngờ lại trúng hết. Gã rất lấy làm đắc
  ý cười ha hả nói:
  - Vương tử của tôn sứ chẳng giấu diếm tại hạ điều gì. A Kỳ cô nương giao
  hảo với quý Vương tử, sư muội của cô là A Kha cô nương lại rất thân tình với tại
  hạ. Chúng ta chẳng phải là người một nhà thì còn là gì nữa? Ha ha!...
  Hai người nhìn nhau cả cười, không còn chuyện khách sáo chi nữa.
  Vi Tiểu Bảo hỏi:
  - Phụ vương bảo tại hạ hỏi lại tôn sứ: những điều mà tôn sứ đã trình bày với
  phụ vương của tại hạ có đúng là chân tâm thành ý không, hay còn âm mưu nào
  khác?
  Hãn Thiếp Ma hỏi lại:
  - Tiểu Vương gia! Tiểu Vương gia đã là chỗ thân tình với Vương tử của tiểu
  nhân mà sao còn có dạ hoài nghi?
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Phụ vương của tại hạ bảo: một người đã nói dối thì khi nói lại lần thứ hai
  thế nào cũng có điểm bất đồng với lần thứ nhất. Câu chuyện này quan hệ trọng
  đại vô cùng! Nếu không thận trọng thì hết thảy mọi người sẽ lâm vào tình trạng
  cực kỳ thảm hại. Vì thế nên tại hạ yêu cầu tôn sứ nói lại từ đầu đến cuối những
  điều mà tôn sứ đã nói với tệ phụ vương để thử coi có chỗ nào không giống như
  in như lần trước chăng?
  Gã dừng lại một chút rồi cất giọng ôn tồn hơn:
  - Hãn Thiếp Ma lão huynh! Chẳng phải tiểu đệ không tín nhiệm quý Vương tử.
  Đây bất quá là vì tiểu đệ mới gặp lão huynh lần đâu, chưa hiểu rõ ruột gan nhau
  mà phải hỏi lại cho cặn kẽ. Mong lão huynh đừng trách.
  Hãn Thiếp Ma đáp:
  - Đó nguyên là một sự cần thiết. Nếu để vụ này tiết lộ ra ngoài là lập tức
  phải họa sát thân. Bình Tây Vương hành động thận trọng như vậy là rất hợp lý. Xin
  tiểu Vương gia bẩm lại Vương gia: sau khi bốn nhà chúng ta kết minh với nhau rồi
  sẽ nhất tề ra quân, chia tư thiên hạ. Cõi giang sơn ở Trung Nguyên nhất định
  thuộc về một mình Vương gia. Còn đâu thì ba nhà chia nhau, quyết không có sự
  ghen tỵ để xẩy biến cố.
  Vi Tiểu Bảo nghe Hãn Thiếp Ma nói: bốn nước cùng khởi binh để phân chia
  thiên hạ thì không khỏi giật mình kinh hãi tự hỏi:
  - Không hiểu bốn nước là những nước nào? Nếu ta hỏi lại hắn thì tỏ ra mình
  chẳng biết cóc gì và cơ mưu sẽ bị bại lộ.
  Gã cười hì hì hỏi:
  - Vụ này tại hạ đã thương nghị với quý Vương tử mấy lần rồi. Có điều sau khi
  thành sự, thiên hạ sẽ phân chia theo cách nào thì nói qua nói lại vẫn chưa rõ rệt.
  Lần này quý Vương tử bảo sao?
  Hãn Thiếp Ma đáp:
  - Theo lời Vương tử của tại hạ thì lão nhân gia quyết chẳng có ý gì tranh
  chiếm phần hơn. Có điều liên lạc được với nước La Sát cùng xuất binh thì...
  Vi Tiểu Bảo nghe nói tới nước La Sát cũng xuất quân, bất giác gã ngấm ngầm
  run sợ.
  Hãn Thiếp Ma nói tiếp:
  - ... tệ Vương tử phải cực kỳ vất vả mới thuyết phục được. Hỏa khí của nước
  La Sát ghê gớm vô cùng! Họ đã nổ súng thì quân Thanh chẳng thể nào kháng cự
  nổi. Được nước La Sát ưng thuận ra quân là đại sự nhất định phải thành tựu. Một
  khi Bình Tây Vương lên làm đại Hoàng đế Trung Quốc, tiểu Vương gia cũng trở
  nên Thân Vương điện hạ.
  Nguyên nước La Sát tức là nước Nga La Tư. Người nước này tóc vàng mắt
  biếc, tướng mạo khác thường. Người Trung Quốc coi họ như quỷ sứ. Trong kinh
  Phật dùng từ ngữ "La Sát" để trỏ những loài ác quỷ. Vì thế mà thời bấy giờ người
  ta gọi Nga La Tư là nước La Sát.
  Trong đời Thuận Trị Hoàng đế, quân kỵ binh của Kha Tát Khắc nước La Sát
  đã mấy phen giao phong với quân nhà Thanh, tuy họ đều bị Thanh binh đánh đuổi,
  nhưng quân Thanh cũng bị tổn thương trầm trọng.
  Vi Tiểu Bảo tuy chẳng hiểu gì đến quốc gia đại sự, nhưng gã ở hoàng cung
  đã từng được nghe nói binh tướng La Sát cực kỳ tàn bạo, hung hãn. Hỏa khí rất
  ghê gớm khó lòng chống nổi. Bây giờ đã nghe Hãn Thiếp Ma nói tới nước La Sát
  cũng xuất binh thì nghĩ thầm trong bụng:
  - Vụ này nguy to rồi! Tên gian tặc Ngô Tam Quế quen trò bán nước. Nay hắn
  câu kết với nước La Sát là một mối họa lớn cho quốc gia. Ta phải liệu về cho sớm
  tâu việc này đến tai tiểu Hoàng đế, để ngài nghĩ biện pháp chống cự hỏa pháo
  của quân La Sát.


  Hồi 142 : VI TIểU BảO Dò LA ĐộNG TĩNH


  Hãn Thiếp Ma thấy Vi tiểu bảo ngồi thừ ra ngẫm nghĩ chẳng nói năng gì ,
  mặt lộ vẻ kém vui , liền hỏi :
  - Chẳng hay tiểu vương gia có điều chi chỉ giáo?
  Vi Tiểu Bảo đứng dậy , miệng hậm hực :
  - Con mẹ nó ! Ta còn có có điều chi chỉ giáo ? Phụ vương có làm Hoàng đế
  thì sau này ca ca ta lên thừa kế ngôi báu , ta bất quả là một tên thân vương điện
  hạ cũng chẳng thú gì ?
  Hãn Thiếp Ma tỉnh ngộ tiến đến bên Vi Tiểu Bảo khẽ đáp :
  - Vương tử của tiểu nhân đã là bạn thân của tiểu vương gia, vậy tiểu nhân trở
  về sẽ trình bày ý nghĩ của tiểu vương gia với ngài là xong việc. Sau khi trình bày
  đại sự , xứ Mông Cổ và nước La Sát , thêm vào Hoạt Phật ở Tây Tạng, cả ba nơi
  đều hết sức bênh vực tiểu vương gia thì... tiểu vương gia còn lo gì nữa ?
  Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm :
  - Té ra bốn nước khởi binh là Mông Cổ, Tây Tạng, La Sát, và thêm vào Ngô
  Tam Quế .
  Gã làm bộ vui mừng nói :
  - Nếu cả ba nơi các vị thực lòng giúp sức thì dĩ nhiên ta có thể nắm được đại
  quyền. Khi đó ta nhất định đền đáp trọng hậu, quyết chẳn khi nào quên tấm lòng
  tốt của tiểu huynh .
  Gã lấy trong bọc ra tập ngân phiếu một vạn lạng bạc đưa cho Hãn Thiếp Ma
  và bảo hắn :
  - Đây là chút bạc vụn để lão huynh tiêu vặt trước .
  Hãn Thiếp Ma thấy Vi Tiểu Bảo xử đối rộng rãi thì trong lòng mừng rỡ khôn
  xiết, liền cúi đầu bái tạ. Lúc trước hắn còn có chút nờ vực, nhưng bây giờ thì tiêu
  tan hết rồi. Hắn yên trí tiểu vương gia này muốn tranh ngôi Hoàng đế mai hậu với
  ca ca gã là Ngô ứng Hùng. Hắn ở giữa bị thóc chọc bị gạo là một mối lợi cho hắn .
  Vi Tiểu Bảo hỏi :
  - Quý vương tử có nói đến sau khi thành sự, thiên hạ sẽ được phân chia
  cách nào không ?
  Hãn Thiếp Ma đáp :
  Phần giang sơn gấm vóc bao la ở Trung Nguyên dĩ nhiên đều của Ngô gia.
  Đất Tây Xuyên và tỉnh Thanh Hải căựt về Tây Tạng cho Hoạt Phật. Hai miền nam
  bắc núi Thiên Sơn, Đông tứ minh, Tây nhị minh, đất Nội Mông và ba tỉnh Sát Cáp
  Nhĩ, Nhiệt Hà, Tuy Viễn thuộc về Mông Cổ của Tệ vương tử .
  Vi Tiểu Bảo nói :
  - Khu này rộng quá nhỉ ?
  Nguyên gã chẳng biết phần đất này lớn nhỏ thế nào nhưng nghe Hãn Thiếp
  Ma kể ra nhiều địa danh liền cho là phần đất của Mông Cổ rất rộng lớn .
  Hãn Thiếp Ma mỉm cười đáp :
  - Xứ Mông Cổ của bọn tiểu nhân phải vì vương gia mà ra sức nhiều hơn hết,
  thì có phần đất lớn hơn một tí cũng đáng lắm .
  Vi Tiểu Bảo gật đầu hỏi :
  - Còn nước La Sát phần nào ?
  Hãn Thiếp Ma đáp :
  - Đại Hoàng Đế nước La Sát nói là cương thổ của nước ngài với địa hạt của
  Vương gia xin lấy Sơn Hải Quan làm ranh giới. Bọn họ quyết không bước chân
  vào phía trong quan ải. Bên ngoài Sơn Hải Quan nguyên là ranh giới của bon Thát
  Đát. Nước La Sát chỉ chiếm phần đất người Mãn Châu, quyết chẳng lấn vào Trung
  Quốc một tấc .
  Vi Tiểu Bảo hỏi :
  - Cách phân chia như vậy kể cũng công bằngQuí vương tử chuẩn bị đến bao
  giờ sẻ khởi sự ?
  Hãn Thiếp Ma đáp :
  - Đại sự này chủ trương ở nơi vương gia. Còn ba nhà kia chỉ là hưởng ứng
  giáp công. Vậy ngày ra quân hay nhất thiết mọi việc hoàn toàn ở nơi vương gia
  quyết định .
  Vi Tiểu Bảo hỏi :
  - Phụ vương tại hạ còn muốn biết đích xác khi bọn ta ra quân thì ba nơi các
  vị hưởng ứng bằng cách nào ?
  Hãn Thiếp Ma đáp :
  -Vương gia bất tất phải quan tâm về điểm này. Hễ đại quân của Vương gia
  kéo ra khỏi Vân Nam, Quí Châu, thì đạo tinh binh của Mông Cổ bên tiểu nhân từ
  phương tây kéo lại. Đoàn kỵ binh của Kha Tát Khắc nước La Sát từ phương bắc
  kéo xuống, dĩ nhiên có cả đội pháo binh của nước này. Thế là Bắc Kinh bị hai mặt
  giáp công. Kế đó lập tức Tạng binh của Hoạt Phật tử từ Tây Tạng kéo vào đánh
  Lược Châu. Lại còn kỳ binh của Thần Long giáo...
  Vi Tiểu Bảo ồ lên một tiếng, hai tay vỗ đùi, hỏi xen vào :
  - Công việc của Thần Long giáo, sao các vị cũng biết? Hồng giáo chủ bảo
  sao ?
  Gã nghe tới Thần Long giáo cũng dính líu vào cuộc đại âm mưu này trong
  lòng chấn động. Giọng nói phát run:
  Hãn Thiếp Ma thấy Vi Tiểu Bảo lộ vẻ khác lạ liền hỏi :
  - Vương gia có đem chuyện Thần Long giáo nói với tiểu vương gia rồi ư ?
  Vi Tiểu Bảo cười ha hà đáp :
  - Sao lại không nói ? Tại hạ đã cùng Hồng giáo chủ và Hồng phu nhân đàm
  luận mấy lần. Tại hạ còn gặp Ngũ Long sứ trong giáo này nữa là khác.Tại hạ cứ
  tưởng quý vương tử chưa biết việc đó .
  Hãn Thiếp Ma mỉm cười nói:
  - Hồng giáo chủ ở Thần Long giáo đã chịu sắc phong của đại Hoàng đế nước
  La Sát. Vậy nước La Sát mà ra quân. dĩ nhiên Thần Long giáo phải hưởng
  ứng.Trong tương lai bao nhiêu hải đảo ở Trung Quốc, gồm cả đảo Đài Loan và
  đảo Hải Nam đều thuộc quần hạ Thần Long giáo .
  Hắn ngừng một chút rồi tiếp :
  - Ngoài ra còn Cảnh Tịnh Trung ở Phúc Kiến, Thượng Khả Hỷ ở Quảng Đông
  cũng hưởng ứng công cuộc này. Như vậy thì thiên hạ của nhà Mãn Thanh còn gì mà
  không lọt vào tay Vương gia ?
  Vi Tiểu Bảo cười khanh khách nói :
  - Tuyệt diệu ! Thật là tuyệt diệu !
  Nhưng thực tình trong bụng gã la thầm :
  - Hỏng bét ! Thực là hỏng bét !
  Gã hãy còn nhỏ tuổi, gặp việc bình thường thì gã dối trá không lộ chỗ nào
  sơ hở nhưng đụng phải quốc gia đại sự, trong lòng không khỏi lo âu cho tiểu
  Hoàng đế. Câu gã nói : "Tuyệt diệu ! Thật là tuyệt diệu !", nét mặt chẳng lộ vẻ
  hân hoan chút nào .
  Hãn Thiếp Ma là con người tinh quái. Hắn đã nhìn thấy Vi Tiểu Bảo có mối tâm
  sự làm cho kém vui, liền nói :
  - Tiểu vương gia có mối giao tình mật thiết với vương tử của tiểu nhân, mà
  ngay đối với chính tiểu nhân tiểu vương gia cũng có lòng hậu đãi. Tiểu nhân dù tan
  xương nát thịt cũng không đủ báo đáp. Nếu Tiểu Vương gia có chỗ nào nan giải
  thì xin nói rõ cho hay, hoặc giả tiểu nhân có thể giúp đỡ thì muôn thác cũng
  chẳng từ nan .
  Vi Tiểu Bảo đáp :
  - Tại hạ đang nghĩ đến việc thiên hạ bị xâu xé thành nhiều mảnh thì sau này
  mình có lên làm Hoàng đế cũng bị cảnh giang sơn chia năm xẻ bảy, nên không
  được vui dạ .
  Hãn Thiếp Ma lẩm bẩm :
  - Té ra gã lo âu về việc này nhưng cũng thật có lý .
  Liền khẽ nói :
  - Xin tiểu vương gia hãy minh xét đặng tính kế vẹn toàn, bất tất phải lo nghĩ.
  Sau này khi đại sự thành rồi thì hay hơn hết là trừ khử bọn Cảnh Tỉnh Trung,
  Thượng Khả Hỷ, Khổng Tử Trinh đi. Lúc đó tiểu vương gia có cần đến quân Mông
  Cổ giúp đở thì dĩ nhiên bọn tiểu nhân phải vì nghĩa khí mà hưởng ứng ngay .
  Vi Tiểu Bảo làm bộ hoan hỷ đáp :
  -Đa tạ ! Đa tạ ! Vụ này tôn sứ nói cho cho Vương tử nghe, Tôn sứ là một
  nhân vật tâm phúc rất thân tín của Cát Nhĩ Đan điện hạ, vậy đã ưng thuận điều gì
  thì chẳng khác chính Vương tử điện hạ hứa lời .
  Hãn Thiếp Ma cảm thấy hơi khó khăn cho mình, nhưng lại nghĩ tới đây là việc
  về sau, bây giờ cứ hứa bừa cũng chẳng hại gì .
  Hắn liền vỗ ngực nói :
  - Tiểu nhân nhất quyết gắng sức hết lòng vì tiểu vương gia, chẳng khi nào
  phụ lòng trông cậy .
  Vi Tiểu Bảo lại căn vặn hồi lâu, nhưng cũng không hỏi thêm dược gì nữa, liền
  nói :
  - Tôn sứ hãy ở đây nghĩ ngơi, tại hạ về báo cho phụ vương hay .
  Gã khẽ dặn :
  - Câu chuyện giữa chúng ta vừa rồi, tôn sứ chớ tiết lộ với ai nửa lời. Tệ ca ca
  mà phát giác ra tất hạ độc thủ giết chết tại hạ, dù phụ vương có muốn cứu cũng
  không được .
  ở Mông Cổ , cái cảnh anh em trong họ tranh giành quyền vị, tàn sát lẫn nhau,
  Hãn Thiếp Ma đã chứng kiến nhiều rồi. Hắn biết rõ vụ này không phải chuyện tầm
  thường, liền quì xuống, trỏ tay lên trời lập lời trọng thệ .
  Vi Tiểu Bảo ra khỏi phòng, lại dặn bọn Phong Tế Trung, Từ Thiên Xuyên
  phòng thủ nghiêm ngặt, đừng để cho Hãn Thiếp Ma bỏ đi .
  Đoạn gã vào thăm Dương Dật Chi.Vừa mở cửa phòng, gã giật mình kinh hãi vì
  thấy cái mình Dương Dật Chi nằm lăn dưới đất .
  Vi Tiểu Bảo vội lại gần coi thì thấy cặp mắt y trợn tròn xoe, người không
  nhúc nhích chẳng hiểu y chết tự bao giờ rồi .
  Tấm chăn trắng trên giường có mấy chữ lớn viết bằng máu.
  Vi Tiểu Bảo chỉ nhận dược chữ "Tam" và chữ " Quế ". Gã quay lại hỏi :
  - Những chữ gì đây ?
  Mã Ngạn Siêu đáp :
  - Đó là bảy chữ " Ngô Tam Quế tạo phản bán nước "
  Vi Tiểu Bảo thở dài nói :
  - Dương đại ca lúc lâm tử cũng còn dùng cánh tay bị chặt đứt để viết lên
  những chữ này tố cáo cho ta hay .
  Mã Ngạn Siêu buồn rầu nói theo :
  - Đúng thế !
  Vi Tiểu Bảo liền triệu tập quần hùng trong Thiên Địa hội lại nói cho bọn họ
  nghe những lời hỏi được ở nơi Hãn Thiếp Ma
  Ai nấy đều nổi lòng phẫn kích, thóa mạ Ngô Tam Quế là một tên Hán gian
  khốn kiếp, bán nước một lần chưa xong, lại toan bán đến lần thứ hai.
  Huyền Trinh đạo nhân nghiến răng ken két. Đột nhiên y cởi áo ra nói :
  - Xin quí vị hãy nghe câu chuyện của bần đạo .
  Quần hùng thấy trước ngực y có một vết sẹo rất lớn, da nhăn lại, xương lồi
  ra, coi rất rùng rợn. Bên vai trái y lại có một vết đao thương dài chừng hơn thước.
  Mọi người tuy kết giao với y lâu ngày mà chưa ai hay trong mình y lại mang
  nhiều vết thương khhủng khiếp như vậy. Nay mới thấy lần đầu đều phát khiếp.
  Huyền Trinh đạo nhân nói tiếp:
  - Đây là những vết thương do hỏa pháo của bọn ác quỷ nước La Sát gây
  nên.
  Vi Tiểu Bảo hỏi :
  - Đạo trưởng đã giao thủ với bọn người la Sát rồi hay sao? Đạo trưởng bị
  những vết thương này trong trường hợp nào?
  Huyền Trinh đạo nhân vẻ mặt thê thảm đáp :
  - Phụ thân, bá thúc cùng huynh trưởng của bần đạo cả thảy chín mạng người
  đều bị chết về tay bọn quỷ dữ La Sát. Cả việc bần đạo xuất gia cũng do vụ đó
  mà ra.
  Đạo nhân liền thuật lại những chuyện đã trải qua :
  - Nguyên nhà Huyền Trân đạo nhân làm nghề hàng da đễ sinh sống đã truyền
  mấy đời. Nhà này mở tiệm Phúc Xương bán đồ da ở Trương Gia Khẩu.Tiệm Phúc
  Xương dựng ra đã đến trăm năm .
  Một hôm bá phụ và phụ thân Huyền Trân đạo nhân dẫn anh em con cháu ra
  ngoài quan ải để mua các loại da quí như Ngân hồ, Từ điêu. Dọc đường bọn họ
  gặp người La Sát. Chúng thấy bọn này có tiền bạc cùng hóa vật liền ra tay đánh
  cướp.
  Hãng da Phúc Xương có mướn ba vị tiêu sư theo để bảo vệ, nhưng súng ống
  của người La Sát ghê gớm vô cùng! Chúng vừa khai pháo, ba vị tiêu sư lập tức
  uổng mạng. Còn phụ huynh, bá thúc Huyền Trinh đạo nhân đều chết vì đao
  thương .
  Huyền Trinh bị trúng đao ở đầu vai. Trước ngực bị thương về chất nổ, nằm
  ngất xỉu trong vũng máu. Bọn La Sát tưởng y chết rồi liền cướp lấy kim ngân hóa
  vật rồi bỏ đi .
  Huyền Trinh sau khi tỉnh lại lẩn quẩn ở trong rừng dưỡng thương mấy tháng
  mới khỏi. Cuộc đại họa này khiến gia đình y khánh kiệt gia tài. Tiệm hàng cũng
  đóng cửa.
  Huyền Trân chán ngán sự đời liền xuất gia làm đạo nhân .
  Sau cơn quốc biến, Huyền Trân gia nhập Thiên Địa Hội, nhưng hễ nghĩ tới
  hỏa khí của người La Sát dù là sự việc cách đây hơn hai chục năm, đến nay vẫn
  còn khủng khiếp. Nhiều khi nửa đêm y đột nhiên gặp cơn ác mộng lại kêu thét
  thật to rồi kinh hoàng tỉnh giấc .
  Mã Ngạn Siêu nói :
  - Người La Sát đã lợi hại về môn hỏa khí thì ta tìm cách phá môn đó đi là
  không sợ gì chúng nữa .
  Huyền Trinh lắc đầu đáp
  - Hỏa khí của chúng phát ra chẳng khác gì sấm nổ chớp nhoáng. Dù ai võ
  công cao cường đến đâu cũng không tránh kịp, chứ đừng nói chuyện chống đối.
  Từ Thiên Xuyên nói :
  Quân La Sát muốn liên thủ với Ngô Tam Quế cướp lấy giang sơn của bọn
  Thát Đát thì chúng ta cứ việc tụ thủ bàng quan, để mặc chúng đánh nhau đến
  long trời đất lở, rồi chúng ta giữ địa vị ngư ông ở giữa thủ lợi, thừa cơ khôi phục
  lại giang sơn nhà Đại Minh .
  Huyền Trinh nói :
  Bần đạo e rằng chúng ta lâm vào tình trạng mặt trước chống hổ dữ cửa sau
  ngừa lang sói. Người la Sát so với quân Thát Đát còn hung tàn gấp mười. Bọ chúng
  trừ xong Mãn Thanh rồi, quyết chẳng chịu để Sơn Hải Quan làm ranh giới, mà còn
  vượt qua quan ải để chiếm cứ thiên hạ rộng lớn của ta .
  Từ Thiên Xuyên hỏi :
  - Chẳng lẽ lúc đó chúng ta lại giúp bọn Thác Đát ở Mãn Châu?
  Quần hùng nghị luận phân vân, ai cũng có ý riêng của người đó.
  Vi Tiểu Bảo quyết chí giúp vua Khang Hy nhưng không dám công nhiên
  tuyên bố.
  Gã hỏi :
  - Vụ này chưa cần quyết định vội ngay bây giờ. Chúng ta đã cướp Dương đại
  ca, lại bắt Hãn Thiếp Ma và Dương Nhất Phong. Chỉ trong nháy mắt là có kẻ báo
  cáo đến tai Ngô Tam Quế. Vậy chúng ta đối phó bằng cách nào ?
  Mọi người ngẫm nghĩ kế hoạch. Người thì bảo lập tức trở mặt động thủ với họ,
  kẻ thì bàn nhân lúc đêm khuya trốn đi liền.
  Vi Tiểu Bảo nói :
  - Con rùa già rất nhiều binh mã và thủ hạ, thì mình đánh lại thế nào được?
  Địa phương Vân Nam, Qui Châu rất rộng lớn, chạy trốn trong mười ngày hay nửa
  tháng cũng chưa thoát khỏi bàn tay của chúng. Hừ ! Bây giờ đành thế này vậy. Các
  vị đem tên cẩu quan Dương Nhất Phong và thi thể Dương đại ca trả về nhà ngục
  .
  Quần hùng sửng sốt hỏi :
  - Đưa trả về nhà ngục ư ?
  Vi Tiểu Bảo đáp :
  - Đúng thế ! Chúng ta chỉ hăm doạ tên cẩu tặc Dương Nhất Phong mấy câu là
  hắn không dám la lối hoặc tiết lộ vụ này, vì hắn có báo cáo lên thượng cấp thì
  chính hắn cũng không thoát khỏi bị liên lụy. Còn Dương đại ca chết rồi, giữ thi
  thể y lại cũng không ích gì .
  Quần hùng tuy có nhiều lịch duyệt và kinh nghiệm giang hồ, nhưng đối với
  tâm tính kẻ làm quan thì đâu có hiểu rõ bằng Vi Tiểu Bảo? Ai cũng nghĩ nước cờ
  này là quá mạo hiểm, vì cướp ngục bắt quan là việc lớn, họ sợ Dương Nhất Phong
  nhất định phải trình báo với thượng ty .
  Huyền Trinh đạo nhân ngần ngại nói :
  - Bần đạo xem chừng tên cẩu quan Dương Nhất Phong là kẻ nhát gan. E rằng
  •gã không dám dấu diếm đại sự này và sẽ báo cáo với Ngô Tam Quế .
  Vi Tiểu Bảo cười đáp :
  - Ta không nên lo gã nhát gan mà chỉ sợ gã là một đứa ngu xuẩn vô dụng
  không biết đường làm quan. Trong quan trường đã có câu: có lừa bịp nên lừa bịp
  người trên chứ đừng dối gạt kẻ dưới thì những việc tày đình lấp liếm dễ như chơi.
  Chẳng ai muốn trát lọ nồi vào mặt đâu mà ngại. Thôi được! Các vị hãy đem tên
  cẩu quan đó lên đây để tại hạ thức tỉnh gã mấy câu.
  Mã Ngạn Siêu trở gót bước ra đem Dương Nhất Phong vào đặt xuống đất .
  Dương Nhất Phong vừa bị đánh đòn lại vưà khiếp sợ, mặt hắn cắt không còn
  hạt máu .
  Vi Tiểu Bảo cười nói :
  - Dương lão ca! Lão ca đã phải chịu một phen tân khổ .
  Dương Nhất Phong ấp úng đáp :
  - Dạ dạ ... Tiểu nhân không .. không dám .
  Vi Tiểu Bảo lại cười nói :
  - Dương lão ca quả đúng là người bạn tốt của bản sứ mới đem cả đại sự bí
  mật của Bình Tây Vương nói cho biết rõ từ chân tơ kẽ tóc, không giấu diếm mảy
  may nào cả. Bây giờ thế này nhé! Chúng ta đã có duyên gặp gỡ, bọn tại hạ tha
  lão ca về. Những việc cơ mật của Bình Tây Vương mà lão ca đã có hảo tâm cho
  bản sứ hay, bản sứ nhất quyết giữ kín trong lòng, chẳng hở môi với ai hết. Đã là
  hán tử giang hồ thì phải nói một là một, hai là hai. Còn lão ca có thích đem tuyên
  dương với người khác để đối nghịch với Bình Tây Vương một cách công khai thì
  đó là việc riêng của lão ca, bản sứ không tiện khuyên can. Ha ha ! Ha ha ! •
  Dương Nhất Phong toàn thân run bần bật đáp :
  - Tiểu nhân dù lớn mặt đến đâu cũng ... cũng không dám thế ...
  Vi Tiểu Bảo nói :
  - Hay lắm! Các vị huynh đệ hãy hộ tống Dương đại nhân về nha môn hành sự.
  Cả thi thể tên tử tù đó cũng trả hết để bề trên hỏi tới, Dương đại nhân mới có
  thể phúc đáp cho yên việc.
  Quần hùng vâng dạ tuân theo. Dương Nhất Phong vừa kinh hãi, vừa mừng
  thầm lại vừa ngớ ngẩn hồ đồ, để quần hùng đưa đi.
  Mấy ngày kế đó ở Thiên Địa hội đều hồi hộp trong lòng, chỉ lo Dương Nhất
  Phong đem mọi việc báo cáo với Ngô Tam Quế thì có thể đại đội nhân mã dưới
  trướng Bình Tây Vương sẽ kéo đến bổ vây An Phụ viên để bắt hết .
  Sau mấy ngày, quần hùng không thấy động tĩnh gì, nhưng vẫn thấp thỏm
  không hiểu là tên gian quyệt Ngô Tam Quế còn mưu tính kỹ càng rồi mới hành
  động, hay là điều tiên liệu của Vi Tiểu Bảo quả đã không lầm, Dương Nhất Phong
  không dám báo cáo với hắn.
  Quần hùng trong lòng thắc mắc lo âu nên hàng ngày cùng nhau hội nghị .
  Vi Tiểu Bảo nói :
  - Bây giờ tại hạ đến bái phỏng Ngô Tam Quế để nghe giọng lưỡi hắn thế
  nào?
  Từ Thiên Xuyên đáp :
  - Chỉ sợ hắn giữ hương chủ lại không thả cho về thì hỏng hết .
  Vi Tiểu Bảo cười nói :
  - Chúng ta hiện nằm ở trong bàn tay lão con rùa, nếu hắn định bắt mình thì
  chẳng chạy đâu cho thoát .
  Gã liền kiểm điểm một số Kiêu Kỵ Doanh Binh cùng Ngự tiền thị vệ kéo nhau
  đến Bình Tây Vương phủ.
  Ngô Tam Quế thân hành ra đón tiếp. Hắn tươi cười nắm tay Vi Tiểu Bảo sóng
  vai tiến vào Vương phủ.
  Ngô Tam Quế vừa cười vừa cất giọng thân mật :
  - Vi đô thống có chuyện gì sao không bảo một thằng nhỏ đến đây báo cho
  lão phu là xong? Hà tất phải nhọc lòng đại giá ?
  Vi Tiểu Bảo giương mắt lên đáp :
  - Trời ơi ! Vương gia nói gì mà kỳ vậy? Tiểu tướng quan nhỏ chức bé chưa
  bén gót vương gia khi nào dám hỗn hào? Vương gia nói vậy thật khiến cho tiểu
  tướng phải tổn thọ .
  Ngô Tam Quế nói :
  - Vi đô thống là một viên ái tướng chầu hầu kề cận đức Hoàng đế lại được
  ngài rất sủng ái thì bước tiền trình viễn đại không biết đến đâu mà lường. Rồi đây
  đô thống đến làm một vị vương gia trong Vương phủ này cũng chẳng có chi là lạ .
  Vi Tiểu Bảo giật mình đánh thót một cái. Sắc mặt biến đổi, gã dừng bước lại
  nói :
  - Xin lỗi Vương gia ! Vương gia nói câu này thật không đúng rồi.
  Ngô Tam Quế cười hỏi :
  - Sao không đúng? Vi đô thống bất quá mười lăm, mười sáu tuổi mà đã làm
  quan đến chức Phó đô thống, Khâm sai đại thần, hàm đã phong tước Tử. Từ tước
  Tử lên tước Bá rồi tước Hầu, tước Công , tước Vương sau cùng đến Thân Vương
  cũng chỉ mươi mười lăm năm hoặc hai chục năm là cùng. Ha ha ! Ha ha !
  Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói :
  - Thưa Vương gia! Chuyến này tiểu tướng ở cung ra đi, đức Hoàng thượng đã
  phán bảo : "Ngươi ra bảo Ngô Tam Quế liệu mà làm quan cho đắc lực. Ngôi Bình
  Tây Thân Vương sau này là của Ngô ứng Hùng, em rể trẫm. Ngô ứng Hùng chết đi,
  ngôi Thân Vương lại truyền sang cho ngoại sanh của trẫm. Ngoại sanh của trẫm
  chết rồi truyền lại cho con nó. Nói tóm lại ngôi Bình Tây Vương cứ để họ Ngô đời
  đời kế tiếp". Thưa Vương gia! Đức Hoàng Thượng nói mấy câu này với cả tấm lòng
  thân thiết.Vậy tiểu tướng đến trình bày để Vương gia rõ .
  Ngô Tam Quế trong lòng hớn hở hỏi lại :
  - Hoàng thượng phán thế thật ư ?
  Vi Tiểu Bảo đáp :
  - Chẳng lẽ tiểu tướng lại bịa chuyện để lừa gạt Vương gia? Nhưng Hoàng
  thượng đã dặn tiểu tướng những lời phán đó không nên hấp tấp nói cho Vương
  gia hay. Ngài còn truyền cho tiểu tướng phải khám xét kỹ càng, nếu Vương gia quả
  là một bậc đại trung thần, khi đó sẽ mở môi không thì, ha ha, lời nói của đức Vạn
  tuế biến thành những lời bỏ đi hay sao? Còn đâu là thiên tử nhất ngôn ký xuất ,
  tứ mã nan truy ?
  Ngô Tam Quế hắng đặng một tiếng rồi hỏi :
  - Bữa nay Vi đô thống thuật lại cho tiểu vương hay thì ra đã coi tiểu vương là
  trung thần rồi chăng?
  Vi Tiểu Bảo đáp :
  - Cái đó vương gia lại còn phải hỏi? Nếu Vương gia chẳng phải trung thần thì
  trong thiên hạ chẳng còn ai trung thần nữa? Tiểu tướng nghĩ rằng : Giả tỷ sau này
  quả tiểu tướng có một ngày cũng được phong Chinh Đông Vương , Tảo Bắc
  Vương , Định Nam Vương, như kim khẩu của Vương gia, vừa phát ngôn, và được đến
  Vân Nam ở phủ Bình Tây Vương thì " hà " tiểu tướng ngày nay là khách, nhưng vĩnh
  viễn không phải là khách mãi mà được làm chủ nhân.
  Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào. Ngô Tam Quế nghe Vi Tiểu Bảo thuyết
  như vậy, trong lòng rất cao hứng, nắm lấy tay gã nói :
  - Này này ! Chúng ta vào trong nội thư phòng ngồi chơi.
  Hai người xuyên qua hai toà đình viện vào tới nội thư phòng.
  Căn phòng này tuy được gọi là thư phòng mà trên vách treo đầy đao,
  thương, kiếm kích, chứ không có giá sách hay một quyển sách nào hết.
  Giữa nhà đặt cỗ ghế thái sư trên phủ da hổ. Những con hổ thường đầu lông
  vàng vằn đen, nhưng tấm da hổ này lại lông trắng vằn đen, mới là đặc biệt.
  Vi Tiểu Bảo trầm trồ :
  - úi chà! Vương gia! Tấm da hổ trắng này thật quí báu vô cùng! Tiểu tướng ở
  trong Hoàng cung mà trước nay chưa thấy tấm nào như vậy. Bữa nay là lần đầu tiên
  được mở rộng tầm mắt .
  Ngô Tam Quế rất lấy làm đắc ý đáp :
  - Ngày trước tiểu vương gia làm trấn thủ Sơn Hải quan đi săn bắn tại khu phụ
  cận tỉnh Liêu Ninh và tỉnh Tuy Viễn đánh được một con. Giống Bạch lão hổ này
  kêu bằng "Sô ngu" thật hiếm có. Ai săn được nó là điềm đại cát đại lợi.
  Vi Tiểu Bảo liền tán dương :
  - Hàng ngày Vương gia cứ ngồi vào ghế bọc hổ trắng này thì việc thăng quan
  tiến chức phát tài vĩnh viễn không cùng tận. Chà chà! Thật là hy hữu!
  Gã chợt ngó thấy bên cỗ ghế bọc da hổ hai tấm bình phong bằng đá nước
  đại lý.Tấm nào cũng cao tới năm, sáu thước. Trên mặt đá có đủ sơn thuỷ thảo mộc,
  chẳng khác gì một bức tranh vẽ.
  Trên một tấm bình phong vẽ hình trái núi.Trên ngọn núi có hình chim giống
  như con hoàng oanh. Cạnh suối nước có một con hổ, càng nhìn càng linh động.
  Vi Tiểu Bảo lại giở giọng tán :
  - Hai bức bình phong này là bảo vật trân quí không biết đến thế nào mà kể.
  Tiểu tướng ở trong cung cũng chưa hề thấy qua.Thưa Vương gia! Tiểu tướng nghe
  người ta nói : " Đức Thượng Hoàng sinh ra đồ hình này, nó mà lọt vào tay ai là có
  triệu chứng cho nhân vật đó" .
  Ngô Tam Quế mỉm cười hỏi :
  - Tiểu vương không hiểu hai bức bình phong này có triệu chứng gì?
  Vi Tiểu Bảo đáp :
  - Theo nhận xét của tiểu tướng thì tấm bình phong kia trên cao có con tiểu
  hoàng oanh. Nó hót líu lo rất hay mà chẳng dùng được việc gì. Còn phía dưới là
  con lão hổ oai phong lẫm liệt, lợi hại vô cùng! Con đại lão hỗ này đương nhiên
  trỏ vào Vương gia rồi.
  Ngô Tam Quế nức lòng hở dạ nghĩ thầm :
  - Gã bảo con tiểu hoàng oanh đứng trên cao chỉ biết hót líu lo chứ chẳng
  được ích gì. Phải chăng gã muốn nói đó trỏ vào tiểu Hoàng đế? Gã nói mấy câu
  này phải chăng để thử ta?
  Hắn nghĩ vậy liền hỏi :
  - Con tiểu hoàng oanh này không hiểu trỏ vào cái gì?
  Vi Tiểu Bảo mỉm cười hỏi lại :
  - Theo nhận xét của Vương gia thì sao?
  Ngô Tam Quế lắc đầu đáp :
  - Tiểu vương không hiểu, mong được Vi đô thống chỉ giáo?
  Vi Tiểu Bảo mỉm cười trỏ vào tấm bình phong thứ hai nói :
  - Nơi đây có núi có sông, tức là giang sơn muôn dặm. Ha ha ! Ha ha ! Triệu
  chứng hay quá! Triệu chứng hay quá!
  Ngô Tam Quế trống ngực đánh thình thình, toan hỏi nữa nhưng lại không
  dám.Trong lúc này hắn cảm thấy môi miệng khô rang .
  Vi Tiểu Bảo chợt để mắt tới một pho kinh sách để trên giá. Chính là pho Tứ
  Thập Nhị Chương Kinh mà gã trông đã quen nên vừa ngó thấy đã biết ngay.
  Trống ngực đánh hơn trống làng, Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm :
  - Té ra pho kinh thứ tám này quả nhiên ở chỗ lão con rùa. Tuyệt diệu! Thật là
  tuyệt diệu!
  Gã liền ngó ra chỗ khác làm bộ không để ý đến kinh sách nữa .
  Vi Tiểu Bảo đưa mắt nhình những đao thương trên vách rồi cười nói :
  - Thưa Vương gia! Vương gia quả là một bậc đại anh hùng, đại hào kiệt.Trong
  thư phòng cũng bày binh khí la liệt. Chẳng đấu gì Vương gia, tiểu tướng chẳng
  biết một chữ nào, nên nghe nói đến thư phòng là hoảng rồi. Dè đâu trong thư
  phòng của Vương gia cách bài trí lại cao minh thế này. Tiểu tướng lấy làm bội phục
  vô cùng!
  Ngô Tam Quế cười khanh khách đáp :
  - Những món binh khí này, món nào cũng có một lai lịch của nó. Tiểu vương
  treo trong phòng này là để kỉ niệm chuyện cũ.

 2. #62
  Status : thuanhuynh_alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 2.014
  Hồi 143 : VàO VươNG PHủ ĐáNH TRáO KINH THư


  Vi Tiểu Bảo hỏi :
  -Té ra là thế. Chắc ngày trước Vương gia chinh đông tây phạt,
  nam tảo bắc tần, lập nhiều công lao hạn mã nên đã dùng những thứ binh khí này
  tung hoành trận địa.
  Ngô Tam Quế mỉm cười đáp :
  - Đúng thế ! Tiểu Vương gia một đời chinh chiến, kề cả lớn lẫn nhỏ đã từng
  xông pha mấy trăm trận, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Ngôi Vương gia
  này phải đem xương máu ra mà đánh đổi .
  Hắn nói câu này có ý chê Vi Tiểu Bảo là một thằng nhỏ chưa ráo máu đầu,
  bất quá được nhà vua sủng ái mà thăng quan phong tước .
  Vi Tiểu Bảo gật đầu khen phải, hỏi :
  - Ngày trước Vương gia trấn thủ Sơn Hải quan đã dùng thuứ khí giới nào?
  Lập nên đại công gì?
  Ngô Tam Quế đột nhiên biến sắc.
  Nên biết trấn thủ ở Sơn Hải quan là để đánh nhau với người Mãn châu. Càng
  lập công là càng giết nhiều người Mãn Thanh. Vi Tiểu Bảo hỏi câu này là có ý ngấm
  ngầm chọc Ngô Tam Quế đã làm Hán gian.
  Ngô Tam Quế hai tay run rẩy, không nhịn được đã toan nổi nóng.
  Vi Tiểu Bảo lại nói :
  Tiểu tướng nghe nói Hoàng Đế Vĩnh Lịch triều Minh bị Vương gia đuổi theo
  từ Vân Nam tới Miến Điện mới bắt được. Hoàng đế Vĩnh Lịch đã bị Vương gia thắt
  cổ bằng dây cung cho chết .
  Gã nói tới đây trỏ vào cây cung treo trên tường hỏi :
  -Phải chăng Vương gia đã dùng dây cung này ?
  Việc Ngô Tam Quế sát hại Hoàng đế Vĩnh Lịch thì hồi đó hắn quyết chí tận
  trung với nhà Thanh, chẳng nghĩ gì đến chuyện nhị tâm, nhưng trong lòng hắn cũng
  rất lấy làm hổ thẹn về hành động đó.
  Những người trong Vương phủ chẳng một ai dám nhắc tới vụ này, không ngờ
  Vi Tiểu Bảo lại phanh phui vết xấu của hắn ra thì hắn không phẫn nộ sao được ?
  Trong lúc nhất thời, Ngô Tam Quế không kiềm chế được lửa giện liền lớn
  tiếng hỏi :
  - Bữa nay Vi Đô thống thốt ra những lời châm chọc là có ý gì?
  Vi Tiểu Bảo làm bộ ngạc nhiên hỏi :
  -ô hay ! Sao lại có chuyện đó ? Khi nào tiểu tướng dám hật ý Vương gia mà
  buông lời châm chọc ? Hồi tiểu tướng ở Bắc Kinh được nghe mọi người tán tụng :
  Cả đến Hoàng đế mMInh triều Vương gia cũng ra tay hạ sát , đủ tỏ tấm trung ca
  của Vương gia đối với nha Đại Thanh ta bền như sắt đá .
  Gã ngừng một chút rồi tiếp :
  -Tiểu tướng còng nghe nói chính Vương gia đã thân hành ra tay xử giảo Vĩnh
  Lịch Hoàng đế , thắt mạnh dây cung kêu ken két , khiến Vĩnh Lịch Hoàng đế rên ư
  ử mà Vương gia vẫn cười ha hả .Hay lắm ! Hay lắm ! Lòng trung của Vương gia thật
  là son sắt !
  Ngô Tam Quế đứng phắt dậy toan nổi nóng ngay , nhưng rồi hắn bụng bảo
  dạ :
  -Thằng lõi này mới là đứa con nít thì dù lớn mật tới đâu cũng chẳng dám xung
  chảng với ta .Đây nhất định là tên tiểu hôn quân sai gã đến thử ta .Nếu không
  thế thì một tên đối đầu nào ở trong triều đã vạch đường cho gã đến đây buông
  lời khích bác ta để ta thò đuôi cho gã nắm lấy .
  Ngô Tam Quế quả là tay xảo quyệt phi thường , hắn nghĩ vậy liền đổi mặt
  giận làm tươi cười bảo :
  -Sự thực công hãn mã của tiểu vương chẳng có chi đáng kể , không bõ làm
  trò cười , chỉ có tấm lòng trung trinh đối với Hoàng thượng mới là chỗ sở trường
  của tiểu vương .
  Hắn ngừng một chút rồi tiếp :
  -Tiểu huynh đệ ! Nếu tiểu huynh đệ muốn làm Chính Đông Vương , Tảo bắc
  Vương .. thì nên học lão gia đây về tấc dạ trung trinh đối với Hoàng thượng .
  Vi Tiểu Bảo đáp :
  -Dạ dạ ! Cái đó nhất định là phải học rồi .Đáng tiếc tiểu tướng sinh sau
  Vương gia mấy chục năm .Bao nhiêu Hoàng đế Minh triều đều bị Vương gia giết
  sạch rồi , khi61n tiều tướng không còn hạ thủ vào đâu được .
  Ngô Tam Quế mắng thầm trong bụng :
  -Sao cũng có một ngày kia mi lọt vào tay ta thì ta sẽ xử mi ngàn đao phân
  thây .
  Ngoài miệng hắn cười nói :
  -Vi Đô thống mà muốn lập công thì lo gì chẳng có cơ hội ?
  Vi Tiểu Bảo cười đáp :
  -Nếu có kẻ tạo phản thì hay quá !
  Ngô Tam Quế trong lòng phát run , miễn cưỡng hỏi :
  -Có kẻ tạo phản thì sao ?
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  -Có kẻ tạo phản thì Hoàng Thượng phái tiểu tướng xuất chinh .Tiểu tướng sẽ
  học Vương gia liều mạng giết giặc .Nếu bắt sống phản tặc thì lại càng chóng
  được phong Vương .
  Ngô Tam Quế nghiêm nghị nói :
  -VI huynh đệ ! Những chuyện này không nói bừa bãi được đâu .Hiện nay
  Thánh thiên tử trị vì , bốn bề qui phục , thì còn có ai tạo phản ?
  Vi Tiểu Bảo hỏi :
  -Theo lời Vương gia thì nhất quyết không có người tạo phản ư ?
  Ngô Tam Quế sững sờ đáp :
  -Nếu bảo là nhất định không có người tạo phản thì vị tất đã đúng .Bọn dư
  đàng nhà Minh , hoặc bọn côn đồ các nơi làm càn nổi loạn thì e rằng cũng có .
  Vi Tiểu Bảo nói :
  Đã còn người tạo phản thì lại không phải Thánh thiên tử trị vỉ .
  Ngô Tam Quế cười khành khạch mấy tiếng đáp :
  -Vi tiểu huynh đệ này nói chuyện thú quá .
  Nguyên Vi Tiểu Bảo ngó thấy pho Tứ Thập Nhị Chương Kinh trên liền nghĩ ra
  cách chọc giận Ngô Tam Quế .Gã cho là hắn mà nổi trận lôi đình là rũ áo bỏ đi ,
  Gã sẽ thừa cơ đánh cắp pho kinh .Chẳng ngờ Ngô Tam Quế lòng dạ rất thâm trầm
  , tuy hắn nổi nóng một chút nhưng rồi lại nín nhịn được ngay , không bị trúng kế .
  Vi Tiểu Bảo thấy Ngô Tam Quế không mắc mưu vì lời khích bác của mình , lại
  thấy bộ sách chỉ thò tay ra là ấy được mà thủy chung không có cơ hội động thuỉ
  , gã liền thay đổi giọng lưỡi , nói toàn những câu rất lọt tai Ngô Tam Quế .Miệng
  gã thao thao bất tuyệt những lời tâng bốc mà trong lòng xoay chuyển không
  ngừng để tìm cách ăn cắp pho sách cho bằng được .Gã tự nhủ :
  -Nếu ta già mạo truyền thánh chỉ , nói là đức Hoàng thượng muốn lấy pho kinh
  này thì chắc lão con rùa cũng phải dâng nạp .Huống chi Hoàng thượng thực tình
  muốn lấy kinh sách .Ngài đã dặn ta nhân chuyến đi Vân Nam này dò xét cho ra
  kinh sách .Vậy ta có bảo lão con rùa lấy sách cũng không phải giả mạo thánh chỉ
  .Ta sợ là sợ lão con rùa ngoài miệng ưng chịu , nhưng hắn ngấm ngầm hành động
  cũng như Khanh Thân Vương , giả tạo một pho khác đưa cho mình đem vềthì được
  sách cũng như không .
  Gã nghĩ tới chuyện giả mạo kinh sách , liền nảy ra một chủ ý rồi đột nhiên hạ
  thấp giọng xuống nói :
  -Thưa Vương gia ! Hoàng thượng có một đạo mật chỉ .
  Ngô Tam Quế giật mình kinh hãi đứng dậy đáp :
  -Nô tài xin kính cẩn nghe chỉ dụ của Thánh hoàng .
  Vi Tiểu Bảo nắm tay hắn nói :
  -Vương gia hãy bình tĩnh , bất tất phải hoang mang .Trước hết tiểu tướng hãy
  nói về tiền nhân hậu quả về vụ này cho Vương gia nghe .
  Ngô Tam Quế kính cẩn đáp :
  -Dạ ạ !...
  Nhưng hắn vẫn đứng yên không ngồi xuống .
  Vi Tiểu Bảo hỏi :
  -Hoàng thượng biết rõ Vương gia là một vị trung thần của nhà Đại Thanh , mà
  còn dặn tiểu tướng điều tra cho biết rõ Vương gia là trung thần hay gian thần ,
  Vương gia có hiểu dụng ý của ngài như thế nào không ?
  Ngô Tam Quế gãi đầu gãi tai đáp :
  -Cái đó tiểu vương không thể hiểu được .
  Vi Tiểu Bảo nói :
  - Nguyên đức Hoàng thượng có một việc lớn , muốn phái Vương gia thực
  hành, nhưng ngài còn chưa yên tâm và không hiểu Vương gia có ưng thuận chăng
  ? Ngài cho Công chùa Kiến Ninh huề duyên cùng lệnh thái tử là để... là để...
  Ngô Tam Quế hỏi ngay :
  -Để khích lệ phải không ?
  Vi Tiểu Bảo đáp :
  -Phải rồi .Hoàng thượng đã nói là để khích lệ , nhưng tiểu tướng học vấn kém
  quá , nên không nhớ ra được .
  Ngô Tam Quế nói :
  -Hoàng thượng đã có việc sai phái thì dĩ nhiên tiểu vương phải cúc cung tận
  tụy đem sức trâu ngựa đền nghìa trúc mai .Nhưng chưa hiểu Hoàng thượng sai nô
  tài làm việc gì ?
  Vi Tiểu Bảo đáp :
  Việc này rất quan trọng .Ngày mai cũng vào giờ này , xin Vương gia chờ ở
  phủ để tiểu tướng đến truyền mật chỉ của Hoàng thượng .
  Ngô Tam Quế đáp ngay :
  -Dạ dạ ! Hoàng thượng đã có chỉ thì để nô tài thân hành đến An Phụ viên
  kính cẩn nghinh tiếp .
  Vi Tiểu Bảo đáp :
  -ở An Phụ viên nhiều tai mắt , có điều không tiện .Vương gia tiếp chỉ ở
  đây kín đáo hơn .
  Ngô Tam Quế không hiểu gã cố ý hý lộng quỉ thần , liền kính cẩn đưa gã ra
  về .
  Hôm sau Vi Tiểu Bảo lại đúng giờ hẹn tới nơi .Hai người vào thư phòng .
  Vi Tiểu Bảo hỏi :
  -Vương gia ! Sự việc mà tiểu tướng nói đây quan hệ rất trọng đại , xin
  Vương gia giữ cho cực kì thần bí , đừng mảy may tiết lộ .Cả trong bản tấu chương
  cũng không thể nhắc đến một chữ .
  Ngô Tam Quế đáp :
  -Dạ dạ ! Dĩ nhiên tiểu vương phải giữ cơ mật .
  Vi Tiểu Bảo khẽ nói :
  -Hoàng thượng nhận được tin mật báo ! Thượng Khả Hỷ và Cảnh Tĩnh Trung
  có ý tạo phản .
  Ngô Tam Quế nghe nói cả kinh thất sắc .
  Nguyên Bình Nam Vương Thượng Khả Hỷ , trấn thủ ở Quảng Đông , Tĩnh Nam
  Vương Cảnh Tĩnh Trung trấn thủ ở Phúc Kiến . và Ngô Tam Quế trấn thủ ở Vân
  Nam gọi là Tam Phiên .Tam Phiên đồng vinh cộng nhục , vui buồn có nhau .Ngô
  Tam Quế âm mưu tạo phản cũng định sẽ cấu kết với Cảnh , Thương nhị Phiên ,
  hắn nghe nói Hoàng đế được tin Cảnh Thượng tạo phả dĩ nhiên không khỏi chột
  dạ .run lên hỏi :
  - Chuyện đó có thật không ?
  Nguyên hôm trước Vi Tiểu Bảo bịa ra có đạo mật chỉ , nhưng gã còn nhỏ tuổi
  ít hiểu về việc quân quốc đại sự .Gã tưởng nói bừa nói ẩu một phen chưa chắc
  Ngô Tam Quế đã chịu tin theo , hai nữa là ngày sau câu chuyện vỡ lỡ có thể
  quan hệ rất lớn , tất gã bị vua Khang Hy trách phạt , gã trở về An Phụ Viên cùng
  quần hùng thương nghị rồi đi đến kết luận là vu hãm Cảnh , Thượng nhị Phiên mưu
  phản để hăm dọa Ngô Tam Quế , khiến hắn xúc tiến mau lẹ hành động phản
  nghịch .
  Ngô Tam Quế nghe nói vật quả nhiên kinh hãi tay chân luống cuống .
  Vi Tiểu Bảo nói :
  -Kể ra thì Hoàng thượng hàng ngày nghe được tin tam Phiên có ý tạo phản ,
  nhưng chỉ coi là lời báo cáo suông nên ngai không tin .
  Ngô Tam Quế nói :
  -Dạ dạ! Hoàng thượng quả là bậc thánh nhân .
  Vi Tiểu Bảo nói tiếp :
  -Nhưng hai tên Cảnh , Thượng mưu đồ phản nghịch , Hoàng thượng lần này đã
  vắt được chứng cớ xác thực .Ngài phán : Bọn nhị Phiên mưu phản chưa rã rệt , tạm
  thời không nên rút dây động rừng .Ngài muốn phái Vương gia điều động binh mã
  phòng thủ tại miền biên giới Lưỡng Quảng .Chờ khi nhị Phiên cử sự , lập tức
  Vương gia phái quân đến Quảng Động , Phúc Kiến để bắt hai tên phản tặc này
  đưa tới Bắc Kinh .
  Ngô Tam Quế khom lưng đáp :
  -Nô tài phụng lãnh thánh chỉ . Nếu Cảnh Thượng nhị Phiên có ý hai lòng ,
  hành động phản loạn thì nô tài lập tức bắt hai nhân vật đó ngay đưa đến Bắc
  Kinh.
  Vi Tiểu Bảo nói :
  -Hoàng thượng đã phán Thượng Khả Hỷ là con người ngu muội , hồ đồ .Còn
  Cảnh Tĩnh Trung chỉ là một gả tiểu tử vô dụng , quyết chúng chẳng thể nào chống
  đối với Vương gia .Chỉ cần Vương gia chịu phát binh , còn triều đình bất tất phải
  phái đi một tên lính , cũng đủ mã đáo thành công .
  Ngô Tam Quế mỉm cười đáp :
  -Xinh Thánh thượng vạn an .Nô tài hằng ngày luyện tập sĩ tốt , không hề sao
  lãng là chờ Hoàng thượng điều động .Binh tướng dưới trướng nô tài đều như đạo
  thân binh của ba màu chờ ở trong triều . thề chết tận trung với Chúa .
  Vi Tiểu Bảo nói :
  -Tiểu tướng trở về kinh sẽ tâu trình Hoàng thượng những lời chí thành của
  Vương gia thì nhất định long tâm hớn hở vô cùng !
  Ngô Tam Quế mừng thầm nghĩ bụng :
  -Nếu như vậy thì ta có điều binh khiển tướng , tên tiểu hôn quân kia cũng
  biết rồi và không còn nghi ngờ gì nữa .
  Vi Tiểu Bảo trỏ vào cây súng trên tường hỏi :
  -Thưa Vương gia ! Đây phải chăng là hỏa khí của Tây phương ?
  Ngô Tam Quế đáp :
  -Chính thị ! Đó là súng của nước La Sát .Ngày trước nhà Đại Thanh ta đánh
  nhau với quân La Sát ngoài quan ải , bên ta lấy được đem về .Thực là những khí
  giới cực kì lợi hại !
  Vi Tiểu Bảo hỏi :
  -Tiểu tướng chưa từng bắn súng bao giờ .Nay muốn mượn Vương gia bắn thử
  một phát được chăng ?
  Ngô Tam Quế mỉm cười đáp :
  -Dĩ nhiên là được . Thử súng này thường dùng ở nơi chiến trận , tuy bắn rất
  xa nhưng mang xách không tiện. Người La Sát còn thứ súng nhỏ bắn dễ dàng hơn.
  Hắn vừa nói vừa đến trước cái tủ gỗ vừa nói vừa rút ngăn kéo lấy ra một cái
  hộp gỗ đõ .
  Vi Tiểu Bảo đứng ngay bên thư án , thấy Ngô Tam Quế xoay mình gã lập tức
  quay lại , mở áo choàng màu vàng lấy một pho Tư Thập Nhị Chương Kinh ở trong
  túi áo ra để lên án , và cầm pho kinh sách ở trên án chuồn vào trong túi áo
  choàng .
  Cử động của gã cực kì mau lẹ .Đừng nói Ngô Tam Quế trở gót đi lậy súng
  mà dù cho lão dứng giương mắt ra ngay đó , gã cũng chỉ cần xoay lưng lại cho đi
  một chút là hắn khó lòng phát giác .
  Hai pho kinh sách này giống hệt nhau , chỉ khác có bià bọc bên ngoài .Tối
  hôm qua , Vi Tiểu Bảo đã lấy pho sách của đạo quân cờ trắng nhuộm thành màu
  lam , để đánh tráo lấy pho kinh sách cũng màu lam của Ngô Tam Quế .
  Rồi lại thấy Ngô Tam Quế mở hộp gỗ ra lấy cây súng dài chừng một thước
  .Nòng súng đã nhồi thuốc nổ rồi dùng dùi sắt vặn thật chặt .Kế đó lại đặt vào 3
  viên đạn sắt .Hắn còn lấy 1 cái ngòi bằng giấy rồi đưa cả súng lẫn ngòi cho Vi
  Tiểu Bảo và nói :
  -Vi Đô thống cứ châm lửa vào ngòi cho thuốc nổ bắn đạn ra là được .
  Vi Tiểu Bảo đón lấy .Gã chõ miệng súng ra ngoài cửa sổ nhằm vào một tòa
  núi giả rồi đốt ngòi lên .Ngòi lửa dẫn thuốc vào trong nòng súng nổ lên một tiếng
  đoàng rùng rợn .
  Khí nóng ghê gớm quạt vào mặt Vi Tiểu Bảo .Tay gã rung động mãnh liệt
  .Cây súng rớt xuống đất .
  Trước mắt thấy khói mù mịt .Bất giác Vi Tiểu Bảo lài lại hai bước .
  Ngô Tam Quế cười khanh khách hỏi :
  -Luồng lực đạo cây súng này cũng ghê gớm lắm phải không ?
  Vi Tiểu Bảo cánh tay bị tê chồn , buông lời thóa mạ :
  -Con mẹ nó ! Trò chơi của bọn Tây Dương đúng là thứ tà môn .
  Ngô Tam Quế lại cười nói :
  -Đô thống nhìn tòa núi giả kia kìa .
  Vi Tiểu Bảo chú ý nhìn ra thì thấy tòa giả sơn đã sạt mất một góc phía dưới
  toàn là đá vụn .Bất giác gã thè lưỡi ra , hồi lâu mới thụt vào được .
  Gã nói :
  -Nếu súng này bắn vào người thì dù là xương đồng da sắt cũng không chống
  nổi .
  Gã cúi xuống lượm cây súng đặt vào hộp :
  Bọn thị vệ trong Vương phủ nghe súng nổ đều hốt hoàng chạy đến ngoài
  cửa sổ nhớn nhác trông vào .Thấy Vương gia bình yên không việc gì , đang nói
  chuyện với Vi Tiểu Bảo , mới yên lòng .
  Ngô Tam Quế bê cái hộp lên cười nói :
  Xin biếu Vi Đô thống cây súng này để đô thống bắn chơi .
  Vi Tiểu Bảo lắc đầu đáp :
  -Đây là món lơi khí phòng thân .Vương gia có lòng hậu tứ , tiểu tướng cũng
  không dám lãnh thụ .
  Ngô Tam Quế nhét cái hộp vào tay gã cười nói :
  -Chúng ta đã coi nhau như tình huynh đệ trong nhà , còn có chuyện riêng
  tây ? Tiểu vương là Đô thống .Đô thống cũng là tiểu vương .
  Vi Tiểu Bảo đáp ;
  -Đây là một thứ bảo vật của nước La Sát .Từ nay trở đi khó lòng lấy được
  .Vương gia có hảo tâm tiểu tướng cũng không dám thu nhận .
  Nhưng trong lòng gã nghĩ thầm :
  -Người đã cấu kết với bọn La Sát thì ngươi muốn lấy bao nhiêu mà chẳng
  được ? nào phải của hiếm có ?
  Ngô Tam Quế cười nói :
  -Nó là của khó lấy được mới đem tặng đô thống .Chứ nếu là vật tầm thường
  thì Đô thống có coi vào đâu .Ha ha ! Ha ha !
  Vi Tiểu Bảo liền tạ ơn thu nhận rồi cười nói :
  -Từ nay nếu gặp kẻ nào muốn sát hại , tiểu tướng lấy súng ra bắn đoàng một
  tiếng là hắn phải tan xác .Như vậy cái mạng nhỏ xíu của tiểu tướng cũng là Vương
  gia ban cho vậy .
  Ngô Tam Quế vỗ vai gã đáp :
  -Cái đó Đô thống hà tất phải khách sáo như vậy ? Cây súng này quả lợi hại
  nhưng nhồi thuốc lắp đạn sắt , tra ngòi cũng là những điều rất phiền phức , không
  phải chỉ như cung tên của chúng ta , nhất là liên châu tiễn , chỉ cần bắn một phát
  là tên vun vút bay ra không ngớt .
  Vi Tiểu Bảo nói :
  -Đúng thế ! Nhưng nếu súng của người Tây Dương cũng bắn dễ dàng như
  cung tên , cứ cầm lấy là bắn liền thì người Trung Quốc chúng ta còn sống sao
  được với họ ? Giang sơn gấm vóc của nhà Đại Thanh há chẳng bị bọn chúng
  chiếm mất rồi ?
  Gã nói tới đây cười hề hề tiếp :
  -Dù sao nó cũng được một điểm rất hay là tiểu tướng đã có hai cây súng này
  thì bất tất phải rèn luyện võ công nữa .Nào đại tôn sư võ học , nào chưởng môn
  đều không phải địch thử của tiểu tướng .
  Vi Tiểu Bảo cáo từ Ngô Tam Quế ra khỏi Bình Tây Vương phủ , trở về An
  Phụ viên .Gã vào phòng đóng cửa lại lộc bìa kinh sách ra coi , quả nhiên cũng có
  rất nhiều mảnh giấy vụn .Gã nghĩ thầm :
  -Những mành địa đồ trong tấm kinh sách đã hoàn tòan lọt vào tay lão gia
  .Bây giờ lão gia chỉ còn phải mất công ráp mấy ngàn mảnh vụn liền nhau cho thành
  tấm đồ hình là bảo tàng cùng long mạch của bọn Thát Đát đều do lão gia sử dụng
  hay muốn làm gì thì làm .
  Nhưng việc ráp lại thành đồ bản cũng làm cho gã nhức đầu .Gã tự nhủ :
  -Việc này không thể làm trong chốc lát mà thành được .Vậy chờa khi nào
  rảnh rang ta sẽ động thủ .
  Gã liền khâu bìa sách lại và gói những mảnh vụn thành một gói .Bên ngoài
  còn bọc một lần túi vải khâu lại rồi gã dấu vào trong áo lót .
  Gã nghĩ tới đại công thành tựa không khỏi tự đắc , miệng lẩm bẩm :
  -Nào tiểu Hoàng đế , nào mụ điếm già , nào lão con rùa , nào Hồng giáo chủ
  , nào đại Hán gian ! Lại còn lão ni cô sư phụ ta , ai cũng muốn lấy được tám pho
  kinh sách này rút cục đều uổng công hết .Chung quy những bí mật cả tám pho
  đều lọt vào tay Vi Tiểu Bảo .Ha ha ! Ha ha ! Nếu họ biết rõ nội vụ tất đem lão gia
  cho ngũ mã phanh thây .
  Vụ này rất làm cho gã hứng thú , chỉ còn điều đáng tiếc là gã không thể
  khoe với ai được , thành ra gã chưa đủ thỏa mãn trọn vẹn , vì tính gã hay huênh
  hoang khoác lác .
  Vi Tiểu Bảo bắc chân chữ ngũ cất giọng hát ngao một tiểu khúc của bọn kỹ
  nữa ở Dương Châu :
  Rượu đào rót chén quỳnh tương ,
  Tình lang ơi hỡi hỏi chàng ở đâu ?
  Dương Châu hai bốn cây cầu ,
  Cầu nào chẳng có má đào nhởn nhơ ?
  Vi Tiểu Bảo đang cao hứng , bỗng nghe có người khẽ gõ cửa phòng .
  Người gõ cửa gõ ba tiếng trước , dừng một chút lại gõ hai tiếng . rồi sau
  cùng gỏ ba tiếng nữa .Chính là ám hiệu của bọn Thiên Địa hội .
  Vi Tiểu Bảo đứng dậy mở cửa .
  Hai người tiếnvào là Từ Thiên Xuyên và Mã Ngạn Siêu . Vi Tiểu Bảo ngó thấy
  nét mặt nghiêm trọng của họ , biết ngay có điều gì quan hệ , liền hỏi :
  -Đã xảy ra chuyện gì rồi ?
  Từ Thiên Xuyên đáp :
  -Bọn thuộc hạ nghe mấy tên ngự tiền thị vệ nói là bọn thị vệ của Bình Tây
  Vương phủ đang xục tìm một người xứ Mông Cổ , dĩ nhiên chúng tìm kiếm Hãn
  Thiếp Ma rồi .Nghe giọng lưỡi của bọn chúng thì dường như chúng hoài nghi bọn
  ta , mà không dám công nhiên tra xét .Vi hương chủ tính sao bây giờ ?
  Vi Tiểu Bảo nói :
  -Các vị bắt hắn cột lại và giấu dưới gầm giường của tại hạ , chắc bọn thủ hạ
  của Ngô Tam Quế không dám vào phòng tại hạ lục tìm .
  Từ Thiên Xuyên đáp :
  -Chỉ sợ lúc hương chủ ra ngoài , bọn thủ hạ của tên đại Hán gian sẽ mượn
  nguyên nhân nào đó để tiến vào phòng tra xét .
  Vi Tiểu Bảo nói :
  -Bất luận trường hợp nào cũng không cho bọn chúng tiến vào .Nếu tình thế
  găng quá thì chúng ta động thủ .Chẳng lẽ bọn họ dám hành hung giết người ?
  Từ Thiên Xuyên và Mã Ngạn Siêu gật đầu khen phải .
  Hai người toan lui ra thì Tiền lão bản lật đật chạy vào nói :
  -Đại hán gian dường như sắp phóng hỏa .
  Vi Tiểu Bảo cùng Từ , Mã đều cả kinh thất sác , đồng thanh hỏi :
  Tiền lão huynh bảo sao ?
  Tiền lão bản đáp :
  -Mấy bữa nay tại hạ tuần tra phía trước phía sau khu An Phụ viên để đề
  phòng đại Hán gian có hành động gì khác lạ không? Vừa rồi thấy trong khu rừng
  mé tây có bóng người nấp nánh , thuộc hạ liền lén lút tới đó xem sao thì ra có
  mấy chục người ẩn nấp. Bọn chúng đem theo dầu lửa cùng rất nhiều đồ dẫn hỏa .
  Vi Tiểu Bảo cất tiếng thoá mạ :
  -Con mẹ nó ! Đại Hán gian lớn mật toan đốt cháy cả công chúa ư ?
  Tiền lão bản đáp :
  -Không phải thế đâu .Bọn chúng nghi ngờ Hãn Thiếp Ma bị ta bắt mà không
  dám xông vào xục tìm .Chúng phóng hỏa rồi cho người ngựa tiến vào chữa lửa
  .Đó là cách để lục soát .
  Vi Tiểu Bảo gật đầu hỏi :
  - Phải rồi ! Dúng đây là một quỉ kế .Ba vị đại ca có cao kiến gì không ?
  Từ Thiên Xuyên vung tay ra hiệu chém đầu đáp :
  - Giết người để bịt miệng xong rồi hủy thi diệt tích là xong .


  Hồi 144 : Diệu toán còn hơn Gia Cát Lượng


  Vi Tiểu Bảo nghe đến bốn chữ "hủy thi diệt tích" thì nghĩ thầm trong
  bụng:
  - Cái đó ta làm dễ như chơi, chẳng khó khăn gì. Chỉ trong khoảnh
  khắc là tên rậm râu xứ Mông Cổ sẽ biến thành một vũng nước vàng. Nhưng thằng
  cha đó biết rõ nột tình đại Hán gian Ngô Tam Quế câu kết với nước La Sát, thì
  cần đưa gã đến Bắc Kinh cho tiểu Hoàng đế thân hành thẩm vấn mới là tuyệt diệu.
  Gã nghĩ vậy liền đáp:
  - Vụ đại Hán gian tạo phản chỉ có tên rậm râu xứ Mông Cổ này là bằng chứng
  rất xác thực, chúng ta phải nghĩ cách đưa hắn đến Bắc Kinh khiến cho đại Hán
  gian dù không phải phản thần cũng làm phản ngay. Tên Hãn Thiếp Ma này còn là
  môn pháp bảo khiến cho Mộc Vương phủ phải vâng theo mệnh lệnh của Thiên Địa
  Hội ta.
  Việc bức bách Ngô Tam Quế chóng đi vào con đường tạo phản và việc làm
  cho Mộc Vương phủ phải quy phục Thiên Địa Hội là một điều mà quần hùng lúc
  nào cũng mong muốn. Bây giờ quần hùng nghe Vi Tiểu Bảo nói câu này đều chấn
  động tâm thần, đồng thanh khen phải.
  Từ Thiên Xuyên nói:
  - Nếu Vi hương chủ không thức tỉnh bọn thuộc hạ thì thật là lầm lỡ đại sự.
  Trong lòng mọi người càng ngày càng khâm phục gã thiếu niên mồm miệng lém
  lảu.
  Tiền lão bản nói:
  - Công việc trước mắt là phải đối phó ngay với bọn thủ hạ của đại Hán gian
  kẻo chúng hạ thủ phóng hỏa để sấn vào sục tìm. Sau nữa phải nghĩ cách đem tên
  Hãn Thiếp Ma ra khỏi vùng quản hạt của đại Hán gian. Tại quan ải địa đầu hai tỉnh
  Vân Nam và Quý Châu cuộc tra xét rất gắt gao. Việc rời khỏi thành Côn Minh
  cũng không phải chuyện dễ dàng.
  Vi Tiểu Bảo cười hỏi:
  - Tiền đại ca! Ngày trước đại ca dùng con Hoa điêu phục linh trư đem người
  vào Hoàng cung. Bây giờ lại dùng con heo lớn hơn để đem người ra khỏi thành
  Côn Minh được chăng?
  Tiền lão bản cười đáp:
  - Đem heo ra khỏi thành e rằng không được. Nhưng chúng ta có thể nghĩ
  cách khác. Đặt hắn vào trong cỗ quan tài giả làm người chết để khiêng đi là một
  biện pháp cũ quá rồi, cũng khó lòng che mắt được họ.
  Vi Tiểu Bảo cười nói:
  - Cho hắn giả làm người chết là không hay đâu, phải để hắn sống nhăn răng
  mới tốt. Tiền lão bản! Đại ca cạo râu tên đó đi và dùng mấy thứ thuốc bôi mặt
  cho hắn để thay đổi tướng mạo. Lại mặc cho hắn bộ mũ áo quan binh của Kiêu Kỵ
  doanh. Tại hạ lựa một tiểu đội Kiêu Kỵ doanh trở về Bắc Kinh nói là Công chúa
  dâng lời thỉnh an lên Hoàng thượng, đồng thời tâu về việc lễ thành hôn đã chọn
  được ngày lành sắp cử hành trình lên Thái hậu và Hoàng thượng. Chúng ta cho tên
  rậm râu mà không có râu vào trong đội ngũ Kiêu Kỵ doanh thì bọn thuộc hạ của
  Ngô Tam Quế liệu có dám dúng miệng vào chăng?
  Ba người vỗ tay đều khen là diệu kế.
  Vi Tiểu Bảo đột nhiên hỏi:
  - Trong thành Côn Minh có kỹ viện nào không?
  Bọn Tiền lão bản ba người đưa mắt nhìn nhau tự hỏi:
  - Phải chăng Vi Hương chủ muốn đi chơi điếm?
  Tiền lão bản cười đáp:
  - Cái đó dĩ nhiên là có.
  Vi Tiểu Bảo cười hỏi:
  - Chúng ta mời Huyền Trinh đạo trưởng đi chơi điếm một phen, liệu y có chịu
  đi không?
  Tiền lão bản lắc đầu cười đáp:
  - Đạo trưởng là người xuất gia, chắc y không chịu đi. Nếu Hương chủ muốn
  đến kỹ viện thì để thuộc hạ phụng bồi cũng được.
  Vi Tiểu Bảo cười nói:
  - Dĩ nhiên Tiền đại ca cũng đi, nhưng Huyền Trinh đạo trưởng người cao lớn,
  trong bọn anh em ta đây chỉ có thân hình y là tương xứng với tên rậm râu.
  Ba người nghe nói mới vỡ lẽ ra Vi Tiểu Bảo muốn dùng Huyền Trinh đạo nhân
  giả làm Hãn Thiếp Ma.
  Mã Ngạn Siêu cười nói:
  - Đây là đại sự của Thiên Địa Hội mà cũng là việc lớn nhà nước thì nhà tu
  đành phải vâng lệnh đi chơi điếm.
  Bốn người đều cười ồ.
  Vi Tiểu Bảo lại nói:
  - Các vị đi mời đạo trưởng đóng bộ áo của tên rậm râu vào, đồng thời lấy
  bộ râu của Hãn Thiếp Ma cạo ra dán vào cằm cho y. Ngoài ra các vị phải mặc
  theo sắc phục bọn gia tướng trong Bình Tây Vương phủ. Chúng ta tìm vào một đại
  kỹ viện uống rượu phá quấy. Sau khi rượu say rồi, anh em quay ra tranh cướp
  những ả mày ngài rồi xảy ra cuộc ẩu đả. Tiền đại ca vung đao hạ sát đạo trưởng...
  Tiền lão bản giật mình kinh hãi, nhưng rồi lão nghĩ ra ngay đây chỉ là chuyện
  giả vờ, chứ không phải giết người thật, liền cười đáp:
  - Mưu kế của Vi hương chủ thật là tuyệt diệu! Huyền Trinh đạo trưởng cùng
  thuộc hạ lúc đánh ghen phải ô lý ô lố, a ba tư lý, xổ một tràng tiếng Mông Cổ...
  nhưng còn phải dự bị một xác chết.
  Vi Tiểu Bảo gật đầu nói:
  - Đúng thế! Các vị ra ngoài kiếm trong thành Côn Minh lấy một tên thân thể
  cao lớn mà lại râu rậm tùy tiện bắt giết đi rồi đem thi thể đến giấu ở gần kỹ viện.
  Gã dừng lại một chút rồi tiếp:
  - Sau khi Tiền đại ca giết đạo trưởng rồi, đánh đuổi bọn kỹ nữ ra ngoài để
  đạo trưởng xoay mình sống lại và đem râu cùng quần áo mặc vào cho xác chết.
  Mã Ngạn Siêu cười nói:
  - Có điều phải băm nát mặt mũi xác chết, mà chỉ để bộ râu rậm dưới gầm
  giường cho bọn thuộc hạ Ngô Tam Quế vào tìm lôi ra. Như vậy bọn chúng sẽ đồ
  rằng hung thủ giết người rồi cố ý làm cho mất chân tướng của kẻ bị nạn.
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Mã đại ca suy nghĩ còn thấu đáo hơn cả tại hạ. Vậy chúng ta chuẩn bị đi rồi
  tìm đến kỹ viện.
  Quần hùng Thiên Địa Hội vâng mệnh đi chơi kỹ viện. Vi Tiểu Bảo ăn cơm tối
  rồi chờ một lúc nữa mới vào phòng Kiến Ninh Công chúa.
  Công chúa đang chờ đợi nóng ruột thấy gã vào, lộ vẻ tức giận hỏi:
  - Sao đến giờ ngươi mới tới?
  Vi Tiểu Bảo làm bộ hằn học nói:
  - Lão công công của Công chúa kéo ta lại nói chuyện, thốt ra những lời đại
  nghịch vô đạo. Ta tranh luận với hắn hàng nửa ngày. Nếu không nhớ đến Công
  chúa thì bây giờ hãy còn cãi nhau.
  Công chúa hỏi:
  - Hắn nói thế nào?
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Hắn bảo Hoàng thượng đem lòng nghi ngờ hắn là gian thần, nên hắn rất lấy
  làm bất mãn. Ta hỏi hắn Hoàng thượng có dạ hoài nghi thì sao còn đem Công chúa
  gả cho con lão? Hắn nói: Hoàng thượng nhất định chẳng thích gì hắn mà có ý gia
  hại.
  Công chúa nổi giận đùng đùng, đập tay xuống bàn quát:
  - Lão con rùa nói nhăng nói càn, ta phải vặt râu lão mới được. Ngươi... ngươi
  đi kêu hắn lại đây cho ta.
  Vi Tiểu Bảo cũng làm mặt giận, cất tiếng thóa mạ:
  - Tổ bà nó! Khi ta nghe hắn nói vậy đã rút đao ra toan liều mạng với hắn. Ta
  nói : Hoàng thượng thương yêu Công chúa vô cùng! Công chúa vừa xinh đẹp vừa
  lanh lợi. Con lão không xứng đáng với nàng phần nào đâu...
  Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:
  - Ta còn bảo lão: Lão lớn mật dám nói những điều như vậy thì Công chúa
  không chịu lấy con lão đâu. Sáng mai Công chúa sẽ về Bắc Kinh ngay. Một nhân
  tài như Công chúa thì trong thiên hạ biết bao nhiêu người tranh giành đòi lấy nàng
  làm vợ. Ta còn định nói một câu nữa, nhưng chưa thốt ra. Ta muốn bảo thẳng vào
  mặt lão con rùa: Vi Tiểu Bảo này muốn lấy Công chúa còn chưa được.
  Công chúa nghe nói tới đó, mặt mày hớn hở hỏi:
  - Phải lắm! Phải lắm! Sao ngươi không nói cho hắn nghe? Tiểu Bảo! Sáng mai
  chúng ta trở về Bắc Kinh. Ta sẽ tâu với Hoàng đế ca ca nhất định phải lấy ngươi.
  Vi Tiểu Bảo lắc đầu đáp:
  - Lão con rùa thấy ta nổi giận, liền nhũn như con chi chi. Hắn bảo những câu
  nói nhăng nói càn vừa rồi, chẳng qua là chuyện giỡn cợt, xin đừng coi là chuyện
  thật, nhất là đừng để lọt tai Công chúa. Ta bảo hắn: Vi mỗ dốc dạ trung thành với
  Hoàng thượng cùng Công chúa. Trước nay không dám lừa dối một câu nào.
  Công chúa ôm lấy cổ gã, khẽ hôn một cái nói:
  - Ta đã biết ngươi đối với ta cực kỳ trung thực.
  Vi Tiểu Bảo cũng hôn vào má Công chúa rồi nói:
  - Lão con rùa nghe ta nói vậy sợ quá, còn thiếu quỳ xuống mà lạy. Hắn đưa
  tặng ta hai khẩu súng của người La Sát và năn nỉ giấu diếm câu chuyện vừa qua.
  Gã nói rồi lấy súng ra nhồi thuốc, nạp đạn đưa cho Công chúa. Công chúa
  nhằm vườn hoa phát xạ.
  Công chúa nghe súng nổ đánh "đoàng" một tiếng. Một cành cây bị gãy. Nàng
  thè lưỡi ra nói:
  - Ghê gớm quá!
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Súng này có một đôi. Công chúa lấy một cây, ta dùng một cây.
  Công chúa thở dài đáp:
  - Đôi súng này một cây thư một cây hùng để nằm với nhau trong hộp gỗ thân
  nhiệt vô cùng! Bây giờ phân ra thì chúng phải cô đơn lạnh lẽo. Ta không lấy, để
  ngươi dùng cả.
  Nàng nói câu này là nghĩ tới chỉ dụ của Hoàng thượng chẳng thể nào canh cải
  được. Chuyện lấy Vi Tiểu Bảo rút cục là câu nói bỏ đi.
  Vi Tiểu Bảo ôm lấy Công chúa vỗ về nàng và nói vào tai chẳng thiếu lời trêu
  cợt.
  Công chúa thấy mối tình nồng mặn bất giác hai má đỏ bừng, miệng không
  ngớt cười khanh khách.
  Vi Tiểu Bảo cởi áo xiêm cho nàng rồi lấy tấm chăn gấm trùm lên con người
  trần như nhộng.
  Gã tự hỏi:
  - Sao bọn thủ hạ của tên đại Hán gian còn chưa phóng hỏa?
  Gã ngồi xuống cạnh giường khẽ vuốt ve mặt Công chúa, lắng nghe những
  thanh âm bên ngoài.
  Công chúa mũi thở khụt khịt, miệng ú ớ:
  - Ta... ta muốn ngủ thôi.
  Tai nghe trong vườn hoa trống đã điểm canh một, Vi Tiểu Bảo chờ đợi nóng
  ruột.
  Đột nhiên hiệu đồng la nổi lên "phèng phèng". Rồi tiếng mười mấy người la
  lớn:
  - Cháy! Cháy to rồi!
  Công chúa giật mình kinh hãi ngồi nhỏm dậy ôm lấy cổ Vi Tiểu Bảo, cất giọng
  run run hỏi:
  - Phát hỏa ư?
  Vi Tiểu Bảo tức giận nói:
  - Con mẹ nó! Đây nhất định là lão con rùa phóng hỏa. Hắn định đốt chết
  chúng ta để bịt miệng cho khỏi tiết lộ câu chuyện đại nghịch bữa nay.
  Công chúa lại càng khiếp sợ, miệng lắp bắp:
  - Thế thì... thế thì làm thế nào bây giờ?
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Công chúa đừng sợ! Vi Tiểu Bảo này một lòng son sắt, dốc dạ trung trinh.
  Dù tính mạng tại hạ không còn cũng quyết hy sinh để bảo vệ cho Công chúa bình
  an vô sự.
  Gã khẽ cựa mình thoát khỏi vòng tay Công chúa chụp lấy hộp gỗ đựng súng.
  Bỗng nghe tiếng người nhộn nhịp cùng tiếng la ó om sòm và tiếng gọi nhau
  ơi ới:
  - Phát hỏa rồi! Lấy nước! Lấy nước! Mau mau đi bảo vệ Công chúa!
  Vi Tiểu Bảo ra ngoài cửa sổ nhìn thấy trong vườn hoa có mười mấy người hối
  hả chạy tới. Gã lẩm bẩm:
  - Bọn thủ hạ của tên đại Hán gian sao mà chạy lẹ thế? Té ra chúng đã vào ẩn
  nấp trong bóng tối khu An Phụ viên từ trước rồi, nên vừa nghe tin phát hỏa đã
  xuất hiện lập tức ở đây.
  Gã quay vào bảo Công chúa:
  - Công chúa! Lửa cháy chẳng lấy gì làm dữ dội. Công chúa bất tất phải lo sợ.
  Mục đích chính của lão con rùa là bắt giam.
  Công chúa run sợ hỏi:
  - Bắt... bắt cái gì?
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Hắn thấy nàng cùng ta thân thiết với nhau sinh lòng ngờ vực mà đến tróc
  nã.
  Gã vừa nói vừa mở cửa phòng ra rồi bảo nàng:
  - Công chúa cứ đắp chăn nằm yên, bất tất phải ngồi dậy. Ta đứng ở ngoài
  cửa này, hễ thấy lửa cháy gần tới nơi là vào cõng nàng trốn chạy.
  Công chúa rất lấy làm cảm kích cất tiếng run run gọi:
  - Tiểu Bảo! Ngươi... ngươi tử tế với ta quá!
  Vi Tiểu Bảo đứng ngoài cửa lớn tiếng la:
  - Anh em phải bảo vệ Công chúa là việc khẩn yếu!
  Gã vừa hô hoán đã thấy bọn vệ sĩ cùng gia tướng ở phủ Bình Tây Vương
  chạy lại hô:
  - Thưa Vi Đô thống! Trong vườn phát hỏa rồi. Thế tử thân hành đến bảo vệ
  Công chúa.
  Bỗng thấy góc Tấy Bắc có hai hàng đèn lồng dẫn một người tới nơi.
  Chỉ trong chớp mắt đoàn người đã đến trước mặt. Người đi đầu chính là Ngô
  ứng Hùng.
  Vi Tiểu Bảo bụng bảo dạ:
  - Chỉ vì muốn sục tìm tên rậm râu xứ Mông Cổ mà tiểu Hán gian thân hành
  xuất mã dẫn quân tới. Như vậy đủ biết chúng coi trọng vọng tên rậm râu kia. Hiển
  nhiên chúng câu kết với xứ Mông Cổ và nước La Sát để tạo phản không còn nghi
  ngờ gì nữa.
  Bỗng nghe Ngô ứng Hùng từ đằng xa lớn tiếng hỏi:
  - Công chúa điện hạ có bình yên chăng?
  Một tên vệ sĩ lớn tiếng đáp:
  - Hiện Vi Đô thống đã ở đây hộ vệ.
  Ngô ứng Hùng nói:
  - Thế thì hay lắm! Vi Đô thống! Tiểu đệ cảm kích vô cùng! Đô thống đã phải
  một phen tân khổ.
  Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm:
  - Ta tân khổ gì đâu? Chẳng lẽ ôm ấp, hôn hít Công chúa cũng là chuyện tân
  khổ? Ngươi cảm kích ta vì chuyện đó ư?
  Tiếp theo bọn Ngự tiền thị vệ cùng tá lãnh ở Kiêu Kỵ doanh binh do Vi Tiểu
  Bảo thống lãnh cũng lật đật chạy tới. Những người này đang ngủ trên giường vội
  nhảy xuống chạy đi ngay không ai kịp mặc áo, đều đi chân không. Có kẻ chưa kịp
  mặc quần dài, trông rất thảm hại.
  Chúng nghe tiếng lửa cháy liền nghĩ ngay đến: nếu Công chúa bị chết cháy
  thì tai họa lâm đầu, nên vội vã chạy ngay.
  Vi Tiểu Bảo vừa nói chuyện với Ngô ứng Hùng, vừa ra lệnh cho bọn thị vệ,
  quan binh chia nhau canh gác bốn mặt.
  Trương Khang Niên lại kéo áo gã, gã liền lảng ra mấy bước.
  Trương Khang Niên nói:
  - Thưa Vi Tổng quản! Vụ này có điều trá ngụy.
  Vi Tiểu Bảo hỏi:
  - Sao?
  Trương Khang Niên đáp:
  - Vừa cảnh giác lửa cháy, nô tài liền thấy gia tướng của Bình Tây Vương từ
  bốn mặt tám phương ào ạt vượt tường tiến vào. Hiển nhiên họ đã chuẩn bị từ
  trước. Miệng chúng tuy hô cứu hỏa mà lại tiến vào các gian phòng sục tìm. Bọn nô
  tài quát mắng, ngăn trở cũng bằng vô dụng. Mấy người đã xảy cuộc ẩu đả với
  chúng.
  Vi Tiểu Bảo gật đầu nói:
  - Ngô Tam Quế nghi ngờ chúng ta đả phá chủ ý của hắn. Tại hạ xem chừng
  hắn muốn tạo phản.
  Trương Khang Niên giật mình kinh hãi liếc mắt nhìn Ngô ứng Hùng khẽ hỏi:
  - Thật thế ư?
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Hãy cứ để bọn chúng sục tìm, đừng có ngăn trở, rồi chúng ra sẽ hiểu hết
  nội vụ.
  Trương Khang Niên gật đầu đi ngấm ngầm truyền lệnh cho bọn quan binh từ
  Bắc Kinh đưa tới.
  Lúc này ở góc Tây Nam và góc Đông Nam khu vườn đã thấp thoáng nhìn thấy
  ánh lửa. Mười mấy vòi rồng hút nước lên rồi bắn vào không gian. Nhiều luồng bạch
  quang thấp thoáng như những cột nước từ dòng suối phun ra.
  Vi Tiểu Bảo quay trở lại bên Ngô ứng Hùng nói:
  - Tiểu Vương gia thần cơ diệu toán chẳng kém gì Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn
  thuở trước, khiến ai cũng phải khâm phục.
  Ngô ứng Hùng ngơ ngác hỏi:
  - Phải chăng Vi Đô thống muốn nói giỡn?
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Chẳng phải tại hạ nói giỡn đâu. Chắc tiểu Vương gia bấm đốt ngón tay tính
  toán biết là canh hai đêm nay, khu vực An Phụ viên bị phát hỏa, nên đã chuẩn bị
  từ trước. Nào ăn mặc chỉnh tề thống lãnh vệ sĩ gia tướng, nào điều động lính cứu
  hỏa chực s½n ở ngoài vườn để chờ phát hỏa là ra lệnh. Lệnh vừa ban ra, hết thảy
  mọi người tiến hành công cuộc chữa lửa. Ha ha! Bản lãnh tiểu Vương gia giỏi quá!
  Giỏi quá!
  Ngô ứng Hùng đỏ mặt đáp:
  - Chẳng phải tại hạ đã tiên liệu việc này, mà chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Đêm
  nay tỷ phu của tại hạ thiết tiệc mời khách. Tại hạ đi uống rượu về có đem theo vệ
  sĩ qua đây thì trúng vào lúc An Phụ viên phát hỏa.
  Vi Tiểu Bảo gật đầu nói:
  - Té ra là thế! Tại hạ từng được nghe thầy đồ giảng sách nói: Gia Cát Lượng
  suốt đời làm việc gì cũng thận trọng. Như vậy tại hạ có bảo tiểu Vương gia hay
  hơn Gia Cát Lượng cũng là đúng lắm. Tiểu Vương gia đến nhà tỷ phu uống rượu
  đem theo cả đội vòi rồng để phòng ngừa nhà tỷ phu phát hỏa. Sự thận trọng này
  rất được việc, không có thì lấy gì mà đối phó với hỏa hoạn ở đây?
  Ngô ứng Hùng biết Vi Tiểu Bảo đã khám phá ra công cuộc bố trí của mình,
  hắn thẹn quá mặt đỏ bừng lên, gượng gạo đáp:
  - Dạo này trời hanh mà thường lộng gió rất dễ phát hỏa, tưởng nên cẩn thận
  một chút là hơn. Cái đó kêu bằng "cẩn tắc vô ưu".
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Lần sau tiểu Vương gia có đến nhà tỷ phu dự tiệc tưởng nên đem theo đi
  một toán thợ thuyền gánh gạch ngói cây que đi.
  Ngô ứng Hùng hỏi:
  - Đưa thợ thuyền cùng vật liệu đi làm gì?
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Vạn nhất không may mà nhà lệnh tỷ phu phát hỏa, đội vòi rồng này chỉ phun
  nước lên trời không chịu chữa lửa, thì nhà lệnh tỷ phu tất bị thiêu rụi. Khi đó tiểu
  Vương gia lập tức hạ lệnh cho thợ thuyền xây dựng lâu đài lại ngay cho lệnh tỷ
  phu. Cái đó kêu bằng đã đề phòng thì không còn lo gì nữa.
  Ngô ứng Hùng bật lên mấy tiếng cười khô khan rồi quay lại bảo tên vệ sĩ
  đứng bên:
  - Vi Đô thống đã điều tra ra đội vòi rồng làm việc bất lực. Ngươi bắt Chánh
  Phó đội trưởng chặt chân chúng đi.
  Tên vệ sĩ vâng lệnh đi ngay.
  Vi Tiểu Bảo hỏi:
  - Tiểu Vương gia! Sau khi tiểu Vương gia chặt chân hai tên Chánh Phó đội
  vòi rồng rồi thăng cho chúng chức quan gì?
  Ngô ứng Hùng sửng sốt hỏi lại:
  - Vi Đô thống hỏi câu này là nghĩa làm sao? Tại hạ không hiểu, xin Đô thống
  nói rõ thêm được chăng?
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Tại hạ cũng không hiểu, nhưng nghĩ rằng... ha ha... tiểu Vương gia chỉ xây
  thêm hai tòa ngục tối và phái hai tên Chánh Phó đội trưởng bị chặt chân đó giữ
  chức Điển Ngục quan.
  Ngô ứng Hùng thay đổi sắc mặt, bụng bảo dạ:
  - Thằng lỏi này quả nhiên lợi hại! Té ra gã đã biết chuyện Dương Nhất Phong
  trước kia bị mình trừng trị khổ nhục rồi lại cho gã làm Điển Ngục quan.
  Hắn giả vờ không hiểu ý nghĩa liền cười xòa nói:
  - Vi huynh đệ nói giỡn chơi có duyên quá! Trách nào đức Hoàng thượng
  chẳng ưa thích huynh đệ?
  Trong lòng hắn đã quyết định chủ ý:
  - Ta quay về phải sai người hạ sát Dương Nhất Phong ngay để không tìm đâu
  ra được đối chứng nữa.
  Lúc này bọn gia tướng cùng vệ sĩ ở Bình Tây Vương phủ lục tục chạy về báo
  cáo là thế lửa chưa lan rộng ra được, hiện đã dần dần nhỏ đi.
  Vi Tiểu Bảo chú ý nghe những lời báo cáo, chưa phát giác ra được ám ngữ gì.
  Nhưng thấy Ngô ứng Hùng mỗi khi nghe người đến báo là mặt hắn lại lộ vẻ không
  vui. Hiển nhiên chúng chưa tìm ra được Hãn Thiếp Ma.
  Vi Tiểu Bảo không hiểu chúng dùng ám hiệu gì để báo cáo, gã liền chú ý
  quan sát vẻ mặt của bọn gia tướng mà cũng không nhận ra được điều chi khác lạ.
  Bỗng một tên gia tướng chạy đến bẩm:
  - Ngọn lửa đột nhiên biến thành to lớn và cháy lan về phía bên này. Hay hơn
  hết là thỉnh giá Công chúa dời đi chỗ khác để phòng ngừa ngọn lửa làm kinh động
  đến Công chúa.
  Ngô ứng Hùng gật đầu.
  Vi Tiểu Bảo đứng bên làm như chẳng để ý gì, mà thực ra gã rất lưu tâm đến
  thần sắc cùng cử chỉ của hai người. Gã thấy Ngô ứng Hùng chuyển mục quang nhìn
  xuống đùi bên phải gia tướng, liền đưa mắt ngó theo thì thấy gia tướng co ngón
  tay cái và ngón tay trỏ thành một vòng tròn đặt ở bên đầu gối.
  Vi Tiểu Bảo chợt tỉnh ngộ nghĩ thầm:
  - Té ra hai ngón tay y làm dấu hình vòng tròn là để báo cáo không tìm thấy
  Hãn Thiếp Ma. Còn trong lời nói thì chẳng có ám ngữ chi hết.
  Lại nghe Ngô ứng Hùng nói:
  - Vi Đô thống! Ngọn lửa cháy lan về phía bên này, vậy chúng ta thỉnh giá
  Công chúa dời đi. Để Công chúa điện hạ bị một phen kinh hãi là tội đáng muôn
  thác.
  Vi Tiểu Bảo đã biết bọn gia tướng của Bình Tây Vương phủ tìm khắp nơi
  chẳng thấy Hãn Thiếp Ma đâu. Trong khu An Phụ viên chỉ còn phòng ngủ của
  Công chúa là chúng chưa sục sạo. Trời không chịu đất, đất chẳng chịu trời. Chúng
  định sục tìm cả phòng ngủ của Công chúa khiến cho gã lửa giận bốc lên.
  Trong lúc nhất thời, Vi Tiểu Bảo lại nổi tính trẻ nít. Gã co ngón cái và ngón
  trỏ tay mặt lại thành hình vòng tròn đưa qua đưa lại trước mặt Ngô ứng Hùng.
  Ngô ứng Hùng thấy ám hiệu bị khám phá thì không khỏi giật mình kinh hãi. Bọn
  gia tướng thủ hạ hắn cũng sắc mặt tái mét.
  Ngô ứng Hùng run lên hỏi:
  - Vi... Vi huynh đệ!... Thế là nghĩa gì?
  Vi Tiểu Bảo cười khẩy hỏi lại:
  - Chẳng lẽ tiểu Vương gia không hiểu ký hiệu này thật ư?
  Ngô ứng Hùng cũng là người thông minh cơ biến, định thần đáp:
  - Ký hiệu này... tiểu đệ hiểu rồi. Đây là dấu hiệu đồng tiền. Vi Đô thống
  muốn nói là phải có tiền mới mời được Công chúa.


  Hồi 145 : Công chúa diễn kịch rất thần tình


  Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:
  - Tên tiểu Hán gian này thật là lanh trí.
  Gã chỉ cười mà không đáp.
  Ngô ứng Hùng cười nói:
  - Về việc tiền bạc Vi huynh đệ bất tất phải quan tâm. Chúng ta là chỗ anh
  em thì dĩ nhiên thương lượng với nhau chẳng khó khăn gì.
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Tiểu Vương gia đã có tấm lòng hào phóng như vậy, tiểu tướng xin thay mặt
  anh em dâng lời cảm tạ.
  Gã dừng lại một chút rồi tiếp:
  - Tiểu Vương gia! Còn việc mời Công chúa di giá xin tiểu Vương gia tự làm
  lấy.
  Gã cười hì hì nói tiếp:
  - Hai vị đã là vợ chồng thì muốn thương lượng với nhau thế nào cũng được.
  Trong lúc đêm hôm khuya khoắt này tiểu tướng không tiện tiến vào phòng của
  Công chúa.
  Gã nhủ thầm trong bụng:
  - Ta để hắn vào coi cho thấy rõ tên Mông Cổ rậm râu kia có ở trong phòng
  này không?
  Ngô ứng Hùng ngần ngừ một chút rồi lẩm nhẩm gật đầu. Hắn đứng ngoài rèm
  dõng dạc lên tiếng:
  - Khải bẩm Công chúa! Ngọn lửa đang cháy lan sang phía bên đấy xin Công
  chúa di giá đi chỗ khác an toàn hơn.
  Sau một lúc mới nghe thanh âm ôn nhu từ trong phòng cất lên hỏi:
  - Chuyện gì vậy?
  Ngô ứng Hùng lặp lại câu vừa rồi lần nữa.
  Công chúa khẽ nói:
  - Ngươi vào đây!
  Ngô ứng Hùng bụng bảo dạ:
  - Tuy ta chưa làm lễ thành hôn với Công chúa, nhưng hiển nhiên đã là danh
  phận Phò mã. Bây giờ gặp việc khẩn cấp, ta có vào phòng nàng cũng không phải
  là vượt lễ. Vụ này mà chẳng tra xét cho ra là không ổn. Ngoài ta, còn ai dám tiến
  vào phòng nàng nữa?
  Hắn nghĩ vậy liền vén rèm bước vào.
  Vi Tiểu Bảo cùng hơn trăm tên Ngự tiền thị vệ, Kiêu Kỵ doanh quan và bọn
  gia tướng ở Bình Tây Vương phủ chầu chực bên ngoài chẳng ai dám lên tiếng.
  Sau một lúc lâu, thủy chung vẫn không nghe thấy trong phòng có động tĩnh
  gì.
  Mọi người chờ hồi lâu rồi liếc mắt nhìn nhau, trên môi thoáng lộ nụ cười bí
  mật. Ai nấy đều nghĩ bụng:
  - Cặp vị hôn phu thê này chưa từng gặp mặt nhau, nay bỗng tương hội ở
  trong khuê phòng, chắc là mùi mẫn lắm. Không hiểu hai người nói những chuyện gì
  với nhau? Liệu tiểu Vương gia có dám ôm nàng vào lòng, hay bồng nàng lên mà
  hôn không?
  Chỉ có Vi Tiểu Bảo trong lòng ngấm ngầm ghen tức, nhưng gã cũng biết mục
  đích của Ngô ứng Hùng vào phòng là để sục tìm Hãn Thiếp Ma. Gã cho là lúc này
  Ngô ứng Hùng chưa chắc đã dám giở thói lần khân với Công chúa.
  Đột nhiên Công chúa kêu thét lên:
  - Tên đại đởm vô lễ! Ngươi... không được làm thế. Bước ra cho mau!
  Bọn người bên ngoài nhìn nhau cười khúc khích nghĩ bụng:
  - Tiểu Vương gia không nhịn được nữa đã động thủ sờ soạng rồi.
  Lại nghe Công chúa la làng:
  - Ngươi không được... cởi xiêm y ta. Cút ngay đi! Trời ơi! Có ai cứu ta không?
  Tên này chực cưỡng gian! Cứu mạng! Cứu mạng!
  Mọi người không nhịn được phải phì cười, đều cho là Ngô ứng Hùng đã nổi
  lòng hươu dạ vượn không nhịn được nữa, đâm ra làm ẩu. Nhưng họ lại nghĩ rằng:
  - Công chúa dù là vợ hắn song chưa cử hành hôn lễ, sao hắn lại càn rỡ thế?
  Mấy tên võ tướng gan dạ hơn dám nổi lên tràng cười sằng sặc.
  Bọn Ngự tiền thị vệ chăm chú ngó Vi Tiểu Bảo, chờ gã đưa mắt ra lệnh để thi
  hành. Chúng chẳng biết có nên bảo vệ Công chúa hay không, chỉ nghĩ thầm trong
  bụng :
  - Thằng lỏi Ngô ứng Hùng cưỡng gian Công chúa tuy có điều vô lễ, song lại là
  việc riêng của vợ chồng hắn. Bọn mình là phận nô tài mà can thiệp vào một cách
  vô ý thức thì chỉ tổ rước lấy tai họa.
  Vi Tiểu Bảo trống ngực đánh thình thình tự hỏi :
  - Tên tiểu Hán gian này vốn là con người tinh tế mà sao bữa nay cử động hồ
  đồ? Chẳng lẽ... hắn muốn gia hại Công chúa?
  Gã liền lớn tiếng hô :
  - Tiểu Vương gia! Mời tiểu Vương gia ra đi! Chớ có đắc tội với Công chúa.
  Công chúa lại la hai tiếng •Cứu mạng•.
  Bỗng nghe •đoàng• một tiếng vang lên. Đúng là súng nổ.
  Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi, vẫy tay la:
  - Xảy ra đại sự mất rồi.
  Gã rảo bước vào nhà. Mấy tên Ngự tiền thị vệ và bọn gia tướng cũng vào
  theo thì thấy Công chúa co rúm trong góc phòng, mình quàng chiếc chăn gấm.
  Một cái đùi trắng nõn thò ra ngoài, hai cánh tay trần. Hiển nhiên toàn thân nàng
  chẳng mặc xiêm y chi hết.
  Ngô ứng Hùng trần truồng nằm dưới đất không nhúc nhích. Dưới mình toàn
  những máu tươi. Trong tay còn cầm khẩu súng.
  Mấy người đứng trước tình trạng này đều kinh hãi đến thộn mặt ra.
  Bọn gia tướng trong Vương phủ không hiểu Ngô ứng Hùng sống hay chết.
  Chúng lại sờ mũi còn thấy thở, trái tim còn đập, thì ra hắn mới ngất đi.
  Công chúa vừa khóc vừa la:
  - Tên này... vô lễ với ta. Nó... là ai? Vi đô thống! Giết nó đi!
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Y là phò mã Ngô ứng Hùng.
  Công chúa la lên:
  - Không phải đâu! Không phải đâu! Nó lột xiêm y ta và tự cởi quần áo mình...
  Nó là tên ác đồ. Mau mau giết nó đi!
  Bọn Ngự tiền thị vệ thấy vậy thì trong lòng phẫn nộ vô cùng! Chúng nghĩ
  thầm:
  Bọn mình vâng lệnh Hoàng thượng đi bảo vệ Công chúa mà Công chúa là ngự
  muội của đức Hoàng thượng. Nay tấm thân cành vàng lá ngọc của nàng bị thằng lỏi
  Ngô ứng Hùng làm nhục nhã đến thế là mình không hết phận sự rồi.
  Bọn gia tướng trong Vương phủ tên nào cũng vẻ mặt ngơ ngác, trong lòng
  hổ thẹn.
  Trong bọn này có mấy tên mẫn cán, tinh tế, bụng bảo dạ:
  - Sự việc đã xảy ra thế này, nếu mình tra xét ở trong phòng Công chúa tìm
  được Hãn Thiếp Ma thì còn có thể trả miếng lại Công chúa, hay ít ra cũng có
  đường cãi cối.
  Chúng liền giả vờ chân tay luống cuống cứu chữa Ngô ứng Hùng, mà thực ra
  đảo mắt nhìn quanh, chúng ngó cả xuống gầm giường, nhưng làm gì có tông tích
  Hãn Thiếp Ma?
  Đột nhiên một tên gia tướng trong Vương phủ la lên:
  - Hạ... hạ bộ của thế tử...
  Hạ bộ Ngô ứng Hùng máu chảy đầm đìa, ai cũng nhìn thấy rồi. Ban đầu chúng
  còn tưởng vì hắn vô lễ với Công chúa mà dính máu, bây giờ nghe người kia la
  hoảng mới nhìn kỹ lại thì thấy máu tươi hãy còn chảy ra không ngớt. Hiển nhiên hắn
  đã bị thương.
  Bọn gia tướng kinh hãi không bút nào tả xiết, vội lấy thuốc dấu bên mình ra
  rịt vết thương cho Ngô ứng Hùng.
  Vi Tiểu Bảo lớn tiếng quát:
  Ngô ứng Hùng dám vô lễ với Công chúa là phạm tội đại bất kính! Trước hết
  phải bắt giam y lại rồi tâu lên Thánh thượng trị tội.
  Bọn Ngự tiền thị vệ dạ ran chạy lại nắm lấy Ngô ứng Hùng.
  Đám gia tướng trong Vương phủ đều đã tai nghe mắt thấy việc Ngô ứng Hùng
  xúc phạm Công chúa, chẳng còn chối cãi vào đâu được. Chúng nghe Vi Tiểu Bảo
  quát tháo đều la thầm trong bụng:
  - Vụ này thật là hỏng bét! Không thể vãn hồi được nữa.
  Chẳng tên nào có ý kháng cự.
  Một tên gia tướng khom lưng nói:
  - Xin Vi đô thống rộng ơn cho. Thế tử mình bị trọng thương, bọn nô tài thỉnh
  cầu Đô thống chuẩn cho đưa thế tử về phủ điều trị. Được vậy thì Vương gia của
  bọn nô tài chẳng bao giờ dám quên đại đức. Trăm đường tội lỗi đều ở nơi thế tử,
  chỉ còn trông vào đại lượng của Công chúa và sự che chở của Đô thống.
  Vi Tiểu Bảo vẻ mặt nghiêm nghị đáp:
  - Y làm nên đại tội, khi nào bọn ta dám lừa dối Hoàng thượng, còn che chở
  làm sao được? Các ngươi có chuyện gì hãy lui ra cả ngoài kia rồi sẽ nói. Đây là
  tẩm điện của Công chúa mà các ngươi kéo vào chật ních thì còn ra thể thống gì
  nữa?
  Bọn gia tướng vâng dạ luôn miệng. Chúng nâng đỡ Ngô ứng Hùng đưa ra
  ngoài phòng.
  Bọn Ngự tiền thị vệ cũng ra theo. Trong phòng chỉ còn lại Công chúa và Vi
  Tiểu Bảo hai người.
  Công chúa mỉm cười nhìn Vi Tiểu Bảo vẫy tay.
  Vi Tiểu Bảo chạy đến trước giường. Công chúa giang tay ôm lấy vai gã, ghé
  miệng vào tai nói nhỏ:
  - Ta đã xẻo cái đó của gã rồi.
  Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi hỏi:
  - Công chúa... Công chúa bảo sao?
  Công chúa hà hơi vào tai gã khẽ cười đáp:
  - Ta dùng súng bắt hắn đứng yên rồi bức bách hắn phải cởi hết quần áo ra.
  Ta dùng báng súng đập mạnh vào đầu một cái cho hắn té xỉu, rồi xẻo cái vật khả
  ố của hắn. Từ nay trở đi hắn chỉ còn đường làm thái giám, chứ không làm chồng ta
  được nữa.
  Vi Tiểu Bảo vừa kinh hãi lại vừa buồn cười, nói:
  - Nàng lớn mật làm càn như vậy là gây ra tai vạ không nhỏ đâu.
  Công chúa cười hỏi:
  - Làm gì mà gây tai vạ? Ta đã nhất tâm nhất chí với ngươi thì dù có lấy hắn
  cũng chỉ là giả phu thê. Nói rút lại hắn sẽ là con rùa đen để cho ngươi cắm sừng
  lên đầu.
  Trong lòng Vi Tiểu Bảo xoay chuyển ý nghĩ rất mau, nhưng vụ này ra ngoài
  sức tưởng tượng của gã nên gã chưa biết ứng phó bằng cách nào.
  Công chúa lại hỏi:
  - Những chuyện cưỡng gian, vô lễ đều là giả tuốt. Nhưng ta gầm thét la làng.
  Các người ở ngoài đều nghe tiếng cả. Phải vậy không?
  Vi Tiểu Bảo gật đầu.
  Công chúa mỉm cười nói tiếp:
  - Đã thế thì chúng ta còn sợ gì nữa? Dù Ngô Tam Quế có tức giận cũng chỉ
  tức giận thằng con lão làm điều trái phép.
  Vi Tiểu Bảo thở dài nói:
  - Nếu hắn bị nhát dao của nàng mà chết mất mạng thì làm thế nào?
  Công chúa đáp:
  - Xẻo cái đó thì làm sao mà chết được? ở hoang cung mấy nghìn tên thái
  giám đều bị xẻo cái đó, có chết tên nào đâu?
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Được rồi! Nhưng nàng phải nói một mực là hắn định cưỡng gian, tay cầm đao
  để bức bách. Nàng liều chết kháng cự vươn tay đẩy hắn ra. Người hắn đã trần
  truồng, tay hắn lại cầm đao, vì sự giằng co mà tay đao của hắn tự cắt cái đó đứt
  đi.
  Công chúa vùi đầu vào trong chăn cười hích hích khẽ nói:
  - Phải rồi! Ta sẽ nói thế! Chính hắn tự cắt của hắn.
  Vi Tiểu Bảo trở ra ngoài phòng đem chuyện Ngô ứng Hùng cầm đao cưỡng
  bách bị Công chúa hết sức kháng cự. Trong lúc giằng co, Ngô ứng Hùng đã tự cắt
  phải dương vật của mình, khẽ kể lại cho bọn thị vệ nghe.
  Mọi người vừa kinh hãi vừa bật cười. Chúng còn cho là Ngô ứng Hùng lớn mật
  tày trời nên gặp phải sự báo ứng nhãn tiền.
  Trong An Phụ viên xảy cuộc đại biến rồi, những gia tướng ở Vương phủ lập
  tức dập tắt ngọn lửa. Một mặt chúng báo tin cho Ngô Tam Quế, một mặt mời y sinh
  đến trị thương cho Ngô ứng Hùng.
  Bọn ngự tiền thị vệ được Vi Tiểu Bảo cho hay Ngô ứng Hùng bị thương trong
  trường hợp nào, liền đồn đại ra ngoài. Cả gia tướng trong Vương phủ cũng chúng
  khẩu đồng từ đều nói là biến cố xảy ra vì thế tử đã vô lễ với Công chúa.
  Mọi người thuật chuyện còn thêm mắm thêm muối vào cho có vẻ ly kỳ. Người
  thì kể: thế tử đã cưỡng bức lột quần áo Công chúa như thế nào, kẻ thì tả tình
  hình Công chúa hết sức kháng cự ra sao, la làng kêu cứu thế nào? Còn có người
  mô tả cử động của thế tử lúc nổ súng để uy hiếp Công chúa. Họ bịa ra những câu
  sống động: thế tử đã dùng sức mạnh đè cổ Công chúa thế nào, Công chúa giằng
  co đưa đẩy ra sao, rồi đụng vào tay thế tử khiến lưỡi dao lướt qua, đưa đến chỗ
  xẻo đứt hạ bộ. Họ nói một cách rành mạch tựa hồ chính mắt mình trông thấy.
  Bọn người thuật chuyện thi nhau mà nói, nói đến miệng phun bọt rãi bắn tứ
  tung. Người nghe đều trợn mắt há miệng, gật đầu không ngớt.
  Sau chừng nửa giờ, Ngô Tam Quế được tin cấp báo, hốt hoảng lên ngựa chạy
  đến An Phụ viên. Lão quỳ xuống ngoài phòng Công chúa dập đầu tạ tội.
  Lão thở hồng hộc, miệng không ngớt hô:
  - Lão phu tội đáng muôn thác! Tội đáng muôn thác!
  Vi Tiểu Bảo đứng bên nói:
  - Xin Vương gia hãy đứng dậy. Để tiểu tướng vào nghe ngóng xem giọng lưỡi
  của Công chúa ra sao?
  Ngô Tam Quế móc trong bọc ra một nắm ngọc phỉ thúy, nhét vào tay Vi Tiểu
  Bảo, khẽ nói:
  - Vi huynh đệ! Tiểu vương hối hả chạy tới đây, không kịp lấy ngân phiếu.
  Chút ít châu báu này nhờ huynh đệ phân chia để thưởng cho anh em thị vệ. Vi
  huynh đệ đến trước mặt Công chúa xin đỡ lời nói giúp tiểu vương.
  Vi Tiểu Bảo nhét châu báu vào tay Ngô Tam Quế để trả lại rồi đáp:
  - Vương gia hãy bình tĩnh! Tiểu tướng làm được tới đâu, nhất định hết sức làm
  cho tới đó. Tạm thời chưa dám nhận lãnh đồ ban thưởng của Vương gia, vì vụ này
  trọng đại quá, tiểu tướng chưa hiểu ý Công chúa ra sao?
  Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:
  - Hỡi ơi! Công chúa đây tính khí cao ngạo lắm mà lại là người trung trinh
  cương liệt. Nàng được cưng chiều rất mực trong các vị hoàng hoa khuê nữ. Cả
  Thái hậu và Hoàng thượng cũng phải nhường nhịn nàng mấy phần. Thế tử thực là...
  thực là lớn mật thái quá!
  Ngô Tam Quế đáp:
  - Dạ dạ! Đúng thế! Vi huynh đệ ở trước mặt Công chúa ráng che chở giùm.
  Tiểu vương khẩn khoản ủy thác và hy vọng huynh đệ bao hàm cho.
  Vi Tiểu Bảo gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, gã tiến lại gần cửa phòng Công
  chúa, dõng dạc hô:
  - Khải bẩm Công chúa! Bình Tây Vương gia thân hành đến tạ tội. Xin Công
  chúa nghĩ tới Vương gia là bậc lão thần có đại công với quốc gia mà phát lạc một
  cách khoan hồng.
  Ngô Tam Quế khẽ nói:
  - Đúng thế! Đúng thế! Nô tài là kẻ lão thần có công, xin Công chúa mở lượng
  khoan hồng phát lạc.
  Sau một lúc lâu, trong phòng Công chúa vẫn yên lặng như tờ, không một
  tiếng động.
  Vi Tiểu Bảo lại hô một lần nữa. Bỗng nghe đánh •binh• một tiếng, tựa hồ
  ghế đổ xuống đất.
  Vi Tiểu Bảo và Ngô Tam Quế ngơ ngác nhìn nhau đầy vẻ kinh nghi.
  Lại nghe tiếng cung nữ hốt hoảng la gọi:
  - Công chúa! Công chúa! Xin Công chúa chớ liều mạng.
  Ngô Tam Quế sợ xanh mặt bụng bảo dạ:
  - Nếu Công chúa tự tử thì dù hiện giờ chưa chuẩn bị xong cũng đành phải
  lập tức khởi binh cử sự vì tội bức tử Công chúa ta chẳng thể nào gánh nổi.
  Lại nghe trong phòng có tiếng cung nữ khóc vang lên. Một tên cung nữ hốt
  hoảng chạy ra vừa khóc vừa la:
  - Vi... Vi đô thống! Công... Công chúa điện hạ treo cổ lên xà nhà tự tử... Đô
  thống hãy mau mau vào cứu... cứu cấp.
  Vi Tiểu Bảo ngần ngừ đáp:
  - Bọn nô tài xông vào phòng Công chúa làm sao cho tiện?
  Ngô Tam Quế khẽ đẩy lưng gã:
  - Trước việc cấp bách ta phải tòng quyền. Giải cứu Công chúa là điều khẩn
  yếu hơn hết.
  Lão quay ra bảo gia tướng:
  Mau ra kêu đại phu! Kêu đại phu cho mau!
  Lão lại đẩy Vi Tiểu Bảo. Gã rảo bước vào phòng, thấy Công chúa nằm sóng
  sượt trên giường. Bảy, tám cung nữ đứng xung quanh khóc ròng. Vi Tiểu Bảo nói:
  - Ta có thể dùng nội công cứu Công chúa hồi tỉnh.
  Bọn cung nữ tránh ra một bên để nhường lối.
  Công chúa hai mắt nhắm nghiền, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Nơi cổ in vết dây
  đỏ hồng. Trên xà nhà đeo tòn ten một khúc dây đứt, còn nửa khúc rớt xuống
  bên giường. Một cái ghế đổ kềnh dưới đất.
  Vi Tiểu Bảo cười thầm nghĩ bụng:
  - Màn kịch đóng hay quá!
  Gã chạy lại bên giường đưa ngón tay chí mạnh vào môi nàng một cái.
  Công chúa ú ớ một tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Nàng thều thào nói:
  - Ta... ta không muốn sống nữa.
  Vi Tiểu Bảo năn nỉ:
  - Thưa Công chúa! Công chúa tấm thân đáng giá vạn kim, không thể hủy hoại
  trong nhất đán. Xin bỏ hết mọi điều tức giận. Hiện Bình Tây Vương đang ở ngoài
  phòng dập đầu thỉnh tội.
  Công chúa vừa khóc vừa nói:
  - Ngươi... ngươi bảo hắn phải mau mau giết thằng giặc đốn mạt đó đi.
  Vi Tiểu Bảo xoay lưng lại che mắt bọn cung nữ rồi luồn tay vào trong chăn
  bẹo sau lưng nàng một cái.
  Công chúa suýt phì cười, nhưng phải gắng gượng nín nhịn. Nàng thò móng tay
  bấm vào mu bàn tay Vi Tiểu Bảo một cái thật mạnh. Đoạn nàng lại bật tiếng khóc,
  thét lên:
  - Ta không muốn sống nữa. Từ nay... ta... còn làm người thế nào được?
  Ngô Tam Quế đứng ngoài phòng vẳng nghe tiếng Công chúa khóc lóc biết là
  nàng tự sát nhưng chưa chết, mới yên tâm được một phần, miệng lão thở phào một
  cái như để trút mối lo âu.
  Lão nghe nàng nói câu •Từ nay ta còn làm người thế nào được?• thì không
  khỏi nghĩ bụng:
  Vụ này không thể trách y được. Hai đứa con nít gây gổ động đao thương thì
  chớ, lại còn xảy chuyện bị thương. Lưỡi đao oan nghiệt cắt vào đâu chẳng cắt, lại
  xẻo trúng chỗ đó thì thật là số phận hẩm hiu. Sau này ứng Hùng có chữa khỏi
  thương, Công chúa cũng phải chịu một đời góa bụa. Bây giờ đành phải hết sức
  che giấu vụ này, đừng để đồn đại ra ngoài.
  Lát sau Vi Tiểu Bảo ở trong phòng đi ra, gã không ngớt lắc đầu quầy quậy.
  Ngô Tam Quế vội bước tới hỏi:
  - Công chúa bảo sao?
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Đã cứu tỉnh y rồi, nhưng tính nết y rất cương cường, y bảo nhất định không
  ai khuyên can được, thế nào rồi cũng tự tử. Tiểu tướng đã dặn bọn cung nữ phải
  chầu chực luôn bên mình Công chúa, chớ có lúc nào rời xa nửa bước.
  Gã dừng lại một chút rồi tiếp:
  - Thưa Vương gia! Tiểu tướng còn lo nàng uống thuốc độc.
  Ngô Tam Quế biến sắc gật đầu đáp:
  - Đúng thế! Đúng thế! Cái đó phải lưu tâm đề phòng mới được.
  Vi Tiểu Bảo khẽ đáp:
  - Thưa Vương gia! Vạn nhất mà có chuyện gì xảy đến Công chúa thì tiểu
  tướng là kẻ phụng chỉ bảo vệ nàng, tất không bảo toàn được cái mạng nhỏ xíu.
  Khi đó xin Vương gia thu xếp giúp tiểu tướng bước đường về sau.
  Ngô Tam Quế run lên hỏi:
  - Bước đường về sau là bước đường gì?
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Hiện giờ chưa thể nói được. Tiểu tướng chỉ mong Công chúa vô sự, hết
  thảy mọi người đều bình yên. Có điều tính mạng là ở nơi nàng. Nếu nàng nhất định
  tự tuyệt thì có coi chừng để ngăn cản cũng chỉ được trong ba, bốn ngày đầu, chứ
  ai biết đâu mà coi chừng hàng tháng? Lòng riêng của tiểu tướng là mong sao Công
  chúa chóng hoàn hôn để về Vương phủ. Có thế tiểu tướng mới trút được phần
  nửa trách nhiệm.
  Ngô Tam Quế mừng thầm thủng thẳng nói:
  - Nếu vậy chúng ta mau mau tổ chức hỷ sự để hoàn hôn. Thằng con nít náo
  loạn gây tai vạ mà được Vi huynh đệ hết sức cứu vãn, tiểu Vương rất lấy làm cảm
  kích, quyết chẳng để Vi huynh đệ gánh nặng mãi, nhưng chưa hiểu Công chúa... có
  ưng chịu chăng?
  Lão nghĩ bụng:
  - Thằng con mình đã thành phế nhân, chỉ còn mong ở chỗ Công chúa nhỏ
  tuổi chưa hiểu gì đến chuyện nam nữ. Nhát đao vừa qua có khi y chưa biết đã cắt
  vào chỗ nào, mà chịu hồ đồ làm lễ thành hôn là ván đã đóng thuyền, sau này còn
  nói gì được nữa? Không chừng y còn tưởng bao nhiêu đàn ông trong thiên hạ đều
  thế cả.
  Vi Tiểu Bảo ghé vào tai lão nói thầm:
  - Công chúa còn nhỏ tuổi chưa hiểu sự đời. Dù nàng có hiểu nhưng địa vị
  tôn quý, cũng không tiện nói ra miệng.
  Ngô Tam Quế cả mừng, lẩm bẩm:
  - Kiến thức của những bậc anh hùng đều tương tự như nhau.
  Nhưng rồi lão lại mắng thầm:
  - Con mẹ nó! Thằng lỏi này đâu phải là anh hùng mà coi gã ngang hàng với ta
  được
  Ngoài miệng lão đáp:
  - Dạ dạ! Vậy chúng ta cứ làm. Chẳng phải chúng ta lớn mật dám giấu diếm
  Hoàng thượng, nhưng đức vạn tuế, nhất nhật vạn cơ lo toan quốc sự cực kỳ mệt
  nhọc. Chúng ta là kẻ nô tài, hết dạ trung quân, không nên đưa những chuyện rườm
  rạc vào tai Hoàng thượng. Thái hậu và Hoàng thượng hết lòng hết dạ thương yêu
  Công chúa mà nghe thấy chuyện này tất phải phiền lòng. Vi huynh đệ ơi! Yếu
  quyết của bọn quan liêu chúng ta là chỉ tâu lên những việc vui mừng, chớ đừng
  báo cáo những điều phiền não.
  Vi Tiểu Bảo vỗ ngực, gõ đầu, khẳng khái đáp:
  - Từ nay trở đi tiểu tướng hoàn toàn trông cậy vào sự tài bồi của Vương gia.
  Việc này tiểu tướng dĩ nhiên phải hy sinh thân mình để lo liệu cho xong những
  điều Vương gia dặn bảo.
  Ngô Tam Quế luôn miệng tạ ơn.
  Vi Tiểu Bảo lại nói:
  - Có điều việc xảy ra đêm nay rất nhiều người chứng kiến. Nếu ai tiết lộ ra
  ngoài không phải trách nhiệm nơi tiểu tướng.
  Ngô Tam Quế đáp:
  - Cái đó đã hẳn.
  Lão đã vận trù kế hoạch trong lòng: Điểm một toán binh mã giả làm quân
  cường đạo đến mai phục trước địa giới tỉnh Quảng Tây, chờ bọn Vi Tiểu Bảo trở
  về kinh là đón đường giết hết.
  Quảng Tây là địa hạt của Tôn Diên Linh. Vợ Tôn Diên Linh là Khổng Tú Trinh,
  con gái của Định Nam Vương Khổng Hữu Đức.
  Thái hậu đã thu nạp Khổng Tú Trinh làm con nuôi và phong làm Hòa Thạc cách
  cách. Nàng được triều đình rất sủng ái. Tình thế biên cảnh không yên, đạo tặc
  hoành hành bắt giết mệnh quan thì tội ấy đã có Khổng Tú Trinh gánh vác.
  Vi Tiểu Bảo tuy là đứa nhỏ thông minh cơ biến, nhưng vẫn thua Ngô Tam Quế
  lão mưu thâm toán. Gã thấy lão vẻ mặt trầm tư chỉ cho là lão lo vụ này bị tiết lộ
  ra ngoài. Gã liền cười nói:
  - Vương gia cứ yên lòng! Tiểu tướng xin hết sức ước thúc bọn thuộc hạ, bắt
  chúng bưng kín miệng mình không được bạ đâu nói đấy.

 3. #63
  Status : thuanhuynh_alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 2.014
  Hồi 146 : A KHA HàNH THíCH NGÔ TAM QUế


  Ngô Tam Quế nói:
  - Bữa nay Vi huynh đệ giúp giùm tiểu vương trong cơn hoạn nạn
  này là chuyện tày đình, không thể dùng vàng bạc, châu báu để tạ ơn được. Có
  điều huynh đệ thống lãnh quan binh khá nhiều, cần phải có gì để lấp miệng chúng
  và để tỏ chút lòng thành của tiểu vương. Vậy tiểu vương về phủ rồi sai người đem
  đến ngay.
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Tiểu tướng xin đa tạ. Không hiểu thương thế của thế tử hiện giờ ra sao?
  Chúng ta thử đến coi xem.
  Ngô Tam Quế cũng nóng lòng về vết thương của con lão. Hai người liền cùng
  nhau lại thăm.
  Thầy thuốc lắc đầu nói:
  - Tánh mạng không có gì đáng ngại, nhưng... nhưng...
  Ngô Tam Quế gật đầu ngắt lời:
  - Tánh mạng không việc gì là hay lắm rồi.
  Lão sợ Vi Tiểu Bảo giữ con mình lại, vội truyền gia tướng lập tức đưa Ngô ứng
  Hùng về phủ điều trị. Chính lão đứng ngăn chặn Vi Tiểu Bảo phòng ngừa gã biến
  đổi tâm ý. Lão chờ bọn gia tướng đưa Ngô ứng Hùng dời khỏi An Phụ viên rồi mới
  cáo biệt.
  Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:
  - Sau khi tên tiểu Hán gian tỉnh lại, chắc hắn sẽ thuật rõ nội vụ cho cha hay,
  nhưng cũng chẳng làm quái gì. Ai mà tin được một vị công chúa cành vàng lá ngọc
  bỗng tự nhiên vô cố lại thiến chồng? Ngay tên đại Hán gian cũng chẳng tin nào,
  chắc hẳn còn thống mạ tên nghịch tử nữa là khác.
  Vi Tiểu Bảo nghĩ thế rồi yên tâm trở về phòng mình.
  Bọn Từ Thiên Xuyên, Huyền Trinh đạo nhân đã hay tin. Ai nấy đều vỗ tay hí
  hửng ra chiều khoan khoái.
  Vi Tiểu Bảo không nói rõ hết mọi chi tiết cho bọn họ nghe. Gã hỏi ngay tới
  việc đi chơi kỹ viện thì quần hùng cho biết là đã y kế thi hành và mọi việc đều
  được thuận lợi.
  Vi Tiểu Bảo tự nhủ:
  - Đêm qua vừa xảy ra đại biến mà ta lập tức phái người lai kinh tất tên đại
  Hán gian sinh lòng ngờ vực, cho là mình báo cáo mọi sự với Hoàng thượng. Vậy ta
  hãy chờ vụ này yên tĩnh trở lại rồi sẽ cho đưa gã Mông Cổ rậm râu ra khỏi Vân
  Nam.
  Suốt một đêm lật đật, quần hùng toan cáo từ lui ra thì đột nhiên tên Ngự tiền
  thị vệ hốt hoảng đến báo:
  - Khải bẩm tổng quản! Bình Tây vương bị hành thích!
  Vi Tiểu Bảo đang cầm trong tay chén canh Bách hợp để ăn, chợt nghe tin
  này, bất giác giật bắn người lên.
  Choang một tiếng, chén canh trên tay gã rớt xuống đất vỡ tan tành.
  Gã hỏi ngay:
  - Y bị hành thích có chết không? Thích khách là ai?
  Gã không muốn cho Triệu Tề Hiền trông thấy quần hùng Thiên Địa hội đêm
  khuya còn tụ tập trong phòng mình, liền nhảy vọt ra cửa hỏi:
  - Đại... đại Hán... Bình Tây vương không việc gì chứ?
  Triệu Tề Hiền đáp:
  - Bình Tây vương không chết. Nghe nói lão nhân gia chỉ bị thương nhẹ. Thích
  khách bị bắt ngay đương trường. Nguyên y là... nguyên y là... một vị cung nữ thân
  cận của công chúa.
  Vi Tiểu Bảo càng kinh hãi hơn hỏi:
  - Là cung nữ hầu cận công chúa ư? Tên nào vậy? Tại sao ả lại hành thích Bình
  Tây vương?
  Triệu Tề Hiền đáp:
  - Thuộc hạ không biết rõ tình hình một cách tường tận, vừa được tin này phải
  tức tốc về đây báo cáo.
  Vi Tiểu Bảo giục:
  - Ngươi lại đi dò la cho rõ rồi về báo ngay!
  Triệu Tề Hiền vâng dạ trở gót. Y vừa đi được mấy bước thì Trương Khang
  Niên chạy tới nói:
  - Khải bẩm tổng quản! ả cung nữ hành thích Bình Tây vương tên gọi Ngọc Khả.
  Vi Tiểu Bảo nghe nói bỗng loạng choạng người đi, run lên hỏi:
  - Sao y... y... lại làm thế?
  Nguyên Ngọc Khả chính là A Kha đổi tên. Chữ Kha bổ đôi thành Ngọc Khả.
  Trương Khang Niên đáp:
  - Bình Tây vương đã đem y vào phủ tra xét. Lão nhân gia nói là sẽ thân hành
  thẩm vấn cho ra người sai khiến.
  Vi Tiểu Bảo nghe nói ý trung nhân bị bắt, ruột rối như mớ bòng bong, chẳng
  nghĩ ra được chủ ý gì.
  Trương Khang Niên nói:
  - Mọi người đều cho là chẳng có ai sai khiến y hết. Ngọc Khả là một vị tiểu
  cô nương 16, 17 tuổi, hết dạ trung thành với công chúa. Cô thấy công chúa thụ
  nhục tự tử, tất nhiên đem lòng phẫn nộ mà ra tay trả thù cho công chúa.
  Vi Tiểu Bảo khác nào người lạc vào trong vùng tối đen, nghe Trương Khang
  Niên nói vậy liền nhìn thấy tia sáng. Gã nói ngay:
  - Phải rồi! Phải rồi! Đúng là như vậy. Một vị tiểu cô nương xinh đẹp đến thế
  lại chẳng có thù oán gì với Bình Tây vương chúng ta dại gì mà phái cô đi làm việc
  tày đình.
  Triệu Tề Hiền và Trương Khang Niên đưa mắt nhìn nhau nghĩ bụng:
  - Vi Tổng quản dường như ăn nói hồ đồ mất rồi. Có lý nào chúng ta lại phái
  người đi hành thích Bình Tây vương?
  Trương Khang Niên đáp:
  - Tưởng Bình Tây vương cũng chẳng đem lòng ngờ vực cho ai hết. Việc này
  mà đồn đại ra ngoài chẳng tốt đẹp gì. Chắc lão nhân gia sẽ hạ sát cô cung nữ kia
  đi cho liễu sự.
  Vi Tiểu Bảo lại cất tiếng run run nói:
  - Không giết y được! Không giết y được! Nếu hắn giết y thì lão gia phải liều
  mạng với con rùa đen.
  Hai gã Trương, Triệu lại nhìn nhau, sinh dạ hoài nghi tự hỏi.
  - Chẳng lẽ Vi Tổng quản thấy cong chúa thụ nhục mà phẫn hận phái ả cung
  nữ kia đi hành thích?
  Nhưng hai gã chỉ thõng tay đứng yên không dám nói gì.
  Vi Tiểu Bảo la:
  - Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?
  Trương Khang Niên thấy Vi Tiểu Bảo tâm thần hoảng hốt, lòng dạ bồn chồn,
  liền an ủi gã:
  - Vi Tổng quản! Nếu việc này quả nhiên xảy ra và tố cáo đến tai Hoàng
  thượng, Hoàng thượng sẽ truy cứu gốc ngọn thì cha con Ngô Tam Quế gây nên tội
  lỗi trước. Ngô ứng Hùng cưỡng gian công chúa mà tha được ư? Huống chi Ngô Tam
  Quế lại không chết, dù lão có tra ra người sai phái, chúng ta nhất định không nhìn
  nhận thì lão cũng chẳng làm gì được.
  Vi Tiểu Bảo lắc đầu, nhăn nhó cười đáp:
  - Người sai khiến cung nữ đi hành thích quả không phải là tiểu đệ. Chúng ta
  là chỗ anh em, chẳng lẽ còn lừa dối nhau?
  Triệu Tề Hiền và Trương Khang Niên nghe gã nói vậy liền vững tâm trở lại,
  đều thở phào một cái nhẹ nhõm.
  Triệu Tề Hiền nói:
  - Vậy thì dễ quá rồi. Chúng ta cứ việc trùm chăn ngủ kỹ, giả vờ chẳng biết gì
  là xong.
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Không được! Nhị vị đại ca! Xin hai vị chịu khó một chuyến, cầm danh thiếp
  của tiểu đệ đến gặp Bình Tây vương nói là vụ Ngọc Khả hành thích Vương gia thật
  đáng tội chết! Tiểu đệ căm giận vô cùng, nhưng vì thị là cung nữ hầu cận của công
  chúa, vậy xin Vương gia tha thị ra cho các vị đưa về. Tiểu đệ sẽ bẩm rõ với công
  chúa để nàng trách mắng, đánh đòn Ngọc Khả cho Vương gia được hả giận.
  Hai gã Trương, Triệu vâng dạ đi ngay, nhưng bụng bảo dạ:
  - Mình làm việc này là thừa, cứ để Ngô Tam Quế thủ tiêu tên cung nữ đó môộ
  cách bí mật, thần không hay quỷ không biết, là ai nấy đều thái bình vô sự.
  Vi Tiểu Bảo lật đật đến phòng Cửu Nạn. Gã đẩy cửa bước vào thấy bà vận
  công vừa xong còn ngồi trên giường. Gã hỏi ngay:
  - Sư phụ!... Sư phụ đã biết việc gì xảy đến cho sư tỷ chưa?
  Cửu Nạn hỏi lại:
  - Chuyện chi mà ngươi có vẻ hoảng hốt như vậy?
  Vi Tiểu Bảo ngập ngừng đáp:
  - Sư tỷ... sư tỷ đi hành thích đại Hán gian, bị... bị bắt rồi.
  Cửu Nạn dương cặp mắt bâng khuâng lên hỏi:
  - Đã đâm chết được hắn chưa?
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Hắn không chết... mà sư tỷ bị bắt rồi.
  Cửu Nạn "hừ" một tiếng ra chiều thất vọng nói:
  - Thật là đồ vô dụng!
  Vi Tiểu Bảo rất lấy làm kỳ, nghĩ bụng:
  - Nàng là đồ đệ của sư phụ, nay nàng bị Hán gian bắt mà sao sư phụ vẫn hờ
  hững như không?
  Vi Tiểu Bảo xoay chuyển ý nghĩ, như chợt hiểu, liền hỏi:
  - Thưa sư phụ! Phải chăng sư phụ đã có kế cứu sư tỷ?
  Cửu Nạn trừng mắt nhìn gã đáp:
  - Chẳng có kế chi hết! Con nha đầu đó thật là vô dụng.
  Vi Tiểu Bảo trong khi đi đường đã nhận thấy Cửu Nạn vẫn lãnh đạm với vị sư
  tỷ này, chẳng có vẻ yêu thương chi hết, mà bà lại có vẻ ưa thích gã hơn. Nhưng dù
  bà không ưa, chẳng lẽ thấy nàng sắp chết mà không giải cứu?
  Gã nghĩ vậy liền nói:
  - Nghe tình hình đại Hán gian dường như muốn hạ sát sư tỷ. E rằng bây giờ y
  đang bị hắn đánh thừa sống thiếu chết để tra khảo... cho biết rõ người sai khiến
  y là ai.
  Cửu Nạn lạnh lùng đáp:
  - Chính ta đã sai y làm việc này. Tên đại Hán gian kia có bản lãnh thì cứ để
  hắn đến đây bắt ta là xong.
  Cửu Nạn sai đồ đệ đi hành thích Ngô Tam Quế là sự thường. Vi Tiểu Bảo
  nghe bà nói vậy chẳng ngạc nhiên chút nào. Nguyên bà là công chúa con gái của
  Sùng Trinh hoàng đế nhà Minh . Giang sơn nhà Minh mất vì tay Ngô Tam Quế nên
  việc bà căm giận hắn thấu xương cũng là lẽ thường.
  Hôm lên Ngũ Đài sơn, chính Cửu Nạn đã định sai A Kha hành thích vua Khang
  Hy nhưng bản lãnh cô hãy còn tầm thường.
  Ngô Tam Quế có rất nhiều cao thủ dưới trướng đi theo luôn bên mình. Dù A
  Kha có hạ sát được hắn cũng khó lòng trốn thoát.
  Cửu Nạn sai nàng đi làm việc này thì có khác gì bảo nàng đưa mình vào chỗ
  chết?
  Vi Tiểu Bảo trong lòng nghi hoặc mà không dám hỏi thẳng Cửu Nạn.
  Gã đáp:
  - Nhất định sư tỷ không xưng ra sư phụ.
  Cửu Nạn hỏi:
  - Có chắc thế không?
  Rồi bà nhắm mắt lại và ngồi yên.
  Vi Tiểu Bảo cũng không dám nói gì nữa. Gã ra khỏi phòng nghĩ thầm:
  - Trương Khang Niên và Triệu Tề Hiền đến đòi A Kha ở nơi Ngô Tam Quế,
  chắc hắn không chịu trả người một cách mau chóng.
  Ruột nóng như lửa đốt, gã bước lui rồi lại bước tới trong sảnh đường. Gã
  nhìn thấy trời chiều mỗi lúc một sáng dần.
  Vi Tiểu Bảo đã sai ba bọn thị vệ đi dò la tin tức mà chưa thấy tốp nào trở
  về báo cáo.
  Gã không dằn lòng được nữa, liền điểm một đội Kiêu Kỵ doanh binh tự mình
  thống lãnh đi về phía Bình Tây vương phủ. Khi còn cách Vương phủ ba dặm thì
  đóng lại ở trong chùa Pháp Tuệ.
  Vi Tiểu Bảo lại sai thị vệ cưỡi ngựa đi thám thính.
  Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn
  dập. Trương Khang Niên chạy về đến trước Vi Tiểu Bảo báo cáo:
  - Thuộc hạ cùng Triệu Tề Hiền vâng lệnh Tổng quản cầm thiếp đến xin ra mắt
  Bình Tây vương, nhưng chưa được Vương gia tiếp kiến. Triệu Tề Hiền còn đang
  chờ đợi ở cửa phòng.
  Vi Tiểu Bảo vừa bồn chồn vừa tức giận, giậm chân thoá mạ:
  - Con mẹ nó! Ngô Tam Quế làm gì mà khệnh khạng thế?
  Trương Khang Niên nghĩ bụng:
  - Y là bậc vương gia trọng trấn một phương. Trong thiên hạ y chỉ dưới quyền
  một mình Hoàng thượng. Vậy y không thèm tiếp mấy tên thị vệ vô danh cũng là lẽ
  thường.
  Vi Tiểu Bảo hậm hực nói:
  - Ta phải thân hành đi gặp hắn. Các vị hãy theo ta!
  Vi Tiểu Bảo quay lại ra lệnh cho một tên tham lãnh trong Kiêu Kỵ doanh:
  - Hãy điều động hết đội ngũ đến chờ lệnh ở bên ngoài cái ổ chó của Ngô
  Tam Quế!
  Tên tham lãnh vâng dạ đi ngay.
  Bọn Trương Khang Niên đều lộ vẻ kinh hãi. Chúng ngó thấy Vi Tiểu Bảo đằng
  đằng sát khí, tựa hồ muốn khai chiến với Ngô Tam Quế ngay tức khắc lại càng run
  sợ, vì nhân mã dưới trướng Bình Tây vương đông như kiến, còn quan binh từ Bắc
  Kinh đưa tới để hộ tống công chúa chỉ có trên hai nghìn người. Nếu xảy cuộc
  động thủ thì e rằng không đầy một giờ là bên mình phải chết hết, chẳng còn sót
  một mống.
  Trương Khang Niên vội khuyên can:
  - Tổng quản là một vị khâm sai đại thần vâng chỉ của đức Hoàng thượng đến
  Côn Minh. Vậy có việc gì hai bên thương lượng cùng nhau cho ổn thoả. Bình Tây
  vương chắc phải nể mặt Tổng quản mà không dám trái ý. Theo ngu kiến của thuộc
  hạ thì ta cứ hành động hoà hoãn...
  Vi Tiểu Bảo đang cơn tức giận không chờ Trương Khang Niên hết lời đã cất
  tiếng thoá mạ:
  - Con mẹ nó! Ngô Tam Quế đã là cái thá gì mà ngang tàng như vậy? Nếu mình
  trùng trình mãi thì hắn đem... đem... Ngọc Khả giết đi, còn cứu mạng cho y làm sao
  được?
  Trương Khang Niên thấy vẻ mặt gã hầm hầm, thanh âm gay gắt, nên không dám
  nói gì nữa. Y tự hỏi:
  - Hạ sát một tên cung nữ thì làm gì mà to chuyện thế! Thị có phải là em gái
  Tổng quản đâu mà đến nỗi phải gây sóng gió, nổi can qua?
  Vi Tiểu Bảo lại hô lớn:
  - Dắt ngựa mau! Dắt ngựa mau!
  Gã tung mình lên ngựa chạy như bay đến Bình Tây vương phủ.
  Bọn thị vệ trong vương phủ thấy Khâm sai đại nhân tới, một mặt chạy ra đón
  chào, một mặt phi báo cho Ngô Tam Quế.
  Chỉ trong giây lát đã thấy hai tên tổng binh là Hạ Quốc Tương và Mã Bảo
  chạy ra nghênh tiếp.
  Hạ Quốc Tương là con rể Ngô Tam Quế, đứng đầu mười vị tổng binh. Hắn
  nhìn Vi Tiểu Bảo thi lễ nói:
  - Vi đô thống! Tệ vương bị thích khách ám toán, chắc đô thống đã hay tin
  rồi! Lão nhân gia bị thương trầm trọng, không thể thân hành ra nghênh tiếp, xin đô
  thống miễn thứ cho.
  Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi hỏi:
  - Vương gia bị thương ư? Sao nghe nói không việc gì kia mà?
  Hạ Quốc Tương vẻ mặt rất lo âu khẽ đáp:
  - Vương gia bị thích khách đâm một kiếm vào trước ngực. Vết thương sâu đến
  ba tấc.
  Vi Tiểu Bảo càng kinh hãi hơn la lên:
  - Trời ơi! Thế này thì hỏng bét rồi!
  Hạ Quốc Tương ngập ngừng:
  - Vương gia phen này... thoát hiểm được hay không, khó mà đoán trước. Bọn
  tiểu tướng sợ dao động lòng quân không dám tiết lộ, mới nói là không việc gì. Vi
  đô thống cũng như người trong nhà, dĩ nhiên bọn tiểu tướng không dám dấu diếm.
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Bản tướng vào thăm vương gia.
  Hai tên tổng binh đưa mắt nhìn nahu. Hạ Quốc Tương đáp:
  - Tiểu tướng xin dẫn đường.
  Vừa tới phòng ngủ của Ngô Tam Quế, Hạ Quốc Tương gọi:
  - Thưa nhạc phụ! Vi đô thống tới thăm lão nhân gia.
  Chỉ nghe Ngô Tam Quế ở trong màn rên hừ hừ mấy tiếng chứ không trả lời.
  Hạ Quốc Tương liền vén mùng lên thì thấy Ngô Tam Quế chay mày nghiến
  răng ra chiều ráng chịu đau khổ. Chăn đệm đầy những máu tươi. Trước ngực băng
  bó mà vẫn còn chảy huyết ra không ngớt.
  Hai tên y sinh đứng bên giường buồn bã lo âu, lông mày rủ thấp.
  Vi Tiểu Bảo không ngờ Ngô Tam Quế bị thương trầm trọng đến thế. Làn nộ
  khí của gã lập tức tiêu tan. Ngô Tam Quế sống hay chết gã cũng chẳng để tâm,
  nhưng nếu lão bị thương đến chết thì việc giải cứu A Kha sẽ khó khăn hơn rất
  nhiều.
  Gã cúi xuống khẽ hỏi:
  - Vương gia! Vết thương của vương gia đau lắm ư?
  Ngô Tam Quế chỉ ú ớ mấy tiếng, dương cặp mắt thất thần lên mà nhìn.
  Hạ Quốc Tương lại gọi:
  - Nhạc phụ! Nhạc phụ! Có Vi đô thống vào thăm lão nhân gia.
  Ngô Tam Quế kêu lên mấy tiếng "úi chao" rồi miệng ấp úng:
  - Ta... không sống được nữa rồi. Các ngươi... các ngươi bắt thằng súc sinh
  ứng Hùng giết đi! Gã... gã làm hại... chết ta rồi.
  Hạ Quốc Tương không dám trả lời, khẽ buông mùng xuống, rồi đưa Vi Tiểu
  Bảo ra phòng ngoài.
  Hạ Quốc Tương vừa ra khỏi phòng, gã hai tay bưng mặt, vừa khóc vừa nói:
  - Vi đô thống! Vương gia nguy đến nơi rồi. Suốt đời lão nhân gia hết lòng vì
  nước mà đi đến kết quả này. Thật là... thật là... trời không phù hộ người lành.
  Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm:
  - Hết lòng vì nước cái con khỉ gì? Trời không phù hộ tên đại Hán gian cũng là
  hợp đạo nghĩa.
  Ngoài miệng gã đáp:
  - Hạ tổng binh! Bản tướng coi vương gia tuy bị thương trầm trọng nhưng nhất
  định không chết đâu.
  Hạ Quốc Tương thở phào một cái hỏi:
  - Chỉ mong được như kim khẩu của đô thống là bọn tiểu tướng tạ ơn trời
  phật lắm lắm. Nhưng không hiểu tại sao đô thống lại nói quả quyết như vậy?
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Bản tướng biết đôi chút về tướng số. Tướng diện của vương gia hiển vinh
  không biết đến thế nào mà kể. Sau này chức quan của vương gia còn cao sang
  gấp trăm lần hiện nay. Nhất là lần này vương gia không chết đâu.
  Hạ Quốc Tương trống ngực đánh thình thình, sắc mặt luôn luôn biến đổi.
  Ngô Tam Quế đã làm đến chức thân vương. Hai tỉnh Vân Nam, Quý Châu do
  một mình hắn cai quản tất cả mọi việc quân, dân, chính. Thế là tước vị đã tuyệt
  đỉnh rồi. kẻ nhân thần làm nên quan chức như Ngô Tam Quế là tột bực, không còn
  chỗ nào để thăng lên được nữa.
  Vi Tiểu Bảo bảo Ngô Tam Quế địa vị còn cao sang gấp trăm lần thì trừ phi
  hắn lên làm Hoàng đế, chứ chẳng còn chức gì có thể hơn được Bình Tây thân
  vương.
  Hạ Quốc Tương nghe gã nói vậy tuy ngoài mặt khiếp sợ nhưng trong lòng
  cũng có ý mừng thầm. Hắn kinh nghi nói:
  - Ân đức của Hoàng thượng bao la như trời biển. Vương gia của tiểu tướng
  tước lộc đã đến mức này, đã thành một vị cực phẩm nhân thần rồi, dù Thánh chúa
  muốn thăng quan cũng không còn đất để mà thăng nữa. Bọn tiểu tướng chỉ mong
  kết quả được như lời vàng ngọc của Vi đô thống là vương gia nạn khỏi tai qua,
  phùng hung hoá cát mà thôi.
  Vi Tiểu Bảo coi thần sắc Hạ Quốc Tương, bụng bảo dạ:
  - Ngô Tam Quế mưu đồ phản loạn, mười phần có đến chín là gã này đã biết
  rồi. Nếu không thế thì sao khi ta bảo lão con rùa còn cao thăng bách bội, thằng
  cha này ban đầu lại giật mình sợ hãi? Ta phải hăm doạ hắn phen nữa cho biết tay.
  Gã nghĩ vậy liền nói:
  - Bản tướng coi tướng tổng binh cũng cao sang vô cùng. Sau này bản tướng
  mong được tổng binh hết lòng đề bạt, ra sức tài bồi cho.
  Hạ Quốc Tương đưa lời vấn an rồi kính cẩn đáp:
  - Đô thống đại nhân dạy quá lời. Được đại nhân khích lệ, tiểu tướng dĩ nhiên
  phải hết mình trung quân báo quốc, không dám phụ lòng kỳ vọng của đại nhân.
  Vi Tiểu Bảo cười nói:
  - Hà hà! Tổng binh cứ yên trí phục vụ cho đắc lực. Thế tử của các vị đã làm
  phò mã, quan phong Thiếu bảo, kiêm Thái tử Thái bảo là một điều hạnh phúc tày
  đình. Đến như Nhạc Phi gia gia ngày trước phá tan quân Kim ở Chu Tiên trấn, đánh
  đuổi Kim Ngột Truật phải chạy té đái vãi phân cũng chỉ được phong đến chức
  Thiếu bảo. Đằng này thế tử lại còn làm trượng phu của công chúa là một bước
  bước lên ngay chỗ đó. Hạ tổng binh! Tổng binh hãy gia tâm phục vụ cho hết lòng.
  Gã vừa nói vừa đi ra ngoài.
  Hạ Quốc Tương lúc này sợ đến toát mồ hôi, nghĩ thầm:
  - Nghe giọng lưỡi gã này thì rõ ràng là nhạc phụ ta sẽ làm Hoàng đế. Chẳng
  lẽ... chẳng lẽ cuộc mưu đồ của nhạc phụ đã bị tiết lộ phong thanh đến tai gã?
  Hay gã là một thằng lỏi nhỏ tuổi chẳng biết trời cao đất dày, bạ đâu nói đấy.
  Vi Tiểu Bảo đi tới hành lang liền dừng bước lại hỏi:
  - Tên thích khách hành thích vương gia đã bắt được chưa? Người ngợm y thế
  nào? Ai là kẻ giật dây? Kẻ chủ mưu là dư đảng của nhà Minh hay người trong Mộc
  vương phủ?
  Hạ Quốc Tương đáp:
  - Thích khách là một đứa con gái, tên gọi Ngọc Khả. Có kẻ ăn nói hồ đồ bảo
  thị là... một trong các cung nữ hầu cận của công chúa. Nhưng tiểu tướng không tin,
  chắc là thị mạo xưng. Cao kiến của đô thống khiến cho tiểu tướng vô cùng khâm
  phục. Có lẽ thị là người của Mộc gia phái đến.
  Vi Tiểu Bảo ngấm ngầm kinh hãi la thầm:
  - Nguy rồi! Cung nữ của công chúa thì bọn chúng còn e dè chưa dám động
  đến. Chúng vu cho A Kha là người của Mộc vương phủ thì chỉ việc hạ sát một
  cách hàm hồ cho yên chuyện. Nếu vậy thì thật hỏng bét!
  Gã liền hỏi:
  - Ngọc Khả ư? Công chúa quả có tên cung nữ hầu cận tên gọi Ngọc Khả.
  Ngọc Khả là một cô bé mười bảy, mười tám tuổi, thân hình mảnh dẻ, dung nhan rất
  xinh đẹp phải không?
  Hạ Quốc Tương ngần ngừ một chút đáp:
  - Tiểu tướng bận tâm lo nghĩ về thương thế của vương gia, không lưu ý đến
  thích khách. Con nhỏ này nếu không mạo xưng cung nữ thì cũng là một người trùng
  tên. Đô thống đại nhân thử nghĩ coi cung nữ Ngọc Khả đã được công chúa sủng ái
  thì hẳn ngày thường thường được công chúa giáo huấn. Thị đã đọc sách và biết lễ
  nghĩa, rất ôn nhu lễ phép, khi nào còn hành thích vương gia? Tên thích khách này
  nhất định không phải là cung nữ.
  Giọng nói của hắn mỗi lúc một thêm cương quyết để phủ nhận thích khách
  không phải là cung nữ kề cận công chúa khiến cho Vi Tiểu Bảo lại càng kinh hãi
  trong lòng. Gã cất tiếng run run hỏi:
  - Các vị đã giết thị rồi ư?
  Hạ Quốc Tương đáp:
  - Cái đó thì chưa. Còn phải chờ vương gia hồi phục vết thương, đích thân
  thẩm vấn kỹ càng để điều tra ra người sai phái.
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Hạ tổng binh hãy đưa tên thích khách ra đây cho bản tướng coi là biết
  ngay thị có phải là cung nữ hay là thị mạo xưng?
  Hạ Quốc Tương đáp:
  - Vụ này bất tất đô thống phải nhọc lòng. Tên thích khách đó nhất quyết
  không phải là cung nữ hầu cận của công chúa rồi. Những chuyện phao ngôn ở
  ngoài rất nhiều, tưởng đô thống đại nhân chẳng cần hỏi tới vụ này làm chi.
  Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm:
  - Hắn không muốn cho mình coi, thì mình phải coi cho bằng được.
  Gã liền sa sầm nét mặt nói:
  - Vương gia bị hành thích, thương thế rất trầm trọng. Nếu vương gia có mệnh
  hệ nào thì chẳng ai thoát được mối liên can. Khi bản nhân về tới Bắc Kinh dĩ nhiên
  Hoàng thượng sẽ bắt phải trình bày một cách tường tận. Thích khách là nhân vật
  thế nào? Ai sai khiến? Nếu bản nhân không được mắt thấy rõ ràng thì khi Hoàng
  thượng hỏi đến biết tâu trình làm sao? Chẳng lẽ tổng binh muốn bản nhân ăn nói
  hồ đồ? Tội khi quân bản nhân không chịu nổi, mà cả tổng binh, ha ha, e rằng cũng
  chịu không nổi đâu.
  Gã đưa Hoàng đế ra để hăm doạ Hạ Quốc Tương, quả nhiên hắn sợ quá
  không dám tỏ ý phản kháng. Nhưng hắn chỉ vâng dạ liên thanh chứ không cất bước.


  Hồi 148 : A Kha chẳng biết đi đâu mất


  Hạ Quốc Tương khom lưng nói:
  - Đại nhân nói giỡn mà thôi. Tiểu tướng đâu dám có ý nghĩ như
  vậy?
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Tổng binh nói dùm với vương gia cho là bản nhân rất băn khoăn về thương
  thế của lão nhân gia. Sáng mai bản nhân sẽ lại tới vấn an.
  Hạ Quốc Tương kính cẩn đáp:
  - Không dám!
  Vi Tiểu Bảo đưa Mộc Kiếm Bình về An Phụ viên, vào thẳng phòng gã đóng
  cửa lại. Gã cười hề hề hỏi:
  - Hảo lão bà! Vụ này là thế nào đây?
  Mộc Kiếm Bình thẹn quá mặt đỏ bừng lên, hờn mát đáp:
  - Hễ thấy mặt là dở giọng bờm xơm.
  Cô giơ tay lên. Xiềng khoá phát ra những tiếng loảng xoảng. Cô nói:
  - Đại ca, hãy trừ bỏ cái này đi rồi sẽ tính.
  Vi Tiểu Bảo cười đáp:
  - Ta phải âu yếm nương tử một chút đã. Sau khi trừ bỏ xiềng khoá rồi, e rằng
  nương tử không chịu...
  Gã nói rồi giang tay ra ôm lấy lưng cô.
  Mộc Kiếm Bình hốt hoảng:
  - Đại ca... đại ca lại khinh bạc tiểu muội rồi.
  Vi Tiểu Bảo cười hỏi:
  - Ta không khinh bạc cô thì còn khinh bạc ai?
  Gã khẽ hôn vào má cô rồi lấy chìa khoá mà Hạ Quốc Tương đã giao cho để
  mở xiềng.
  Đoạn gã kéo Mộc Kiếm Bình ngồi sánh vai xuống cạnh giường để hỏi gốc
  ngọn về vụ hành thích Ngô Tam Quế.
  Mộc Kiếm Bình nói:
  - Hồng giáo chủ và phu nhân nhận được những cái mà đại ca gửi đến đều vui
  mừng khôn xiết. Hai ngài phái Xích Long phó sứ đưa cả tiểu muội đi, để khuyến
  khích đại ca hết dạ trung thành mà làm việc. Hồng phu nhân còn cho hay giáo chủ
  và phu nhân biết đại ca nhớ tiểu muội, nên... nên...
  Vi Tiểu Bảo nắm chặt lấy tay cô hỏi:
  - Nên phái nương tử đến làm vợ ta chứ gì?
  Mộc Kiếm Bình vội cãi:
  - Không phải! Không phải! Phu nhân bảo sợ đại ca trong lòng nhớ mong tiểu
  muội, chẳng thể yên tâm phục vụ. Thực sự phu nhân chỉ nói như vậy, chứ không
  còn chuyện gì khác.
  Vi Tiểu Bảo cười nói:
  - Nhất định phu nhân nói thế kia, nương tử không dối được ta đâu.
  Mộc Kiếm Bình gắt lên:
  - Đại ca không tin thì khi gặp phu nhân thử hỏi coi.
  Vi Tiểu Bảo thấy mắt cô đỏ hoe, cơ hồ sa lệ, sợ cô phát khóc liền chậm rãi
  dỗ dành:
  - Phải rồi! Phải rồi! Phu nhân không nói thế thật. Có điều muội muội cũng
  nhớ ta lắm phải không?
  Mộc Kiếm Bình quay lại khẽ gật đầu.
  Vi Tiểu Bảo hỏi:
  - Xích Long phó sứ hiện giờ ở đâu? Sao muội muội lại đi hành thích Ngô Tam
  Quế?
  Mộc Kiếm Bình đáp:
  - Ba bữa trước đây, bọn tiểu muội tới Côn Minh, nghĩ ngay đến việc tìm đại
  ca, không ngờ lại gặp tệ ca ca cùng Ngô sư thúc.
  Vi Tiểu Bảo hỏi:
  - ủa! Lệnh huynh và Ngô lão sư cũng đến Côn Minh ư? Tiểu huynh chưa biết.
  Mộc Kiếm Bình đáp:
  - Tệ huynh gặp tiểu muội rồi liền đưa về chỗ y ở. Tiểu muội gặp cả Liễu sư
  phụ, Ngao sư ca, Lưu sư ca. Nguyên mọi người đến Côn Minh đã an bài kế hoạch
  ám sát công chúa.
  Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi hỏi:
  - Hạ sát công chúa ư? Tại sao vậy? Công chúa có đắc tội gì với Mộc vương
  phủ đâu?
  Mộc Kiếm Bình đáp:
  - Tệ huynh bảo: Chúng ta muốn lật đổ tên đại Hán gian Ngô Tam Quế thì
  hiện nay có cơ hội rất tốt. Em gái của Hoàng đế Thát đát đem gả cho con trai
  hắn. Nếu chúng ta giết được công chúa thì nhất định Hoàng đế sẽ thống hận Ngô
  Tam Quế đã không bảo vệ được an toàn cho công chúa rồi hạ chỉ trách phạt. Như
  vậy là bức bách Ngô Tam Quế đi vào con đường tạo phản.
  Vi Tiểu Bảo nghe đến đây, bất giác lòng bàn tay chảy mồ hôi, nghĩ thầm:
  - Kế hoạch này rất thâm độc! Ta chỉ lo mưu gia hại Ngô Tam Quế mà không
  nghĩ tới việc bảo vệ công chúa. Giả tỷ bọn Mộc vương phủ hạ thủ rồi thì thật là
  hỏng bét.
  Gã liền hỏi:
  - Rồi sau sao nữa:
  Mộc Kiếm Bình đáp:
  - Tệ huynh bảo tiểu muội giả làm cung nữ để kề cận công chúa đặng hạ thủ
  hành thích. Bọn họ ở ngoài tiếp ứng. Họ chờ hễ tiểu muội thành công là xông vào
  cứu ra. Xích Long phó sứ nghe họ bàn kế hoạch rồi cho tiểu muội hay và bảo:
  Đại ca bảo vệ công chúa mà công chúa bị hành thích tất bị liên luỵ. Tiểu muội
  nghe y nói vậy cũng phải, muốn tới thương lượng với đại ca. Không ngờ Liễu sư
  phụ biết chuyện này liền động thủ vung đao chém chết Xích Long phó sứ.
  Cô nói tới đây, người run bần bật. Hiển nhiên cô nghĩ tới tình trạng lúc đó,
  bây giờ hãy còn khiếp sợ.
  Vi Tiểu Bảo nắm chặt tay cô an ủi:
  - Đừng sợ! Đừng sợ! Thế là muội muội đã vì ta, ta rất cám ơn.
  Mộc Kiếm Bình hai hàng nước mắt chảy xuống. Cô nghẹn nào nói:
  - Thế mà... thế mà... hễ đại ca thấy mặt tiểu muội liền ra chiều khinh bạc, lại
  còn... không tin lời tiểu muội nữa.
  Vi Tiểu Bảo cầm tay Mộc Kiếm Bình giơ lên tát mạnh vào mặt mình một cái,
  miệng cất tiếng thoá mạ:
  - Tên khốn kiếp thật là đáng chết! Phải đánh chết con mụ điếm đi!
  Mộc Kiếm Bình vội níu kéo tay gã nói:
  - Không! Tiểu muội không muốn đại ca tự mình lại đánh mắng mình.
  Vi Tiểu Bảo cầm tay cô nhẹ nhàng đưa lên mặt khẽ hôn một cái nói:
  - Dù sao Vi Tiểu Bảo cũng đáng chết, vì lẽ muội muội bị Ngô Tam Quế bắt
  mà gã không đến cứu ngay.
  Mộc Kiếm Bình nói:
  - Đại ca chẳng đã giải thoát cho tiểu muội rồi là gì? Có điều chúng ta phải
  mau mau nghĩ cách nào để cứu viện tệ huynh cùng Liễu sư phụ.
  Vi Tiểu Bảo kinh hãi hỏi:
  - Lệnh huynh và Liễu lão sư cũng bị bắt cả rồi ư?
  Mộc Kiếm Bình đáp:
  - Hôm kia, chỗ tạm trú của bọn tiểu muội đột nhiên bị bọn võ sĩ thủ hạ của
  Ngô Tam Quế đến bao vây. Chúng đến đông quá có tới ba mươi tên mà tên nào
  cũng võ công cao thâm. Bọn tiểu muội ít người không địch nổi số đông. Ngao Bưu
  sư huynh bị giết ngay đương trường. Tệ huynh, Liễu sư phụ và tiểu muội đều bị
  bắt.
  Vi Tiểu Bảo lấy làm kỳ hỏi:
  - Muội muội bị chúng bắt làm sao còn đến hành thích Ngô Tam Quế được?
  Mộc Kiếm Bình hỏi lại:
  - Hành thích Ngô Tam Quế ư? Tiểu muội không làm việc này. Sự thực thì tiểu
  muội vẫn mong giết được tên đại Hán gian đó, nhưng bọn người khốn kiếp kia đeo
  xiềng khoá và tay chân thì dù tiểu muội có muốn hành thích cũng không được.
  Vi Tiểu Bảo càng nghe càng lấy làm kỳ hỏi:
  - Đêm hôm kia muội muội bị bắt phải không? Hai bữa nay muội muội ở đâu?
  Mộc Kiếm Bình đáp:
  - Tiểu muội bị chúng giam trong một gian phòng tối. Đến bữa nay bọn chúng
  đem vào địa lao. Chưa được mấy chốc thì đại ca tới.
  Vi Tiểu Bảo trong lòng ngấm ngầm biết là có điều bất diệu. Hiển nhiên Hạ
  Quốc Tương chơi gã vố này rồi.
  Trong lúc nhất thời, gã không nghĩ được kế gì, trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
  - Hôm nay Ngô Tam Quế bị người đến hành thích, thương thế khá nặng. Nhát
  kiếm đó không phải muội muội đâm ư?
  Mộc Kiếm Bình đáp:
  - Dĩ nhiên không phải. Tiểu muội chưa từng gặp mặt Ngô Tam Quế bao giờ.
  Hắn đã chết chưa?
  Vi Tiểu Bảo lắc đầu:
  - Tiểu huynh cũng không rõ.
  Rồi gã hỏi:
  - Thân thế cùng lai lịch của muội muội chúng đã biết chưa?
  Mộc Kiếm Bình đáp:
  - Chắc không biết vì tiểu muội chẳng nói câu gì. Tên võ quan thẩm vấn tức
  giận hỏi tiểu muội có câm không? Đại ca! Trước kia đại ca đã bảo tiểu muội là con
  câm.
  Vi Tiểu Bảo khẽ hôn vào mặt cô nói:
  - Muội muội là con câm rất cưng của ta. Hôm ấy ta còn bảo muốn khắc con
  rùa đen vào mặt muội muội.
  Mộc Kiếm Bình vừa bẽn lẽn vừa mừng thầm. Mặt cô đầy vẻ nhu tình mà không
  dám quay lại ngó gã.
  Vi Tiểu Bảo tự hỏi:
  - Tại sao Hạ Quốc Tương lại đưa Mộc Kiếm Bình ra giả xưng cung nữ? Phải
  rồi! Hắn muốn thử xem ta có quen biết bọn người ở Mộc vương phủ không? Ta
  cứu tiểu quận chúa ra thì có khác gì thừa nhận mình cùng phe đảng với Mộc gia.
  Hạ Quốc Tương bày ra cạm bẫy mong ta bước chân vào. Hiện giờ lão gia bất cẩn
  sa vào cạm bẫy của hắn rồi. Vụ này hỏng bét! Thật là hỏng bét!
  Tuy gã là người cơ cảnh giảo hoạt, nhưng còn nhỏ tuổi thì lúc gặp đại sự sao
  khỏi hoang mang? Dĩ nhiên gã chưa phải là đối thủ của những tay cáo già như Ngô
  Tam Quế, Hạ Quốc Tương.
  Vi Tiểu Bảo trong lòng hối hận, toàn thân toát mồ hôi ướt đầm, gã nói:
  - Hảo lão bà! Nàng ở đây chờ đợi, ta phải đi thương lượng với anh em tìm
  cách cứu lệnh huynh và Liễu sư phụ.
  Gã liền tới tây phòng, triệu tập quần hùng trong Thiên Địa hội lại nói rõ đầu
  đuôi cho mọi người hay.
  Bọn Từ Thiên Xuyên nghe gã kể chuyện đều cảm thấy vụ này rất khó khăn.
  Huyền Trinh hỏi:
  - Phải chăng vụ chúng ta thay hình đổi dạng để hạ sát Hãn Thiếp Ma giả đã
  bị Ngô Tam Quế khám phá?
  Tiền lão bản hỏi:
  - Không hiểu Ngô Tam Quế lấy được tin ở đâu mà nửa đêm phái thủ hạ đến
  vây bắt những bạn hữu ở Mộc vương phủ?
  Vi Tiểu Bảo chợt động tâm linh nói:
  - Trong Mộc vương phủ có gã họ Lưu, tên gọi Lưu Nhất Chu. Hắn thù hận tại
  hạ, lại là kẻ tham sinh uý tử. Chắc hắn bị tra tấn rồi cung xưng tất cả.
  Tiền lão bản vỗ đùi nói:
  - Hẳn là đúng rồi! Vi hương chủ! Bây giờ cơ sự đã ra thế này, thì chỉ còn cách
  nói cứng với Ngô Tam Quế là hương chủ vâng thánh chỉ của Hoàng đế giao hảo
  với Mộc vương phủ, nhân dịp đến Vân Nam.
  Vi Tiểu Bảo được lão thức tỉnh liền cười khanh khách đáp:
  - Phải lắm! Phải lắm! Việc ta tha bọn Ngô Lập Thân quả là...
  Gã nói tới đây, lập tức im miệng nghĩ thầm:
  - Vụ Hoàng thượng ngầm bảo ta phóng thích bọn Ngô Lập Thân không nên
  tiết lộ ra ngoài.
  Gã liền đổi giọng:
  - Tuy tại hạ có thể bảo gã là vâng chỉ dụ của Hoàng đế, nhưng e vẫn không
  gạt được tên đại Hán gian đó.
  Tiền lão bản nói:
  - Muốn bịp được tên đại Hán gian kia dĩ nhiên không phải chuyện dễ dàng.
  Nhưng Vi hương chủ lên tiếng xác định đây là ý chỉ của Hoàng đế thì dù trong
  lòng hắn không tin cũng chẳng làm gì được. Nói tóm lại chỉ cần hương chủ đừng trở
  mặt với hắn để mình dời khỏi hai tỉnh Vân Nam, Quý Châu yên lành là không còn
  sợ gì hắn nữa.
  Từ Thiên Xuyên gật đầu nói:
  - Kế này quả rất cao minh! Đại Hán gian có tật giật mình, không khỏi sợ bóng
  sợ gió, trong lòng nơm nớp lo âu về chuyện tiểu Hoàng đế biết hắn âm mưu tạo
  phản.
  Bàn tới việc giải cứu bọn Mộc Kiếm Thanh, Liễu Đại Hồng thì quần hùng
  không tìm ra được kế hoạch nào hoàn thiện. Việc này thực không phải dễ dàng.
  Mọi người cúi đầu ngẫm nghĩ tưởng chừng muốn phát điên.
  Giữa Thiên Địa hội và Mộc vương phủ tuy có chuyện tranh hùng nhưng đều
  có chung mục đích, vả ai nấy đều khâm phục tấm lòng anh hùng nghĩa hiệp của
  bọn Liễu Đại Hồng, quyết chẳng thể tụ thủ bàng quan, sống chết mặc bay được.
  Quần hùng thương nghị hồi lâu vẫn không giải quyết được vấn đề. Vi Tiểu
  Bảo nói:
  - Bây giờ chúng ta nghĩ cách gì e rằng chưa chắc đã dùng được, đành đợi tại
  hạ đến gặp đại Hán gian xem có cơ hội nào không rồi mới quyết định được.
  Quần hùng cáo từ lui ra. Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng:
  - Đại Hán gian đã bắt tiểu quận chúa thì chắc A Kha không việc gì, ta đến
  coi nàng xem sao.
  Gã tới phòng Cửu Nạn, chẳng thấy A Kha đâu liền hỏi:
  - Sư phụ! Sư tỷ không về đây ư?
  Cửu Nạn sửng sốt hỏi lại:
  - Ngô Tam Quế thả y rồi sao? Hắn... hắn biết hết rồi chăng?
  Lúc bà hỏi câu này, thần sắc có điều khác lạ, thanh âm bà cũng phát run.
  Vi Tiểu Bảo lấy làm kỳ hỏi:
  -Ngô Tam Quế biết chuyện gì?
  Cửu Nạn lẳng lặng không trả lời. Hồi lâu bà lại hỏi?
  - Thương thế của đại Hán gian ra sao?
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Thương thế của hắn nặng lắm. Đệ tử vừa đến thăm, hắn vẫn hôn mê bất tỉnh,
  e rằng khó lòng thoát chết.
  Nét mặt Cửu Nạn thoáng lộ vẻ vui mừng, nhưng rồi bà lại chau mày khẽ nói:
  - Cần phải cho hắn biết lúc hắn còn sống mới được.
  Vi Tiểu Bảo muốn hỏi lại: cho hắn biết chuyện gì, nhưng thấy thái độ sư phụ
  rất nghiêm nghị, gã không dám hỏi nữa. Gã toan thuật lại chuyện trong vương phủ
  bắt được thích khách là tiểu quận chúa của Mộc vương phủ chứ không phải A Kha,
  bỗng thấy Cửu Nạn xua tay cho gã lui ra.
  Vi Tiểu Bảo dù là ở trước mặt Hoàng đế gã vẫn thấy tự do thoải mái, chứ
  không rụt rè sợ hãi như ở trước mặt sư phụ. Gã lấm lét khác nào chuột thấy mèo,
  chẳng nói gì nũa, rón rén lui ra.
  Vi Tiểu Bảo lần đi dò hỏi tin tức A Kha.
  Ngày thường cung nữ Ngọc Khả rất ít khi lộ diện. Cô không chuyện trò, giao
  thiệp với ai, thậm chí nhiều người không biết đến cô cung nữ này nữa.
  Bọn cung nữ, thái giám trong An Phụ viên đều nói là không gặp cô đâu. Vi
  Tiểu Bảo lật đật mất một ngày một đêm, trong người đã mỏi mệt. Gã trở về phòng
  nói chuyện phiếm với Mộc Kiếm Bình mấy câu rồi nằm lăn ra ngủ.
  Hôm sau gã đến thăm Ngô Tam Quế. Con thứ của Bình Tây vương ra nghênh
  tiếp nói là thương thế của phụ thân gã vẫn không thay đổi. Vương gia đang ngủ
  yên, nên gã không tiện kinh động.
  Vi Tiểu Bảo hỏi đến Hạ Quốc Tương, thứ công tử cũng nói là hắn đang đi
  tuần tiễu, đề phòng lòng người dao động có thể xảy ra biến cố.
  Vi Tiểu Bảo hỏi đến thương thế của Ngô ứng Hùng thì cũng không được trả
  lời một cách đích xác.
  Vi Tiểu Bảo ngấm ngầm cảm thấy Bình Tây vương phủ không những đã sinh dạ
  hoài nghi gã mà còn có ý coi là đối nghịch nữa.
  Lúc này muốn giải cứu bọn Mộc Kiếm Thanh, Liễu Đại Hồng nhất định chẳng
  thể thành công mà còn e kích động cho vương phủ lập tức động thủ thì cái mạng
  nhỏ xíu của gã phải bỏ lại Côn Minh mất.
  Một ngày nữa trôi qua, Vi Tiểu Bảo đang ngồi thương nghị với bọn Tiền lão
  bản, Từ Thiên Xuyên bỗng thấy Mã Ngạn Siêu chạy vào báo có một vị lão đạo cô
  muốn vào ra mắt.
  Vi Tiểu Bảo lấy làm kỳ hỏi:
  - Lão đạo cô ư? Đạo cô kiếm tại hạ làm chi? Phải chăng bà ta đến khuyến
  giáo?
  Mã Ngạn Siêu đáp:
  - Thuộc hạ đã hỏi bà ta có việc gì thì bà ta nói là vâng lệnh trên đưa tin đến
  cho Khâm sai đại nhân.
  Y cầm một bao thư bằng giấy vàng đệ lên.
  Vi Tiểu Bảo chau mày nói:
  - Cảm phiền Mã đại ca mở thư ra xem họ viết những gì?
  Mã Ngạn Siêu mở bao thư, rút ra một tờ giấy vàng. Y liếc mắt nhìn rồi đọc:
  - A Kha gặp nạn...
  Vi Tiểu Bảo vừa nghe bốn chữ này đã giật bắn người lên, vội hỏi:
  - A Kha gặp nạn làm sao?
  Quần hùng Thiên Địa hội không biết gì đến chuyện Cửu Nạn và A Kha, đều
  ngơ ngác nhìn nhau.
  Mã Ngạn Siêu đáp:
  - Trong thư viết chẳng ra đầu đuôi gì hết, lại không đưa thư danh. Họ chỉ dặn
  mời hương chủ đi theo người đưa thư đến nơi để thương nghị biện pháp giải cứu.
  Vi Tiểu Bảo vội hỏi:
  - Vị đạo cô kia còn ở ngoài đó không?
  Mã Ngạn Siêu đáp:
  - Bà ta vẫn còn ở ngoài kia.
  Y chưa dứt lời, Vi Tiểu Bảo đã nhảy vọt ra. Gã đến bên cửa lớn thì thấy một
  vị đạo cô đầu bạc phơ đang ngồi trên ghế chờ đợi.
  Tên thị vệ gác cổng lớn tiếng hô:
  - Khâm sai đại nhân đã tới!
  Đạo cô đứng dậy cúi đầu thi lễ.
  Vi Tiểu Bảo hỏi:
  - Ai phái đạo cô tới đây?
  Đạo cô đáp:
  - Xin đại nhân dời gót tới nơi sẽ biết.
  Vi Tiểu Bảo hỏi:
  - Bây giờ đi đâu?
  Đạo cô đáp:
  - Mời đại nhân đi theo bần đạo. Hiện giờ chưa tiện nói ra.
  Vi Tiểu Bảo nóng ruột muốn biết A Kha lạc lõng nơi nào, lại hỏi:
  - Người nhắc đến trong thư bây giờ ở đâu?
  Đạo cô đáp:
  - Bần đạo vâng lệnh trên sai khiến không hiểu rõ nội tình. Xin đại nhân lượng
  thứ cho.
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Được rồi! Ta đi theo đạo cô.
  Rồi gã hô:
  - Sắp xe ngựa cho mau!
  Đạo cô nói:
  - Xin đại nhân ngồi xe để khỏi làm kinh động người ngoài.
  Vi Tiểu Bảo gật đầu.
  Gã ra khỏi cổng rồi cùng đạo cô ngồi chung một xe.
  Bọn Từ Thiên Xuyên, Tiền lão bản sợ địch nhân bày ra cạm bẫy, liền bảo
  nhau đi theo cách xa một quãng.
  Đạo cô trỏ đường cho xe ngựa đi về hướng tây.
  Xe rời khỏi cổng thành phía tây rồi mỗi lúc càng đi vào nơi hoang vắng.
  Vi Tiểu Bảo trong lòng hồi hộp cất tiếng hỏi:
  - Đạo cô đưa tại hạ đi đâu đây?
  Đạo cô đáp:
  - Chẳng còn mấy nữa là tới nơi.
  Xe đi chừng hơn ba dặm bỗng rẽ qua hướng bắc. Quãng đường này nhỏ hẹp
  chỉ vừa một cỗ xe đi, dẫn tới một cái am nhỏ.
  Đạo cô nói:
  - Tới nơi rồi!
  Vi Tiểu Bảo nhảy xuống thấy tấm biển trên cổng đề ba chữ thì chữ đầu là
  chữ tam, còn hai chữ nữa, gã không biết.
  Vi Tiểu Bảo quay đầu nhìn lại thấy bọn Mã Ngạn Siêu vẫn theo hút ở phía xa
  xa. Gã biết là mình vào am rồi, bọn họ cũng chờ đợi quanh đây, cảm thấy an tâm
  liền theo đạo cô tiến vào.
  Phía trong cổng am sạch như chùi không một vết bụi. Ngoài sân trồng mấy
  khóm trà hoa, một khóm tử kinh.
  Chính giữa điện đường đặt một pho tượng Quan Âm mặc bộ áo trắng. Pho
  tượng Quan Âm này diện mạo rất xinh đẹp mà diện mạo lại rất trang nghiêm.
  Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:
  - Nghe nói trong đám vợ của Ngô Tam Quế có một mụ vợ ngoại hiệu là Tứ
  diện Quan Âm, lại có một mụ kêu bằng Bát diện Quan Âm. Chẳng hiểu đức Quan
  Âm bồ tát có thật đẹp thế này chăng? Con mẹ nó! Diễm phúc của tên đại Hán
  gian quả nhiên không nhỏ.
  Đạo cô dẫn Vi Tiểu Bảo đến toà thiên điện mé đông. Người nhà bưng trà lại.
  Gã mở nắp chén trà, thấy mùi thanh hương thoang thoảng đưa lên mũi, nước trà
  màu xanh biếc. Đúng là trà Long Tỉnh còn tươi. Gã lấy làm kỳ nghĩ bụng:
  - Thứ trà Long Tỉnh này từ Giang Nam vận chuyển tới đây không phải rẻ tiền.
  Bọn ni cô đạo cô trong am này làm gì có nhiều tiền mà xài sang như vậy.
  Lại thấy một đạo cô bưng vào một cái hộp sơn đen bày tám thứ kẹo mứt:
  nào mứt Tùng tử, nào Tiểu bồ đào cao, nào Hạnh đào phiến, nào Mai côi cao,
  đường hạnh nhân, bánh đậu xanh, bách hợp tô, nào quế hoa mật, toàn là những
  đồ điểm tâm mà Tô Đông Pha khi xưa ưa dùng. Những chén đựng kẹo mứt cũng
  tinh xảo dị thường.
  Những món điểm tâm của Giang Nam này, Vi Tiểu Bảo hồi ở trong kỹ viện
  thành Dương Châu đều đã biết qua. Chỉ khi nào có khách sang mụ chủ mới lấy ra
  mời mọc. Gã nhân lúc người ta không để ý, lấy cắp mấy viên ăn. Sau này gã vào
  Hoàng cung không được nhìn thấy nữa.
  Ai ngờ trong một toà am nhỏ ở tỉnh Vân Nam lại có những vật này. Vi Tiểu
  Bảo trong lòng khoan khoái, miệng lẩm bẩm:
  - Thế này là lão gia lại về đến Lệ Xuân viện ở thành Dương Châu.
  Đạo cô bưng điểm tâm vào rồi lại lui ra.
  Trên kỷ trà đặt một chiếc đỉnh đồng nhỏ, khói xanh bốc lên nghi ngút. Thứ
  trầm đốt trong đỉnh cũng là trầm hương rất quý.
  Vi Tiểu Bảo đã nếm trải mùi đời, nên rất biết người biết của. Mỗi lần gã vào
  Từ Ninh cung của Thái hậu là ngửi thấy mùi trầm hương này. Bây giờ gã đột nhiên
  ngửi thấy không khỏi giật mình tự hỏi:
  - Trời ơi! Hỏng bét! Chẳng lẽ mụ điếm già đã đến đây?
  Gã liền đứng phắt dậy.
  Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng bước chân nhè nhẹ êm ái. Một người đàn bà
  tiến vào nhìn Vi Tiểu Bảo hai tay chắp để trước ngực thi lễ nói:
  - Kẻ xuất gia là Tịch Tĩnh xin tham kiến Vi đại nhân.
  Giọng nói ôn hoà trong trẻo, đúng là khẩu âm Tô Châu.
  Người đàn bà này cỡ bốn mươi tuổi, mình mặc áo màu biếc lợt, cặp lông mày
  xinh như vẽ, nét mặt thanh tú không bút nào tả xiết.
  Suốt đời Vi Tiểu Bảo chưa từng thấy ai đẹp như nàng. Tay gã cầm chung trà,
  miệng há hốc ra không ngậm lại được, chân tay luống cuống.
  Người đàn bà kia mỉm cười nói:
  - Mời Vi đại nhân an toạ!


  Hồi 149 : Viên Viên xuất thân ở chốn phong trần


  Vi Tiểu Bảo luống cuống đáp:
  - Dạ dạ!
  Hai chân gã nhủn ra ngồi phệt ngay xuống. Nước trà trong chung đổ ra làm
  ướt một mảng vạt áo.
  Đàn ông thiên hạ thấy mặt người đẹp thường lâm vào tình trạng hồn lạc
  phách xiêu, nàng được chứng kiến nhiều rồi nên không để ý. Nhưng Vi Tiểu Bảo,
  một gã thiếu niên mới mười lăm mười sáu tuổi, cũng bị dung quang tuyệt thế của
  nàng làm cho mê mẩn, khiến nàng không nhịn được, tủm tỉm cười nói:
  - Vi đại nhân tuổi nhỏ tài cao, tưởng Cam La ngày trước mới mười hai tuổi đã
  làm thượng khanh ở nước Tần cũng chẳng thể hơn được.
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Tại hạ không dám! Trời ơi! Chẳng hiểu Tây Thi, Dương Quý Phi ngày trước
  thế nào mà thiên hạ đua nhau tâng bốc, nhưng tại hạ nhất quyết còn thua nương
  tử xa lắm.
  Người đẹp giơ tay áo lên che nửa mặt ngọc mỉm cười. Cử động này tưởng
  chừng bao nhiêu vẻ đẹp đều hiện ra. Nàng nghiêm trang nói:
  - Mỹ sắc làm hư việc nước, xưa đã thế mà nay cũng thế. Con người bất tường
  tự hận mình được trời ban cho tấm dung nhan khuynh quốc chỉ tổ làm đau khổ lê
  dân trong thiên hạ. Vì thế mà mấy năm gần đây tiện thiếp giam mình vào chốn am
  mây, làm bạn cùng thanh đăng cổ phật, khổ tâm sám hối. Hỡi ơi! Tiện thiếp dù khua
  tan mõ gỗ, niệm nát chân kinh cũng không đủ đền tội trong muôn một.
  Nàng nói tới đây vành mắt đỏ hoe rồi không nhịn được để hai hàng châu lệ
  tuôn rơi.
  Vi Tiểu Bảo không hiểu những câu nàng nói có ẩn ý gì. Gã chỉ biết lúc nàng
  mỉm cười như ánh thần quang, chia rồi lại hợp, lúc nàng buồn thảm khiến người xúc
  động can trường. Bất giác gã nảy lòng thương hương tiếc ngọc. gã chẳng biết
  nàng họ tên là gì, lai lich thế nào, mà bầu máu nóng trong lồng ngực sủi lên sùng
  sục. Dù gã có phải vì nàng mà tan xương nát thịt cũng lấy làm mãn nguyện.
  Bất giác gã vỗ ngực đứng dậy nói:
  - Ai là kẻ đã khinh khi nương tử? Tại hạ quyết liều mạng với kẻ đó. Nương tử
  có điều chi khó giải quyết cứ trông vào bàn tay tại hạ. Nê Vi Tiểu Bảo làm không
  được thì xin chặt đầu dâng cho nương tử.
  Gã vừa nói vừa giơ tay lên chặt mạnh vào cổ.
  Người đẹp cũng đứng dậy, ngưng thần nhìn gã một lúc, vành mắt lại đỏ hoe,
  bỗng nàng quỳ xuống sụp lạy, nghẹn ngào nói:
  - Vi đại nhân nghĩa cả ngất trời xanh, tiện thiếp chẳng biết lấy gì đến đáp
  cho vừa.
  Vi Tiểu Bảo la lên:
  - Không đúng! Không đúng!
  Gã cũng quỳ xuống nhìn về phía người đẹp, dập dầu binh binh.
  Gã vừa lạy vừa nói:
  - Nương tử là tiên nhân giáng thế, Bồ Tát hiện hình. Tại hạ dập đầu trước
  nương tử mới phải, khi nào dám nhận đại lễ của nương tử.
  Người đẹp khẽ đáp:
  - Đại nhân dạy thế khiến tiện thiếp phải tổn thọ!
  Nàng giơ tay ra nhẹ nhàng đỡ gã dậy.
  Vi Tiểu Bảo thấy trên má nàng còn đọng mấy giọt nước mắt lóng lánh như mấy
  hạt châu, vội giơ tay áo lên khẽ lau cho nàng và kiếm lời an ủi:
  - Nương tử đừng khóc! Đừng khóc! Dù có gặp việc tày đình chúng ta cũng
  giải quyết cho xong.
  Kể tuổi thì người đẹp đáng là mẫu thân Vi Tiểu Bảo, nhưng dung nhan cung
  cách, cử chỉ lời nói cùng dáng điệu của nàng xinh đẹp quá chừng khiến người ta
  chẳng thể không sinh lòng lân mẫn.
  Vi Tiểu Bảo lại hỏi:
  - Nương tử có điều chi khó giải quyết?
  Người đẹp đáp:
  - Vi đại nhân thấy thư liền đến ngay lập tức, tiểu nữ tử thực là cảm kích...
  Nàng chưa hết lời, Vi Tiểu Bảo đã la lên một tiếng "úi chà"
  Gã giơ tay lên đập vào trán nói:
  - Tại hạ thật là hồ đồ. Đây là vì A Kha.
  Cặp mắt gã trừng trừng ngó người đẹp rồi chợt tỉnh ngộ, lên tiếng hỏi:
  - Phải chăng tôn giá là mẫu thân của A Kha?
  Người đẹp khẽ đáp:
  - Vi đại nhân quả là người thông minh. Tiện thiếp chưa kịp nói đại nhân đã
  đoán ra rồi.
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Vụ này dễ đoán lắm vì tướng mạo hai người rất giống nhau. Có điều... có
  điều... A Kha sư tỷ... không đẹp bằng tôn giá...
  Người đẹp hơi đỏ mặt lên. Màu da trắng mịn ửng hồng khác nào bạch ngọc
  điểm phấn tô son càng tăng vẻ kiều diễm.
  Nàng khẽ hỏi:
  - Đại nhân kêu A Kha bằng sư tỷ ư?
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Đúng thế! Y là sư tỷ của tại hạ.
  Rồi gã chẳng giấu diếm gì nữa, đem chuyện gặp A Kha trong trường hợp nào,
  bị nàng đánh trật khớp tay ra sao, cả chuyện bái Cửu Nạn làm sư phụ, cho đến
  chuyện đi Côn Minh, thuật lại cho người đẹp nghe. Gã còn thú nhận mình say mê
  A Kha mà cô đối với gã tuyệt không để vào mắt xanh chút nào.
  Vi Tiểu Bảo kể hết đầu đuôi mọi việc đã xảy ra từ ngày gặp A Kha đến nay.
  Chỉ có thân thế của Cửu Nạn và cuộc mưu đồ của gã bất lợi cho Ngô Tam Quế là
  những chuyện trọng đại nên gã lược đi không nói đến.
  Người đẹp lẳng lặng chú ý nghe Vi Tiểu Bảo kể xong, nàng khẽ thở dài và
  cất tiếng ngâm:
  Thê tử xen chi vào đại kế
  Anh hùng lại cũng giống đa tình
  Rồi nàng nói:
  - Hồng nhan là nguyên nhân của tai hoạ. Việc trước mắt lại càng rõ rệt. Bước
  tiền đồ của Vi đại nhân thật là viễn đạt...
  Vi Tiểu Bảo lắc đầu đáp:
  - Không phải! Không phải! Câu hồng nhan là nguyên nhân tai hoạ, tại hạ đã
  từng nghe thầy đồ nói tới. Nào Tây Thi, nào Vương Chiêu Quân, nào Điêu Thuyền,
  nào Dương Quý Phi gì gì đều là những mỹ nữ làm nguy hại cho quốc gia. Thực ra
  nếu chẳng có bọn đàn ông tồi bại, bọn quân vương hôn ám thì những mỹ nhân kia
  dù đẹp hơn thế nữa cũng chẳng làm gì nguy hại cho quốc gia. Người ta nói Bình
  Tây vương vì Trần Viên Viên mà phải đầu hàng Thanh triều. Theo nhận xét của tại
  hạ, nếu Ngô Tam Quế tận trung với Minh triều thì dù có cả chục mụ Trần Viên
  Viên, tổ bà tên Ngô Tam Quế cũng chẳng chịu hàng nhà Đại Thanh.
  Người đẹp đứng dậy xăm xăm bước tới sụp lạy nói:
  - Đa tạ Vi đại nhân! Kiến thức cao minh của đại nhân đã thấu rõ nỗi oan ức
  ngàn đời khó lòng bộc bạch của tiện thiếp.
  Vi Tiểu Bảo lật đật đáp lễ. Trong lòng rất lấy làm kỳ, gã lắp bắp:
  - Phu nhân... phu nhân... Trời ơi! Đúng rồi! Tại hạ thật hồ đồ hết chỗ nói. Phu
  nhân mà không phải là Trần Viên Viên thì... trong thiên hạ làm gì... còn có người
  thứ hai... dung nhan khuynh quốc như thế này? Hỡi ơi! Tại hạ mỗi lúc một đi vào
  chỗ u mê tăm tối. Phu nhân không phải là vương phi của Bình Tây vương thì sao lại
  ơ chốn này... A Kha sư tỷ không phải là ái nữ của phu nhân thì còn của ai nữa.
  Người đẹp đây đúng là Trần Viên Viên, một nhân vật có dính líu đến quốc
  vận Đại Thanh, Đại Minh lưỡng triều.
  Trần Viên Viên đứng dậy đáp:
  - Vụ này câu chuyện khá dài. Tiện thiếp một là có điều thỉnh cầu Vi đại nhân,
  chẳng dám dấu diếm một điểm gì, hai là vừa nghe đại nhân minh oan cho tiện
  thiếp, trong lòng cảm kích vô cùng. Hơn hai chục năm nay, tiện thiếp bị hết thảy
  mọi người trong thiên hạ thoá mạ nhục nhằn... Bao nhiêu tội danh về việc vong
  quốc đổ hết lên đầu tiện thiếp. Trên cõi đời này chỉ có hai vị đại tài từ là thấu rõ
  nỗi oan cho tiện thiếp. Một là đại thi gia Ngô Mai Thôn Ngô tài tử. Còn một vị nữa
  là Vi đại nhân.
  Thực ra Vi Tiểu Bảo mù tịt về những việc lớn nhà nước. Gã nói vơ nói vẩn,
  dè đâu lại trúng vào nỗi oan uổng của Trần Viên Viên, vì gã ngó thấy con người
  tuyệt sắc này liền nảy lòng thương hương tiếc ngọc.
  Gã đang thống hận Ngô Tam Quế đến cùng cực, huống chi người đứng trước
  mặt gã lại là mẫu thân A Kha, thì dù nàng có trăm ngàn tội lỗi gã cũng đổ hết lên
  đầu Ngô Tam Quế.
  Vi Tiểu Bảo nghe Trần Viên Viên xưng tụng mình là đại tài tử thì không khỏi
  hổ thẹn. Về điểm này quả gã sáng suốt tự biết bản sắc của mình, gã vội xua tay
  đáp:
  - Tại hạ là một thằng ngốc chẳng hiểu chữ nghĩa gì, viết ra không được một
  nhúm mà phu nhân tán tụng là đại tài tử thì tưởng nên thêm vào hai chữ •cẩu thí•
  và kêu bằng cẩu thí tài từ Vi Tiểu Bảo.
  Trần Viên Viên không nhịn được mỉm cười nói:
  - Làm được văn chương thơ phú là hay, nhưng chỉ mới đáng mặt tiểu tài tử.
  Con người có kiến thức, đảm đương nổi việc lớn mới là đại tài tử.
  Vi Tiểu Bảo nghe hai câu tâng bốc này không khỏi có ý tự phụ. Gã phổng
  mũi lên nghĩ thầm:
  - Đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ bảo ta là đại tài tử. Ha ha! Thực ra lão gia
  chẳng phải là con người kém tài tình. Con mẹ nó! Từ ngày lọt lòng mẹ, bữa nay lão
  gia mới được nghe người ta ca tụng lần đầu.
  Trần Viên Viên đứng dậy nói tiếp:
  - Xin đại nhân dời gót để tiện thiếp trình bày rõ đầu đuôi vụ này.
  Vi Tiểu Bảo dạ một tiếng rồi theo Trần Viên Viên xuyên qua lối đi giải đá
  vụn tới một gian phòng nhỏ.
  Trong phòng không đặt bàn ghế, chỉ có hai cái bồ đoàn. Trên tường treo
  một bức thư pháp viết đầy những chữ. Bên cạnh bức thư pháp treo một cây đàn
  tỳ bà.
  Trần Viên Viên nói:
  - Mời đại nhân an toạ.
  Nàng đến bên tường với lấy cây tỳ bà ôm vào lòng, ngồi xuống chiếc bồ
  đoàn thứ hai.
  Trần Viên Viên trỏ vào bức thư pháp khẽ nói:
  - Đây là Ngô Mai Thôn tài tử tặng tiện thiếp một bài trường thi kêu bằng Viên
  Viên khúc. Bữa nay gặp cơ duyên xin tấu khúc nhạc này để đại nhân thưởng thức,
  dù nó chẳng bõ làm nhơ tai đại nhân.
  Vi Tiểu Bảo thích quá vỗ tay reo:
  - Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu! Có điều phu nhân hát mấy câu rồi lại giải
  thích cho rõ nghĩa, vì cẩu thí tài tử học vấn rất tầm thường.
  Trần Viên Viên mỉm cười đáp:
  - Đại nhân quá khiêm mà thôi.
  Rồi nàng so dây dạo đàn bật lên những tiếng tình tang. Nàng nói đón trước:
  - Khúc này tiện thiếp bỏ lâu ngày không tấu. Có chỗ nào sơ sót xin đại nhân
  miễn thứ.
  Vi Tiểu Bảo gạt đi:
  - Phu nhân bất tất phải khách sáo. Dù phu nhân có tấu nhầm, tại hạ cũng
  không biết được.
  Trần Viên Viên dạo mấy tiếng nữa, rồi tay tiên dìu dặt gảy đàn, miệng cất
  tiếng hát:
  Quân vương xa lánh cõi trần hoàn
  Phá giặc thâu thành đoạt ải quan
  Khóc chúa ba quân đồng chế phục
  Ra oai giận dữ vị hồng nhan
  Trần Viên Viên hát bốn câu rồi giải thích:
  - Đây là tích nói về ngày đức Sùng Trinh quy thiên, Bình Tây vương đánh vào
  Bắc Kinh. Ba quân mặc đồ tang phục khóc đức Hoàng đế băng hà. Bình Tây vương
  đã vì kẻ bất tường này mà mở cuộc xuất binh.
  Vi Tiểu Bảo gật đầu nói:
  - Vương phi xinh đẹp thế này thì Ngô Tam Quế vì vương phi mà đầu hàng
  nhà Đại Thanh cũng không thể trách được. Giả tỷ Vi Tiểu Bảo này ở vào địa vị
  Ngô Tam Quế cũng phải làm thế.
  Trần Viên Viên đưa đẩy sóng thu, bụng bảo dạ:
  - Thằng nhỏ này ăn nói có vẻ giỡn cợt ta.
  Nhưng nàng thấy Vi Tiểu Bảo nét mặt nghiêm nghị mới biết là lời nói của gã tự
  đáy lòng phát ra, nàng không khỏi cảm lòng tri kỷ.
  Trần Viên Viên tiếp tục cất tiếng hát:
  Hồng nhan lưu lạc ra chi
  Bạo thiên nghịch địa hay gì mà chơi?
  Ra tay quét sạch kiến ruồi
  Nhớ quân vương luống ngậm ngùi lòng son
  Rồi nàng nói:
  - Khúc này nói về vụ vương gia đánh bại Lý Sấm. Sở dĩ Lý Sấm không thành
  đại sự là vì chính hắn chẳng ra gì. Vương gia nghe câu này trong lòng không vui vẻ
  chút nào.
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Phải rồi! Lão nhân gia còn vui vẻ làm sao được? Vì trong bài này ngụ ý đả
  bại Lý Sấm cũng chẳng vinh hạnh gì.
  Trần Viên Viên nói:
  - Sau này là khúc hát nói về thân thế của tiện thiếp
  Rồi nàng lại cất tiếng hát:
  Cửa quyên đua nở trăm hoa
  Cô Tô gái nọ mặn mà hơn ai
  Làm cho mê mẩn Phù Sai
  Kiếp xưa nàng đã là người nào đây?
  Tiếng ca uyển chuyển, tiếng tỳ bà thánh thót dặt dìu. Vi Tiểu Bảo nghe đàn,
  tiếng hát mà trong lòng thư thái mê ly.
  Trần Viên Viên khẽ nói:
  - Khúc này người ta ví tiện thiếp như Tây Thi thực là quá đáng.
  Vi Tiểu Bảo cãi:
  - So bì như thế là không đúng. Tây Thi làm gì sánh được với vương phi?
  Trần Viên Viên cười đáp:
  - Vi đại nhân nói giỡn mà thôi. Khi nào tiện thiếp dám tự so với Tây Thi.
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Tại hạ quyết không nói giỡn mà là có bằng chứng. Tây Thi là người ở phủ
  Thiệu Hưng tỉnh Triết Giang, tướng mạo nàng tuy đẹp thật, nhưng người ở Thiệu
  Hưng nổi tiếng là ăn nói không được thanh tao, đâu có êm đềm dịu dàng như
  vương phi ở Tô Châu?
  Trần Viên Viên không nhịn được bật cười nói:
  - Té ra còn có đạo lý như vậy. Ngô vương Phù Sai cũng là người ở Tô Châu,
  không hiểu sao ngài lại thích Tây Thi được?
  Vi Tiểu Bảo gãi tai đáp:
  - Lỗ tai Ngô vương Phù Sai không được linh mẫn cho lắm là điều không sai
  được.
  Trần Viên Viên lại bật cười, hát tiếp:
  Trước thềm oanh yến dập dìu
  Tài này sắc ấy dễ xiêu lòng người
  Phong trần kiếp cũng như ai
  Nghĩ thân mà lại ngậm ngùi cho thân
  Nàng nhẹ buông tiếng thở dài nói:
  - Tiện thiếp cũng xuất thân ở chốn phong trần, không muốn dấu diếm đại
  nhân...
  Vi Tiểu Bảo hỏi ngay:
  - Xuất thân ở chốn phong trần là nghĩa làm sao? Vương phi đừng nói văn
  chương với tại hạ, vì tại hạ chẳng hiểu chi hết?
  Trần Viên Viên đáp:
  - Tiện thiếp vốn là kỹ nữ ở Tô Châu...
  Vi Tiểu Bảo vỗ đùi reo lên:
  - Hay tuyệt! Thật là hay tuyệt!
  Trần Viên Viên hơi lộ vẻ giận dữ nói:
  - Đó chẳng qua vì tiện thiếp mệnh bạc...
  Vi Tiểu Bảo ngắt lời:
  - Tại hạ cùng vương phi chi đồng đạo hợp. Tại hạ cũng xuất thân ở chốn
  phong trần.
  Trần Viên Viên dương cặp mắt trong suốt lên nhìn Vi Tiểu Bảo. Nàng ngơ
  ngác không hiểu, bụng bảo dạ:
  - Chắc gã chưa hiểu ý câu xuất thân từ chốn phong trần.
  Vi Tiểu Bảo nói tiếp:
  - Vương phi xuất thân từ nơi kỹ viện thì tại hạ cũng xuất thân tự chốn lầu
  hồng... Có điều một đằng ở Tô Châu, một đằng ở Dương Châu.
  Mẫu thân tại hạ là kỹ nữ trong Lệ Xuân viện thành Dương Châu, nhưng tướng
  mạo y so với vương phi khác nhau một trời một vực.
  Trần Viên Viên rất lấy làm kỳ hỏi:
  - Phải chăng Vi đại nhân muốn nói giỡn?
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Làm gì có chuyện nói giỡn? Hỡi ôi! Tại hạ bận nhiều chuyện quá, đáng lý
  phải phái người về Dương Châu đón tiếp mẫu thân, không nên để người làm kỹ nữ
  nữa. Nhưng tại hạ thấy người ở Lệ Xuân viện vui vẻ náo nhiệt suốt ngày, đón người
  đến Bắc Kinh có khi làm cho người buồn dạ.
  Trần Viên Viên nói:
  - Bậc anh hùng chẳng sợ xuất thân ở nơi ti tiện. Vi đại nhân là người quang
  minh lỗi lạc. Đúng là bản sắc anh hùng.
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Tại hạ chỉ nói với một mình vương phi chứ không tiện nói với kẻ khác vì sợ
  họ chỉ mặt thoá mạ là dòng giống đĩ điếm đê hèn. Trước mặt A Kha lại càng không
  dám nhắc tới. Nàng đã coi tại hạ không ra gì mà còn nói đến vụ này thì vĩnh viễn
  nàng không thèm ngó tới nữa.
  Trần Viên Viên nói:
  - Vi đại nhân cứ yên lòng, tiện thiếp không bép xép đâu. Thực ra má má y...
  cũng chẳng phải danh môn thục nữ gì.
  Vi Tiểu Bảo lại nói:
  - Nói rút lại thì vương phi đừng nhắc tới vụ này cho A Kha nghe. Nàng ghét
  nhất là bọn kỹ nữ và đã bảo hạng đàn bà hư đốn như vậy là cùng cực.
  Trần Viên Viên cúi đầu xuống khẽ hỏi:
  - Y... y bảo... phụ nữ ở trong lầu hồng kỹ viện... hư đốn đến cùng cực ư?
  Vi Tiểu Bảo vội đáp:
  - Xin vương phi đừng bận tâm, tại hạ nhất quyết không phải y có ý ám chỉ
  vương phi.
  Trần Viên Viên nói:
  - Dĩ nhiên y không nói tiện thiếp, vì y có biết đâu tiện thiếp là mẫu thân y.
  Vi Tiểu Bảo lấy làm kỳ hỏi:
  - Sao nàng lại không biết?
  Trần Viên Viên lắc đầu đáp:
  - Y không biết thật.
  Rồi nàng chậm rãi nói tiếp:
  - Hoàng hậu họ Chu của Sùng Trinh thiên tử cũng là người ở Tô Châu. Thiên
  tử sủng ái Điền quý phi. Hoàng hậu cùng Điền quý phi tranh đấu rất gay go. Phụ
  thân của Hoàng hậu là Gia Định bá đến kỹ viện mua tiện thiếp đưa vào hoàng
  cung, hy vọng chia lòng sủng ái của thiên tử đối với Điền quý phi...
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Kế ấy rất diệu! Phen này chắc Điền quý phi phải thua bét...
  Trần Viên Viên đáp:
  - Y cũng không thua bét. Sùng Trinh thiên tử mải lo quốc sự, không mê nữ
  sắc. Tiện thiếp ở trong cung không được bao lâu thì hoàng thượng bảo Chu
  hoàng hậu đưa tiện thiếp ra khỏi cung vi.
  Vi Tiểu Bảo la lớn:
  - Lạ quá! Lạ quá! Tại hạ nghe người ta nói Sùng Trinh hoàng đế có mắt không
  tròng, chỉ tin yêu kẻ gian thần, còn hạng đại trung thần như Viên Sùng Hoán lại
  giết đi. Té ra lão nhân gia coi đàn ông đã không mắt, coi đàn bà lại càng không
  mắt hơn. Một mỹ nhân như vương phi mà lão phế bỏ thì thật là kỳ!
  Gã nói rồi tặc lưỡi mấy cái tựa hồ trong thiên hạ chẳng còn chuyện gì lạ hơn
  vụ này.
  Trần Viên Viên nói:
  - Về phía nam nhân người ta ưa thích công danh phú quý, kẻ thì mê vàng bạc,
  của báu. Làm hoàng đế lại nghĩ cách giữ vững sơn hà xã tắc, chứ không phải vị nào
  cũng ham mê gái đẹp.
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Tại hạ thì công danh phú quý cũng muốn, bạc vàng báu vật cũng thích, mỹ
  nữ lại càng say mê. Chỉ có Hoàng đế là không muốn làm, dù ai cho cũng chẳng
  thèm. Ha ha! Trong thành Côn Minh này có một vị nhân huynh đã làm quan lớn nhất
  thiên hạ, giàu sang nhất thiên hạ, vợ đẹp nhất thiên hạ, lại còn mong lên làm
  hoàng đế.
  Trần Viên Viên biến sắc hỏi:
  - Phải chăng Vi đại nhân muốn nói Bình Tây vương?
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Tại hạ nói trống không vậy thôi, chẳng chỉ vào ai cả, và nhất định không
  phải Trần Viên Viên, cũng không phải Vi Tiểu Bảo.
  Trần Viên Viên nói:
  - Mấy đoạn dưới khúc hát này nói về tiện thiếp gặp Bình Tây vương trong
  trường hợp nào. Lão nhân gia xin Gia Định bá đem tiện thiếp đi rồi tự mình đến
  làm trấn thủ Sơn Hải quan và lưu tiện thiếp ở nhà tại Bắc Kinh. Chẳng bao lâu Lý
  Sấm đánh vào kinh thành.
  Rồi nàng cất tiếng hát:
  Biết cùng ai ngỏ sự lòng
  Ra tay tháo cũi mở lồng cho chim
  Trường An chút phận sắm bìm
  Kiếm người bạc mệnh như tìm bóng mây
  Nàng hát đến đây, tiếng tỳ bà cũng dừng lại, ngồi ngơ ngẩn xuất thần.
  Vi Tiểu Bảo tưởng nàng hát xong rồi, vỗ tay khen hay và hỏi:
  - Đã hết chưa? Hát hay quá! Hát hay quá!
  Trần Viên Viên đáp:
  - Giả tỷ tiện thiếp chết vào lúc này rồi thì dĩ nhiên khúc hát đến đây là chấm
  dứt.
  Vi Tiểu Bảo thẹn đỏ mặt lên mắng thầm:
  - Con mẹ nó! Lão gia chẳng có học vấn gì thành ra ngu ngốc. Lý Sấm tiến
  vào Bắc Kinh là khúc hát về đức Sùng Trinh hoàng đế đã chấm dứt. Nhưng khúc
  hát Trần Viên Viên hãy còn.
  Trần Viên Viên khẽ nói:
  - Lý Sấm đoạt tiện thiếp đem đi, sau lại bị Bình Tây vuơng đoạt trở về. Tiện
  thiếp không phải là người mà là một món hàng ai mạnh thì người ấy đoạt được.
  Đoạn nàng lại cất tiếng hát:
  Nếu không thừa thắng trận trung
  Còn mong tranh đoạt má hồng được sao?
  Ba quân phất ngọn cờ đào?
  Bày hàng cổ suý kéo vào Tần Xuyên...
  Nàng hát xong lại ngơ ngẩn xuất thần.
  Lần này Vi Tiểu Bảo không dám hỏi khúc hát hết rồi hay còn nữa, gã quyết
  định chủ ý:
  - Ta để mặc y hát đến lúc nào hết thì hết, chứ không hỏi cho lòi cái dốt ra.
  Trần Viên Viên nói:
  - Tiện thiếp đi theo Bình Tây vương vào đánh Tứ Xuyên. Kế đó lão nhân gia
  được phong tước vương và tiện thiếp trở thành vương phi.
  Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
  - Tin này đồn về Tô Châu, những chị em trong viện ngày xưa đều khen tiện
  thiếp tốt phước. Bọn họ lớn tuổi rồi nhưng vẫn phải ở lại trong viện làm kỹ nữ như
  xưa.

 4. #64
  Status : thuanhuynh_alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 2.014
  Hồi 150 : Sờ mũi làm cho người phát sợ


  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Khi tại hạ còn ở Lệ Xuân viện thường nghe người ta nói những
  gì: "Hoa chúc động phòng đầy hỷ khí, đêm đêm thay đổi mặt tân lang". Tại hạ
  chẳng thấy chi là không hay cả.
  Trần Viên Viên liếc mắt nhìn Vi Tiểu Bảo thấy gã tuyệt nhiên không có ý chê
  bai, nàng chép miệng đáp:
  - Vi đại nhân còn nhỏ tuổi lại là nam nhân nên không hiểu rõ chỗ đau khổ của
  người đàn bà.
  Rồi nàng gảy đàn tỳ bà, cất tiếng hát:
  Tiếng tăm đồn đại khắp gần xa
  Cùng bạn đồng hành gái giặt sa
  Số phận hồng nhan ai có biết
  Ngàn thu đài các khách vương gia
  Nàng ngưng tiếng đàn lại nói:
  - Ngô Mai Thôn tài tử biết tiện thiếp tuy tiếng tăm đồn đại khắp thiên hạ,
  người ngoài cho là giàu sang sung sướng, mà thực ra trong lòng đau khổ vô cùng!
  Người đời mai mỉa những gì "hồng nhan hoạ thuỷ", làm mất giang sơn của nhà Đại
  Minh.
  Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
  - Ngô tài tử biết tiện thiếp là đứa con gái yếu ớt, chẳng làm gì được. Hay dở
  đều phải trông vào công việc của bọn nam tử hán.
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Đúng thế! Binh mã nhà Đại Thanh kéo cả hàng ngàn hàng vạn đến tấn công,
  một người kiều diễm thướt tha như vương phi thì ngăn cản làm sao nổi bọn họ?
  Gã nghĩ thầm trong bụng:
  - Bà này vừa đàn hát lại vừa nói chuyện, chẳng khác gì thầy đồ ở Tô Châu
  ngâm thơ giảng tích. Ta đối đáp với bà mấy câu cũng biến thành đệ tử của thầy
  đồ. Giả tỷ bà cùng ta đến Dương Châu mở quán trà thì tiếng tăm lừng lẫy toàn
  thành, trong quán chật ních quan khách, không chừng họ chen lấn nhau xô đổ cả
  quán.
  Lại nghe Trần Viên Viên cất tiếng hát:
  Đổi bậc thay ngôi nghĩ lại sầu
  Ngán cho châu ngọc đất Lương Châu
  Xin ai chớ hát Ngô cung khúc
  Sông Hán quanh năm chảy một chiều
  Trần Viên Viên hát đến chữ cuối cùng, tiếng hát ngân nga hồi lâu không dứt.
  Tiếng đàn tỳ bà chuyển lên cao vút, át tiếng hát đi không nghe thấy nữa.
  Sau một lúc, tiếng đàn tỳ bà gảy chậm lại rồi dần dần im bặt.
  Bầu không khí trong phòng yên lặng như tờ.
  Trần Viên Viên bỗng buông tiếng thở dài. Dòng châu tầm tã tuôn không dứt.
  Nàng nghẹn ngào nói:
  - Tiện thiếp đã phô bày nghề mọn xấu xa...
  Nàng từ từ đứng dậy treo cây tỳ bà lên tường rồi trở lại ngồi xuống bồ
  đoàn.
  Trần Viên Viên lại nói:
  - Đoạn hát sau cùng nói về việc Ngô Phù Sai người chết nước mất. Ngày ấy
  tiện thiếp không hiểu rõ tại sao khúc hát cho mình lại nhắc tới Ngô cung? Dù có
  muốn tỷ tiện thiếp với Tây Thi thì bên trên cũng đã nói rồi. Ngô cung! Ngô cung!
  Chẳng lẽ người ta muốn nói vương cung của Bình Tây vương...
  Nàng thở dài nói tiếp:
  - Mấy năm gần đây tiện thiếp mới hiểu ra ý tứ bài thơ, vì thấy vương gia một
  mặt thao luyện binh mã, một mặt xa xỉ quá độ. E rằng... e rằng tương lai... hỡi ơi...
  Tiện thiếp đã khuyên can vương gia mấy lần thì lại làm cho vương gia nổi nóng. Vì
  thế tiện thiếp mới xuất gia tại Tam Thánh am, để tóc tu hành, sám hối những tội
  nghiệt trong đời mình. Tiện thiếp chỉ mong mọi người đều bình yên và tiện thiếp
  sống cho qua kiếp này khỏi gặp tai nạn là lấy làm mãn nguyện.
  Nàng ngừng lại một chút rồi ngập ngừng:
  - Ngờ đâu... ngờ đâu A Kha... A Kha...
  Trần Viên Viên nói đến đây rồi nghẹn ngào không thốt nên lời được nữa.
  Vi Tiểu Bảo mải nghe đàn hát hàng nửa ngày, cũng vì đàn ngọt hát hay lọt
  vào tai làm cho gã tâm thần thư thái quên cả việc mình đến đây để dò hỏi.
  Bây giờ gã nghe Trần Viên Viên nhắc tới hai chữ A Kha, lập tức nhảy bổ lên
  hỏi:
  - A Kha làm sao? Nàng có hành thích Bình Tây vương thật không? Vụ này
  khiến cho tại hạ rất đỗi hoài nghi, vì A Kha là con gái của vương phi, tức quận
  chúa của vương gia thì sao lại hành động như vậy?
  Gã sực nhớ ra điều gì, bỗng bật tiếng la hoảng?
  - Trời ơi! Hỏng bét! Hỏng bét!
  Trần Viên Viên hỏi:
  - Việc chi mà hỏng bét?
  Vi Tiểu Bảo lắc đầu đáp:
  - Không có chi cả.
  Nguyên gã chợt nghĩ tới A Kha chẳng coi mình vào đâu. Nàng là quận chúa
  của Bình Tây vương mà gã bất quá là con một ả kỹ nữ thì tư cách hai bên xa cách
  nhau một trời một vực, hôn sự của gã với A Kha làm sao thành tựu được?
  Trần Viên Viên nói:
  - A Kha năm mới lên hai, một hôm vào lúc nửa đêm đột nhiên mất biến. Vương
  gia phái người xục tìm khắp nơi trong thành mà chẳng thấy tông tích y đâu. Tiện
  thiếp sinh dạ hoài nghi... hoài nghi...
  Rồi nàng đỏ mặt lên, quay mặt ra phía khác.
  Vi Tiểu Bảo hỏi:
  - Hoài nghi chuyện gì?
  Trần Viên Viên đáp:
  - Tiện thiếp hoài nghi đây chắc là kẻ thù của vương gia đánh cắp con nhỏ,
  hoặc để uy hiếp, không thì bắt cóc để đòi tiền chuộc.
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Trong vương phủ biết bao nhiêu là cao thủ thị vệ cùng gia tướng mà có
  người lẻn vào bắt A Kha sư tỷ đem đi, không một ai hay biết, thì bản lãnh người
  đó thật là quỷ khốc thần sầu.
  Trần Viên Viên đáp:
  - Đúng thế! Khi đó vương gia nổi nóng quá chừng, lập tức hạ sát hai tên thủ
  lãnh thị vệ đội, lại cách chức hai viên đề đốc và tri phủ trong thành Côn Minh.
  Sau mấy ngày điều tra vẫn chẳng thấy tăm tích chi hết. Vương gia lại muốn giết
  người, nhưng tiện thiếp hết sức khuyên can, lão nhân gia mới chịu thôi. Mười mấy
  năm nay thuỷ chung vẫn chẳng nhận được tin tức gì về A Kha. Ai cũng cho là y
  chết rồi...
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - Thảo nào A Kha bảo y họ trần, thì ra y theo họ của vương phi.
  Trần Viên Viên nghiêng mình đi cất giọng run run hỏi:
  - Y... y bảo... y họ Trần ư? Sao y lại biết thế?
  Vi Tiểu Bảo động tâm nghĩ thầm:
  - Đại Hán gian ngày nào cũng như ngày ấy, đêm nào cũng như đêm ấy, sợ có
  người đến hành thích, cuộc phòng bị cực kỳ nghiêm mật. Vào vương phủ để bắt
  một đứa nhỏ đem ra, tưởng còn khó hơn hành thích đại Hán gian. Khắp thiên hạ,
  ngoại trừ Cửu Nạn sư phụ, tưởng không còn ai làm được.
  Gã đáp:
  - Chắc người bắt y đem đi đã nói cho y hay.
  Trần Viên Viên gật đầu, ngập ngừng hỏi:
  - Phải rồi! Nhưng tại sao... người đó lại không bảo họ... họ...
  Vi Tiểu Bảo ngắt lời:
  - Không bảo họ Ngô ư? Hừ... cái họ của Bình Tây vương chẳng vẻ vang gì, vì
  lẽ người ta gán cho vương gia những điều tiếng không hay, nên chỉ cho nàng biết
  họ của mẫu thân.
  Trần Viên Viên bâng khuâng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngơ ngẩn xuất thần, dường
  như nàng không nghe thấy những lời nói của Vi Tiểu Bảo.
  Vi Tiểu Bảo lại hỏi:
  - Rồi sau sao nữa?
  Trần Viên Viên đáp:
  - Trong lòng tiện thiếp thường nhớ tới y, chỉ cầu trời phù hộ cho y khỏi
  chết, rồi cũng có ngày mẫu tử tương phùng...
  Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
  - Chiều hôm kia trong vương phủ có tin đưa ra nói là vương gia gặp thích
  khách bị đâm trọng thương. Tiện thiếp lật đật về vương phủ coi thương thế. Té ra
  vương gia gặp thích khách là chuyện thực, nhưng lão nhân gia không bị thương.
  Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi hỏi:
  - Vương gai bị thương rất nặng ở nơi ngực là chuyện giả vờ hay sao?
  Trần Viên Viên đáp:
  - Vương gai cho hay lão nhân gia giả vờ bị thương nặng để cừu nhân trở lại
  vọng động sẽ nghĩ cách quăng một mẻ lưới bắt hết.
  Vi Tiểu Bảo sợ quá cặp mắt thất thần, miệng lẩm bẩm:
  - Quả nhiên là giả trá. Đáng lẽ... ta phải biết trước điểm này.
  Rồi gã tự nhủ:
  - Đúng là đại Hán gian đã nẩy lòng ngờ vực ta rồi.
  Trần Viên Viên kể tiếp:
  - Tiện thiếp hỏi thích khách là con người thế nào thì vương gia không nói gì,
  dẫn tiện thiếp vào sương phòng. Một thiếu nữ chân tay đều đeo xiềng khoá ngồi
  ở trên giường. Tiện thiếp không cần nhìn đến lần thứ hai cũng biết y là con gái
  mình rồi, vì y vẫn giống hệt như tiện thiếp ngày trước. Y ngó thấy tiện thiếp cũng
  ngẩn mặt ra, đột nhiên cất tiếng hỏi:
  - Phải chăng bà là má má của tiện nữ?
  Tiện thiếp gật đầu, trỏ vào vương gia giới thiệu:
  - Đây là gia gia ngươi.
  A Kha tức giận nói:
  - Không phải! Hắn là đại Hán gian, chứ chẳng phải gia gia của tiện nữ. Hắn sát
  hại gia gia của tiện nữ, nên tiện nữ phải trả thù cho gia gia.
  Vương gia hỏi:
  - Gia gia ngươi là ai?
  A Kha đáp:
  - Sư phụ không nói cho ta hay. Lão nhân gia bảo, ta cứ gặp má má là má má
  sẽ bảo cho biết.
  Trần Viên Viên nói tiếp:
  - Vương gia lại hỏi sư phụ y là ai, y không chịu nói. Sau mới tiết lộ ra vâng
  lệnh của sư phụ đến hành thích vương gia.
  Vi Tiểu Bảo đã hiểu rõ nguyên do nội vụ, hay ít ra là mười phần y đã biết
  được đến bảy tám. Gã đoán sư phụ căm hận Ngô Tam Quế đến cùng cực, nếu chỉ
  giết một mình hắn đi thì chưa đủ tiêt hận. Vì thế nên bà bắt con gái lão đem đi
  truyền dạy võ công để cô ra tay đâm chết phụ thân.
  Vi Tiểu Bảo đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Gã lẩm bẩm:
  - Phải rồi! Sư phụ vốn chẳng thích gì A Kha. Tuy lão nhân gia có dạy nàng
  những chiêu thức võ thuật nhưng lại không dạy cách rèn luyện nội công chút nào.
  Vì thế nên chiêu thức của nàng tuy rất cao minh mà lại chẳng có một chút hoả hầu.
  Gã nghĩ tới cách rửa hận của Cửu Nạn cực kỳ thâm độc, bất giác run người
  lên.
  Trần Viên Viên nói:
  - Sư phụ của y suy nghĩ sâu xa, lại căm hận vương gia đến cực điểm mới bày
  ra kế hoạch này. Giả tỷ A Kha đâm chết được vương gia là hay lắm rồi. Bằng hành
  thích không xong thì vương gia cũng biết kẻ hành thích y là con gái ruột của mình
  thì trong lòng đau đớn vô cùng, có khi còn khổ sở hơn là chính mình bị đâm
  chết...
  Vi Tiểu Bảo hỏi:
  - Bây giờ thế là mọi việc đều hoàn hảo. Y không đâm tới vương gia, lại được
  một nhà đoàn tụ. Vương phi nói rõ đầu đuôi cho A Kha biết, há chẳng khiến cả
  nhà vui vẻ sung sướng.
  Trần Viên Viên thở dài đáp:
  - Nếu được như vậy thì ai cũng tạ ơn trời phật đã chu toàn cho.
  Vi Tiểu Bảo nói:
  - A Kha là con ruột của vương phi thì bất cứ ai trông thấy một lần cũng nhận
  ra ngay, vì vương phi có tấm dung nhan chim sa cá lặn thì sinh hạ cô con gái cũng
  phải nguyệt thẹn hoa nhường.
  Gã tả hình dung người đẹp chỉ xoay quanh ở tám chữ "chim sa cá lặn, nguyệt
  thẹn hoa nhương", ngoài ra không tìm được từ ngữ nào khác.
  Gã ngừng lại một chút rồi hỏi:
  - Vương gia không chịu buông tha A Kha, chẳng lẽ lại trách phạt đánh mắng y
  ư? Ngày y mới lên hai đã bị người ta đánh cắp đem đi thì hiểu thân thế mình làm
  sao được? Trách phạt y trong trường hợp này há chẳng là bất nhân ư?
  Trần Viên Viên đáp:
  - Vương gia đã bảo: "Ngươi không nhận ta là phụ thân thì dĩ nhiên chẳng phải
  con gái ta. Đừng nói ngươi chẳng phải là con gái ta, mà thật tình có là con gái ta
  đi nữa mà phạm thượng tác loạn, hành động vô pháp vô thiên ta cũng xử tử chứ
  không để sống những hạng loạn thần tặc tử này làm gì". Vương gia nói rồi sờ tay
  lên mũi.
  Vi Tiểu Bảo mỉm cười hỏi:
  - Vương gia thích sờ tay lên mũi mình lắm phải không?
  Trần Viên Viên cất tiếng run run đáp:
  - Đại nhân chưa rõ. Đây cũng là một thói quen của vương gia. Hễ vương gia
  sờ tay lên mũi là muốn giết người đó. Trước nay chưa sai lần nào.
  Vi Tiểu Bảo la hoảng:
  - Trời ơi! Vậy thì làm thế nào được? Vương gia... vương gia đã giết A Kha
  chưa?
  Trần Viên Viên đáp:
  - Hiện giờ thì chưa. Vì vương gia còn muốn điều tra xem người đứng đằng sau
  giật dây A Kha là nhân vật nào? Gia gia của A Kha là ai?
  Vi Tiểu Bảo cười nói:
  - Vương gia phải bệnh đa nghi rất trầm trọng, thành ra hơi lẩn thẩn. Tại hạ vừa
  ngó thấy vương phi đã biết ngay vương phi là má má của A Kha, có lý nào vương
  gia lại không phải là ba ba của A Kha. Chắc vì A Kha hành thích lão nhân gia nên
  lão căm hận mà thôi.
  Gã nói tới đây, vẻ mặt bỗng trở nên trịnh trọng hỏi:
  - Vậy chúng phải tìm cách nào để giải cứu A Kha bây giờ? Nếu để vương gia
  lại sờ tay lên mũi mấy lần nữa thì đại sự hỏng mất.
  Trần Viên Viên đáp:
  - Tiện thiếp lớn mật mời đại nhân tới đây cốt để thương nghị về việc này.
  Tiện thiếp nghĩ rằng đại nhân được hoàng thượng phái đến, là một vị mệnh quan
  của triều đình, thế nào vương gia cũng phải nể mặt.
  Nàng thở phào nói tiếp:
  - A Kha mạo xưng là cung nữ hầu cận của công chúa, vậy chỉ cần đại nhân
  đứng ra nói thẳng với vương gia là công chúa đòi người, chắc vương gia không từ
  chối vào đâu được.
  Vi Tiểu Bảo co ngón tay trỏ lại gõ vào trán mình nói:
  - Ngu quá! Ngu quá! Phải lừa họ mất rồi.
  Trần Viên Viên hỏi:
  - Đại nhân bảo sao?
  Vi Tiểu Bảo đáp:
  - Kế hoạch của vương phi chẳng phải là tại hạ chưa nghĩ tới mà đã làm qua
  rồi. Ngờ đâu vương gia đi nước cờ cao hơn mình một bậc, Vi Tiểu Bảo này đành
  chịu bó tay. Tại hạ đã qua vương phủ đòi người. Vương gia cũng trả ra rồi, nhưng
  người đó lại không phải là A Kha.
  Gã liền đem chuyện Hạ Quốc Tương đã đưa gã vào trong địa lao nhận người
  làm sao, gặp một vị cô nương quen biết thế nào, nghe lầm tin tức rồi thấy thích
  khách không phải A Kha làm sao, nhận ẩu cô kia là cung nữ hầu cận công chúa thế
  nào, nhất nhất thuật lại cho Trần Viên Viên nghe.
  Gã hỏi:
  - Thằng cha Hạ Quốc Tương đã dự bị mưu kế sâu xa. Hắn cho hàng mấy trăm
  người la lớn trước cửa vương phủ là vị cung nữ hầu cận công chúa đã giao trả tại
  hạ rồi. Như vậy liệu còn dám vác mặt lần thứ hai đến vương phủ đòi người nữa
  không? Y nói :"Vi đại nhân! Đại nhân làm thế này thì ra coi cái mạng của tiểu tướng
  như trò đùa. Vị cung nữ hầu cận công chúa kia phạm tội hành thích vương gia, mà
  tiểu tướng vì nể mặt đại nhân hy sinh cả cái đầu này, đưa người cho đại nhân đem
  đi đó".
  Vi Tiểu Bảo nói tiếp:
  - Hắn tuyên bố trước mặt hàng trăm hàng ngàn người: "Vương gia rất mong
  mỏi đại nhân đem tên cung nữ này về nghiêm lệnh thẩm vấn hỏi cho ra kẻ cầm
  đầu. Thế mà đại nhân đến đòi người chỉ coi như một trò đùa".
  Gã học giọng nói của Hạ Quốc Tương giống hệt.
  Trần Viên Viên nói:
  - Đại nhân nói đúng lắm! Hạ cô gia quả là con người như vậy. Té ra... té ra
  bọn họ đã sắp đặt mưu mô để lấp miệng đại nhân rồi.
  Vi Tiểu Bảo giậm chân thoá mạ:
  - Tổ bà chúng nó! Chúng nó mà...
  Gã liếc mắt nhìn Trần Viên Viên nói tiếp:
  - Chúng nó mà đụng đến một sợi tóc của A Kha, lão gia nhất định... một phen
  liều mạng rồi muốn đến đâu thì đến.
  Trần Viên Viên lạy phục xuống nói:
  - Đại nhân có lòng thương yêu tiểu nữ như vậy, tiện thiếp xin tạ ơn trước.
  Có điều...
  Vi Tiểu Bảo vội đáp lễ nói ngay:
  - Bây giờ tại hạ thống lĩnh binh mã xông vào phủ Bình Tây vương giết cho kỳ
  hết để cứu A Kha ra. Tại hạ theo họ làm Hán gian. Lão gia không phải họ Vi mà họ
  Ngô. Con mẹ nó! Lão gia là Ngô Tiểu Bảo.
  Trần Viên Viên thấy thái độ Vi Tiểu Bảo cực kỳ khích động, nói càn nói ẩu thì
  trong lòng không khỏi kinh hãi, cất giọng ôn nhu:
  - Thịnh tình của đại nhân đối với A Kha...
  Vi Tiểu Bảo cướp lời:
  - Đại nhân, tiểu nhân gì lắm thế? Nếu vương phi coi tại hạ như người nhà thì
  cứ kêu tên Tiểu Bảo hay hơn. Đáng lý tại hạ kêu vương phi bằng bá mẫu là phải,
  nhưng con mẹ nó! Nghe đến cái tiếng bá bá, bá mẫu thật khiến cho người ta phải
  chán ngấy.
  Trần Viên Viên bước gần lại, đưa tay ra nhẹ nhàng vịn lên vai gã, nói:
  - Tiểu Bảo! Ngươi mà không khinh rẻ ta thì kêu ta là a di là được.
  Vi Tiểu Bảo mừng quá reo lên:
  - Điệt nhi kêu vương phi bằng a di thì cũng như ngày ở Lệ Xuân viện thành
  Dương Châu...
  Gã đang nói dở câu đột nhiên dừng lại, im bặt.
  Trần Viên Viên đã hiểu là gã ở Lệ Xuân viện kêu các ả kỹ nữ bằng a di.
  Bà là người am hiểu nhân tình thế thái, liền nói:
  - Ta có một tên điệt nhi như ngươi thật khoan khoái muốn chết.
  Rồi bà đi vào vấn đề:
  - Này Tiểu Bảo! Chúng ta không nên cứng cỏi với vương gia, vì trong thành
  Côn Minh này binh mã nhiều lắm, khó lòng chống nổi. Dù ngươi có thắng đi nữa mà
  vương gia vung đao hạ sát A Kha thì hai người chúng ta phải ôm hận suốt đời.
  Bà nói vừa hợp lý, thanh âm lại uyển chuyển dễ nghe. Trong câu nói còn tỏ
  ra coi Vi Tiểu Bảo như người nhà. Gã nghe rồi bao nhiêu lửa giận bỗng tiêu tan
  hết.
  Gã hỏi:
  - Hảo a di! Vậy có cách nào cứu được A Kha không?
  Trần Viên Viên ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
  - Ta chỉ còn đường khuyên nhủ A Kha nhận vương gia làm ba ba thì dù lão gia
  có nhẫn tâm đến đâu cũng chẳng thể hạ thủ sát hại con gái ruột của mình...
  Bà vừa dứt lời, bỗng nghe ngoài cửa có người lớn tiếng quát:
  - Nhận giặc làm cha ư? Có lý nào thế được?
  Rèm cửa vén lên, một vị lão tăng thân hình cao lớn bước vào. Tay nhà sư cầm
  một cây thiền trượng lớn đập mạnh xuống đất. Những vòng sắt trên cây trượng
  đụng nhau vang lên những tiếng loảng xoảng.
  Vị lão tăng này mặt vuông, dưới cằm có chòm râu xanh. Mục quang loang
  loáng như điện, lộ vẻ uy mãnh phi thường.
  Lão đứng trước cửa coi đồ sộ như một trái núi nhỏ. Lưng lão ngay thẳng,
  dáng điệu tựa hùm beo sư tử, khí thế đủ làm cho người ta phát sợ.
  Vi Tiểu Bảo kinh hãi lùi lại ba bước, tưởng chừng như muốn chúi vào sau lưng
  Trần Viên Viên.
  Trần Viên Viên lại sung sướng vô cùng. Nỗi mừng vui lộ ra ngoài mặt, bà chạy
  đến trước nhà sư khẽ nói:
  - Hoà thượng... đã đến đấy ư?
  Nhà sư già đáp:
  - Phải rồi! Ta đã tới đây.
  Lão hạ thấp giọng xuống, mục quang cũng trở nên nhu hoà. Hai người bốn
  mắt nhìn nhau, khoé mắt lộ vẻ thương yêu trìu mến.
  Vi Tiểu Bảo rất lấy làm kỳ tự hỏi:
  - Lão sư già này là ai? Chẳng lẽ... chẳng lẽ là nhân tình của a di. Hay lão là
  khách làng chơi hồi a di còn làm kỹ nữ? Hoà thượng chơi kỹ nữ thì không còn ra
  thể thống gì nữa.
  Nhưng rồi gã lẩm bẩm:
  - ồ! Cái đó... kể ra cũng không lạ. Ngày lão gia làm hoà thượng cũng đã đến
  phá quấy kỹ viện rồi.
  Trần Viên Viên hỏi:
  - Hoà thượng đã nghe hết rồi ư?
  Lão tăng đáp:
  - Nghe hết rồi.
  Trần Viên Viên nói:
  - Tạ ơn trời phật, vậy thì hài nhi... có cơ sống sót...
  Đột nhiên bà khóc oà lên rồi nhảy lại nép vào lòng lão tăng.
  Nhà sư già đưa tay trái lên khẽ vuốt mái tóc bà và an ủi:
  - Ta đã bảo cứu y là phải ráng cứu cho bằng được. Nàng bất tất phải nóng
  nảy.
  Thanh âm hùng tráng của lão chứa đầy vẻ thâm tình.
  Trần Viên Viên chúi vào lòng lão khẽ bật tiếng khóc thút thít.
  Vi Tiểu Bảo vừa lấy làm kỳ lại vừa sợ hãi không dám nhúc nhích, miệng lẩm
  bẩm:
  - Hai người này họ coi lão gia như người chết, thì lão gia giả làm người chết
  hay hon.
  Trần Viên Viên nghẹn ngào hỏi:
  - Liệu hoà thượng... có cứu được hài nhi thật không?
  Lão tăng đáp:
  - Ta cứ làm cho hết sức.
  Trần Viên Viên đứng thẳng người lên lau nước mắt hỏi:
  - Làm thế nào? Hoà thượng thử nói nghe?
  Lão tăng chau mày đáp:
  - Bất luận trường hợp nào cũng không thể để y kêu gian tặc bằng gia gia.
  Trần Viên Viên đáp:
  - Dạ dạ! Tiện thiếp lầm rồi! Muốn cứu hài nhi mà không nghĩ đến hoà thượng.
  Tiện thiếp... xin lỗi.
  Lão tăng nở một nụ cười thê lương đáp:
  - Ta hiểu rồi. Ta không trách nàng, nhưng chẳng thể cho con nhận hắn làm
  phụ thân, ta nhất quyết như vậy.
  Lão nói không lớn tiếng, mà luồng trung khí rất mãnh liệt, tưởng chừng trước
  mặ có thiên binh vạn mã cũng phải cúi đầu nghe lệnh.
  Bỗng ngoài cửa có tiếng giầy lẹp kẹp, một người cười ha hả rồi dõng dạc
  nói:
  - Lão bằng hữu giá lâm thành Côn Minh, tiểu vương rất lấy làm hân hạnh.
  Chính là thanh âm Ngô Tam Quế.


  Hồi 151 : Hào kiệt khôn qua ải má hồng


  Trang này đang cập nhật. Mời bạn quay lại đọc sau. Cảm ơn !
  Hết Hồi 151 : Hào kiệt khôn qua ải má hồng . Mời bạn xem tiếp Lộc Đỉnh Ký -loc dinh ky den day la het : Lộc Đỉnh Ký -loc dinh ky den day la het - cam on ban da doc truyen loc dinh ky ( Lộc Đỉnh Ký )tren book.ipvnn.com.

+ Trả lời chủ đề
Trang 7/7 ĐầuĐầu ... 5 6 7

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
Trang Chủ Việc Làm Gia Sư Gia sư