+ Trả lời chủ đề
Trang 16/16 ĐầuĐầu ... 6 14 15 16
Hiện kết quả từ 151 tới 159 của 159

Chủ đề: Lục Mạch Thần Kiếm

 1. #151
  Status : thuanhuynh_alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 2.014

  Re: Lục Mạch Thần Kiếm

  Hồi 152 : A Tử xuất hiện cứu Tiêu Phong


  Triệu Hú nghĩ vậy bất giác nổi lôi đình, lập tức xé tan bản tâu.
  Mấy hôm sau Triệu Hú lâm triều, Phạm Tô Vũ lại dâng bản tâu nói:

  "Ðầu đời Chiêu Ninh, Vương An Thạch là Lã Huệ Khanh dựng ra phép mới, biến đổi lề luật cũ của tổ tông, đưa nhiều kẻ tiểu nhân vào làm hỏng việc nước. Ngoài ra dùng binh cơ để mở rộng biên thuỳ, gây thù oán với ngoại bang khiến cho sinh linh đồ thán, trăm họ lưu ly".

  Triệu Hú coi tới đây, lửa giận bốc lên ầm ầm, mắng thầm:

  - Ngươi thoá mạ Vương An Thạch và Lã Huệ Khanh thì có khác gì thoá mạ phụ hoàng ta?

  Nhà vua lại xem xuống dưới:

  "Thái Xác mở nhà ngục lớn, Vương Thiều lấy Tây Hồ, Chương mở rộng, Thẩm Khởi, Thẩm Quát gây cuộc tao tác và động binh làm quân sĩ tử thương tới hai mươi vạn người. Ðức tiên đế lâm triều đầy lòng hối hận. Ngài tuyên bố triều đình phải chịu trách nhiệm này." "Khi ấy dân gian sầu khổ oán hận, gây nên mầm loạn." "Nhà Hán, nhà Ðường mất nước cũng do nhà cầm quyền bắt dân phải lao đầu vào công cuộc xây dựng vĩ đại, không được nghỉ ngơi. Những kẻ vì chút lợi nhỏ mà gây oán hờn cho quốc dân thì dù có đa hình khu trục cũng chưa đủ để tạ tội với trăm họ".


  Triệu Hú coi tới đây không nhẫn nại được nữa, vỗ long án đứng lên.

  Triệu Hú tuổi mới mười tám đã ở ngôi cao lại tính tình nóng nảy. Một ông vua mà nổi nóng giữa triều đình thì quần thần không khỏi sợ hãi thất sắc.

  Triệu Hú lớn tiếng quát hỏi:

  - Phạm Tô Vũ! Bản tâu của ngươi nói thế này phải chăng là buông lời phỉ báng?
  Phạm Tô Vũ dập đầu tâu:

  - Xin bệ hạ minh xét cho. Kẻ vi thần khi nào dám lỗi đạo với vua.

  Triệu Hú mới lên nắm quyền hành mà thấy quần thần đều khiếp sợ, trong lòng rất lấy làm đắc ý, nộ khí tiêu tan. Nhưng y vẫn giữ vẻ mặt nghiêm khắc lớn tiếng nói:

  - Ðức Tiên đế là bậc thiên tài tất phải có chí lớn. Ngài muốn bình định giang sơn, thống nhất thiên hạ. Ðáng tiếc là ngài tuổi trẻ băng hà. Nay trẫm muốn nối di chí của tiên đế, sao lại không được. Các ngươi đã nói nhàm cả tai trẫm lại còn trách tiên đế thay đổi cựu pháp là nghĩa làm sao?

  Bỗng trong bọn đinh thần, một vị tướng mạo thanh tao, oai phong bệ vệ bước ra. Vị đại thần này chính là tể tướng Tô Triệt.

  Triệu Hú vừa trông thấy đã phát ngán nghĩ thầm:

  - Lão này là em thằng cha rậm râu họ Tô. Hai anh em y cấu kết với nhau, nhưng vẫn khôn ngoan không để lộ hình tích.

  Bỗng nghe Tô Triệt lên tiếng:

  - Xin bệ hạ minh xét: Ðức Tiên đế có nhiều điểm vượt cả tiền nhân. Tỷ như ngài ở ngôi hai chục năm trời mà chung thân không chịu tôn hiệu. Kẻ vi thần đã làm bản tâu dâng lên ca tụng đức lớn mà Tiên đế vẫn khiêm nhượng không nhận. Còn việc triều chính có điều lầm lẫn thì bất cứ đời nào chả có? Vả lại việc cha đã lầm trước, con cái ai bổ cứu về sau. Ðó là đạo hiếu của người xưa.

  Triệu Hú hắng giọng một tiếng, không nhìn vào mặt Tô Triệt chỉ hững hờ hỏi lại:

  - Cha đã lầm trước, con cái bổ cứu về sau là ý nghĩ làm sao?

  Tô Triệt đáp:

  - Hạ thần nói đây là tỷ việc vua Hán Võ Ðế ngày xưa. Hán Võ Ðến ngoài tánh tứ di, trong dựng cung thất, tiền tài khánh kiệt, đến nỗi phải sang đoạn tài vật cùng nguồn lợi của bá tánh. Nhân dân không chịu nổi suýt sinh hoạ loạn. Vua Võ Ðế băng giá rồi, vua Chiêu Ðế lên nối ngôi, thu đúng Hoắc Quang, bỏ việc phiền hà, mà nhà Hán trở lại vững vàng.

  Triệu Hú lẩm bẩm:
  - Thế ra ngươi lấy việc Hán Võ Ðế để tỷ với phụ hoàng ta.
  Tô Triệt thấy mặt rồng nhăn nhó, biết là nguy hiểm, nghĩ thầm:

  - Nếu ta còn nói nữa hoàng thượng nổi lôi đình, không chừng mình đến mất mạng. Nhưng nếu mình cứ thuận gió theo chiều để cho trăm họ lầm than, xiết nỗi cơ hàn, lưu ly thất tán, thì ta đây là một vị đại thần trong nước, nhẫn tâm thế nào được? Ðời vua Quang Võ nhà Ðông Hán lấy việc giám sát ra làm gốc tra xét lời nói của bá quan, thật là tỷ mỉ. Khi vua Chương Ðế lên nối ngôi lại thay đổi dùng chính sách khoan hồng mà lòng người vui vẻ, thiên hạ thịnh trị. Ðó là những bậc làm con đã bổ cứu những lỗi lầm của tiên phụ, ra thành những bậc đại hiếu để tiếng thơm muôn đời?

  Triệu Hú lớn tiếng hỏi:

  - Ngươi lấy việc vua Hán Võ Ðế để tỷ với Tiên hoàng?

  Tô Triệt thấy nhà vua nổi giận thì dập đầu lạy luôn mấy lạy rồi từ trong điện chạy ra sân, quỳ xuống để chịu tội, không dám nói gì nữa.

  Bá quan sợ xanh mặt không ai dám giải thích giùm Tô Triệt.

  Bỗng thấy một vị đại thần đầu tóc bạc phơ vượt mọi người đi ra.
  Lão là Phạm Thuần Nhân.

  Phạm Thuần Nhân ung dung nói:

  - Xin bệ hạ dẹp lôi đình. Nếu Tô Triệt có điều thất thố cũng chỉ vì y một dạ trung thành với bệ hạ. Bệ hạ mới lên chấp chính, đối với đại thần nên lễ mạo.

  Triệu Hú nói:

  - Người ta đã có câu: "Tần Hoàng Hán Võ". Vậy Hán Võ Ðế cũng tàn bạo như Tần Thủy Hoàng. Y nói thế chẳng là vô đạo lắm ư?

  Phạm Thuần Nhân tâu:

  - Lời Tô Triệt nói đây là nghị luận thời thế cùng sự việc, chứ không phải nói về người.

  Triệu Hú nghe Phạm Thuần Nhân giải thích mới nguôi cơn giận quát lên:

  - Tô Triệt! Ngươi hãy vào đi!

  Tô Triệt từ trong sân trở vào điện không dám đứng ở chỗ cũ mà quỳ ở sau cùng hàng quần thần, nói:

  - Kẻ vi thần đắc tội với bệ hạ. Xin bệ hạ ban hình phạt cho.


  Hôm sau có chiếu ban ra giáng chức Tô Triệt đang làm Ðoàn minh điện học sĩ phải xuống làm Tri châu Như Châu.

  Quân thám tử nước Liêu biết hết động tĩnh tại Nam triều liền về Thượng Lĩnh phi báo.

  Liêu chúa là Gia Luật Hồng Cơ được tin Hoàng thái hậu Nam triều băng giá mà Hoàng đế Triệu Hú hãy còn nhỏ tuổi chỉ muốn tung hoành lộng võ, giáng chức hết thảy đại thần thì mừng rỡ vô cùng nói:

  - Các ngươi sắp sửa xa giá để ta xuống Nam Kinh thương nghị với Tiêu Ðại vương!

  Gia Luật Hồng Cơ lại nói:

  - Bọn thám tử Nam triều ở Thượng Kinh không phải là ít. Nếu biết chúng ta đến Nam kinh, tất họ đề phòng ghê gớm lắm. Vậy số binh kỵ theo ta giảm bớt đi và phải lập tức lên đường, chẳng cần báo trước cho Nam viện Ðại vương nữa.

  Liêu chúa dẫn ba ngàn giáp binh lật đật đi ngay. Nhà vua nhớ đến cái loạn Sở vương ngày trước, liền lưu quan binh lại giữ Thượng kinh và do đích thân Hoàng hậu là Tiêu thị thống lãnh binh quyền.


  Liêu chúa lại phái năm vạn binh mã hộ tống, nhưng để đi sau.

  Một ngày kia, Liêu chúa ngự giá đến ngoài thành Nam kinh thì Tiêu Phong lại đem hơn hai chục kỵ binh ra săn bắn ngoài Bắc giao.
  Tiêu Phong được tin Liêu chúa đột ngột đến Nam kinh liền ruổi ngựa tiến về hướng Bắc để nghênh tiếp.

  Vừa thấy cờ trắng lọng vàng ở phía xa, Tiêu Phong đã xuống ngựa đi bộ lật đật tiến lại bái phục dưới đất.

  Gia Luật Hồng Cơ xuống ngựa cười ha hả nói:

  - Hiền đệ! Ta cùng hiền đệ tiếng là vua tôi mà thực ra là tình thân như cốt nhục cần gì phải làm đại lễ.

  Gia Luật Hồng Cơ nâng Tiêu Phong dậy hỏi:

  - Có nhiều dã thú không?

  Tiêu Phong đáp:

  - Mấy hôm nay rét dữ, dã thú đều lánh xuống phương Nam, tiểu đệ đi săn đã nửa ngày mới được con sói xanh và mấy con hươu nhỏ chẳng có chi đáng kể.

  Gia Luật Hồng Cơ cũng thích săn bắn lắm liền nói:

  - Chúng ta lại xuống Nam giao kiếm dã thú đi! Tiêu Phong đáp:

  - Nam giao liên tiếp với đất đai của Nam triều. Thần sợ mất hoà khí giữa hai nước, nên nghiêm cấm bọn thuộc hạ không được đi săn về phía đó.

  Gia Luật Hồng Cơ hơi nhíu cặp lông mày hỏi:

  - Thế thì không đi "kiếm lương thảo" ư?
  Tiêu Phong đáp:

  - Không!

  Gia Luật Hồng Cơ nói:

  - Bữa nay anh em mình tụ hội, phá bỏ lệ đó một lần cũng chẳng hề chi.
  Tiêu Phong đáp:

  - Dạ!

  Hiệu tù và nổi lên. Gia Luật Hồng Cơ cùng Tiêu Phong cưỡi ngựa sánh vai mà đi, quanh bức tường thành Nam kinh, thẳng xuống phía Nam.
  Ði chừng hơn hai trăm dặm, quân sĩ reo hò chia ra hai ngả thành hình cái quạt kéo đi rồi quay đầu lại.

  Tiếng ngựa pha lẫn với tiếng chó sủa loạn lên. Bốn bề từ từ quay lại. Vòng vây mỗi lúc một nhỏ hẹp. Loại cáo chồn trong cỏ rậm chạy ra. Nhưng Gia Luật Hồng Cơ không muốn bắn giết những con dã thú nhỏ bé này. Chờ hàng nửa ngày, thuỷ chung vẫn chẳng thấy những loài thú lớn như gấu, hổ xuất hiện.

  Ðang lúc cụt hứng, bỗng nghe có tiếng kêu loạn lên, từ góc Ðông Nam, mười mấy gã hán tử chạy như bay tới nơi. Cứ trông cách ăn mặc của họ thì biết ngay toàn là bọn săn bắn và tiều phu người ở Nam triều.

  Quân Liêu đuổi dã thú chẳng được biết là Hoàng thượng không vui, liền quay ra vậy mười mấy người Hán này. Chúng quát tháo om sòm đuổi rượt, bức bách bọn Hán tử phải chạy về phía trước Liêu chúa.

  Gia Luật Hồng Cơ cười nói:

  - Bọn này đến đây hay lắm.


  Rồi giương cung lắp tên bắn ra veo véo. Liêu chúa bắn ra không sai phát nào. Chớp mắt đã có sáu người ngã, tên suốt qua bụng cắm chặt xuống đất.

  Bọn người chưa bị bắn khiếp đảm chạy về phía Nam thì lại gặp Liêu binh dùng trường mâu phóng ra bắt buộc họ phải quay trở lại.

  Tiêu Phong thấy thế trong lòng đau xót la lên:

  - Bệ hạ!

  Gia Luật Hồng Cơ cười nói:

  - Bọn này để dành cho ngự đệ. Ta muốn coi thần tiễn của hiền đệ!
  Tiêu Phong lắc đầu đáp:

  - Bọn này vô tội, nên tha cho họ quách!

  Gia Luật Hồng Cơ cười nói:

  - Người Hán nhiều lắm mà! Nếu giết họ đi dĩ nhiên thiên hạ càng thái bình thịnh trị. Bọn chúng đầu thai làm người Hán cũng đáng tội chết rồi đó!

  Nói xong Liêu chúa dùng liên châu tiễn bắn ra. Mỗi một mũi trúng một tên. Thế là mười mấy người Hán chẳng một ai thoát. Có người chết ngay lập tức. Có người trúng vào bụng chưa chết ngay thì ngã lăn ra rên xiết!

  Bọn Liêu binh lớn tiếng reo hò, hoan hô:

  - Vạn tuế!

  Giả tỷ lúc ấy Tiêu Phong muốn ngăn trở thì có thể bắn cho những mũi tên của Liêu chúa phải rớt xuống, nhưng ông lại nghĩ rằng: "trước mặt quân sĩ mà mình công nhiên làm bẽ mặt Hoàng đế thì phạm tội đại nghịch", chỉ có nét mặt ông lộ ra vẻ không bằng lòng.

  Gia Luật Hồng Cơ thấy vậy liền cười hỏi:

  - Thế nào?

  Liêu chúa toan thu cung nỏ về thì chợt thấy một người cưỡi ngựa xông qua vòng vây chạy đến.

  Gia Luật Hồng Cơ thấy người cưỡi ngựa ăn mặc ra kiểu người Hán thì chẳng thèm hỏi gì nữa, giương cung lắp tên bắn ngay.

  Người kia chĩa hai ngón tay thẳng lên cặp lấy lông đuôi mũi tên.
  Giữa lúc ấy thì mũi tên thứ hai của Gia Luật Hồng Cơ lại bắn tới.

  Người kia lại đưa tay trái lên cặp mũi tên thứ hai mà ngựa vẫn không dừng bước xông về phía Liêu chúa.

  Hồng Cơ liền bắn nỏ liên châu mũi tên nọ nối đuôi mũi tên kia. Nhưng tên càng bắn bao nhiêu, thì người kia càng bắt mau bấy nhiêu. Chỉ trong chớp mắt y bắt đến mười mấy mũi tên.

  Lúc này hai bên gần nhau. Tiêu Phong nhìn rõ mặt người mới đến thì giật mình kinh hãi la lên:

  - A Tử! Ngươi đấy ư? Không được vô lễ với Hoàng thượng!

  Hai mươi tên quân Liêu đi hộ vệ đều ra trường mâu ra ngăn cản trước Liêu chúa. Chúng sợ người mới đến làm kinh hãi đến Vương gia.

  Khách kỵ mã cười khanh khách nắm cả mười mấy mũi tên lang nha liệng lên trên không, gọi to:
  - Tỷ phu! Sao tỷ phu đã biết tiểu muội đến mà ra đây nghênh tiếp?

  Hai chân nàng đứng trên lưng ngựa nhảy vọt qua đầu hơn hai mươi tên thị vệ hạ mình xuống trước ngựa Tiêu Phong.

  Bóng người thấp thoáng áo tía phất phơ, thân hình uyển chuyển quả nhiên là A Tử. Cặp mắt nàng nay đã biến thành sáng loáng.

  Tiêu Phong vừa kinh hãi vừa vui mừng reo lên:

  - A Tử! Sao... mắt Tử Muội lại khỏi được?
  A Tử cười đáp:

  - Chính nhị đệ của tỷ phu đã chữa cho đó. Tỷ phu bảo y có giỏi không?

  Tiêu Phong nhìn lại mắt A Tử thì không khỏi run lên vì trong khoé mắt nàng dường như chứa đầy nỗi thương tâm tịch mịch, không bút mực nào tả được.

  Theo lẽ ra cặp mắt nàng đã sáng trở lại mà trùng hội Tiêu Phong thì nàng phải vui mừng khôn xiết mới đúng. Thế mà trái lại, nàng lộ vẻ cực kỳ đau khổ là nghĩa làm sao? Có điều trong tiếng cười của A Tử lại tỏ ra rất vui mừng.

  Tiêu Phong tự hỏi:

  - Chẳng lẽ A Tử dọc đường đã gặp điều bất như ý?

  Giữa lúc ấy A Tử đột nhiên thét lên lanh lảnh. Người nàng đang ở trong lòng Tiêu Phong bỗng co lại rồi nhảy vọt ra phía trước.

  Tiêu Phong cũng đã phát giác ra có người ở sau lưng mình đột nhiên đến ám toán. Ông xoay mình lại đưa hai tay lên để trước ngực thì thấy một cây đinh ba phân phóng tới.

  A Tử vươn tay trái ra nắm lấy cây đinh ba liệng trở lại trúng vào trước ngực một người nằm dưới đất như đóng đanh vào người đó.

  Nguyên người này là một nhà săn bắn người Hán bị trúng tên của Gia Luật Hồng Cơ ngã lăn ra nhưng chưa chết. Hắn thu tàn lực cầm cây đinh ba liệng vào sau lưng Tiêu Phong vì gã thấy ông ăn mặc ra kiểu một vị đại thần nước Liêu người định liệng ám khí hạ sát ông để rửa mối hận mình bị giết một cách oan uổng.

  Không ngờ A Tử nhìn qua vai Tiêu Phong thấy rõ, liền nhảy ra đón lấy đinh ba liệng trở lại đúng vào người gã.

  Thực ra thì bản lãnh người đi săn kia cũng không thể nào ám toán Tiêu Phong được.

  A Tử trỏ vào mặt người đi săn, lúc này hắn đã tắt thở rồi.
  Nàng lớn tiếng mắng:

  - Mi không tự lượng cái sức chó lợn của mi mà dám ám toán tỷ phu ta?

  Tiêu Phong thấy người đi săn mắt trợn tròn xoe, cắn chặt hai hàm răng, nét mặt đầy vẻ căm phẫn thì nghĩ bụng:

  - Ta cùng người này vốn không quen biết lại không thù oán. Hai nước Tống, Liêu vì đâu mà gây nên thù hận? Người Tống bảo người Khất Ðan xâm chiếm đất đai của họ, người Khất Ðan mình lại bảo người Hán quên ân phụ nghĩa, không giữ lời hứa. Mình chẳng biết ai phải ai trái cả?

  Gia Luật Hồng Cơ thấy A Tử liệng đinh ba lại đâm chết người đi săn kia thì trong lòng cả mừng nói:

  - Thủ pháp cô nương thật là tuyệt diệu! Bản lãnh cô ít người bì kịp. Vừa rồi mũi đinh ba không đả thương được Nam viện Ðại vương thì thiệt là may! Nếu y bị thương, dù chỉ là một vết thương rất nhỏ nhẹ cũng không khỏi làm lỡ việc lớn của trẫm. Không biết trẫm nên trọng thưởng cô nương thế nào cho xứng đáng?

  Liêu chúa còn đang ngẫm nghĩ chưa quyết định được thì A Tử đã nói ngay:

  - Tâu hoàng thượng! Hoàng thượng đã phong cho tỷ phu tiểu nữ làm một vị quan lớn, thì xin Hoàng thượng cũng cho tiểu nữ một chức quan để làm chơi. Tiểu nữ không cần chức to như tỷ phu nhưng cũng đừng nhỏ quá để người ta coi vào không được.


  Gia Luật Hồng Cơ cười đáp:

  - Nước Liêu ta không có phụ nữ làm quan. Trẫm phong cho khanh làm công chúa. Nhưng không biết công chúa được gì nhỉ? à phải rồi! Bình Nam công chúa!

  A Tử bĩu môi nói:

  - Làm gì chả nói, chứ làm công chúa thì không làm đâu. Hồng Cơ lấy làm kỳ hỏi:

  - Sao lại không làm?

  A Tử đáp:

  - Hoàng thượng là nghĩa huynh nghĩa đệ với tỷ phu. Nếu tiểu Muội nhận làm công chúa thì có khác chi là con gái Hoàng thượng, chẳng hoá ra thấp xuống một bậc ư?

  Hồng Cơ thường để ý đến tâm sự người ngoài. Y nghe A Tử kêu Tiêu Phong là tỷ phu trường tỷ phu đoản một cách rất đằm thắm, thì hiểu tâm sự nàng ngay.

  Tiêu Phong tuy ở ngôi cao mà không gần nữ sắc. Theo tập tục nước Liêu thì địa vị của ông đừng nói ba bốn vợ mà năm thê bảy thiếp cũng đáng.

  Liêu chúa thấy nàng hợp tình ý với Tiêu Phong, nhưng vì nàng còn nhỏ tuổi không tiện thành thân. Y liền cười nói:

  - Chức công chúa của cô nương còn lớn hơn công chúa thường mà vào hàng em gái trẫm, chứ không phải hàng con. Chẳng những trẫm phong cho cô làm Bình Nam công chúa mà còn muốn giúp cho cô thoả lòng tâm nguyện nên chăng?

  A Tử đỏ mặt lên hỏi:

  - Tiểu Muội có tâm nguyện gì? Sao bệ hạ lại biết? Bệ hạ là đức Hoàng đế, lẽ nào gặp đâu nói đấy được?

  A Tử chẳng biết sợ trời sợ đất là gì, nên đối với Gia Luật Hồng Cơ cũng chẳng giữ lễ vua tôi. Mặt khác lễ giáo nước Liêu cũng rất giản dị. Tiêu Phong lại là người được Hồng Cơ rất yêu mến rất tin cậy, nên A Tử muốn nói sao thì nói. Y vẫn cười hì hì nói:

  - Chức Bình Nam công chúa đó nếu khanh không làm thì trẫm không phong nữa. Nào! Một, hai, ba... Khanh có chịu làm không?

  A Tử liền lạy phục xuống, khẽ nói:

  - A Tử tạ ơn Hoàng thượng!

  Tiêu Phong cũng khom lưng thi lễ nói:

  - Ða tạ bệ hạ!

 2. #152
  Status : thuanhuynh_alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 2.014

  Re: Lục Mạch Thần Kiếm

  Hồi 153 : Tiêu Ðại Vương không chịu


  Tiêu Phong từ khi lỡ tay ngộ sát A Châu, ông thương A Tử như em gái mình, nên nàng được Liêu chúa gia ơn, ông cũng ngỏ lời bái tạ.

  Gia Luật Hồng Cơ lại cho là mình đoán không sai, bụng bảo dạ:

  - Bây giờ ta thành toàn hôn sự cho y một cách vinh quang, rồi sai y khởi binh đánh Tống chắc là y phải tận tâm kiệt lực.
  Tiêu Phong lại tự hỏi:

  - Phen này Hoàng thượng Ðông du là có ý gì? Ngài đã phong A Tử làm công chúa mà còn thêm hai chữ "Bình Nam" là nghĩa làm sao? Hỡi ôi! Bình Nam, Bình Nam!... Phải chăng là có ý động binh đánh xuống Nam triều?

  Hồng Cơ nắm lấy tay Tiêu Phong nói:

  - Ngự đệ! Hai ta lâu ngày chưa gặp nhau. Bây giờ đi chơi nói chuyện với nhau một lúc.

  Hai người cưỡi ngựa đi về phía Nam. Ngựa hay mà đường sá lại bằng phẳng. Chớp mắt đã đi được ngoài ba mưoi dặm. Nơi đây là một khu đồng ruộng bát ngát hoang vu, toàn lúa má cùng cỏ dại, mọc chen nhau. Chỗ nào cũng đầy chông gai, vì lâu ngày không người đi lại.

  Tiêu Phong nghĩ thầm:

  - Người Tống vì sợ bọn mình đến đây cướp lương thảo, nên đành bỏ hoang mấy trăm vạn khoảnh ruộng tốt này. Mỗi một khoảnh ruộng này đều nuôi sống được bao nhiêu sinh linh. Họ đã tốn bao nhiêu huyết lệ mới làm thành ruộng tốt như vậy.

  Gia Luật Hồng Cơ ra roi cho ngựa chạy lên trên một cái gò nhỏ, đứng nhìn bốn phía ra vẻ tự hào.

  Tiêu Phong cũng giục ngựa theo lên. Ông ngó theo con con mắt của Hồng Cơ nhìn về phía Nam thấy núi đồi chập chùng bao la bát ngát, không biết đâu là cùng tận.

  Gia Luật Hồng Cơ trỏ đầu roi ngựa về phía Nam nói:

  - Ngự đệ ơi! Trẫm nhớ lại ba mươi năm trước đây phụ hoàng đã dẫn trẫm tới đây trỏ cho hay giang sơn gấm vóc này là của nhà Ðại Tống...

  Tiêu Phong nói:

  - Dạ!

  Hồng Cơ lại nói:

  - Ngự đệ từ thửa nhỏ sinh trưởng ở đất Nam, am hiểu nhiều về nhât vật cùng sông núiNam Mau. Phải chăng dưới đó sung sướng hơn nhiều chứ, không rét mướt khổ sở như chúng ta?

  Tiêu Phong đáp:

  - Thần nghĩ rằng ở đâu cũng có cái khoái lạc của nó. Trong tâm có thư thái thì người mới vui sướng được. Người Nam không quen ở Phương Bắc. Người Bắc cũng không quen ở phương Nam. Tạo hoá đã an bày như vậy. Nên hễ ai miễn cưỡng đứng núi này trông núi nọ thì tổ rước lấy phiền não vào mình.

  Hồng Cơ hỏi:

  - Thứ thì người Bắc xuống ở Phương Nam quen rồi lại quay trở về Miền Bắc cũng cảm thấy phiền não sao?

  Tiêu Phong đáp:

  - Thần là người phiêu bạt giang hồ. Bốn bể đâu cũng là nhà, nên khác với những người dân thượng. Nay được bệ hạ ban cho có chỗ nương thân lại được quan cao lộc hậu, trong lòng rất đại đức, còn có điều chi phiền muộn nữa?

  Hồng Cơ quay lại nhìn vào mặt Tiêu Phong một lúc.
  Tiêu Phong không muốn bốn mắt gặp nhau liền mỉm cười, rồi nhìn ra phía khác.


  Hồng Cơ chậm rãi nói:

  - Ngự đệ! Trẫm cùng ngự đệ tuy có bổn phận vua tôi mà thực là anh em kết nghĩa. Lâu ngày chưa nói chuyện với nhau sao ngự đệ giữ thủ lễ quân thân?

  Tiêu Phong đáp:

  - Trước kia kẻ vi thần chưa được biết bệ hạ, thấy mình mạo Muội đã nhiều. Nhưng sau khi biết rồi, đâu dám lấy nghĩa anh em mà xử?

  Hồng Cơ thở dài nói:

  - Làm Hoàng đế thì không được giao kết thân nhiệt cùng người hết lòng hết dạ với mình hay sao? Ngự đệ ơi! Trẫm muốn cùng hiền đệ bôn tẩu giang hồ, không bị điều gì câu thúc. hoá ra lại nóng.
  Tiêu phong nói:

  - Bệ hạ đãthích kết bạn cũng chẳng khó gì, Thần có hai người kết nghĩa đệ huynh ở Trung Nguyên, một là Hư Trúc Tử ở cung Linh Thức và một là Ðoàn Dự người nước Ðại Lý. Họ đều là những hầu tử ôm bầu nhiệt huyết phơi gan trải mật cùng người. Nếu bệ hạ muốn gặp họ, thần xin mời họ qua chơi Liêu quốc.


  Nguyên Tiêu Phong từ khi về Nam Kinh, hàng ngày phải giao thiệp với quần thần cùng tướng sĩ nước Liêu. Từ lời nói cho đến tính tình đều không phù hợp, nên ông vẫn nhớ Ðoàn Dự và Hư Trúc, ông mong họ đến nước Liêu.

  Hồng Cơ cả mừng nói:

  - Hiền đệ đã có anh em kết nghĩa, thì sai người đưa thư mời họ đến nước Liêu. Nếu họ muốn làm quan thì trẫm sẽ phong cho hai người đó có những quan tước lớn.

  Tiêu phong mỉm cười đáp:

  - Thần mời họ qua chơi thì được, nhưng làm quan thì họ không làm được đâu.
  Hồng Cơ trầm ngâm một lúc rồi nói:

  - Hiền đệ! Trẫm xem nét mặt cùng lời nói của hiền đệ dường như có ý không vui.

  Trẫm dù là vua, giầu gồm bốn bể, mà không làm cho ngự đệ được như ý, còn làm ca ca thế nào được!

  Tiêu Phong trong lòng cảm động đáp:

  - Thần không dám giấu bệ hạ, việc lầm lỡ của thần là một mối hận chung thân, không còn cách nào vãn hồi được nữa.

  Rồi ông thuật sơ quan lại chuyện đã ngộ sát A Châu cho Hồng Cơ nghe.
  Hồng Cơ vỗ đùi đánh đét một cái rồi nói:

  - Thảo nào hiền đệ gần bồn mươi tuổi vẫn chưa lấy vợ thì ra không quên được người cũ. Hiền đệ! Cái lầm lỡ của hiền đệ đều gốc tự bọn người Hán tàn bạo mà ra. Nhất là bọn Cái Bang lại càng vong ân bội nghĩa. Hiền đệ bất tất phải phiền não. Trẫm lập tức hưng binh chinh phạt Nam Man giết cho kỳ hết bọn Cái Bang cùng võ lâm Trung Nguyên để trả mối thù chúng hạ sát mẫu thân đệ cùng cái hậu vây khốn đệ ở Tụ Hiền trang. Hiền đệ thích con gái Nam Man xinh đẹp thì trẫm sẽ bắt về cho hiền đệ một vài nghìn tên để phục thị cũng chẳng khó gì.

  Tiêu Phong nở một nụ cười đau khổ nghĩ thầm:

  - Mình đã giết lầm A Châu thì kiếp này quyết chẳng lấy ai nữa. Dù là hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ người Hán cũng chẳng thay thế cho nàng được. Hoàng thượng chỉ quen ở với hàng trăm hạng cung phi chưa hiểu chữ "tình" thế nào được?

  Ông liền nói:

  - Ða tạ bệ hạ! Nhưng mối thù oán giữa thần và bọn võ lâm Trung Nguyên không còn nữa, vì chính tay vi thần đã giết không biết bao nhiêu người Trung Nguyên. Nếu còn kéo dài mối thù oán gây cuộc chiến chinh thì hoạ hoạn không biết đến đâu mà kể. Gia Luật Hồng Cơ cười ha hả, nói:

  - Người Tống trọng văn khinh võ, nói khoác thì hay lắm, nhưng đụng đến chiến tranh, chưa chắc đã chịu nổi một trận. Hiền đệ anh hùng vô địch, lãnh binh Nam chinh chỉ trong một ngày bình định Nam Man còn lo gì hoạ hoạn? Hiền đệ! Lần này ca ca đến đây, hiền đệ có biết vì lẽ gì không?

  Tiêu Phong đáp:
  - Thần đang trông chờ bệ hạ cho biết!

  Hồng Cơ cười nói:

  - Việc thứ nhất là trẫm đến đây bàn với hiền đệ. Tình thế nước Tây Hạ hiểm trở thế nào? Quân mã mạnh yếu ra sao? Hiền đệ mới qua Tây Hạ chắc đã biết rõ? Vậy hiền đệ cho trẫm hay liệu lấy nước Tây Hạ được chăng?

  Tiêu Phong giật mình kinh hãi nghĩ thầm:

  - Hoàng thượng mưu đồ nhiều quá! Ðã muốn chiếm Nam Tống, còn toan lấy Tây Hạ.

  Ông nghĩ vậy, liền đáp:

  - Thần vừa rồi đi Tây Hạ chỉ là để xem cuộc náo nhiệt về việc cầu thân của công chúa nước này, không nghĩ gì đến địa thế chiến trận cả. Xin bệ hạ minh xét. Thần tuy từng trải giang hồ, nhưng chỉ là những cuộc tỷ đấu tầm thường với người võ lâm, còn việc hành binh bố trận, thiệt tình không hiểu gì hết.

  Gia Luật Hồng Cơ nói:

  - Hiền đệ bất tất phải quá khiêm nhượng. Nay ca ca đến đây còn có việc thứ hai nữa là thăng quan tấn tước cho hiền đệ. Vậy hiền đệ nghe ca ca gia phong.

  Tiêu Phong đáp:

  - Kẻ vi thần chịu ơn nặng của bệ hạ đã nhiều...
  Gia Luật Hồng Cơ dõng dạc ngắt lời:

  - Nam Viện đại vương Tiêu Phong hãy nghe trẫm gia phong!

  Tiêu Phong đành phải vội vàng nhảy xuống ngựa, lạy phục dưới đất.
  Bỗng nghe Hồng Cơ tuyên bố:

  - Nam Viện đại vương Tiêu Phong hết dạ trung thành với quốc gia, làm chân tay cho trẫm. Nay phong lên tước Tống vương lĩnh ấn Bình Nam đại nguyên soái. Khâm thử!

  Tiêu Phong trong lòng nghi hoặc không biết làm thế nào, liền tâu:

  - Kẻ vi thần chưa làm nên công trạng gì, không dám thọ lãnh ơn sâu của bệ hạ!
  Hồng Cơ nghiêm giọng hỏi:

  - Sao? Ngươi kháng cự mệnh lệnh của trẫm ư?

  Tiêu Phong thấy Hoàng đế nghiêm giọng, biết rằng không thể chối từ đành khấu đầu đáp:

  - Thần Tiêu Phong tạ ơn bệ hạ!
  Hồng Cơ cười ha hả, nói:

  - Có thế mới là hiền đệ của trẫm!
  Liêu chúa đưa hai tay ra đỡ Tiêu Phong dậy, nói:

  - Hiền đệ! Lần này trẫm xuống Nam không phải là chỉ tới Nam Kinh mà thôi,còn muốn ngự giá vào thành Biện Lương nữa!

  Tiêu Phong lại một phen kinh hãi, quỳ tâu:

  - Bệ hạ muốn đến Biện Lương... Thế thì sao...

  Liêu chúa cả cười ngắt lời:
  - Hiền đệ đã là Nam Bình đại nguyên soái thống lĩnh ba quân lên đường trước đi! Chúng ta tới thẳng Biện Lương! Sau này bình xong Tống quốc hiền đệ sẽ đặt phủ Tống vương ở ngay hoàng cung của thằng lỏi Triệu Hú trong thành Biện Lương.

  Tiêu Phong hỏi:

  - Theo lời bệ hạ thì ra ta khai chiến với Nam triều ư?
  Liêu chúa đáp:

  - Không phải là khai chiến! Ngày trước Nam triều còn Hoàng thái hậu cầm quyền chính, mọi việc đều có khuôn phép, nên tuy ta muốn khởi binh Nam chinh, nhưng không nắm chắc phần thắng. Bây giờ mụ già đó chết rồi, thằng lỏi Triệu Hú chưa ráo máu đầu, tự nhiên phái người chỉnh đốn việc Bắc phòng, huấn luyện ba quân, dồn lương chứa thảo, mộ binh nuôi ngựa. Thế là thằng lỏi đó cố ý gây hấn với ta, chứ còn gì nữa?

  Tiêu Phong nói:

  - Việc Nam triều huấn luyện sĩ tốt, tưởng ta bất tất phải can thiệp đến họ. Mấy năm nay Tống, Liêu không xảy ra cuộc giao binh, hai nước từ trong triều cho chí ngoài nội đều an hưởng thái bình. Giả tỷ Triệu Hú có xâm phạm cõi bờ, rồi ta đánh cho tàn tạ. Còn y mà sợ oai võ của bệ hạ không dám vọng động, ta chẳng cần gây sự với y làm gì?

  Hồng Cơ nói:

  - Hiền đệ có chỗ chưa hay, là Nam triều đất rộng người nhiều, sản vật phong phú. Nếu họ có vị minh chúa trị nước mà muốn thôn tính Ðại Liêu, chúng ta khó lòng địch nổi. May mà thằng lỏi Triệu Hú mới lên cầm quyền đã làm điều bất nghĩa, phóng trục hết những vị đại thần có kiến thức. Cả Tô Ðông Pha còn bị biếm ra đồn thủ biên cương. Lúc này vua tôi họ chẳng đồng lòng, thật là cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu mình không cử sự thì còn đợi đến bao giờ?

  Tiêu Phong nhìn về phía Nam tưởng tượng ra cảnh hàng ngàn hàng vạn quân Liêu đang rong ruổi, nhà cửa bị tàn phá, lửa cháy ngút trời, già trẻ trai gái ở Trung Nguyên đều bị vó ngựa dày xéo rên xiết!

  Tên bắn như mưa, quân Tống và quân Liêu đang chiến đấu cực kỳ khốc liệt. Những cảnh máu đổ thây phơi, xương chất thành non, hiện ra trước mắt...

  Tiêu Phong còn đang đau buồn về những ảo ảnh sắp xảy ra, thì Hồng Cơ lại lên tiếng:

  - Tổ tông giòng giống Khất Ðan ta bao giờ cũng nghĩ đến chuyện thu phục Nam triều, mấy phen cử động đều bị thất bại. Ngày nay mệnh trời đã về với ta, tay ta có thể lập nên công lớn. Hiền đệ! Sau này tên tuổi hai ta ghi vào thanh sử. Ðó chẳng là một việc hay lắm ru?

  Tiêu Phong dập đầu nói:

  - Kính tâu bệ hạ! Vi thần có một việc khẩn cầu!
  Hồng Cơ kinh hãi hỏi:

  - Hiền đệ có điều chi, mà sức ca ca làm được thì bất luận điều gì cũng ưng thuận!
  Tiêu Phong nói:

  - Xin bệ hạ vì ức triệu sinh linh của hai nước Tống, Liêu mà rủ lòng thương thu ý chỉ Nam chinh lại. Người Khất Ðan chúng ta lấy nghề săn bắn, chăn nuôi để sinh sống, thì dù có lấy được đất đai Nam triều cũng bằng vô dụng. Huống chi gây việc đao binh thật là điềm dữ. Nếu mình bị toả nhuệ thì không khỏi thương tổn đến oai danh của bệ hạ.

  Gia Luật Hồng Cơ nghe lời Tiêu Phong thấy thuỷ chung ông vẫn không muốn cử binh Nam chinh thì lấy làm ngạc nhiên vì người Khất Ðan từ vương công cho đến tướng soái đại thần hễ ai nghe thấy hai chữ "Nam chinh" đều nhảy nhót mừng vui, mà sao Tiêu Phong cứ khuyên can ngăn trở hoài.

  Gia Luật Hồng Cơ lại liếc mắt nhìn Tiêu Phong, thấy ông riu ríu cặp lông mày ra vẻ lo buồn, thì nghĩ thầm:

  - Ta phong cho y làm Tống vương kiêm Bình Nam đại nguyên soái. Thế là y chỉ dưới quyền một mình ta, mà đứng trên cả muôn người. Tại sao y lại không hớn hở mừng vui? Phải rồi! Tuy y là người Liêu, nhưng từ thuở nhỏ đã được bọn Nam Man nuôi dạy. Có thể nói y phân nửa là người Nam Man. Nước Ðại Tống đối với y đã thành phụ mẫu chi bang, nên y nghe ta định phát binh đánh Nam Man, y liền cực lực can gián. Cứ tình hình này dù ta có ép uổng y dẫn binh Nam chinh, e rằng y không chịu dốc lòng hết sức.

  Liêu chúa lại nói:

  - ý trẫm đã quyết! Hiền đệ chẳng nên nói nhiều nữa!
  Tiêu Phong nói:

  - Chinh chiến là việc lớn của quốc gia, xin bệ hạ nghĩ kỹ. Nếu bệ hạ đã quyết định Nam chinh, xin bệ hạ uỷ thác cho bậc hiền tài nào khác hay hơn. Nếu để vi thần thống lĩnh ba quân, e rằng làm lỡ việc lớn của quốc gia và đắc tội với bệ hạ.

  Gia Luật Hồng Cơ chuyến này xuống Nam, trong lòng phấn khởi, đinh ninh được Tiêu Phong tận tâm phụ hoạ với mình bàn việc Nam chinh.

  Bây giờ nghe ông nói chán ghét chiến tranh lại không chịu để lãnh chức Bình Nam đại nguyên soái, trong lòng rất đỗi không vui.
  Liêu chúa nói bằng một giọng trách móc:
  - Hiền đệ coi Nam triều trọng hơn Liêu quốc, giữ hết lòng trung với Nam triều mà thờ ơ với nước Ðại Liêu ta phải chăng?

  Tiêu Phong dập đầu tâu:

  - Xin bệ hạ xét soi: Tiêu Phong là người nước Liêu dĩ nhiên là phải tận trung với Ðại Liêu. Nếu gặp bước nguy nan này dù phải nhảy vào đống lửa, cũng quyết không lùi bước.

  Hồng Cơ nói:

  - Thằng lỏi Triệu Hú đã nảy ra ý muốn dòm ngó Ðại Liêu. Người ta thường nói: "Nhanh tay là được, chậm bước tất nguy". Chúng ta mà không kiềm chế họ trước thì cái hoạ vong quốc có thể xảy ra. Chờ nguy mới tra cứu, đâu phải là thượng sách? Trẫm mong hiền đệ vì việc nước mà cầm quân, sao hiền đệ lại không chịu?

  Tiêu Phong đáp:

  - Bình nhật Tiêu Phong này giết người đã nhiều. Thực tình hai tay không muốn nhúng vào máu tanh nữa. Cầu xin bệ hạ cho thần được từ quan vào chốn sơn lâm ẩn lánh.

  Gia Luật Hồng Cơ nghe Tiêu Phong xin từ quan thì trong lòng căm giận có ý muốn giết ngay lập tức. Nhà vua tay nắm đốc đao toan rút ra đâm vào cổ Tiêu Phong, nhưng lại nghĩ rằng:

  - Người này võ công ghê gớm lắm. Nếu mình chém y một đao mà y không chết thì mình tất bị y sát hại. Huống chi ngày trước y đã có công cứu mạng mình, lại cùng mình kết nghĩa anh em. Thế mà ngày nay chỉ vì một câu nói không hợp đã giết kẻ công thần, sao khỏi mang tiếng vong ân phụ nghĩa?

  Liêu chúa nghĩ thế rồi, thở dài, buông tay đao ra nói:

  - ý kiến của hiền đệ không hợp ý trẫm. Vậy hiền đệ hãy về nghĩ lại. Trẫm mong rằng hiền đệ sẽ hồi tâm chuyển ý phụng mạng xuất chinh.

  Tiêu Phong tuy phục lạy dưới đất, nhưng ông bản lãnh cao cường, nên người đứng bên chỉ chau mày hay một cử động, ông cũng biết ngay. Huống chi Gia Luật Hồng Cơ tay nắm đốc đao nảy ý giết người? Ông biết rằng nếu mình còn nói một câu, tất Hồng Cơ trở mặt, liền đáp ngay:

  - Vi thần xin tuân mệnh!

  Rồi ông lập tức đứng lên dắt ngựa lại cho Hồng Cơ.

  Hồng Cơ không nói nửa lời, nhảy phắt lên lưng ngựa đi ngay.

  Vua tôi lúc trước cưỡi ngựa song song đi xuống phía Nam. Bây giờ quay về Bắc thì chúa trước tôi sau cách nhau đến nửa dặm đường.

  Tiêu Phong biết rằng Gia Luật Hồng Cơ đã sinh lòng nghi kỵ, nếu ông đi gần quá thì sợ nhà vua không yên lòng, nên ông đánh bạo đi sau một quãng xa.

  Hai người về đến thành Nam Kinh, Tiêu Phong mời Liêu chúa nghỉ lại trong nội điện phủ Nam Viện đại vương.
  Hồng Cơ cười nói:

  - Ta không ở lại vương phủ để khỏi phiền hiền đệ, và muốn để hiền đệ được yên tĩnh, nghĩ lại mọi đường hoạ phúc lợi hại. Trẫm về ngự doanh an nghỉ đây!

  Tiêu Phong liền đưa Hồng Cơ đến ngự doanh.

  Hồng Cơ đem từ Thượng Kinh đến rất nhiều bảo đao, bảo kiếm cùng ngựa hay, gái đẹp, nhất nhất thưởng cho Tiêu Phong hết.

  Tiêu Phong tạ ơn đưa về vương phủ.

  Tiêu Phong trước nay vẫn chẳng để ý gì đến chánh sự. Ông không ưa sách vở chữ nghĩa, nên trong vương phủ chẳng có thư phòng chi hết. Ngày thường ông cùng chư tướng ngồi trong đại sảnh uống rượu ăn thịt cũng như ngày ở Cái Bang.

  Các tướng Khất Ðan ở trong trướng cũng vậy. Kể ra chỗ này đối với Tiêu Phong cũng rất yên ổn.

  Tiêu Phong ở ngự doanh trở về thì trời vừa tối. Lúc ông bước vào nhà đại sảnh thấy dưới ánh lửa lập loè có một thiếu nữ áo tía nằm phục trên tấm da hổ. Nàng chính là A Tử.

  A Tử nghe tiếng bước chân Tiêu Phong đi vào, liền ngồi nhỏm dậy, ra ôm lấy cổ Tiêu Phong.
  Nàng nhìn thẳng vào mắt ông hỏi:

  - Tiểu Muội lại đến đây, tỷ phu có vui mừng không? Sao vẻ mặt tỷ phu vẫn buồn thiu?

  Tiêu Phong lắc đầu đáp:

  - Ta còn có việc khác. A Tử! Tử Muội đến đây ta mừng lắm. Trên đời này ta chỉ còn có một người để mà nghĩ đến chính là Tử Muội đó. Lúc nào ta cũng lo Tử Muội gặp chuyện không may. Nay Tử Muội về đây lại khỏi mắt rồi thì ta không còn lo lắng gì nữa.

  A Tử cười nói:

  - Tỷ phu! Chẳng những tiểu muội khỏi mắt mà Hoàng thượng còn phong cho làm công chúa.

  Nàng ngồi xuống tấm da hổ, đồng thời kéo luôn Tiêu Phong ngồi xuống bên mình.

 3. #153
  Status : thuanhuynh_alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 2.014

  Re: Lục Mạch Thần Kiếm

  Hồi 154 : Mục Quý Phi thi hành độc kế


  Tiêu Phong hỏi:

  - Hoàng đế phong cho tiểu Muội làm công chúa, tiểu muội có thích không?
  Ông vừa nói vừa giơ túi rượu lên, mở nắp ra rót vào miệng uống ừng ực.
  Trong nhà đại sảnh, bốn bề toàn bì rượu đầy.
  Lúc nào Tiêu Phong hứng lên lại uống, không cần có người chầu chực.

  A Tử cười nói:

  - Cung hỷ tỷ phu lại được thăng quan!
  Tiêu Phong thở dài đáp:

  - Hoàng thượng phong cho ta làm Tống vương kiêm chức Bình Nam đại nguyên soái, thống lĩnh ba quân đi chinh phạt Nam triều. Tử Muội thử nghĩ coi: nếu xảy cuộc chiến tranh thì biết bao nhiêu sinh linh phải tàn hại? Vì thế ta không chịu bái mệnh, nên Hoàng thượng đem lòng tức giận.

  A Tử nói:

  - Tỷ phu thế thì kỳ thiệt! Tiểu Muội nghe người ta nói, khi ở Tụ Hiền trang, tỷ phu đã sát hại vô số hào kiệt võ lâm Trung Nguyên, không buông một tiếng thở dài. Bọn Nam Man ở Trung Nguyên khinh mạn tỷ phu quá tệ. Bữa nay Hoàng thượng dành cho tỷ phu một cơ hội để trả hận, đâu phải chuyện dễ dàng. Thế mà tỷ phu lại không lấy làm sung sướng là nghĩa làm sao?

  Tiêu Phong lại dốc bì rượu lên uống một hơi, rồi thở dài đáp:

  - Ngày ấy ta cùng tỷ nương của tiểu muội bị vây đánh, nếu mình không gắng sức chiến đấu tất bị loạn đao phanh thây. Ðó là trường hợp bất đắc dĩ. Những người bị ta giết hôm ấy có rất nhiều bạn tốt! Mỗi khi ta nhờ đến lại hối hận trong lòng.

  A Tử nói:

  - À! Tiểu Muội biết rồi. Ngày ấy tỷ phu vì chị A Châu nên mới giết người. Vậy bây giờ xin tỷ phu vì tiểu Muội mà giết bọn dã man Nam triều. Như vậy chẳng hay lắm ru?

  Tiêu Phong trợn mắt lên đáp:

  - Nhân mạng là trọng. Vậy mà tiểu muội coi chẳng khác gì giết dê, giết bò. Gia gia Tử muội tuy là người Ðại Lý, song má má Tử muội cũng là người Tống...

  A Tử bĩu môi ngắt lời:

  - Tiểu muội biết lòng tỷ phu rồi. Cả một ngàn tiểu muội, tỷ phu cũng không coi bằng một chị A Châu. Một vạn A Tử còn sống cũng chưa bằng một chị A Châu đã chết rồi. Tiểu muội chắc là phải chết may ra mới được tỷ phu nghĩ tới một chút. Nếu tiểu muội biết thế này... thì chẳng tội gì mà lặn lội đường xa diệu vợi đến đây để... thăm tỷ phu... Tỷ phu có bao giờ quan tâm đến tiểu muội đâu?
  Tiêu Phong nghe lời nói của A Tử đầy vẻ oán hận, thì trống ngực đánh thình thình, tự hỏi:

  - Phải chăng cô bé này ngấm ngầm có tình ý với mình? Như thế quyết là không được!

  Ông liền đáp:

  - Tử Muội hãy còn nhỏ tuổi mà đã ương ngạnh tức tối, không hiểu được công việc của người lớn...

  A Tử cướp lời:

  - Cái gì mà nhỏ tuổi với người lớn?

  Tiểu muội không còn nhỏ nữa đâu. Tỷ phu đã nhận lời với tỷ nương chiếu cố cho tiểu muội... thì ra tỷ phu chỉ chiếu cố cho lưng cơm manh áo... có bao giờ được tỷ phu chiếu cố cho điều gì đâu. Trước nay tỷ phu vẫn chưa hiểu được lòng tiểu muội đã nghĩ gì... Tiêu Phong càng nghe nói lại càng kinh hãi, không dám nối lời.
  A Tử xoay lưng lại nói tiếp:

  - Ngày tiểu muội bị đui mắt đãbiết rằng tỷ phu chẳng ưa gì tiểu muội, nên tiểu muội cũng chẳng đến thân cận làm chi. Bây giờ mắt sáng rồi, tỷ phu cũng chẳng thèm nghĩ đến. Tiểu muội... kém chị A Châu ở những chỗ nào? Kém bề nhan sắc hay kém thông minh? Chẳng qua là tỷ nương chết rồi, nên lúc nào tỷ phu cũng nhớ. Tiểu muội ân hận không được tỷ phu đánh một chưởng chết quách đi cho rồi! Có thế thì tỷ phu mới nghĩ đến tiểu muội, cũng như đã nghĩ đến chị A Châu...

  A Tử nói đến chỗ thương tâm, đột nhiên nàng nhảy xổ vào lòng Tiêu Phong oà lên khóc.

  Tiêu Phong chân tay luống cuống không biết nói thế nào để khuyên dỗ nàng.
  A Tử nghẹn ngào một lúc, rồi lại nói:
  - Sao tiểu muội lại còn là đứa con nít được? Giữa đêm mưa gió ở bên cây cầu nhỏ, tiểu muội thấy tỷ phu đánh chết tỷ nương, rồi khóc lóc cực kỳ thảm thiết. Tiểu muội thấy thế cũng thương tỷ phu vô cùng và định bụng theo luôn bên mình tỷ phu. Nhưng tỷ phu nhất định không chịu. Tiểu muội liền rủa thầm trong bụng: "Ðược rồi! Ngươi đã không cho ta đi theo, thì ta quyết làm cho ngươi thành người tàn phế." Thế rồi, tiểu muội bố trí cho một bọn đi theo.

  Bây giờ Tiêu Phong mới tỉnh ngộ liền hỏi:

  - Ngày ấy Tử muội dùng độc châm để bắn ta cũng là vì lẽ này ư?

  A Tử bám lấy hai vai Tiêu Phong lay thật mạnh, la lên:

  - Tỷ phu ngu quá! Còn muốn bắt miệng tiểu muội phải nói ra nữa ư? Vậy là từ trước tới nay, tỷ phu chẳng biết gì đến tâm sự tiểu muội cả.

  Tiêu Phong nhẹ nhàng vuốt mái tóc mây trên đầu A Tử, khẽ nói:

  - Tử Muội! Ta lớn tuổi hơn Tử muội gấp đôi. Ðối với Tử muội, ta chẳng khác gì thúc thúc hoặc đại ca, ta chỉ chiếu cố cho tiểu muội trong bề bậc đó thôi. Trong đời ta, ta chỉ yêu có một người đàn bà. Người đó là tỷ nương của tiểu muội. Vĩnh viễn không có người thứ hai nào thay thế cho A Châu được. Ta đã quyết định không yêu một người con gái nào nữa. Hoàng thượng đã ban cho ta hơn một trăm mỹ nữ mà ta chưa để mắt đến bao giờ. Sở dĩ ta quan tâm đến Tử muội cũng chỉ vì A Châu, chứ không phải vì ta.

  A Tử tức quá, giơ tay lên tát vào mặt Tiêu Phong đánh bốp một cái.

  Giả tỷ Tiêu Phong muốn né tránh thì chẳng khó gì, nhưng ông thấy A Tử căm hận đến xám mặt, toàn thân run lẩy bẩy, cặp mắt lộ vẻ cực kỳ đau khổ, nên ông không nỡ tránh phát chưởng này.

  A Tử tát rồi lại sinh lòng hối hận, la lên:

  - Tỷ phu! Tiểu muội thật đã lỗi lầm... Tỷ phu đánh trả đi! Ðánh trả đi!
  Tiêu Phong nói:

  - Ðó chẳng phải là tính nết con nít là gì? Tử muội! Trên đời chẳng có việc chi là không kết liễu. Tử muội bất tất phải thương tâm làm chi. Ta là một gã hán tử thô hào, Tử muội kề cận ta chỉ khổ luỵ cho mình mà thôi.

  A Tử hỏi:

  - Khoé mắt của tiểu muội trông buồn thảm lắm phải không? Cái đó là của gã Xú Bát Quái đã cho tiểu muội!

  Tiêu Phong hỏi:

  - Xú Bát Quái nào? A Tử nói:

  - Cặp mắt này là của gã Xú Bát Quái đầu sắt đã cho tiểu muội.
  Tiêu Phong chưa hiểu đầu đuôi, liền hỏi:

  - Xú Bát Quái, gã đầu sắt là ai?

  A Tử đáp:

  - Gã là Bang chúa Cái Bang tên gọi Vương Tinh Thiên. Gã còn làm Chưởng Môn phái Cực Lạc nào đó. Tỷ phu có biết gã là ai không? Nói tới gã lại không khỏi cười vỡ bụng. Gã chính là Du Thản Chi mà tiểu muội đã lồng cái đầu sắt vào. Không hiểu gã học được kỳ môn võ công ở đâu mà cứ lẽo đẽo theo tiểu muội hoài, gã dám hy sinh cả tính mạng để cầu cạnh tấm lòng thương yêu của tiểu muội. Tiểu muội đã bị gã lừa gạt cực kỳ đau khổ. Một điều kêu gã bằng Vương công tử, hai điều kêu bằng Vương công tử. Bây giờ cứ nghĩ đến lại xấu hổ vô cùng!

  Tiêu Phong lấy làm kỳ hỏi:

  - Té ra Bang chúa Cái Bang chính là gã đầu sắt đấy ư? Thảo nào mặt gã đầy vết sẹo. Chắc là gã tháo cái đầu sắt nên bị rách da thịt. Gã không nghĩ đến mối thù cũ lại hết lòng với Tử muội, thật là con người hiếm có.

  A Tử cười lạt nói:

  - Cái gì mà hiếm có? Có phải gã tốt bụng đâu? Gã chỉ muốn đánh lừa để lấy cho kỳ được tiểu muội.


  Tiêu Phong nhớ lại tình trạng hôm ở trên núi Thiếu Thất , Du Thản Chi đăm đăm nhìn A Tử bằng cặp mắt thâm tình. Nhưng lúc đó ông không để tâm nên không biết.

  Tiêu Phong lại hỏi:

  - Thế là khi Tử muội biết chân tướng gã, rồi nổi nóng lên giết phắt gã đi, để móc mắt phải không?

  A Tử lắc đầu đáp:

  - Không phải! Tiểu muội không giết gã. Cặp mắt này là gã tự nguyện cho tiểu muội.

  Tiêu Phong cả kinh không hiểu rõ liền hỏi:

  - Tại sao gã lại móc mắt ra cho tiểu muội?
  A Tử đáp:

  - Gã là con người ngốc dại, điên rồ. Tiểu muội lên cung Linh Thứu, núi Phiêu Diễu tìm đến Hư Trúc Tử để xin y chữa mắt cho. Y mở sách thuốc ra coi hàng nửa ngày, rồi bảo phải đôi mắt người sống thay vào mới được. Trong cung Linh Thứu, hết thảy mọi người đều là phụ nữ thuộc hạ Hư Trúc Tử. Tiểu muội dã đến cầu y chữa mắt, dĩ nhiên không tiện móc mắt bọn phụ nữ đó. Tiểu muội liền kêu Du Thản Chi xuống núi tìm một người, thì gã khóc ròng nói là nếu tiểu muội khỏi mắt rồi, nhìn thấy chân tướng gã, tất không hỏi gì đến gã nữa. Tiểu muội đã bảo là vẫn coi gã như cũ, nhưng gã không tin. Ngờ đâu gã cầm lưỡi dao nhọn đưa cho Hư Trúc Tử bảo y lấy mắt gã mà thay. Dù gã đầu sắt nguyện ý, nhưng Hư Trúc Tử vẫn không chịu. Gã đầu sắt liền cầm đao rạch mặt ra nói: nếu Hư Trúc Tử không chịu thì gã tự sát ngay lập tức. Hư Trúc Tử không làm sao được đành lấy mắt gã để thay cho tiểu muội.

  A Tử kể lại câu chuyện một cách ung dung bình thường nhưng Tiêu Phong lại cho là câu chuyện rùng rợn, còn kinh động tâm phách hơn là cuộc ác đấu giết người.

  Hai tay ông run lên, liệng bì rượu xuống đất hỏi:

  - A Tử! Gã đầu sắt cam tâm tình nguyện đem mắt đổi cho Tử muội ư?
  A Tử đáp:

  - Phải rồi!

  Tiêu Phong nói:

  - Thế thì người là một kẻ mặt sứa gan lim, người ta lấy mắt cho ngươi mà ngươi thản nhiên nhận lấy ư?

  A Tử thấy Tiêu Phong sẵng giọng thì nàng lại khóc oà lên nói:

  - Tỷ phu! Nếu tỷ phu bị mù mắt thì tiểu muội cũng cam tâm đổi mắt cho tỷ phu!
  Tiêu Phong nghe lời nàng cực kỳ thiết tha, chứ không phải là điều giả trá, ông không khỏi động tâm dịu dàng nói:

  - Tử muội! Du quân như vậy là có một mối tình thâm trọng với Tử muội. Tử muội được phúc mà không chịu hưởng. Trên thế gian này, trừ y ra còn tìm đâu thấy người tình lang thứ hai như vậy? Hiện giờ y ở đâu?

  A Tử đáp:

  - Chắc là gã còn ở lại cung Linh Thứu. Gã đã không mắt thì làm sao mà rời khỏi được núi Phiêu Diễu cực kỳ hiểm trở kia?

  Tiêu Phong nói:

  - Trời ơi! Không chừng nhị đệ ta đã tìm được một tên tử tù nào để thay mắt gã rồi cũng nên.

  A Tử nói:

  - Không được đâu! Hư Trúc Tử đã bảo gã móc mắt ra rồi kinh mạch bị đứt hết, không thay lại được nữa.

  Tiêu Phong nói:
  - Tử muội mau mau đi bầu bạn với gã. Bất luận gã ở bên trời góc biển cũng không nên rời xa gã một bước nữa.

  A Tử lắc đầu đáp:

  - Tiểu muội không đi đâu. Tiểu muội chỉ kề cận tỷ phu mà thôi. Con người xấu như quỷ sứ kia, tiểu muội trông thấy tất phải nôn oẹ, còn đi với gã thế nào được?

  Tiêu Phong tức giận nói:

  - Tuy mặt người xấu nhưng lòng người còn đẹp hơn gấp trăm. Ta không muốn ngươi bầu bạn với ta. Ta không thèm nhìn mặt ngươi nữa.

  A Tử rú lên:

  - Ta... ta...

  Rồi nàng nói không ra tiếng.

  Bỗng nghe có tiếng chân người vào tới cửa.
  Hai gã vệ sĩ đồng thanh nói:

  - Có thánh chỉ đây!

  Cánh cửa mở ra.

  Tiêu Phong cùng A Tử đều quay ra, thấy sứ giả nhà vua tiến vào sảnh đường. Nghi lễ triều đình nước Liêu không phiền phức như nhà Ðại Tống. Bầy tôi thấy sứ giả nhà vua chỉ đứng nghiêm để nghe đọc chiếu chỉ, mà không phải mặc triều phục, bày hương án, quỳ xuống tiếp chỉ.

  Sứ giả lớn tiếng tuyên bố:

  - Hoàng thượng triệu Bình Nam công chúa ra mắt thánh giá.
  A Tử đáp:

  - Xin tuân mệnh.

  Nàng lau nước mắt đi theo sứ giả.

  Tiêu Phong nhìn sau lưng A Tử, nghĩ thầm:

  - Du Thản Chi đối với nàng hết dạ chung tình, thật là cổ kim hiếm có. Chỉ vì mối tình đầu của nàng để hết cả vào mình ta, lúc nàng bị trọng thương, ta lại không tỵ hiềm nam nữ đến nỗi nàng mang một mối si tình từ lúc còn nhỏ tuổi. Ta bảo nàng quay về với Du Thản Chi, nếu bỏ con người đui mù đáng thương đó, thì hoàng thiên tất chẳng dung tha.

  Ông nghe tiếng bước chân của sứ giả và A Tử đi xa rồi, lại nghĩ tới Gia Luật Hồng Cơ quyết ý sai ông đi đánh Tống.
  Ông lẩm bẩm:

  - Hoàng thượng với A Tử có việc chi? Chắc không ngoài chuyện bảo nàng khuyên mình vâng mệnh đánh Tống. Nếu mình cương quyết không tuân chiếu chỉ thì còn đâu là phép nước? Vừa rồi ở ngoài cõi Nam Giao đã xảy cuộc tranh chấp. Hoàng thượng tay nắm đốc kiếm toan nổi sát khí, nhưng chắc ngài nghĩ lại đạo quân thần, nghĩa anh em rồi cố nén lòng. Nếu mình phụng mệnh xuất chinh, tàn sát ngàn muôn người Tống, thì nhẫn tâm thế nào được? Huống chi hiện giờ gia gia mình lại xuất gia đầu Phật ở chùa Thiếu Lâm, người nghe mình dẫn quân Nam chinh, nhất định người phải đau lòng. Hỡi ôi! Mình kháng cự quân mệnh là kẻ bất trung, không vẹn tình chi lan là bất nghĩa. Mình đem quân xuống Nam tàn sát bá tánh lại là bất nhân, trái với chí hướng của phụ thân còn là bất hiếu. Trung hiếu khó lòng vẹn cả hai bề, nhân nghĩa khôn đường bảo vệ. Biết làm sao bây giờ? Thôi thôi! Chức Nam Viện đại vương này không làm nữa, ta đành treo ấn bỏ đi không một lời từ biệt. Nhưng đi đâu bây giờ? Một vùng trời đất bao la mà không còn một chỗ cho Tiêu Phong này dung thân!

  Ông dốc bì rượu lên nốc một hơi, rồi tự nhủ:

  - Ta chờ A Tử quay về, rồi cùng nàng lên núi Phiêu Diễu. Một là đưa nàng lại cho Du Thản Chi, hai là cùng nhị đệ bàn hoàn ít ngày, rồi sau sẽ liệu.


  Nhắc lại A Tử theo Vương Sứ đến ngự doanh.
  Vừa nhìn thấy Gia Luật Hồng Cơ, nàng đã nói luôn:

  - Hoàng thượng! Cái chức Bình Nam công chúa này xin trả lại cho Hoàng thượng, tiểu muội không làm nữa!


  Hồng Cơ truyền triệu A Tử quả không ngoài sự tiên liệu của Tiêu Phong. Nhà vua vời nàng đến định bảo nàng về khuyên Tiêu Phong phụng chỉ Nam chinh. Vừa nghe A Tử nói câu này, nhà vua chau mày gắt lên:

  - Việc phong thưởng của triều đình là việc lớn của nhà nước, đâu phải chuyện trẻ con muốn làm là làm, không làm thì thôi mà được?

  Hồng Cơ vì sủng ái Tiêu Phong mà phong A Tử làm công chúa, vị thần nên nể cả cây đa. Ðối với A Tử, y nói câu này kể cũng quá nặng.

  A Tử oẹ một tiếng, rồi oà lên khóc.
  Hồng Cơ dậm chân, nói:

  - Hỏng bét, hỏng bét!

  Bỗng phía sau trướng có thanh âm một người đàn bà trong trẻo vang lên:

  - Có chuyện chi mà hỏng bét? Hoàng thượng giận gì mà đến nỗi phải làm cho cô bé phải sợ hãi khóc lóc?

  Dứt lời, tiếng bội ngọc leng keng, một người đàn bà sang trọng bước ra. Mắt nàng tựa sóng thu, khoé hạnh tươi như hoa nở.

  A Tử nhận ra nàng là Mục quý phi, một người rất được Hồng Cơ sủng ái.
  A Tử liền nói:

  - Mục Quý phi! Quý phi hãy xử công bằng cho! Tiểu muội vừa bảo không làm Bình Nam công chúa nữa, mà Hoàng thượng đã quát mắng.

  Mục Quý phi thấy nàng khóc lóc sướt mướt trông rất đáng thương, liền quay lại liếc Hồng Cơ bĩu môi cười nói:

  - Hoàng thượng! Nàng không làm Bình Nam công chúa, thì Hoàng thượng phong làm Bình Nam Quý phi quách!

  Hồng Cơ vỗ đùi nói:

  - Nói nhảm! Ta nghĩ tình Tiêu Phong hiền đệ mà phong cho cô bé này chức Bình Nam công chúa và phong y làm Bình Nam đại nguyên soái để chúng vẻ vang kết hôn với nhau. Chẳng dè hiền đệ không chịu làm Bình Nam đại nguyên soái bây giờ cô bé lại không chịu làm Bình Nam công chúa. Phải rồi! Ngươi là người Nam Man không muốn cho ta xuống bình Nam, phải vậy chăng?

  A Tử đáp:

  - Tiểu Muội có nghĩ đến chuyện Hoàng thượng bình Nam hay chẳng bình Nam đâu? Hoàng thượng muốn bình Ðông, bình Tây hay bình gì thì bình, tiểu muội hoàn toàn không để tâm. Nhưng tỷ phu của tiểu muội... lại bắt tiểu muội phải lấy tên Xú Bát Quái đui mắt.

  Hồng Cơ và Mục Quý phi rất lấy làm kỳ, liền hỏi:

  - Tại sao thế?

  A Tử không muốn nói rõ căn do, chỉ đáp:

  - Tỷ phu không ưa tiểu muội, bắt tiểu muội đi lấy người khác. Giữa lúc ấy bên ngoài trướng có tiếng người khẽ la:

  - Hoàng thượng!

  Hồng Cơ chạy ra ngoài trướng thấy một gã là tên thị vệ thân tín hầu cận Tiêu Phong.
  Gã khẽ nói:

  - Khải tấu Hoàng thượng! Tiêu đại vương niêm phong công khố, treo ấn để lại, dường như... đại vương... không từ biệt đã bỏ đi.

  Hồng Cơ nghe nói tức giận vô cùng, la lên:
  - Hỏng rồi! Thế thì y còn coi ta là Hoàng đế nữa thôi?
  Nhà vua ngẫm nghĩ một chút, rồi gọi:

  - Kêu chỉ huy sứ ngự doanh vào đây!

  Ngự doanh Chỉ huy sứ lật đật chạy vào.
  Hồng Cơ nói:

  - Ngươi dẫn quân đến bao vây Nam viện vương phủ ngay tức khắc và hạ lệnh đóng chặt cổng thành. Bất luận là ai cũng không được ra vào.
  Hồng Cơ sợ Tiêu Phong thống lĩnh bộ tướng làm phản, liền truyền hiệu lệnh gọi hết các tướng dưới trướng Nam Viện đại vương đến ngự doanh.

  Mục Quý phi ngồi trong ngự trướng, nghe bên ngoài có tiếng tù và thổi lên inh ỏi, tiếng vó ngựa dồn dập tưởng chừng như đã xảy ra biến cố gì.

  Người Khất Ðan coi sự cách biệt giữa nam nữ không lấy gì làm nghiêm khắc.
  Quý phi chạy ra ngoài trướng, khẽ hỏi Hồng Cơ:

  - Bệ hạ! Có sự gì xảy ra mà bệ hạ phải nổi lôi đình như vậy?

  Hồng Cơ tức giận nói:

  - Thằng cha Tiêu Phong thật không biết điều, dám phản nghịch ta bỏ đi. Lòng hắn vẫn hướng về Nam triều. Chắc là hắn chạy đi báo tin cho bọn Nam Man. Hắn đã biết rất nhiều bí mật quân cơ của Ðại Liêu mà bây giờ qua Tống triều, thật là cái lo tâm phúc của ta.

  Mục Quý phi trầm ngâm nói:

  - Thiếp thường nghe bệ hạ nói là võ công hắn rất cao. Nếu không bắt được, để hắn ra khỏi trùng vi, quả là một mầm vạ lớn.

  Hồng Cơ nói:

  - Phải đó!

  Rồi lớn tiếng hạ lệnh:

  - Lệnh cho các trại Phi Long, Phi Hồ, Phi Báo phải hoả tốc dẫn quân đến phủ Nam Viện đại vương để tiếp viện.

  Mục Quý phi nói:

  - Bệ hạ! Thiếp có một kế!

  Rồi ghé tai Hồng Cơ thì thầm một lúc.
  Gia Luật Hồng Cơ gật đầu nói:

  - Hay lắm! Việc này mà thành thì trẫm trọng thưởng cho khanh!
  Mục Quý phi tủm tỉm cười nói:

  - Ðược thấy bệ hạ vui lòng là phần thưởng rất trọng rồi. Bệ hạ đối với thần thiếp như vậy, thần thiếp còn mong gì hơn nữa?

  Bên ngoài ngự doanh tiếng điều động binh mã rầm rộ không ngớt. Thế mà A Tử ở trong trướng vẫn thản nhiên như không.
  Người Khất Ðan gọi nhau ơi ới, chạy tới, chạy lui, nàng được thấy nhiều rồi. Trong những cuộc đi săn, tình trạng này diễn ra hàng ngày. Nàng có biết đâu là Hồng Cơ điều động binh mã để tróc nã Tiêu Phong.
  Nàng ngồi thẫn thờ, ruột rối như mớ bòng bong, lẩm bẩm một mình:

  - Bữa nay ta thổ lộ tâm tình với tỷ phu. Nhưng y... chẳng để ý gì đến ta mà lại muốn cho ta đi theo gã Xú Bát Quái kia. Dù ta chết còn hơn, nhất định không đi với gã.

  Thốt nhiên, một bàn tay khẽ đặt lên vai A Tử. Nàng giật mình kinh hãi ngoảnh đầu nhìn lại thì chạm cặp mắt dịu hiền của Mục Quý phi.
  Quý phi tươi cười hỏi:

  - Tiểu muội! Vì lẽ gì mà tiểu muội bần thần như vậy? Phải chăng tiểu muội nghĩ tới tỷ phu?

  A Tử tuy là người bướng bỉnh, nhưng nghe Quý phi nhắc đến tâm sự của mình, bất giác đỏ mặt lên, cúi đầu không nói gì.

  Mục Quý phi ngồi song song với A Tử, khẽ cầm tay nàng vuốt ve dịu dàng nói:

  - Tiểu Muội! Tính khí bọn đàn ông thường thô lỗ nóng nảy, nhất là đức Hoàng thượng của chúng ta và Nam Viện đại vương đều là anh hùng hảo hán đương thời, muốn thu phục tấm lòng của họ thật khó khăn.

  A Tử gật đầu, nhận lời Quý phi là đúng. Mục Quý phi lại nói:

  - Trong hậu cung chúng ta bọn đàn bà hàng trăm hàng ngàn, lại vô số người còn đẹp hơn ta. Thế mà ta khiến cho Hoàng thượng sủng ái một mình ta, phần là vì duyên phận, phần nữa là vì ta quen thuộc với một vị lão hoà thượng chùa Thánh Ðức tại Thượng Kinh. Nay tỷ phu tiểu muội không chút lòng đoái hoài tưởng đến tiểu muội, nhưng tiểu Muội bất tất phải buồn phiền. Hãy đi theo ta cùng Hoàng thượng về Thượng Kinh, ta sẽ gặp cao tăng tại chùa Thánh Ðức đó, để người tìm cách giúp cho tiểu muội.

  A Tử lấy làm kỳ hỏi:

  - Vị lão hoà thượng ấy có phép gì?
  Mục Quý phi đáp:

  - Việc này ta nói với tiểu muội, nhưng tiểu muội không được môi hở răng lạnh với ai. Vậy tiểu muội phải thề với ta rằng: quyết không tiết lộ bí mật!

  A Tử liền phát thệ:

  - Nếu tiểu muội mà phát thệ những bí mật của Mục Quý phi thì nguyện chết vì loạn đao phân thây.

  Mục Quý phi nói:

  - Tiểu muội! Vị cao tăng này Phật pháp vô cùng, thần thông quảng đại. Sau khi ta quỳ xuống cầu khẩn, hoà thượng cho ta một bình nước thánh và dặn ta ngấm ngầm cầu khẩn rồi lén cho người đàn ông uống vào. Một khi họ đã uống nước thánh đó thì đến chết cũng không thay lòng đổi dạ.

  Mục Quý phi nói xong, móc trong bọc ra một chiếc bình đỏ tươi, nắm thật chặt tựa hồ như chỉ sợ rớt mất.

 4. #154
  Status : thuanhuynh_alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 2.014

  Re: Lục Mạch Thần Kiếm

  Hồi 155 : Tiêu Phong trúng độc bị cầm tù


  A Tử vừa kinh hãi vừa mừng thầm, liền cầu khẩn Quý phi:

  - Hảo tỷ nương! Tỷ nương cho tiểu Muội coi một chút!
  Mục Quý phi nói:

  - Coi thì được, nhưng đừng dốc lên.

  Quý phi nói xong, trịnh trọng đưa bình thuốc cho A Tử.

  A Tử nắm lấy mở nắp ra ngửi thì thấy một mùi hương thoang thoảng.
  Mục Quý phi lại thò tay ra lấy bình thuốc về đút nút lại nói:

  - Ta cho tiểu muội một ít cũng được. Nhưng ta e rằng vạn nhất mà Hoàng thượng sau này mà thay đổi lòng dạ thì nước thánh này không dùng được nữa.

  A Tử nói:

  - Tử nương vừa bảo Hoàng thượng uống vào rồi, thì vĩnh viễn không biến tâm kia mà?

  Mục Quý phi tủm tỉm cười, đáp:

  - Kể thì thế đấy. Nhưng không hiểu nước thánh này có hiệu quả lâu hay chóng. Ta chỉ lo nó lọt vào tay một ả phi tần nào khác, thì họ cũng lén cho Hoàng thượng uống và dĩ nhiên Hoàng thượng sẽ đổi lòng và chia sẻ tình yêu với kẻ khác...

  Mục Quý phi chưa dứt lời, bỗng nghe tiếng Gia Luật Hồng Cơ ở ngoài ngự doanh la gọi:

  - A Mục! Khanh hãy ra đây cho trẫm hỏi?

  Mục Quý phi cười đáp:

  - Thần thiếp xin ra ngay!

  Rồi gót sen nàng thoăn thoắt chạy ra.

  Bỗng "cạch" một tiếng khẽ vang lên. Chiếc bình nhỏ từ trong bọc Mục Quý phi rớt xuống, nhưng Quý phi vẫn không biết.

  A Tử vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, chờ Quý phi ra khỏi phòng rồi, nàng nhảy lại lượm lấy chiếc bình cất vào bọc, bụng bảo dạ:

  - Ta phải lấy nước thánh này đem về cho tỷ phu uống rồi trút nước lã vào trả lại Quý phi. Hoàng thượng đã vĩnh viễn sủng ái Quý phi thì nước thánh này cũng chả dùng làm gì nữa.

  Nàng liền rón rén mở cửa sau ra ngự doanh lẻn đi như một làn khói toả chạy về phía vương phủ Nam Viện đại vương.


  Về đến nơi, A Tử thấy ngoài vương phủ sĩ tốt nhốn nháo dường như phát sinh vụ gì khẩn cấp.

  Bọn quan binh thấy A Tử chạy về vương phủ, cũng không bị ngăn trở.

  A Tử tiến vào đại sảnh thì thấy Tiêu Phong tay chắp để sau lưng, đi lui đi tới trên thềm ra chiều nóng ruột.

  Tiêu Phong vừa thấy A Tử thì lộ vẻ vui mừng, nói:

  - Tử Muội! Ngươi về thật đúng lúc. Ta chỉ sợ ngươi bị Hoàng thượng bắt giữ rồi, chúng ta phải đi ngay chậm thì không kịp nữa!
  A Tử nghi ngờ hỏi:

  - Ði đâu bây giờ? Làm sao chậm lại không kịp? Hoàng thượng vì lẽ gì mà muốn giữ tiểu muội?

  Tiêu Phong nói:

  - Ngươi hãy lắng tai nghe!

  Hai người im lặng, thì nghe bốn mặt vương phủ đều có tiếng vó ngựa dồn dập không ngớt, xen lẫn với tiếng thiết giáp và tiếng khí giới loảng choảng. Cả bốn mặt Ðông, Nam, Tây, Bắc đều như vậy.

  A Tử hỏi:

  - Chuyện gì vậy? Tỷ phu định dẫn binh đi chinh phạt chăng?
  Tiêu Phong nhăn nhó cười nói:

  - Quan binh này không còn ở trong tay ta nữa. Hoàng thượng sinh lòng ngờ vực muốn bắt ta đó.

  A Tử nói:

  - Hay lắm! Lâu nay chúng mình không được đánh nhau. Vậy tỷ phu cùng tiểu muội xung đột trùng vi mà ra.

  Tiêu Phong lắc đầu nói:

  - Hoàng thượng đối với bọn ta ơn đức rất thâm hậu. Bây giờ sở dĩ người sinh lòng nghi kỵ là vì ta quyết ý chẳng chịu xuất chinh. Nếu ta đánh chết thuộc hạ của Hoàng thượng là không trọng nghĩa anh em và để anh hùng thiên hạ chê cười cho Tiêu Phong này là hạng vong ân bội nghĩa, mình còn mặt mũi nào mà trông thấy ai. Tiểu muội! Chúng ta chạy đi, đừng để họ bắt là xong.

  A Tử nói:

  - Chạy thì chạy. Nhưng tỷ phu ơi! Chúng ta chạy đi đâu bây giờ?
  Tiêu Phong đáp:

  - Chạy lên cung Linh Thứu núi Phiêu Diễu.

  A Tử sa sầm nét mặt đáp:

  - Tiểu muội không muốn gặp Xú Bát Quái đó nữa đâu.
  Tiêu Phong nói:

  - Việc khẩn cấp lắm rồi. Cần phải thoát hiểm ngay đã, rồi sẽ tính chuyện đi đâu thì đi.

  A Tử nghĩ thầm:

  - Tỷ phu muốn tống mình lên núi Phiêu Diễu rồi bỏ mình. Chi bằng mình cho y uống nước thánh để y hết dạ yêu mình, rồi mình bảo gì mà y chẳng phải nghe? Nếu mình còn chần chờ, e rằng Mục Quý phi đuổi đến nơi cướp lại mất.

  Nàng tính vậy, liền đáp:

  - Ðược rồi! Chờ tiểu muội lấy mấy bộ quần áo thay rồi đi ngay.

  Nàng lật đật chạy vào hậu đường, rót nước thánh ra một cái chén lớn, rồi lấy thêm già nửa phần rượu pha vào. Nàng lâm râm khấn:

  - Ðức Bồ Tát có linh thiêng thì xui khiến cho Tiêu Phong uống nước thánh để y đem hết lòng dạ yêu thương A Tử này và kết làm phu phụ, vĩnh viễn không nghĩ tới A Châu tỷ nương nữa.
  A Tử trở ra sảnh đường nói:

  - Tỷ phu! Tỷ phu hãy uống cạn chén rượu này cho thêm phấn khởi tinh thần. Chuyến này ra đi rồi vĩnh viễn không bao giờ trở lại đây nữa.

  Tiêu Phong đỡ lấy chén rượu. Dưới ánh đèn lửa, ông thấy hai tay A Tử run lên, vẻ mặt cũng khác lạ, vừa ra chiều phấn khởi vừa tỏ rõ nét ôn nhu. Bất giác ông động tâm nhớ lại ngày trước lúc nào A Châu vui sướng trong lòng thì cũng lộ ra nét mặt này. Hỡi ôi! Xem chừng A Tử đã quá si tình với mình rồi.

  Ông liền đổ chén rượu vào miệng nuốt ừng ực, rồi hỏi:

  - Tử muội đã lấy quần áo chưa?

  A Tử thấy Tiêu Phong uống hết chén rượu không còn một giọt, cả mừng nói ngay:

  - Không cần lấy quần áo nữa, chúng ta đi ngay!

  Tiêu Phong đeo một bọc lên vai. Trong bọc đựng ít quần áo và tiền bạc.
  Ông khẽ nói:

  - Bọn họ đề phòng ta chạy về phía Nam, nên ta phải đi về phía Bắc.

  Ông dắt A Tử lẹ làng theo lối cửa sau mà ra. Ông ngó thấy hai tên vệ sĩ đang song song đi lại. Ông nấp ở sau cửa, hắng giọng một tiếng. Hai tên vệ sĩ chạy lại tra xét, ông liền phóng ngón tay ra điểm huyệt nhanh như chớp, rồi kéo chúng vào bụi rậm, khẽ bảo A Tử:

  - Mau đổi nón áo đi.

  A Tử thích quá nói:

  - Thế thì tuyệt diệu!

  Hai người lột mũ áo vệ sĩ mặc vào mình, tay cầm trường mâu sóng vai mà đi!
  A Tử đội mũ sụp xuống tận mí mắt ngó trộm Tiêu Phong thấy ông co người lại cho thấp xuống mà đi, không khỏi cười thầm.

  Hai người đi được hơn hai chục bước, bỗng gặp một tên chánh đội dẫn mười tên phu và một chục thân binh đi tuần qua đó.

  Tiêu Phong cùng A Tử liền đứng sang bên đường, giờ trường mâu lên chào. Tên chánh đội gật đầu bước đi. Nhưng gã vừa nhìn thấy A Tử mặc áo giáp rộng thùng thình dài quét đất, liền để ý nhìn thì thấy võ kiếm sau lưng nàng cũng kéo lệt bệt dưới đất.

  Hắn tức giận, vung quyền đập vào vai A Tử quát hỏi:

  - Ngươi ăn vận kiểu gì thế?

  A Tử cho là mình bị bại lộ hành tung, liền xoay tay lại nắm lấy cổ tay và phóng chân đá vào lưng gã.

  Tên chánh đội kêu lên một tiếng:

  - Úi chao!

  Rồi ngã lăn ra.
  Tiêu Phong nói:

  - Chạy cho mau!

  Ông kéo A Tử chạy về phía trước.
  Mười tên Liêu binh lớn tiếng la:
  - Có thích khách! Có gian tế!

  Chúng chưa biết hai người là Tiêu Phong và A Tử.

  Hai người chạy được một quãng nữa thì gặp mười mấy tên khinh kỵ từ phía trước chạy lại.

  Tiêu Phong giơ trường mâu lên gạt ngang một cái, khiến cho bọn chúng ngã xuống tới tấp. Ông xách A Tử để lên lưng ngựa, rồi chính mình nhảy lên một con nữa, kéo dây cương cho ngựa quay đầu lại, rồi gia roi cho chạy về phía Bắc.

  Lúc này bốn mặt vương phủ đã biết tin đều vây cả vào.

  Tiêu Phong phóng ngựa chạy thật nhanh.
  Quả nhiên, Liêu binh mười phần có đến tám phòng thủ Nam môn, còn cửa Bắc thì chỉ lác đác một vài tên bộ tốt. Những tên này cũng được báo động, nên vừa thấy hai người đi đến đã hoảng vía. Chúng sợ quân lệnh tiến lại ngăn cản, nhưng vừa nghe thấy Tiêu Phong quát lên một tiếng đã phải tới tấp tránh ra cho ông đi, rồi mới chạy theo sau vừa đuổi vừa la.

  Khi quan chỉ huy ngự doanh điều động nhân mã đuổi tới nơi thì Tiêu Phong cùng A Tử đã chạy xa rồi.

  Tiêu Phong ra đến cửa Bắc thì cửa thành đã đóng chặt. Cửa thành này có dư trăm người canh giữ. Chúng giơ trường mâu ra cản đường.

  Giả tỷ Tiêu Phong xông lại giết đi thì bọn Liêu binh này ngăn trở sao nổi. Nhưng ông chỉ cần chạy thoát thân, không muốn giết hại đồng bào.
  Ông liền vươn tay ra ẵm lấy A Tử, chân trái dọi vào bàn đạp rồi hai chân bước cả lên lưng ngựa. Ông đề tụ chân khí nhảy vọt lên tường thành.

  Kể ra thì hành động này rất liều lĩnh vì tường thành quá cao. Nhưng ông đã chuẩn bị sẵn. Lúc mình bắt đầu sà xuống, ông đâm mạnh cây trường mâu vào bức tường để vượt đà nhảy phát nữa. Quả nhiên ông nhảy lên được.

  Tiêu Phong đứng trên mặt thành nhìn ra ngoài, chỉ thấy tối đen tuyệt không có đèn lửa chi hết, tỏ ra không ai liệu trước là ông sẽ chạy về phía Bắc, nên ngoài thành không có một tên quân nào canh giữ.

  Tiêu Phong liền hú lên một tiếng dài, rồi lớn tiếng nói:

  - Phiền các ngươi thay mặt ta về tâu cùng Hoàng thượng là tôi thần Tiêu Phong bỏ đi không kịp bái biệt. Sau này sẽ có dịp đền đáp hoàng ân. Ông ôm lấy lưng A Tử toan nhảy xuống và nghĩ bụng:

  - Mình nhảy ra ngoài thành rồi thì như chim sổ lồng, cá ra biển, tha hồ bay bổng vẫy vùng không còn bị ai câu thúc nữa.

  Nhưng ông sắp tung mình nhảy xuống thì đột nhiên trong bụng nổi cơn đau kịch liệt, hai tay tê dại. Tay trái đang ôm lưng A Tử, bất giác rời ra, nàng rớt xuống mặt thành.

  Hai chân ông cũng nhũn ra luôn, ngã lăn ra bên cạnh A Tử.

  Bụng ông tưởng chừng như bị trăm ngàn mũi dao đâm vào, đau đớn vô cùng, không thể chịu được, phải bật tiếng rên la.

  A Tử cả kinh la hỏi:

  - Tỷ phu! Tỷ phu làm sao vậy?

  Tiêu Phong người co rúm lại, hai hàm răng va chạm vào nhau run lập cập.
  Ông đáp:

  - Ta... trúng phải... thuốc kịch độc... để ta vận khí... trục ra... Ông vận chân khí vào huyệt Ðan Ðiền để thúc đẩy chất độc ra ngoài. Nhưng không vận khí còn khá, ông vừa vận chân khí thì toàn thân lại càng đau đớn. Nội khí trong huyệt Ðan Ðiền chỉ đưa lên được vài tấc, rồi lại chìm xuống.

  Tiêu Phong gặp lúc nguy nan vẫn không rối trí. Tai ông nghe vó ngựa chạy dồn dập. Có đến nghìn quân khinh kỵ từ phía Nam chạy tới, ông lại vận khí lần nữa mà tứ chi cứng đờ, liền biết ngay là mình trúng phải chất độc này vô cùng lợi hại, không thể dùng nội lực thúc đẩy ra được.
  Ông liền bảo A Tử:

  - Tử muội! Tử muội chạy mau đi! Ta không thể đi với Tử muội được nữa!


  A Tử động tâm, chợt tỉnh ngộ biết mình đã mắc gian kế của Mục Quý phi. Bình nước thánh mà Quý phi đánh rớt, nàng đã lượm được hoà rượu đưa cho Tiêu Phong uống chính là thuốc độc.

  Nàng vừa kinh hãi vừa hối hận, ôm lấy cổ Tiêu Phong vừa khóc vừa nói:

  - Tỷ phu!... Thuốc độc này chính tiểu muội đã cho tỷ phu uống.

  Tiêu Phong run lên chẳng hiểu ra sao hỏi lại:

  - Tại sao Tử muội lại muốn hại ta?

  A Tử vừa khóc vừa đáp:

  - Không không! Mục Quý phi cho tiểu muội bình thuốc nước, mụ nói gạt là tỷ phu uống thuốc này vào vĩnh viễn thương yêu tiểu muội... và lấy làm vợ. Tiểu muội ngu ngốc quá nên bị mắc lừa. Tỷ phu ơi! Tiểu muội nguyện chết với tỷ phu. Chúng ta không rời xa nhau nữa.

  Nói xong, nàng rút đoản đao ở sau lưng ra toan đâm vào cổ tự vẫn.
  Tiêu Phong vội ngăn lại nói:

  - Khoan đã!...

  Toàn thân ông nóng ran như lửa đốt, mà ruột quặn đau như lưỡi cương đao xéo vào. Ông đau quá phải nghỉ một lúc, mới hiểu rõ ý A Tử, liền nói:

  - Ta không chết đâu. Tử muội bất tất phải tự vẫn.


  Bỗng nghe hai cánh cổng thành nặng nề rít lên những tiếng kẽo kẹt, rồi mở ra.
  Cổng thành vừa mở, mấy trăm kỵ binh xông ra, dàn thành trận thế.

  Tiêu Phong ngồi trên mặt thành nhìn ra phía Bắc, thấy ánh lửa lập loè soi rõ đến hàng mấy dặm, tựa như những con rồng lửa uốn khúc. Ông quay lại nhìn về phía Nam cũng đến phân nửa thành trì, đèn đuốc sáng rực, thì nghĩ thầm:

  - Hoàng thượng điều động hết binh mã ở ngự doanh ra đây để bắt ta!

  Trong thành, ngoài thành tiếng reo hò rầm rộ:

  - Tiêu Phong phản tặc! Mau mau đầu hàng đi!

  Tiêu Phong lại nổi cơn đau bụng kịch liệt, ông khẽ bảo A Tử:

  - Tử Muội! Tử muội mau mau trốn đi!

  A Tử đáp:

  - Tiểu muội chính tay mình làm chết tỷ phu, có lý đâu lại trốn chạy để sống một mình. Tiểu muội nguyền cùng chết với tỷ phu!

  Tiêu Phong nhăn nhó cười nói:

  - Thuốc độc này không giết người mà chỉ làm cho ta bị trọng thương, khiến ta không động thủ được nữa mà thôi.

  A Tử cả mừng hỏi:

  - Có đúng thế không?


  Nàng xoay người lại gắng sức cõng Tiêu Phong lên vai. Nhưng thân hình nàng nhỏ quá, mà người Tiêu Phong lại to lớn.
  A Tử cõng ông đứng lên rồi, mà hai chân ông còn chấm đất.

  Giữa lúc ấy, hơn chục tên võ sĩ Khất Ðan trèo lên mặt thành, một tay cầm đoản đao, một tay cầm bó đuốc. Nhưng chúng đều khiếp oai Tiêu Phong, không dám đến gần.

  Tiêu Phong nói:

  - Kháng cự cũng vô ích, để chúng lại bắt đi thôi!
  A Tử khóc nói:

  - Không không! Tên nào dám đụng đến tỷ phu là tiểu muội giết lập tức!
  Tiêu Phong nói:

  - A Tử! Ngoan ngoãn nghe lời ta đi! Ðừng vì ta mà phải giết người. Nếu ta chịu giết người thì đã phụng chỉ lãnh binh đi chinh phạt Nam triều rồi, hà tất còn để xảy ra lắm chuyện lôi thôi!

  Rồi ông lớn tiếng nói:

  - Các người rụt rè như vậy thì đâu phải là hạng nam nhi dòng giống Khất Ðan? Các ngươi hãy cùng ta đến yết kiến Hoàng thượng!

  Bọn võ sĩ sửng sốt, khom lưng nói:

  - Dạ! Bọn tiểu nhân vâng thánh chỉ, thành ra vô lễ với đại vương. Xin đại vương tha tội cho!

  Tiêu Phong tuy mới làm Nam viện đại vương chưa được bao lâu, nhưng oai danh ông vang lừng đất Bắc. Các tướng sĩ Khất Ðan rất là kính phục. Bọn người vừa mới la: "Tiêu Phong phản tặc", nhưng thấy mặt ông lại kính sợ không dám vô lễ nữa.

  Tiêu Phong vịn lấy vai A Tử gắng gượng đứng lên. Lục phủ ngũ tạng ông quặn đau, như bị cắt đứt ra từng khúc. Bọn sĩ tốt đứng ngoài xa một trượng, tra đao vào vỏ, thấy ông đi từng bước một theo bậc đá từ trên mặt thành đi xuống.

  Các tướng sĩ thấy Tiêu Phong đi tới, không tự chủ được, đều nhảy xuống ngựa. Trong thành ngoài thành hàng vạn tướng sĩ đứng im phăng phắc.

  Tiêu Phong dưới ánh lửa thấy rõ tướng sĩ đều ra vẻ cung kính, thì trong lòng cũng hơi dễ chịu. Ông nghĩ thầm:

  - Giả tỷ mình phụng mệnh Nam chinh thì hàng vạn tướng sĩ này e rằng khó lòng còn được một nửa sống sót mà trở về Bắc quốc. Mình thực tâm cứu sống được bao nhiêu người thì Hoàng thượng có đem mình xử tử cũng không đáng oán hận. Nhưng chỉ e Hoàng thượng giết mình rồi lại phái người khác lĩnh binh Nam chinh...

  Nghĩ tới đây, bụng ông lại nổi cơn đau. Người lảo đảo muốn té.
  Một bộ tướng của ông dắt ngựa lại, rồi đỡ ông đặt lên lưng ngựa.
  A Tử cũng cưỡi ngựa đi theo sau.

  Ðoàn người tiền hô hậu ủng đưa Tiêu Phong về vương phủ. Các tướng sĩ tuy bắt được Tiêu Phong có công với nhà vua nhưng họ đều chẳng lấy thế làm mừng.

  Tiếng thiết giáp loảng xoảng lẫn với tiếng vó ngựa cộp cộp đi trên đường hoà thành một nhạc điệu rộn ràng.

  Cửa Bắc mở rộng, đoàn người đi vào đến đầu cầu Bạch Mã thì Tiêu Phong phóng ngựa đi lên cầu.

  A Tử đột nhiên nhảy vọt lên, hai chân nàng đứng trên yên ngựa rồi vèo một cái nàng nhảy tòm xuống sông.

  Tiêu Phong đứng trước diễn biến bất ngờ này không khỏi giật mình kinh hãi. Nhưng rồi ông chợt nghĩ ra điều gì, trong bụng lại mừng thầm. Tiêu Phong nhớ lại ngày trước cô bé ương ngạnh này lúc gặp ông lần đầu trên bờ Tiểu Kính hồ nàng đã nhảy xuống đáy hồ trốn. Thuật lặn dưới nước của nàng thiệt là hiếm có. Nàng lừa gạt luôn cả song thân nàng. Bây giờ nàng lại lặn xuống nước trốn đi thiệt là hay lắm! Nhưng ông e rằng từ đây trở đi không có ngày tái hội nữa nên cũng cảm thấy bâng khuâng trong dạ.

  Tiêu Phong hồi hộp trong lòng, lớn tiếng gọi:
  - A Tử! Sao Tử muội lại tự tử? Hoàng thượng có bắt tội Tử muội đâu mà phải liều mình?

  Các tướng sĩ nghe Tiêu Phong nói vậy, lại thấy A Tử chìm xuống đáy sông rồi không nổi lên nữa, cũng cho là nàng quyên sinh. Liêu chúa chỉ hạ lệnh bắt một mình Tiêu Phong, nên A Tử có chết cũng vậy hay trốn cũng thế thôi, các tướng sĩ chẳng bận tâm làm chi. Họ dừng lại đầu cầu một chút rồi đi theo Tiêu Phong.


  Về đến vương phủ, Hồng Cơ không ra mặt ông nữa, chỉ hạ lệnh cho Ngự doanh chỉ huy sứ bắt giam Tiêu Phong lại.

  Chỉ huy sứ thấy Tiêu Phong thần lực phi thường, nghĩ rằng giam ông vào lao thường thì giữ sao nổi?

  Hắn liền nghĩ ra một kế, sai người lấy dây lòi tói và khoá sắt xích chân tay Tiêu Phong lại, đoạn đem giùm ông vào một cái cũi sắt khổng lồ. Cũi sắt này trước kia A Tử dùng nó để nhốt sư tử. Nhưng cột cũi lớn bằng cánh tay trẻ con.

  Bên ngoài cũi sắt lớn lại phái hơn trăm quân ngự lâm cầm giáo dài đứng canh bốn mặt, để hễ thấy Tiêu Phong có hành động gì là cầm trường mâu đâm vào trong cũi. Dù Tiêu Phong có một nội lực kinh thiên động địa, cũng không tài gì trong giây lát mà phá được cũi sắt này để tẩu thoát.

  Ngoài vương phủ lại còn một đội thần binh đi lại tuần tiễu rất nghiêm mật. Gia Luật Hồng Cơ còn điều động hết các tướng sĩ ở Nam kinh rước ra ngoài thành để đề phòng bọn chúng có lòng trung với Tiêu Phong nổi loạn để cứu ông.

  Tiêu Phong ngồi tựa lan can cũi sắt, nghiến răng chịu đựng những cơn đau khủng khiếp. Ông chẳng còn lòng dạ nghĩ gì khác nữa.

  Qua mười hai giờ tức là vào buổi tối hôm sau, Tiêu Phong mới thấy bớt đau. Chất độc dần dần nhẹ bớt đi. Tuy khí lực ông dần dần hồi phục, nhưng ở vào tình cảnh hùm thiêng đã bị sa cơ, không còn cách nào thoát hiểm được nữa.

  Tiêu Phong tự nghĩ:

  - Mình có phiền não cũng bằng vô ích. Ðời mình trải qua bao nhiêu cuộc nguy hiểm vạn phần, chẳng lẽ một đời hào kiệt bữa nay lại bị chết trong cũi sắt này ư?

  May là bọn thân binh kính trọng ông là bậc anh hùng, tuy họ canh giữ nghiêm mật nhưng đưa cơm rượu đầy đủ và không tỏ ra vô lễ.

  Tiêu Phong thản nhiên ăn uống.
  Bên cũi sắt, mới có mấy ngày mà vò bì rượu đã xếp cao bằng đầu người.

  Hồng Cơ thuỷ chung vẫn không lại thăm Tiêu Phong nhưng phái mấy tay thuyết khách rất giỏi hàng ngày đến khuyên dỗ ông. Họ nói: Ðức Hoàng thượng khoan hồng đại độ, nghĩ lại tình nghĩa năm xưa không nỡ gia hình. Chỉ mong Tiêu Phong hối lỗi xin tha? Nhưng Tiêu Phong là một trang hảo hán ngạo nghễ, đời nào lại chịu năn nỉ xin tha? Rồi ông cũng chẳng thèm để mắt nhìn họ nữa, tự mình rót rượu uống tràn.

  Tình trạng này diễn ra gần một tháng.
  Bọn thuyết khách vẫn không nản chí, ngày nào cũng đến và nói đi nói lại chỉ có mấy câu:

  - Hoàng thượng đãi Tiêu đại vương ơn đức tầy con. Chỉ mong đại vương nghe lời Hoàng thượng thì có cơ thoát được tội lỗi.

  - Hoàng thượng là bậc thần võ trông xa hàng ngoài vạn dặm. Ngài đã quyết định điều gì là không bao giờ sai lầm. Ðại vương nên theo con đường Hoàng thượng đã trỏ cho...

  Họ nói đi nói lại nhiều lần, tuy đã biết những lời khuyến dụ đó chẳng lay chuyển được tấm lòng Tiêu Phong.

  Một hôm Tiêu Phong bỗng sinh lòng ngờ vực tự hỏi:

  - Hoàng thượng không phải là người hồ đồ, há lại chẳng biết dù có khuyên ta cũng vô ích, mà sao cứ cho bọn này đến lải nhải bên ta hoài?

  Ông cúi đầu ngẫm nghĩ, đột nhiên la thầm:

  - Phải rồi! Hoàng thượng đã điều binh khiển tướng đi đánh Nam triều mà phái bọn này đến đây để khuyên nhủ ta hàng ngày, chẳng qua là để cho ta yên lòng ngồi trong cũi này. Nhưng ta đã không còn năng lực phản kháng sao người không hạ lệnh giết ta đi, lại còn giở trò này làm chi cho uổng công?

 5. #155
  Status : thuanhuynh_alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 2.014

  Re: Lục Mạch Thần Kiếm

  Hồi 156 : Nhờ A Tử , Tiêu Phong thoát hiểm


  Tiêu Phong nghĩ một lúc lâu nữa liền vỡ lẽ ra, ông tự nhủ:

  - Hoàng thượng muốn tỏ ra là một bậc anh hùng, ngài muốn cho ta phải khâm phục bằng cách tự mình dẫn binh Nam chinh để lấy giang sơn nhà Ðại Tống. Lúc trở về ngài mới hỏi đến ta và khoa trương oai phong của ngài. Ngài sợ tính khí ta cương cường có thể giận lên tuyệt thực tự tận, nên phái người đến nói hươu nói vượn cho yên lòng ta.

  Tiêu Phong đã bị giam trong cũi, không còn kế nào thoát thân được, ông chẳng buồn nghĩ gì nữa, gạt bỏ hết mọi ý niệm về sống, chết, yên, nguy.

  Tiêu Phong đã không muốn dẫn quân Nam chinh, ông cũng chẳng phải là kẻ sĩ lo lắng đến mối lo âu của thiên hạ, nhưng ông nghĩ tới Gia Luật Hồng Cơ đã động binh rồi, đằng nào kiếp nạn sinh linh cũng không thể vãn hồi được nữa. Ngoài những tiếng thở dài, ông lại uống thật nhiều rượu để khỏi phải nghĩ gì nữa.

  Bốn tên thuyết khách vẫn tiếp tục đến bên ông lảm nhảm nói hoài.
  Ðột nhiên ông hỏi họ:

  - Quân ta đã qua sông Hoàng Hà chưa?

  Bọn thuyết khách ngạc nhiên nhìn nhau, chẳng biết trả lời ra sao.
  Sau một tên đáp:

  - Tiêu đại vương nói rất đúng! Ðại quân chúng ta sắp khởi hành nhưng chuyện vượt qua sông Hoàng Hà là lẽ tất nhiên.

  Tiêu Phong gật đầu nói:

  - Té ra đại quân chưa khởi hành ư? Chẳng hiểu ngày nào mới gặp ngày hoàng đạo để cất quân?
  Bốn tên thuyết khách đưa mắt ra hiệu cho nhau để đừng thổ lộ việc cơ mật này với Tiêu Phong.

  Một tên đáp:

  - Bọn tại hạ vào hàng tiểu bối không được nghe đến quân tình.
  Một tên khác nói:

  - Chỉ mong sao Tiêu đại vương hồi tâm nghĩ lại là Hoàng thượng tới đây ngay để thương nghị đại sự.

  Tiêu Phong hắng giọng một tiếng, không hỏi gì nữa, mà chỉ nghĩ thầm trong bụng:

  - Nếu Hoàng thượng đánh đâu được đấy, lấy được Ðại Tống rồi, sẽ giải ta về Biện Lương tương kiến. Nhưng nếu quân thua trở về thì chắc ngài xấu hổ không gặp ta nữa và bấy giờ sẽ giết ta đi. Nhưng ta mong ngài lấy được Ðại Tống, hay mong ngài bại trận? Ha ha! Tiêu Phong hỡi Tiêu Phong! E rằng ngươi khó lòng trả lời được câu hỏi này!


  Hôm sau, vào lúc hoàng hôn, bốn tên thuyết khách lại khệnh khạng đi đến.
  Bọn thân binh canh giữ Tiêu Phong đã nghe bọn chúng nói nhiều rồi, nên vừa thấy bốn người đến thì bất giác chau mày, đứng tránh ra mấy bước.

  Một tên thuyết khách hắng giọng, rồi lên tiếng:

  - Tiêu đại vương! Hoàng thượng đã có chiếu chỉ. Ðại vương tiếp chỉ mà còn không tuân lệnh thì phạm tội đại ác!

  Tiêu Phong nghe câu này có đến trăm lần rồi. Nhưng lần này thanh âm gã có điều khác lạ, tựa hồ bị bịnh yết hầu. Bất giác ông đưa mắt nhìn ra thì lại càng lấy làm kỳ. Gã thuyết khách chau mày nheo mắt, trên mặt làm ra nhiều nét dị dạng.

  Tiêu Phong định thần nhìn lại thì thấy tướng mạo người này khác trước nhiều. Ông lại chú ý nhìn kỹ hơn nữa thì không khỏi vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Mấy sợi râu lơ thơ của gã đều là râu giả dán vào. Mặt gã cũng bôi bằng một thứ mực loãng, chỉ thầy đen nhèm rất khó coi. Nhưng mắt hạnh miệng đào, trông thiệt là xinh.
  Người này chính là A Tử.

  Nàng lại nói rất khẽ và ra vẻ hàm hồ:

  - Lời Hoàng thượng đã nói ra, chẳng bao giờ sai lầm. Ðại vương chỉ nên tuân theo lời Hoàng thượng mà làm là có chỗ tốt đẹp đó! Hừ! Ðây là thánh dụ của đức Hoàng đế nước Ðại Liêu. Ðại vương phải kính cẩn đọc mấy lời dụ này.

  Nàng nói xong lấy trong tay áo ra một trương giấy rộng quay hàng chữ vào mặt Tiêu Phong.

  Lúc này trời gần tối, mấy tên quan binh khêu đèn lồng bốn mặt lên cho sáng hơn.


  Tiêu Phong nhờ ánh lửa sáng thì thấy trên giấy chỉ vỏn vẹn có tám chữ: "Ðại viện đã đến, đêm nay thoát hiểm" Tiêu Phong hắng giọng một tiếng, rồi lắc đầu.

  A Tử lại nói:

  - Chuyến này chắc chúng ta phái binh, nhân cương mã tráng, lực lượng hùng hậu, chắc rằng cờ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Ðại vương bất tất phải lo phiền nghi ngại.

  Tiêu Phong nói:

  - Ta lo là lo chết hại nhiều sinh linh, không muốn chiến chinh, nên mới bị Hoàng thượng cầm tù.

  A Tử nói:

  - Muốn chóng thắng trận nhờ ở mưu cao chứ đâu phải ở giết người cho lắm.
  Tiêu Phong nhìn ra ba tên thuyết khách kia, kẻ phe phẩy cây quạt, người giơ tay áo lên dường như không để ai trông rõ mặt. Dĩ nhiên những người này là đồng bọn với A Tử.

  Tiêu Phong thở dài nói:

  - Hảo ý của ông bạn ta rất làm cảm kích. Nhưng ông bạn nên biết rằng bên địch phòng thủ cực kỳ nghiêm mật thì việc đánh thành chiếm đất, ta e rằng không nắm chắc phần thắng được đâu...

  Ông chưa dứt lời, thì đột nhiên mấy tên quan binh la hoảng:

  - Trời ơi! Rắn độc! Rắn độc! ở đâu mà nhiều rắn độc thế?


  Quả nhiên, ngoài sảnh đường cũng như khe cửa sổ vô số rắn độc nhảy tới ào ào, đầu lắc lư lưỡi thè ra uốn éo tiến vào. Trong sảnh đường nhốn nháo cả lên.
  Tiêu Phong động tâm nghĩ thầm:

  - Coi trận thế đàn rắn độc này tựa hồ do anh em Cái Bang chỉ huy.
  Bọn thân binh giơ trường mâu đâm lại túi bụi. Những ai chầu chực Tiêu đại vương đây không được xê xích nửa bước. Kẻ nào trái lệnh thì phải chém đầu.

  Nguyên tên đội này rất minh mẫn. Hắn thấy rắn bò đến một cách đột ngột và lạ lùng, thì sợ thân binh nhốn nháo để Tiêu Phong thừa cơ trốn thoát.


  Quả nhiên bọn thân binh đứng gác cũi sắt không dám nhúc nhích. Tên nào cũng cầm trường mâu trỏ mũi vào Tiêu Phong ở trong cũi. Chân họ tuy không nhúc nhích mà mắt vẫn liếc bầy rắn độc. Khi rắn đến gần, chúng mới vung đoản đao lên chém.

  Ðang lúc náo loạn, bỗng nghe phía sau vương phủ có tiếng người huyên náo:

  - Mau mau lấy nước chữa lửa! Chữa lửa!

  Tên đội lại quát lên:

  - Khải Hổ Nhi! Ngươi đi báo Chỉ huy sứ đại nhân và hỏi xem có đưa Tiêu đại nhân đi chỗ khác không?

  Khải Hổ Nhi là tên trưởng toán bọn lính canh vâng dạ toan chạy đi.
  Bỗng nghe ngoài sảnh đường có tiếng người quát:

  - Ðừng mắc mẹo! Ðừng mắc mẹo"điệu hổ ly sơn"của quân gian tế. Nếu có người cướp ngục thì đâm chết Tiêu Phong đi!

  Người ra lệnh đó chính là Chỉ huy sứ!

  Tay hắn cầm trường đao. Hắn đứng chắn ngoài cửa sảnh đường, oai phong lẫm liệt.

  Ðột nhiên, bóng vàng lấp loáng! Một con rắn nhỏ sắc vàng nhảy tới đớp vào mặt Chỉ huy sứ.


  Chỉ huy sứ giơ đao lên chém thì thấy tiếng ám khí rít lên veo véo từ ngoài bắn vào.

  Ðèn đuốc trong nhà đại sảnh đều bị tắt phụt. Trong nhà chỉ thấy tối om.
  Chỉ huy sứ la lên một tiếng:

  - Úi chao!

  Hắn đã bị con rắn vàng đớp trúng, ngã ngửa về phía sau.

  Nguyên trong bốn người giả làm thuyết khách kia thì một người là Chung Linh. Nàng thả con Kim Linh cắn ngã tên chủ tướng đối phương.

  A Tử rút thanh bảo đao trong tay áo ra chém vào dây khoá sắt trói Tiêu Phong.
  Mấy tiếng"chát, chát"rùng rợn vang lên! Dây sắt đứt liền.

  Tiêu Phong nghĩ bụng:

  - Những cây cột sắt này rất lớn và kiên cố. E rằng bảo đao khó lòng chặt đứt. Biết làm thế nào mà ra được?

  Giữa lúc ấy, đột nhiên ông thấy dưới đất chỗ chân đứng lõm xuống.
  A Tử khẽ nói:

  - Theo đường hầm mà trốn!

  Tiếp theo Tiêu Phong thấy hai chân mình có hai bàn tay từ dưới đất thò lên nắm lấy kéo xuống.

  Nguyên người này là Hoa Hách Cấn nước Ðại Lý đã đến viện trợ.

  Hoa Hách Cấn là tay chuyên nghề đào đường hầm rất giỏi. Y phải tốn công mất hơn mười ngày mới đào xong địa đạo từ ngoài vào đến chỗ Tiêu Phong.

  Hoa Hách Cấn kéo được Tiêu Phong xuống rồi theo đường địa đạo bò ra. Y bò dưới đường địa đạo mà mau lẹ chẳng kém gì người đi trên mặt đất.

  Chỉ trong khoảnh khắc y đã bò được hơn trăm trượng rồi đỡ cho Tiêu Phong đứng dậy.

  Tiêu Phong vừa ở trong đường hầm chui ra đã thấy ba người đứng ở cửa hầm vẻ mặt rất hoan hỉ.
  Ba người đó chính là Ðoàn Dự, Phạm Hoa và Ba Thiên Thạch.

  Ðoàn Dự lên tiếng gọi:

  - Ðại ca!

  Rồi nhảy xổ lại ôm Tiêu Phong.
  Tiêu Phong cười ha hả, nói:

  - Thần kỳ của Hoa tư đồ thật là có một. Bữa nay tại hạ mới được biết, rất lấy làm bội phục!

  Hoa Hách Cấn nói:

  - Ðược Tiêu đại vương lời vàng khen ngợi, tiểu đệ lấy làm vinh dự vô cùng! Chỗ này cách vương phủ Nam Viện đại vương chưa xa là mấy, tiếng Liêu binh la ó, reo hò vẫn còn nghe rõ.

  Bỗng thấy có người thổi tù và cưỡi ngựa chạy qua lớn tiếng gọi:

  - Ðịch nhân đánh vào cửa Ðông, quan binh canh gác ngự doanh phải giữ nguyên chỗ không được thiện tiện di dời nơi khác!


  Phạm Hoa nói:

  - Vậy chúng ta theo cửa Tây mà đánh ra. Tiêu đại vương tính sao?
  Tiêu Phong gật đầu hỏi lại:

  - Phải rồi! Không hiểu bọn A Tử đã thoát hiểm chưa?

  Phạm Hoa chưa kịp trả lời thì thanh âm A Tử từ cửa hầm vọng ra:

  - Tỷ phu! Tỷ phu còn nhớ đến tiểu muội ư?

  Thanh âm của nàng đầy vẻ vui mừng. Nàng từ trong đường hầm chui ra. Dưới cằm vẫn dán mấy sợi râu lơ thơ, mặt đầy bùn lem luốc trông rất dơ dáy. Nhưng trong con mắt Tiêu Phong thì từ ngày biết nàng đến giờ, có lẽ lúc này thấy nàng đẹp nhất.
  A Tử rút bảo đao ra toan chặt khoá cho Tiêu Phong. Nhưng khoá này lại dính liền vào thịt nếu chỉ trệch mũi đao một chút là chém vào ông ngay. Nàng liền đưa bảo đao cho Ðoàn Dự nói:

  - Ca ca! Ca ca cầm đao mà cát chiếc khoá này mới được!

  Ðoàn Dự đón lấy bảo đao, vận nội lực lên, cắt vào khoá sắt sạo sạo như gọt cây. Chớp mắt khoá đứt liền.

  Giữa lúc ấy trong động lại ba người nữa chui lên.
  Một là Chung Linh, hai là Mộc Uyển Thanh, còn người thứ ba là một người đệ tử Cái Bang hạng tám túi. Y là một tay thiện nghệ về huy động rắn độc. Vừa rồi gã huy động cho đàn rắn xông vào đại sảnh chỉ cốt làm náo động cho đối phương rối loạn.

  Người đệ tử này thấy Tiêu Phong vô sự thì mừng đến chảy nước mắt, gã cảm xúc nói:

  - Bang chúa! Bang chúa!...

  Tiêu Phong bây giờ lại được nghe đệ tử Cái Bang xưng hô mình bằng Bang chúa với vẻ mặt trung thành, thì trong lòng ông không khỏi cảm động, ông ngắt lời:

  - Ta đã làm bận cho ngươi nhiều quá!

  Gã đệ tử tám túi lấy làm vinh hạnh đến chảy nước mắt.
  Phạm Hoa nói:

  - Hiện giờ binh mã nước Ðại Lý đang động thủ đánh nhau với Liêu binh cửa Ðông. Vậy chúng ta nên nhân lúc nhốn nháo này chạy đi thôi. Tiêu đại vương chẳng nên ra tay, để họ nhìn nhận ra mình.

  Tiêu Phong đáp:

  - Chính thế!

  Chín người từ trong cửa lớn xông ra.

  Tiêu Phong quay đầu nhìn lại thì đây nguyên là một toà nhà lợp ngói đã bị tàn phá. Ðứng ngoài nhìn không còn ra hình thù gì nữa.

  A Tử nói bằng tiếng Khất Ðan la lên:

  - Cứu hoả! Cứu hoả!

  Phạm Hoa, Hoa Hách Cấn cũng bắt chước tiếng nàng la theo.

  Ba Thiên Thạch khinh công tuyệt diệu, thấy ngoài đường phố không có quân, liền chạy trước, đi đến đâu phóng hoả đến đấy.

  Chỉ trong chớp mắt, đã có đến bảy tám chỗ lửa bốc lên ngùn ngụt.


  Chín người chạy về phía Tây, bọn Ðoàn Dự hoá trang làm người Khất Ðan.
  Lúc này trong thành cực kỳ hỗn loạn, nên không ai để ý.
  Thỉnh thoảng nghe bọn kỵ binh Khất Ðan đuổi kịp đến nơi thì chín người lại ẩn nấp vào xó hè.

  Ðoàn người chạy qua đến chín mười đường phố, bỗng nghe tiếng tù và inh ỏi.
  Tiếng người la ó:

  - Không xong rồi! Quân địch đánh phá vào cửa Bắc, bắt Hoàng thượng đem đi rồi!

  Tiêu Phong giật mình kinh hãi dừng bước lại hỏi Ðoàn Dự:

  - Tam đệ! Liêu chúa bị bắt rồi ư? Người đã kết nghĩa làm huynh trưởng ta. Tuy người đối với ta bất nhân, song ta không thể bất nghĩa với người được. Chớ nên đụng đến tính mạng người...
  A Tử cười đáp:

  - Tỷ phu hãy khoan tâm! Ðó là bọn ba mươi sáu động chúa, bảy mươi hai đảo chúa, thuộc hạ cung Linh Thứu đã phao ngôn để náo loạn lòng người. Trong thành Nam kinh đã có trọng binh đóng giữ, Hoàng đế lại có hơn một vạn thân binh bảo vệ, bị bắt thế nào được?

  Tiêu Phong vừa kinh hãi vừa mừng thầm hỏi:

  - Bọn thuộc hạ của nhị đệ cũng đến cả đây ư?
  A Tử đáp:

  - Chẳng những thuộc hạ vị tiểu hoà thượng đó mà thôi. Chính tiểu hoà thượng cùng bà vợ y cũng đến cả.

  Tiêu Phong lấy làm kỳ hỏi:

  - Tiểu hoà thượng có vợ rồi ư?
  A Tử cười đáp:

  - Tiểu phu chưa hay, bà vợ Hư Trúc chính là công chúa nước Tây Hạ. Nhưng nàng lấy khăn che mặt, ngoài tiểu hoà thượng ra không một ai nhìn thấy dung nhan công chúa. Tiểu Muội đã hỏi Hư Trúc Tử công chúa có đẹp lắm không thì y chỉ cười mà không đáp.

  Giữa lúc Tiêu Phong đang chạy trốn mà nghe được chuyện lạ này cũng mừng cho Hư Trúc. Ông quay lại liếc mắt nhìn Ðoàn Dự dường như để hỏi ý.

  Ðoàn Dự cười nói:

  - Ðại ca bất tất phải ca ngợi. Tiểu đệ chẳng để tâm gì về vụ này đâu và nhị ca cũng không phải là người thất tín. Câu chuyện này dài lắm, thủng thẳng rồi tiểu đệ sẽ kể cho đại huynh hay.


  Mấy người chạy thêm một đoạn đường nữa.
  Bỗng thấy trong không trường phía trước đã đắp một toà đài cao, lửa cháy rất dữ. Trước đài có dựng hai cột cờ lớn và hai lá cờ đang bị lửa cháy.

  Tiêu Phong biết đây là trường luyện võ trong thành Nam kinh, là nơi để quân Liêu tập dượt. Nhưng ông không biết toà đài này dựng lên từ bao giờ.

  Ba Thiên Thạch cười nói:

  - Tâu bệ hạ! Tường đài của Liêu chúa bị cháy, cờ soái cũng bị ra tro. Ðó là điểm bất tường cho quân Liêu. Chuyến này Gia Luật Hồng Cơ đem quân đánh Tống, e rằng bất lợi.

  Tiêu Phong nghe Ba Thiên Thạch kêu Ðoàn Dự bằng bệ hạ mà Ðoàn Dự lại gật đầu thì lấy làm lạ hỏi:

  - Tam đệ! Tam đệ làm hoàng đế rồi ư?
  Ðoàn Dự buồn rầu đáp:

  - Tiên phụ bất hạnh mệnh một giữa đường. Hoàng bá phụ lánh ngôi đầu Phật , xuất gia chùa Thiên Long, truyền cho tiểu đệ phải tiếp ngôi. Nhưng tiểu đệ chẳng có tài đức gì mà phải lên ngôi cao, thiệt lấy làm xấu hổ.

  Tiêu Phong giật mình hỏi:

  - Trời ơi! Tam đệ là ông vua nước Ðại Lý, sao còn dấn thân vào nơi hiểm địa, vì ta mà mạo hiểm? Vạn nhất xảy ra chuyện bất ngờ dù tam đệ chỉ tổn thương một chút cũng đủ khiến cho ta phải hối hận với quân dân toàn quốc nước Ðại Lý.


  Ðoàn Dự cười hì hì đáp:

  - Ðại Lý là một nước nhỏ nhoi ở miền Nam Cương hẻo lánh. Hai chữ Hoàng đế chẳng qua là tiếm hiệu mà thôi. Tiểu đệ không đáng vị nhân quân mà người ta cứ kêu bằng bệ hạ, nghĩ thật bẽ bàng! Hai ta tình đồng cốt nhục, có lẽ đâu đại ca gặp nạn mà tiểu đệ lại không đến chia sẻ mối hoạ hoạn bao giờ?

  Phạm Hoa cũng nói:

  - Chuyến này Tiêu đại vương hết lòng can gián Liêu đế, ngăn trở việc Nam chinh thì tệ quốc từ trên xuống dưới chẳng ai là không thâm cảm đại đức, vì Liêu đế lấy được Ðại Tống rồi tất nhiên tràn xuống lấy Ðại Lý. Tệ quốc tướng sĩ kém cỏi địch làm sao được với tinh binh Khất Ðan? Tiêu đại vương cứu Ðại Tống tức là cứu luôn cả Ðại Lý. Vậy Ðại Lý có phải dốc hết lực lượng ra để bảo vệ đại vương cũng là một việc hợp lý.

  Tiêu Phong nói:

  - Tại hạ là kẻ dũng phu, không nỡ nhìn hai nước giao tranh để giết hại sinh linh, chứ có công lao gì đâu?

  Giữa lúc ấy thành Nam kinh lửa bốc ngụt trời. Trăm họ dắt dúm nhau chạy lẫn vào với đám quân mã.
  Có tiếng la:

  - Hoà thượng chùa Thiếu Lâm ở Nam triều cùng vô số hảo hán đến đánh phá cửa Nam.

  Có người gầm lên:

  - Nam Viện đại vương Tiêu Phong làm loạn, đầu hàng Tống triều giết chết Liêu chúa rồi!

  Mấy tên quân Khất Ðan nghiến răng hỏi:

  - Tên Tiêu Phong phản quốc hàng giặc, chúng ta giật mình không xé xác hắn ra được.

  Lại có người hỏi:

  - Ðức vạn tuế đúng bị phản tặc Tiêu Phong gia hại rồi ư?
  Một người khác đáp:

  - Còn chi mà không thật? Chính mắt ta trông thấy thằng cha Tiêu Phong cưỡi ngựa trắng xông lại trước mặt đức vạn tuế cầm thương đâm vào ngực ngài rồi!

  Một lão hỏi:

  - Thằng chó má Tiêu Phong sao lại bất lương thế? Hắn là người Khất Ðan hay là người Hán?

  Một gã Ðại Hán đáp:

  - Nghe nói hắn là quân Nam Man, ăn mặc giả làm người Khất Ðan. Hắn tàn ác hơn cả loài cầm thú.

  A Tử thấy bọn người này vừa chạy vừa thoá mạ Tiêu Phong thì tức giận đến cực điểm, vung roi ngựa lên toan đập vào người Khất Ðan.
  Tiêu Phong vội giơ tay lên ngăn cản rồi lắc đầu khẽnói:

  - Ðể mặc họ nói sao thì nói.
  Ông lại hỏi:

  - Có vị cao tăng chùa Thiếu Lâm đến đây thật ư?
  Gã đệ tử tám túi đáp:

  - Tại hạ xin trình Bang chúa hay: Ðoàn cô nương ở Nam kinh đi ra thì gặp Ngô trưởng lão bản bang nói là Bang chúa vì giang sơn nhà Ðại Tống cùng trăm họ người Hán mà hết sức cản ngăn Liêu chúa trong việc khởi binh đánh Tống nên nỗi bị nước Liêu cầm tù. Ngô trưởng lão không tin, lão cho là Bang chúa vốn người Khất Ðan, khi nào còn nghĩ đến Ðại Tống. Rồi trưởng lão trà trộn vào trong thành Nam kinh, thân hành thám thính mới rõ lời Ðoàn cô nương là đúng. Ngô trưởng lão liền lấy Thanh trúc truyền lệnh ra bản bang bố cáo cho các bậc anh hùng Trung Nguyên hay Bang chúa là bậc đại nhân đại nghĩa. Hết thảy võ lâm Trung Nguyên đều cảm động về tấm lòng hào hiệp của Bang chúa rồi nhờ các vị cao tăng chùa Thiếu Lâm dẫn đầu kéo đến cứu viện Bang chúa.

  Tiêu Phong nhớ lại ngày ở Tụ Hiền trang đã thành cừu địch của võ lâm Trung Nguyên, giết bao nhiêu anh hùng hảo hán, thế mà nay quần hùng lại đến cứu mình thì trong lòng vừa cảm kích vừa hối hận.

  A Tử nói:

  - Bạn hành khất Cái Bang mà truyền tin đi các nơi thì còn gì mau lẹ bằng?
  Bỗng nàng lại kêu lên:

  - Trời ơi! Chết rồi! Thiệt là đáng tiếc!

  Ðoàn Dự hỏi:

  - Cái gì mà Tử Muội rối lên thế?
  A Tử đáp:

  - Chiếc "Bích Ngọc vương đỉnh" tiểu Muội đem ra đốt hương để dẫn dụ rắn đến. Vì vội vàng quá, tiểu muội để quên cái đó trong nhà đại sảnh mất rồi.

  Ðoàn Dự cười nói:

  - Cái vật bàng môn tả đạo đó quên mất thì thôi, dắt bên mình làm cóc gì?
  A Tử nói:

  - Hừ! Cái gì mà bàng môn tả đạo? Không có nó thì lấy gì để dẫn dụ đàn rắn độc kéo đến mau thế được? Tỷ phu đâu có thoát thân một cách dễ dàng?

  Nàng chưa dứt lời đã nghe tiếng khí giới choang choảng vang lên. Dưới ánh hoả quang ai nấy trông rõ bọn Liêu binh đang tự đánh nhau.

  Tiêu Phong lấy làm kỳ hỏi:

  - Lạ chưa? Sao người cùng nhà...
  Ðoàn Dự ngắt lời:

  - Ðại ca! Những người cổ thắt vải trắng kia là người bọn ta.
  A Tử lấy ra một băng vải trắng đưa cho Tiêu Phong nói:

  - Tỷ phu thắt vải này vào!

  Tiêu Phong nhìn vào trong trận thấy quân Liêu không phân biệt được rõ đâu là địch đâu là mình nên đánh chém loạn xạ thành ra mình tự tàn sát mình rất nhiều.

 6. #156
  Status : thuanhuynh_alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 2.014

  Re: Lục Mạch Thần Kiếm

  Hồi 157 : Người chân thành gặp người cố cựu


  Bọn Liêu binh giả, cổ buộc vải trắng cứ nhằm quân Liêu mà đâm mà chém.
  Tiêu Phong thấy người Liêu bị chết tơi bời, thây nằm chật đất, tay ông cầm miếng vải trắng bất giác run lên la hoảng:

  - Ta là người Liêu chứ không phải người Hán. Ta không thể thắt chiếc vải này vào cổ được!

  Giữa lúc ấy, tiếng kẽo kẹt vang lên. Hai cánh cổng thành phía Tây nặng nề mở ra.

  Ðoàn Dự và Phạm Hoa đẩy bừa Tiêu Phong ra ngoài.


  Ngoài thành đèn đuốc sáng trưng, không biết bao nhiêu Bang chúng Cái Bang đã dẫn ngựa đến đón.
  Họ vừa thấy Tiêu Phong đãnổi tiếng hoan hô như sấm dậy:

  - Kiều Bang chúa! Kiều Bang chúa!
  Thật là cảnh lửa sáng rực trời, tiếng hô dậy đất. Hai bên đèn đuốc chuyển động tựa hồ hai con hoả long trở mình.
  Một lão già cưỡi ngựa đi giữa tiến lại. Lão giơ hai tay lên tận đỉnh đầu. Hai tay lão cầm tay đả cẩu bổng, một tín vật của Bang chúa Cái Bang. Chính là Ngô trưởng lão.

  Ngô trưởng lão đi tới trước mặt Tiêu Phong liền xuống ngựa, quỳ xuống đất nói:

  - Ngô Trường Phong này chịu lời uỷ thác của anh em đem cây đả cẩu bổng của bản Bang để trả lại Bang chúa. Bọn thuộc hạ thật là hồ đồ đã vu oan cho người ngay đến nỗi Bang chúa phải chịu bao nhiêu nỗi cơ cực. Bọn thuộc hạ thật không bằng giống chó lợn. Mong rằng Bang chúa đại nhân quên hết tội lỗi của bọn tiểu nhân, nghĩ tới bầu đoàn cô quả bản Bang mà trở lại làm Bang chúa cho. Vì bọn tiểu nhân mắc lừa kẻ gian nịnh bảo Bang chúa là giống chó Khất Ðan, thực tội đáng muôn thác. Nói xong, cầm cây đả cẩu bổng đặt vào tay Tiêu Phong.
  Tiêu Phong thấy bọn người chân tay cùng sống chết với mình năm trước, thì không khỏi đau lòng.
  Ông cảm xúc đáp:

  - Ngô trưởng lão! Tại hạ quả là người Khất Ðan. Nay được các vị trọng nghĩa, tại hạ cảm kích vô cùng! Còn ngôi Bang chúa Cái Bang thì tại hạ không thể nào nhận được nữa.

  Ông vừa nói vừa đưa tay ra nâng Ngô Trường Phong dậy.

  Ngô Trường Phong nguyên là một người thẳng thắn, nóng nảy, lão vò đàu bứt tai, hỏi:

  - Bang chúa... là người Khất Ðan ư? Kiều Bang chúa! Bang chúa hãy coi kia! Ðừng oán hận bọn tiểu nhân nữa!

  Bỗng nghe trong thành trống thúc liên hồi, đại đội Liêu binh kéo ra.
  Ðoàn Dự nói:

  - Ngô trưởng lão! Chúng ta chạy mau đi! Quân Liêu thế lớn để họ bày thành trận thế, tất không địch nổi.


  Tiêu Phong cũng biết bọn Cái Bang cùng quần hùng Trung Nguyên sở dĩ chiếm được thượng phong là vì đánh bất thình lình. Nếu cùng quân Liêu thực sự chiến đấu thì mấy trăm tay hảo hán giang hồ địch làm sao lại mấy vạn quân tinh nhuệ nước Liêu? Huống chi còn đánh nhau nữa thì số người bị tử thương cả hai bên sẽ vô cùng trầm trọng và phản lại với ý nguyện của mình.

  Ông liền nói:

  - Ngô trưởng lão! Việc cử Bang chúa rồi sẽ tính sau cũng chưa muộn. Trưởng lão truyền lệnh cho anh em theo cửa Tây rút lui ngay!


  Ngô trưởng lão vâng lời, kíp truyền lệnh cho bang chúng đổi hậu đội làm tiền đội xông về phía Tây mà chạy.
  Chẳng mấy chốc, Hư Trúc Tử dẫn quần nữ dưới trướng cung Linh Thứu cùng ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo vừa theo kịp.


  Ðoàn người chạy được vài dặm thì lại gặp bọn Chu Ðan Thần dẫn một đoàn võ sĩ nước Ðại Lý cũng đuổi tới nơi.
  Chỉ còn thiếu quần tăng chùa Thiếu Lâm và quần hào Trung Nguyên mãi chưa thấy đến.

  Tiêu Phong nói:

  - Quần tăng chùa Thiếu Lâm và hào kiệt Trung Nguyên còn bị chặn đứng ở trong thành. Chúng ta hãy chờ lại một chút.

  Trong thành tiếng reo hò pha lẫn tiếng binh khí đánh nhau mỗi lúc một vang dội.

  Ðoàn Dự nói:

  - Ðại ca hãy chờ đây để tiểu đệ đi tiếp ứng cho bọn họ.


  Chàng nói xong dẫn bọn võ sĩ nước Ðại Lý quay lại theo cửa Tây vào thành.
  Lúc này trời đã gần sáng. Tiêu Phong hồi hộp trong lòng chỉ lo cho quần hào khó lòng thoát hiểm.

  Tiếng reo hò trong thành lại càng dữ dội khủng khiếp.
  Bọn võ sĩ Ðại Lý xông xáo tìm kiếm trong Liêu trận mà thuỷ chung vẫn không thấy bọn quần hào đâu cả.

  Một tên đệ tử Cái Bang phi ngựa đến báo:

  - Mấy ngàn quân thiết giáp bên Liêu đã đóng chặt cửa thành phía Tây rồi. Một số đông võ sĩ Ðại Lý chưa xông vào được, mà quần hùng Trung Nguyên bị hãm trong thành không ra thoát.

  Hư Trúc Tử vẫy tay nói:

  - Bọn Linh Thứu chúng ta phải đi tiếp ứng mới được!

  Y liền dẫn hơn hai ngàn hảo hán ở Tam sơn ngũ nhạc và quần nữ chín bộ cung Linh Thứu xông vào trận.

  Tiêu Phong ngồi trên lưng ngựa, xa trông về phía Ðông thì thấy trong thành Nam kinh rải rác có những ngọn lửa bốc lên, không hiểu vì lẽ gì. Ông chờ một lúc thì lại thấy một tên thám tử về báo:

  - Ðoàn hoàng gia nước Ðại Lý và Hư Trúc Tử cung Linh Thứu đã mở một đường máu xông vào trong thành.

  Trước kia hễ gặp cuộc chiến đấu là Tiêu Phong đi đầu, mà lần này ông phải chịu đứng chờ một chỗ.
  Lòng nóng như lửa đốt, ông nói:

  - Ta phải đi xem sao?

  A Tử, Mộc Uyển Thanh và Chung Linh đều khuyên can:

  - Người Liêu chỉ muốn bắt cho bằng được Tiêu đại ca. Ðại ca chớ nên mạo hiểm!
  Tiêu Phong nói:

  - Không hề chi!

  Rồi ông phóng ngựa đi trước. Bang chúng Cái Bang cũng đồng nhất theo sau.
  Ðoàn người đi đến cửa Tây thành Nam kinh thì thấy rải rác dưới chân tường trên mặt thành cùng hai bờ sông bao quanh thành có đến mấy trăm xác chết nằm lăn ra đó. Phần lớn là Liêu binh, còn một số là võ sĩ của Ðoàn Dự và thuộc hạ của Hư Trúc.

  Cửa thành hé mở, hai vị đảo chúa cầm đại đao đứng giữ một bên để chờ, hễ quân Liêu xông ra là chém, không để cho chúng đóng cửa thành lại.

  Bỗng nghe mé Nam và mé Bắc có tiếng vó ngựa dồn dập.
  Tiêu Phong giật mình kinh hãi nói:

  - Nguy rồi! Ðại đội Liêu binh chia hai ngả nam bắc quay lại đánh thì chúng ta đều bị nguy khốn. Ông tung mình nhảy lên. Vừa nhảy vừa điểm chân vào tường để mượn đà nhảy lên nữa cho lên được đến mặt thành. Ông trông vào thành thì thấy bên trong cửa Tây chừng một dặm vuông mỗi chỗ một tốp người đang giao tranh.


  Quần hào Trung Nguyên bị rất nhiều quân Liêu chia nhiều chỗ vây đánh. Bọn hào kiệt tuy võ công cao cường, nhưng mỗi người phải đối địch đến hơn mười người. Cuộc chiến đấu kéo dài đã lâu thành ra mỏi mệt, ít người không địch lại được số đông.

  Tiêu Phong đứng trên mặt thành nhìn vào trong lại nhìn ra ngoài chưa biết quyết định thế nào. Quần hào bị vây hãm kia đều vì cứu ứng ông mà bị nguy khốn, dĩ nhiên ông không thể giương mắt ra mà nhìn bọn họ chết dưới lưỡi đao của quân Liêu.

  Ông lại nghĩ rằng:

  - Nếu mình nhảy xuống xông vào cứu viện thì công nhiên coi quân Liêu là thù địch và sẽ biến thành một tên Liêu gian, phản quốc giúp giặc, chẳng những thẹn với tổ tông mà còn bị đồng bào thoá mạ, tiếng xấu để ngàn thu.

  Trước nay Tiêu Phong quyết đoán việc gì cũng mau lẹ mà lúc này ông lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

  Ông lại thấy bên bức tường thành bảy tám tên võ sĩ Khất Ðan đang vây hai vị lão tăng chùa Thiếu Lâm đánh rất rát. Một vị tay múa giáo đao chống cự, miệng không ngớt phun máu tươi ra. Rõ ràng nhà sư bị trọng thương.


  Tiêu Phong chú ý nhìn kỹ lại thì nhà sư này chính là Huyền Minh đại sư. Còn một vị nữa vung cây thiền trượng liều mạng chống đỡ, chính là Huyền Thạch đại sư.

  Hai tên võ sĩ Khất Ðan giơ trường đao lên chém xuống Huyền Minh.

  Huyền Minh vung giới đao lên gạt, không ngờ đại sư đã bị trọng thương, mới giơ tay lên được đến trước ngực đã kiệt lực.

  Huyền Thạch hất ngược cây thiền trượng... đuôi trượng chạm vào sống đao đánh choang một tiếng.

  Huyền Thạch thần lực ghê hồn. Hai thanh trường đao bật ngược lại đập vào trán hai tên võ sĩ Khất Ðan làm cho đầu óc vỡ tan.

  Huyền Thạch đang mừng thầm trong bụng thì đột nhiên lại nghe tiếng Huyền Minh rú lên. Máu tươi vọt ra tung toé. Vai bên tả nhà sư đã trúng phải một đao của Liêu binh.

  Huyền Thạch phóng trượng đánh liền. Tên Liêu binh bị gãy nát xương cốt. Nhưng lúc ấy nhà sư sơ hở trước ngực, bị một tên võ sĩ Khất Ðan cầm trường mâu đâm tới trúng bụng Huyền Thạch từ trước bụng suốt qua sau lưng đóng chặt vào bức tường thành.

  Huyền Thạch rú lên một tiếng, rồi dùng hết sức bình sinh vung trượng đập mạnh xuống. Ðầu tên võ sĩ Khất Ðan này cũng bị vỡ tan, chết tốt.

  Huyền Minh thấy Huyền Thạch bị trúng mâu, liền vung thanh giới đao loạn lên không còn đúng đường lối chi nữa.
  Hai mắt nhà sư đẫm lệ, la gọi:

  - Sư đệ!

  Tiêu Phong bầu máu nóng sôi sùng sục, không tài nào nhẫn nại được nữa, ông lớn tiếng quát:

  - Tiêu Phong ở đây! Các ngươi muốn giết ta thì lại mà giết, đừng giết người vô tội nữa!


  Ông từ mặt thành nhảy xuống, người chưa chấm đất đã đá luôn bốn tên võ sĩ Khất Ðan bay đi. Chân trái ông vừa đặt xuống đất, lập tức kéo Huyền Minh lại. Tay phải ông đón lấy cây thiền trượng của Huyền Thạch.
  Ông nói:

  - Huyền Thạch đại sư! Tại hạ đến cứu viện chậm quá. Tội nghiệt thực là thâm trọng.

  Ông gạt cây thiền trượng một cái, hai tên võ sĩ Khất Ðan bị bắn ra xa đến mười mấy thước.

  Huyền Thạch nhăn nhó cười nói:

  - Bọn bần tăng nói vu cho cư sĩ là người Khất Ðan. Tội nghiệt lại còn nặng hơn. Ðức Phật từ bi! Ðức Phật từ bi! Ðến nay vàng thau đã rõ...

  Huyền Thạch chưa dứt lời, đã ngoẹo cổ ra mà chết.

  Tiêu Phong bảo vệ Huyền Minh rồi quay sang mé tả xông vào chỗ bọn võ sĩ Ðại Lý đang bị vây đánh.

  Tướng sĩ nước Liêu thấy Nam viện đại vương đột nhiên xuất hiện thần oai lẫm liệt, đều hoảng vía kinh hồn.

  Tiêu Phong múa tít cây thiền trượng đánh ra tới tấp. Tuy ông không muốn giết người, nhưng ai đụng phải cũng bị thương liền.

  Bọn Liêu binh vừa la vừa dạt ra hai bên. Chỉ trong khoảnh khắc, Tiêu Phong đã làm cho hơn hai trăm người tụ hội vào một chỗ.
  Ông lớn tiếng nói:

  - Các vị chớ có dời mau ra.

  Ông dẫn hai trăm người này đi quanh một lượt, hễ thấy còn ai bị bao vây là ông lại xông vào đón ra.


  Tiêu Phong mỗi lúc một mở rộng vòng tròn ra.
  Ðến lúc quy tụ lại được chừng một ngàn người thì quân Liêu không tài nào ngăn trở được nữa.

  Tiêu Phong cùng Hư Trúc, Ðoàn Dự và Huyền Ðộ đại sư chùa Thiếu Lâm dẫn quần hào Trung Nguyên xông ra cửa thành.

  Tiêu Phong cầm cây thiền trượng đứng ngay bên cổng bảo hộ cho người ngựa ba cánh: nước Ðại Lý, cung Linh Thứu và quần hào Trung Nguyên ra khỏi cổng thành.

  Tướng sĩ nước Liêu chỉ theo sau xa xa mà đuổi, mà la ó om sòm, không một tên nào dám tiến lên xung sát.


  Tiêu Phong chờ cho mọi người ra hết rồi mới đi sau cùng.
  Ông ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy tử thi chất đống, không biết đã chết mất bao nhiêu người? Mắt ông chợt nhìn thấy hai người phụ nữ, thuộc hạ cung Linh Thứu, nằm trên vũng máu đang lăn lộn rên la, không ngồi dậy được.

  Tiêu Phong lại quay vào thành nắm lấy lưng hai người đàn bà này sắp trở ra, đột nhiên trống thúc liên hồi. Hai đội quân từ hai ngả Nam, Bắc đổ đến.

  Tiêu Phong cũng hơi sờn lòng, vì hai đội quân này mỗi toán có dư vạn người. Ông lại chiến đấu lâu rồi, tuy chưa bị thương nhưng đã mệt nhoài, không thể đối địch được nữa. Ông liền lớn tiếng gọi:

  - Anh em Cái Bang chặn hậu cho. Lừa ngựa xin dành để các bạn bị thương cưỡi rút lui trước đi.

  Bang chúng Cái Bang vâng dạ nghe lời, vội vàng xuống ngựa.
  Tiêu Phong lại hô:

  - Anh em hãy kết thành Ðả cẩu đại trận!

  Bang chúng vừa hát bài Liên Hoa Lạc vừa giàn thành trận thế!
  Tiêu Phong la lên:

  - Huyền Ðộ đại sư! Nhị đệ! Tam đệ! Các vị mau dẫn anh em bản bộ đi về phía Tây! Ðể bọn tại hạ đoạn hậu cho.


  Dưới ánh mặt trời, gươm đao của binh tướng nước Liêu lấp loáng hào quang.
  Mấy vạn quân thiết kỵ nện xuống đất làm rung chuyển cả núi non.

  Hư Trúc cùng Ðoàn Dự thấy uy thế Liêu binh ghê gớm, biết là Ðả cẩu đại trận của Cái Bang dù có tuyệt diệu đến đâu cũng không ngăn cản nổi.

  Hai người liền đến bên Tiêu Phong đồng thanh nói:

  - Ðại ca! Chúng ta kết nghĩa anh em gặp hoạn nạn cùng chịu đựng, sống chết có nhau mới phải!

  Tiêu Phong nói:

  - Nếu vậy thì hai vị hiền đệ bảo người ngựa bản bộ rút lui trước đã.


  Hư Trúc và Ðoàn Dự vội vàng hạ lệnh cho thuộc hạ rút lui.
  Ngờ đâu các bộ thuộc cung Linh Thứu không chịu bỏ chủ nhân. Nhất là tướng sĩ nước Ðại Lý khi nào chịu để mình Hoàng đế ở lại nơi hiểm địa, rồi kéo nhau rút lui bao giờ?

  Lúc này quần hào thấy tình thế nguy hiểm đã có mấy chục người chạy lại trợ chiến.

  Tiêu Phong ngấm ngầm la hoảng.
  Ông nghĩ thầm:

  - Bọn người này tuy võ công cao cường, nhưng chỉ xúm xít lại với nhau, không hiểu binh pháp thì chống cự lại với Liêu binh thế nào được? Mình chết chẳng kể làm chi, nhưng cả bấy nhiêu người đều bị quân Liêu giết hết ở ngoài thành Nam kinh, thì ra...


  Ðột nhiên trong trận bên Liêu nổi hiệu thanh la để lui quân.

  Quân Liêu quay đầu ngựa lại thành thế hậu đội đổi làm tiền đội, để rút lui về hai ngả Nam Bắc.


  Tiêu Phong rất lấy làm kỳ, không hiểu ra sao, thấy sau trận quân Liêu tiếng reo dậy đất, cát bụi mịt mù. Té ra đã có một cánh quân đến tập hậu.

  Tiêu Phong tự hỏi:

  - Chẳng lẽ bên Liêu có người nào nổi loạn. Nếu Hoàng thượng cũng bị phục kích thì thật là nguy.

  Tiêu Phong thấy quân Liêu lâm vào tình trạng khốn đốn, thì nghĩ ngay đến Gia Luật Hồng Cơ.

  Quần hùng Cái Bang thấy quân Liêu rút lui, liền lớn tiếng reo hò. Nhưng chúng chưa được lệnh Tiêu Phong nên không đuổi theo.

  Tiêu Phong nhảy phắt đứng lên yên ngựa, trông ra xa về hậu trận quân Liêu thì thấy một lá cờ trắng tung bay trước gió. Tên nỏ bắn tới như mưa. Quân Liêu tới tấp ngã ngựa.

  Tiêu Phong chợt tỉnh ngộ la lên:

  - Ðây là bộ lạc Nữ Chân đem quân đến cứu ta. Không hiểu sao họ đã biết tin? Bộ lạc Nữ Chân toàn là tay thiện xạ. Lúc lâm trận họ dũng mãnh phi thường. Cứ trăm người hợp thành một tiểu đội kỵ mã, reo hò xông vào Liêu trận làm cho rối loạn. Một là quân Liêu bị đánh bất thình lình, hai là quân Nữ Chân rất thiện chiến.


  Thống soái quân Liêu thấy địch không nổi, lại sợ Tiêu Phong dẫn đồng bọn đánh lại thành ra mặt thù địch, nên vội vãthâu binh chạy về thành. Phạm Hoa làm Tư mã nước Ðại Lý tinh thông binh pháp liền lên tiếng hỏi Tiêu Phong:

  - Tiêu đại vương! Chúng ta nên thừa cơ xung sát. Ðây là cơ hội tốt nhất để diệt địch. Sao đại vương còn chưa hạ lệnh?

  Tiêu Phong chỉ lắc đầu mà không đáp.
  Phạm Hoa lại nói:

  - Từ đây đến Nhạn Môn quan, đường đất còn xa. Nếu mình không thừa cơ phá vỡ Liêu binh, thì sau sẽ bị nguy đấy. Ðịch nhiều mà ta ít, khó lòng sống mà trở về.

  Tiêu Phong lại lắc đầu.

  Phạm Hoa không hiểu tại sao, y nghĩ bụng:

  - Tiêu đại vương không chịu tiêu diệt Liêu binh. Phải chăng y còn dành đường đất để giao hảo với Liêu chúa sau này? Bỗng thấy một đoàn người Nữ Chân mình trần trùng trục hoặc quấn bằng da thú, cưỡi những con ngựa gầy nhom xông vào. Tên nỏ bắn ra veo véo.

  Hậu đội quân Liêu hơn một nghìn người chưa kịp vào thành đều bị quân Nữ Chân bắn chết lăn xác xuống chân thành.

  Bọn Nữ Chân bắn chết người rồi cắt lấy thủ cấp đeo vào sau lưng, có người đeo hàng chùm đến mười mấy cái đầu.

  Quần hào qua lại giang hồ thấy chuyện giết người là thường, nhưng chưa gặp ai hung thần tàn nhẫn theo kiểu man rợ này, nên thảy đều kinh hãi.

  Bỗng thấy một Ðại Hán cao lớn vượt mọi người tiến ra lớn tiếng gọi:

  - Tiêu đại ca! Tiêu đại ca! Hoàn Nhan A Cốt Ðả đến giúp đại ca đây!

  Tiêu Phong tung ngựa chạy ra đón.
  Hai người nắm chặt tay nhau ra chiều rất thân thiết!

  A Cốt Ðả nói:

  - Ngày ấy Tiêu đại ca không từ biệt bỏ ra đi, tiểu đệ vẫn nhớ luôn. Sau có thám tử về báo đại ca đã làm quan nước Liêu. Tiểu đệ nghĩ rằng bọn chúng giảo quyệt chắc đại ca chẳng làm quan được bao lâu với họ, quả nhiên hôm trước đây lại có thám tử báo tin đại ca bị tên Liêu chúa chó đẻ bắt giam đại ca, nên tiểu đệ vội đem quân đến cứu. May mà đại ca không chết cũng không bị thương, tiểu đệ rất lấy làm hoan hỉ.

  Tiêu Phong nói:
  - Ða tạ hiền đệ đã cứu ứng.

  Chưa dứt lời, tên nỏ trên mặt thành tới tấp bắn xuống như mưa. Nhưng hai người đứng xa chân thành, tên bắn không tới.

  A Cốt Ðả tức giận nói:

  - Quân chó má này vô lễ thật! Anh em mình đang nói chuyện với nhau mà chúng dám quấy nhiễu.

  Ðoạn gã giương cung lên bắn ra ba phát tên nghe veo véo. Trên mặt thành rú lên mấy tiếng. Ba tên quân Liêu bị trúng tên từ trên mặt thành rớt xuống.

  Quân Liêu bắn gã không trúng, nhưng cung nỏ của gã vừa dài vừa cứng, nên bắn đi rất xa, ba phát trúng cả ba. Quân Liêu đứng trên mặt thành la ó om sòm, vội giơ mộc lên che đỡ. Trong thành trống thúc rầm trời, quân Liêu tụ binh tướng.
  A Cốt Ðả lớn tiếng la lên:

  - Bọn chó má Khất Ðan có giỏi thì ra đây để ta giết một trận cho sướng tay. Bên quân Nữ Chân cũng thúc trống vang lừng.
  Tiêu Phong nghĩ bụng:

  - Nếu lại xảy ra giao tranh thì hai bên tất phải chết nhiều.
  Ông vội nói:

  - Hiền đệ! Hiền đệ lại cứu ta, bây giờ thoát hiểm rồi. Hà tất phải đánh nhau với họ làm chi? Anh em mình lâu ngày không gặp nhau, hãy tìm chỗ vắng vẻ để chúng ta uống một bữa say đã.

  Hoàn Nhan A Cốt Ðả nói:

  - Ca ca nói phải đó. Chúng ta đi thôi!

  Bỗng thấy cửa thành mở rộng. Một quân thiết kỵ xông ra.
  A Cốt Ðả quát mắng:

  - Quân chó đẻ kia! Ta cho bọn mi biết tay!

  Gã giương cung bắn ra một phát trúng vào mặt một người đi trước ngã lăn xuống ngựa.

  Ngoài ra, bọn thuộc hạ Nữ Chân cũng giương cung bắn tới tấp và toan bắn vào mặt Liêu binh. Ðầu mũi tên đều tẩm thuốc độc, kẻ trúng tên chưa kịp rú lên một tiếng đã bị chết liền.

  Chỉ trong khoảnh khắc, ngoài cửa thành đã có mấy trăm xác chết cả người lẫn ngựa xếp thành những đống lù lù lấp mất cả lối đi.

  Bọn Liêu binh thấy vậy hồn vía lên mây, đóng chặt cửa thành lại không dám ra nữa.

  Hoàn Nhan A Cốt Ðả ở dưới chân thành diễu võ giương oai lớn tiếng thóa mạ.

 7. #157
  Status : thuanhuynh_alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 2.014

  Re: Lục Mạch Thần Kiếm

  Hồi 158 : Về quan Ải không được vào thành


  Tiêu Phong nói:

  - Hiền đệ ơi! Chúng ta đi thôi!

  A Cốt Ðả dạ một tiếng nhưng vẫn trỏ tay lên mặt thành lớn tiếng mắng:

  - Quân chó má kia! May mà bữa nay bọn mi chưa đụng đến một sợi lông của đại ca ta, không thì ta đạp phá Nam kinh thành bình địa, giết hết bọn Liêu cẩu chúng mi.

  A Cốt Ðả cùng Tiêu Phong cưỡi ngựa đi về hướng Tây chừng hơn mười dặm thì đến một chỗgò cao.
  A Cốt Ðả nhảy xuống ngựa lấy ra một bì rượu đeo bên sườn ngựa đưa cho Tiêu Phong nói:

  - Ca ca! uống đi!

  Tiêu Phong đón lấy bì rượu uống một hơi cạn hết nửa bì, rồi đưa lại cho A Cốt Ðả.
  A Cốt uống hết nửa bì rượu còn lại rồi nói:

  - Ca ca! Anh em ta lên núi Trường Bạch vừa săn bắn vừa uống rượu để tiêu dao vui thú có lẽ hay hơn?

  Tiêu Phong biết Gia Luật Hồng Cơ là người cao ngạo. Bữa nay Liêu binh bị thua dưới chân thành Nam kinh, lại bị A Cốt Ðả một phen mắng nhiếc, tất y chẳng chịu bỏ qua và sẽ đem binh đuổi đánh. Bọn Nữ Chân tuy kiêu dũng nhưng lại ít người, khó mà đoán được ai thắng ai bại? Chi bằng đến núi Trường Bạch ở vài tháng để lánh hoạ chiến tranh, đồng thời để trị thương cho A Tử, rồi sẽ đến nương thân nơi bộ lạc Nữ Chân chẳng chen vào chốn danh lợi làm chi nữa cho thêm phiền muộn.

  Ông nghĩ vậy liền nói với A Cốt Ðả:

  - Hiền đệ! Các vị anh hùng hào kiệt đây đều đến để cứu ta, phải tiễn chân các vị đến ải Nhạn Môn quan, rồi sẽ quay trở về với hiền đệ.
  A Cốt Ðả cả mừng nói:

  - Bọn Nam Man ở Trung Nguyên phần đông là người không tốt. Tiểu đệ không muốn gặp họ nữa.

  Gã nói xong dẫn bọn thuộc hạ đi về phía Bắc.

  Quần hào Trung Nguyên thấy người Bắc Phiên này đi lại như gió, kiêu dũng phi thường đều lẩm bẩm:

  - Bọn Phiên nô này còn ghê gớm hơn quân Liêu cẩu. May chúng là bạn Kiều Bang chúa, không thì có lẽ bọn mình cũng bị rắc rối với họ.

  Các bộ nhân mã dần dần tụ cả lại một nơi, bàn luận rất sôi nổi về trận ác chiến dưới chân thành Nam kinh vừa rồi.

  Tiêu Phong khom lưng kính cẩn nói:

  - Ða tạ các vị là người đại nhân đại nghĩa, bỏ qua mối hờn cũ của Tiêu mỗ, lại chẳng ngại quản xa xôi ngàn dặm đến cứu viện cho. Ơn đức này Tiêu mỗ vĩnh viễn không báo đáp được.

  Huyền Ðộ đại sư nói:

  - Kiều Bang chúa sao lại nói vậy? Những việc trước kia đều do sự hiểu lầm mà râ. Ðã là đồng đạo võ lâm tất phải cứu giúp nhau trong cơn hoạn nạn. Huống chi Kiều Bang chúa đã vì trăm vạn sinh linh ở Trung Nguyên mà phế bỏ vinh hoa phú quý ơn đức bao trùm thiên hạ. Ðáng lý anh em phải cảm tạ Kiều Bang chúa mới đúng.
  Phạm Hoa dõng dạc lên tiếng:

  - Tại hạ xem ra quân Liêu bị thất bại tất chẳng chịu thôi. Nếu chúng truy kích thì có gì để đối địch không?

  Quần hùng lớn tiếng đáp:

  - Chúng ta sẽ cùng Liêu binh quyết một trận tử chiến, chẳng lẽ lại sợ chúng ư?
  Phạm Hoa nói:

  - Ðịch nhiều mà ta ít, giao chiến ở nơi đồng bằng bất lợi cho mình. Theo ngu kiến của tại hạ thì chúng ta nên rút lui thêm về phía Tây. Một là gần được Tống binh có tiếp viện. Hai là quân địch đuổi càng xa số người càng ít đi. Chúng ta sẽ có thể thừa cơ phản kích được.


  Quần hào đều lấy làm phải.
  Hư Trúc dẫn bọn thuộc hạ cung Linh Thứu làm lộ thứ nhất.
  Ðoàn Dự dẫn binh mã nước Ðại Lý làm lộ thứ hai.
  Huyền Ðộ lãnh đạo quần hào Trung Nguyên làm lộ thứ ba.
  Tiêu Phong lãnh bang chúng Cái Bang đi đoạn hậu.
  Bốn lộ nhân mãđi cách nhau chừng mấy dặm.
  Các lộ đều có thám tử cưỡi Khoái Mã để truyền tin. Nếu có địch đến phải ứng cứu nhau.

  Ði được một ngày, đến tối trọ lại trong một vùng sơn dã, vẫn chưa thấy quân Liêu đuổi tới nơi.

  Mọi người cũng hơi yên dạ.

  Sáng hôm sau lại khởi trình.
  Tiêu Phong hỏi A Tử:

  - Du Thản Chi hiện còn ở cung Linh Thứu không?
  A Tử bĩu môi đáp:

  - Ai mà biết được? Gã mù cả hai mắt rồi chắc là còn ở lại đó chứ xuống núi thế nào được?

  Giọng nói của nàng tỏ ra không hề quan tâm đến Du Thản Chi chút nào hết.
  Một hôm đi tới chân núi Ngũ Ðài Sơn, liền tìm vào thôn Bạch Lạc để nấu cơm.
  Phạm Hoa tinh thông trận pháp, bố trí quần hào thành từng tốp một mai phục nơi hiểm yếu, y lại cho chặt cầu ngăn đường để Liêu binh mất nhiều thì giờ hơn mới đ uổi kịp. Ðến ngày thứ hai, bỗng thấy ở mé Ðông có tiếng reo hò dậy đất, và khói đen cuồn cuộn bốc lến mù trời. Ðó chính là quân Liêu đã đuổi gần tới nơi và phóng tin hiệu.


  Quần hào thấy vậy đều phập phồng kinh hãi. Có người võ dũng lập tức muốn quay lại để giúp những tiểu đội phục kích ở phía sau. Nhưng họ đều bị Huyền Ðộ và Phạm Hoa ngăn cản.

  Ðêm hôm ấy quần hùng ở lại chỗ sườn núi để nghỉ đêm.
  Ðến nửa đêm, bỗng có tiếng người la gọi.

  Quần hào giật mình tỉnh dậy, cầm binh khí.

  Phía Bắc bỗng thấy lửa cháy ngất trời không hiểu là đốt gì?

  Tiêu Phong cùng Phạm Hoa đưa mắt nhìn nhau và đều ngấm ngầm cảm thấy có sự chẳng lành.

  Phạm Hoa khẽ nói:

  - Tiêu đại vương! Ðại vương tính có phải quân Liêu đi đường hông rồi vòng lại giáp công không?

  Tiêu Phong đáp:

  - Liêu đế quyết ý đánh Tống đem quân đi rất nhiều. Ðây chắc là họ.
  Phạm Hoa nói:

  - Vụ cháy lớn này không biết đã đốt mất bao nhiêu nhà cửa của dân lành. Hỡi ôi!...

  Tiêu Phong không muốn nói Gia Luật Hồng Cơ tàn bạo, nhưng ông cũng biết y bị thua về tay bộ lạc Nữ Chân, trong lòng rất phẫn uất, nên y trút giận vào đầu bá tánh. Thấy người là giết, thấy nhà là đốt.

  Trận lửa cháy cho đến lúc trời sáng vẫn chưa tắt.

  Trưa hôm sau lại thấy lửa cháy về phía Nam.
  Giữa trời nắng trông không rõ ngọn lửa chỉ thấy khói bốc lên đen nghịt cả một góc trời.

  Huyền Ðộ dẫn người đi trước thấy phía Nam lửa cháy liền dừng ngựa đứng bên đường chờ bọn Tiêu Phong đến nơi hỏi:

  - Kiều Bang chúa! Quân Liêu ba mặt giáp công. Bang chúa liệu ải Nhạn Môn quan này có giữ được chăng? Bần tăng đã phái người đi trước báo tin. Nhưng vị Thống soái ở đó nhu nhược, e rằng chống không nổi bọn thiết kỵ Khất Ðan.

  Tiêu Phong không biết trả lời thế nào.
  Huyền Ðộ lại nói:

  - Xem chừng người Nữ Chân có thể ngăn cản được. Sau này nhà Ðại Tống sẽ cùng bộ lạc Nữ Chân giao hảo hợp lực chống trả giáp công may ra mới có thể ngăn ngừa được bọn thiết kỵ Khất Ðan, không đánh xuống phía Nam được.


  Ðột nhiên ông hỏi lại:

  - Huyền Ðộ đại sư! Gia gia tại hạ ở quý tự có mạnh khoẻ không?
  Huyền Ðộ sửng sốt đáp:

  - Lệnh tôn đã quy y, vào thanh tu trong hậu viện chùa Thiếu Lâm. Lúc bần tăng đi Nam kinh, không muốn đến chào lệnh tôn để người bận lòng trần tục.
  Tiêu Phong nói:

  - Tại hạ muốn được gặp gia gia để hỏi người một câu.
  Huyền Ðộ hắng giọng một tiếng chưa nói gì, thì Tiêu Phong lại tiếp:

  - Tại hạ muốn hỏi gia phụ: Nếu Liêu binh đến đánh chùa Thiếu Lâm thì người xử trí ra sao?

  Huyền Ðộ đáp ngay:

  - Bần tăng nghĩ rằng dĩ nhiên lão cư sĩ sẽ giết địch để bảo vệ Phật pháp.
  Tiêu Phong nói:

  - Nhưng gia phụ là người Khất Ðan, chẳng lẽ lại vì người Hán mà giết người Khất Ðan ư?

  Huyền Ðộ trầm ngâm một chút rồi đáp:

  - Bang chúa quả là người Khất Ðan mà bỏ chỗ tối để theo chỗ sáng, thật là đáng kính phục.

  Tiêu Phong nói:

  - Ðại sư là người Hán thì nghĩ người Hán sáng mà người Khất Ðan tối. Tại hạ là người Khất Ðan cũng tưởng Ðại Liêu sáng, còn Ðại Tống tối. Tổ tiên tại hạ bị người giống yết tàn sát lại bị người Tiên Ti hà hiếp cực kỳ khốn khổ, chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Ðời nhà Ðại Ðường, người Hán võ công cực thịnh đã giết không biết bao nhiêu là dũng sĩ, cướp bao nhiêu là phụ nữ Khất Ðan. Bây giờ đời Tống võ công người Hán kém rồi, nên lại bị người Khất Ðan tàn sát. Hai bên thù oán đời đời biết bao giờ mới hết?

  Huyền Ðộ lẳng lặng một lúc rồi cất tiếng niệm Phật.

  Ðoàn Dự phóng ngựa lại gần hai người nói chuyện với nhau, chàng cũng thở dài nói xen vào:

  - Việc binh là điềm dữ nên thánh nhân bất đắc dĩ mới phải dùng đến.

  Huyền Ðộ thở dài nói:

  - Bao giờ đế vương khắp thiên hạ đều tin ở Phật pháp, lấy từ bi làm hoài bão thì mới hết thảm hoạ chiến tranh.

  Tiêu Phong cũng buồn rầu nói:

  - Chẳng biết đến năm nào, tháng nào mới gặp cảnh thanh bình thế giới?

  Ðoàn người tiếp tục đi về phía Tây, thấy ba mặt Ðông, Nam, Bắc đều có lửa cháy suốt ngày đêm không tắt. Quân Liêu đi tới đâu đốt nhà giết người tới đó.

  Quần hùng đều tỏ vẻ căm phẫn không ngớt la thét, mắng chửi và muốn cùng quân Liêu quyết một trận tử chiến.

  Phạm Hoa nói:

  - Quân Liêu đuổi mỗi lúc một gần. Chúng ta sẽ không còn đường mà rút lui. Tại hạ nghĩ rằng chúng ta nên phân tán khắp nơi để quân Liêu không biết đường nào mà đuổi thì hơn.

  Trưởng lão Cái Bang là Ngô Trường Phong lớn tiếng hỏi:
  - Phạm Tư Mã! Tư Mã nói vậy thì ra ta chịu thua hay sao? Lão phu tưởng chúng ta nên cùng bọn Liêu cẩu quyết một trận tử chiến chẳng kể gì thắng bại...

  Mọi người còn đang tranh luận, thì đột nhiên"véo"một tiếng. Một mũi tên đuôi có tra lông từ góc Ðông Nam bắn tới.

  Một gã đệ tử Cái Bang hạng năm túi bị trúng tên ngã lăn ra.
  Tiếp theo một đội Liêu binh từ sau núi xông ra, quát tháo om sòm.

  Nguyên đội quân này đi suốt ngày đêm theo đường tắt vượt qua hậu đội của quần hào đón đường tấn công. Toán quân Liêu này có hơn năm trăm người.

  Ngô trưởng lão thét lên:

  - Giết giặc đi!


  Rồi lão xông ra trước.

  Quần hùng căm hận đã lâu, cũng đều hăm hở chạy ra. Bọn quần hào vừa đông hơn đội quân Liêu này võ nghệ cao cường gấp mấy, nên chỉ chừng nửa giờ đã giết sạch toán quân Liêu. Cả mười mấy tên võ sĩ Khất Ðan vượt núi chạy trốn cũng bị những tay khinh công ghê gớm đuổi theo giết chết.

  Quần hùng thắng được trận này, hoan hô rầm rĩ, lòng người phấn khởi.
  Chỉ có Phạm Hoa là bình thản nhìn Hư Trúc, Ðoàn Dự nói:

  - Chúng ta mới giết được một tiểu đội quân Liêu, thì tất đại quân của họ cũng sắp đến đây. Chúng ta phải mau mau lui về phía Tây.
  Phạm Hoa chưa dứt lời thì tiếng reo hò như trời long đất lở đãvang lên.
  Quần hào đều quay đầu nhìn về phía Ðông thì thấy cát bụi mịt trời đều ngơ ngác nhìn nhau, không ai nói gì.

  Tiếng huyên náo như trời long đất lở từ đằng xa vọng lại, không hiểu có đến mấy vạn nhân mã.

  Quần hào đã từng trải những trận ác đấu trên chốn giang hồ, nhưng chưa từng thấy thế lớn đại quân bao giờ.
  Lần đầu mọi người tuy đã tiếp chiến với Liêu binh ở chân thành Nam kinh nhưng bữa nay so với lần trước còn lớn hơn nhiều.

  Phạm Hoa lớn tiếng nói:

  - Các vị huynh đệ! Ðịch nhân thế lớn hơn mình chết uổng cũng vô ích. Vậy bữa nay hãy tạm tránh đi rồi hãy chờ cơ hội phản kích.

  Quần hào lại tới tấp lên ngựa chạy về phía Tây. Tiếng người ngựa bên địch đuổi theo mỗi lúc một vang dội.


  Ðêm hôm ấy, mọi người đều không nghỉ ngơi, vì thấy gần đến Nhạn Môn quan rồi. Quần hùng giục ngựa đi luôn để rán tiến vào Nhạn Môn quan thì dù địch có nhiều cũng khó mà phá được quan ải.


  Dọc đường ngựa bị chết nhiều. Người giỏi khinh công thì đi bộ, có ngựa thì phải chở hai người.

  Ðoàn người đi cho đến lúc trời sáng thì chỉ có cách Nhạn Môn quan chừng mười dặm. Ai nấy đã hơi yên lòng, xuống ngựa dắt đi thong thả để chúng hồi phục sức lực nhưng tiếng hàng vạn ngựa rầm rộ mỗi lúc một vang dội, dường như đã đuổi tới nơi.

  Tiêu Phong từ trên núi đang đi xuống.
  Giữa sườn núi, ông nhìn thấy một khối đá lớn thì trong lòng run lên lẩm bẩm:

  - Ngày trước Huyền Từ phương trượng, Uông Bang chúa dẫn quần hào Trung Nguyên phục kích gia gia mình, giết mẫu thân và võ sĩ Khất Ðan cũng ở chỗ này.

  Ông ngoảnh đầu nhìn qua thì thấy vách núi hãy còn vết búa đẽo trông rõ nghĩ thầm:

  - Chính chỗ này phụ thân mình đã ghi tự tích vào đây và đã bị Huyền Từ xoá đi.

  Tiêu Phong từ từ quay đáa lại thấy bên vách đá có một gốc cây hoa thì tai ông lại vẳng lên thanh âm của A Châu ngày trước nấp ở chỗ này. Nàng nói:

  - Kiều đại gia! Ðại gia đánh nữa đi! Trái núi này đại gia đạp cho đổ xuống!


  Tiêu Phong ngẩn người ra. Mấy lời nói dưới đây của A Châu càng rõ như in trong óc:

  - Tiểu nữ ở đây chờ Kiều đại gia đã năm ngày năm đêm rồi, vẫn băn khoăn trong dạ, e rằng đại gia không thể tới đây được. Bây giờ quả nhiên, đại gia đã tới nơi. Tạ ơn Trời, Phật đã phù hộ cho đại gia bình yên vô sự. Bất giác Tiêu Phong nước mắt vòng quanh, ông chạy đến bên gốc hoa, vươn tay ra nắm lấy cành cây. Cây này so với ngày ông gặp A Châu đã cao hơn nhiều. Vì thương tâm quá đỗi, nên ông quên hết sự việc bên ngoài.

  Bỗng có tiếng người thét lên:

  - Tỷ phu! Chạy mau đi, chạy mau đi!

  A Tử chạy đến bên mình ông và kéo áo ông đi.

  Tiêu Phong ngoảnh đầu nhìn ra thì thấy ba mặt Ðông, Tây, Bắc, quân Liêu cầm giáo giơ lên trùng trùng điệp điệp như rừng cây đang quanh lại bao vây lấy mình.

  Tiêu Phong gật đầu nói:

  - Ðược rồi! Chúng ta hãy lui vào ải Nhạn Môn rồi sẽ tính.


  Lúc này quần hào đã đến trước cửa ải. Nhưng Tiêu Phong cùng A Tử cưỡi ngựa tới trước cửa quan thì cửa ải đóng chặt. Quần hào đều lộ vẻ bất bình.

  Bỗng thấy một tên quan Tống đứng trên mặt thành dõng dạc tuyên bố:

  - Ðây là tướng lệnh cửa quan Chỉ huy sứ Trương tướng quân trấn thủ Nhạn Môn quan: Các người là bách tính Trung Nguyên, đáng lẽ vào ải được ngay, nhưng chỉ sợ cấu kết với bọn gian tế Liêu quốc. Vì thế mà các ngươi phải hạ khí giới để quân ta khám xét. Nếu trong mình không giấu ngầm binh khí thì Trương tướng quân sẽ gia ơn cho các ngươi được vào quan ải.

  Gã vừa dứt lời thì quần hùng đã la ó om sòm.
  Có người nói:

  - Bọn ta rong ruổi ngàn dặm, chống chọi với quân Khất Ðan. Sao lại ngờ bọn ta là gian tế?

  Có người nói:

  - Chúng ta có cầm binh khí thì mới giúp tướng quân chống Liêu binh được chớ! Nếu bỏ khí giới thì lấy gì đánh nhau với Liêu binh?

  Lại có người nóng nảy cả tiếng mắng:

  - Mẹ kiếp! Không cho chúng ta vào thì chúng ta cũng đánh thành để tiến vào.
  Huyền Ðộ vội ngăn lại rồi nói với tên quan kia:

  - Phiền thí chủ bẩm với Trưởng tướng quân, bọn ta đều là người trung nghĩa của nhà Ðại Tống. Ðịch quân chớp mắt sẽ đến nơi, nếu còn khám xét làm chậm trễ công việc rồi mới mở cửa quan thì nguy hiểm lắm.

  Tên quan này đã nghe chửi bới, lại thấy nhiều người ăn mặc kỳ quái không giống người Trung Nguyên liền hỏi:

  - Lão hoà thượng! Các vị bảo đều là lương dân Trung Nguyên mà trông số đông không phải là người Trung Nguyên? Ðược rồi! Ta mở cổng một bên để cho lương dân đại Tống vào. Còn ai không phải người Ðại Tống thì ở ngoài.


  Quần hào ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng tức giận. Vì Ðoàn Dự cùng bộ hạ là người đại Lý. Bộ hạ của Hư Trúc lại càng phức tạp đủ cả người các nước nào Tây Vực, nào Tây Hạ, nào Thổ Phồn, nào Cao Ly. Nếu chỉ có người Ðại Tống được vào thì hai lộ nhân mà nước Ðại Lý và cung Linh Thứu không thể vào được, mà số này lại rất đông.

  Huyền Ðộ lại nói:

  - Xin tướng quân minh xét: Các vị đây đều là đồng bạn với bần tăng, có người Ðại Lý, Tây Hạ cùng hợp lực với chúng ta để chống cự quân Liêu. Họ đã là bạn mình thì còn kể gì là người Tống hay không người Tống?


  Nguyên lần này Ðoàn Dự kéo bản bộ lên Bắc phải giữ tuyệt đối bí mật không thể tiết lộ y là một vị Quốc vương đặng đề phòng các đại thần Tống triều đem lòng gia hại. Vì thế mà Huyền Ðộ không đề cập đến lực lượng nước Ðại Lý.


  Tên quan kia liền đáp ngay:

  - Nhạn Môn quan là cái chìa khoá mặt Bắc của nhà Ðại Tống. Nó quan hệ biết đến chừng nào? Các vị hãy coi kia: Ðại quân nước Liêu đã đến, nếu ta mở cửa quan một cách khinh suất để quân Liêu tiến vào thì cái hoạ tày trời này ai chịu trách nhiệm?

  Ngô Trường Phong không nhẫn nại được nữa, lớn tiếng quát:

  - Nếu ngươi đừng rắc rối mở cửa ải ra ngay, có phải bây giờ xong rồi không?
  Tên quan kia cũng tức giận, nói:

  - Lão ăn xin kia! Trước mắt bản quan ngươi đâu có quyền nói xen vào? Hắn giơ tay lên một cái, hơn nghìn tên cung nỏ phục sẵn trên mặt thành xuất hiện tức khắc. Chúng giương cung lắp tên nhắm vào đoàn người dưới chân thành.

  Tên quan thét lên:

  - Mau mau lui ra! Nếu còn đứng đó nói càn làm loạn lòng quân thì ta quyết hạ lệnh bắn tên.

  Huyền Ðộ thở dài không biết làm thế nào.


  Hai bên cửa ải là hai dãy núi cao ngất trời, hình như cánh nhạn. Hai chữ "Nhạn Môn" là ý nói giống chim hồng chim nhạn bay xuống phía Nam phải từ hay dãy núi này xuyên vào để chỉ địa thế hiểm trở về cửa ải này.


  Trong bọn quần hào tuy chẳng thiếu gì những tay khinh công cao cường có thể trèo núi trốn chạy, nhưng cũng còn một số đông không thể vượt qua được hiểm địa, tất sẽ bị quân Liêu giết chết dưới chân thành.

  Quân Liêu bị thế núi ngăn cản, nên hai cánh Ðông, Tây thu dần lại để theo mặt chính mà vào. Tiếng trống thúc quân nghe đã chói tai. Trừ tiếng trống trận, tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng áo giáp loảng xoảng và tiếng gió thổi cờ bay, tuyệt nhiên không thấy tiếng người huyên náo. Như vậy đủ tỏ kỷ luật Liêu binh rất nghiêm chỉnh.

  Quân Liêu chia thành từng đội kéo dần vào. Còn cách chừng một quãng mũi tên có thể bắn tới được, quân Liêu dừng cả lại.

  Tiêu Phong dõng dạc nói:

  - Xin các vị ở đâu hãy đứng nguyên đó, chớ có di chuyển. Ðể tại hạ có lời phân thuyết với Liêu đế.


  Bọn Ðoàn Dự, A Tử muốn khuyên can thì ông đã giục ngựa tiến ra. Hai tay ông giơ cao đến đỉnh đầu để tỏ cho họ biết là ông không mang khí giới cung tên gì hết.

  Ông lớn tiếng hô:

  - Hoàng đế bệ hạ nước Ðại Liêu! Tiêu Phong này có lời muốn nói với bệ hạ, xin mời bệ hạ ra đây!

  Ông vận nội lực đến tột độ để nói mấy câu này, thanh âm chuyển đi rất xa. Mười mấy vạn tướng sĩ nước Liêu chẳng ai là không nghe rõ và người nào cũng biến sắc. Sau một lúc, chợt thấy trong trận quân Liêu, trống thúc vang lừng. Háng vạn người ngựa rẽ ra hai bên. Tám lá cờ lớn sắc vàng tung bay trước gió do tám tên kỵ sĩ cầm tiến ra.

  Sau tám lá cờ, từng đội quân nào trường mâu thủ, nào đao phủ thủ, nào cung tiến thủ, chia hàng đi hai bên. Tiếp theo là mười vị đại tướng mặc áo giáp, ngoài khoác cẩm bào rầm rộ đưa Gia Luật Hồng Cơ ra trước trận.

 8. #158
  Status : thuanhuynh_alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 2.014

  Re: Lục Mạch Thần Kiếm

  Hồi 159 : Tròn đạo nghĩa Tiêu Phong tử tiết


  Quân Liêu lớn tiếng tung hô:

  - Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Tiếng hoan hô chấn động cả hang núi.

  Trên quan ải, quân Tống thấy bên địch quá đông thì phập phồng lo sợ.
  Gia Luật Hồng Cơ tay phải giơ cao cây đao lên.
  Quân Liêu lập tức đứng im, yên lặng như tờ.

  Gia Luật Hồng Cơ lại hạ thấp bảo đao xuống, tủm tỉm cười, nói:

  - Tiêu đại vương! Tiêu hiền đệ! Hiền đệ bảo dẫn quân Liêu vào quan ải, mà sao cửa quan vẫn đóng chặt không thấy mở ra.

  Liêu đế vừa nói câu này thì trên mặt thành đã có người phiên dịch ra tiếng Hán cho Chỉ huy sứ Trương tướng quân nghe.
  Quân Tống lập tức la ó om sòm trỏ vào mặt Tiêu Phong giậm chân vung tay, lớn tiếng thoá mạ.

  Tiêu Phong biết Gia Luật Hồng Cơ nói câu này là dùng kế phản gián. Y muốn quân Tống không mở cửa ải để mình chạy vào.

  Ông liền nhảy xuống ngựa tiến lên mấy bước nói:

  - Tâu bệ hạ! Thần Tiêu Phong đã chịu ơn dày lại nhọc lòng bệ hạ ngự giá đến đây. Tội đáng muôn thác!

  Tiêu Phong vừa nói mấy câu thì đột nhiên hai bên bóng người xẹt tới nhanh như chớp, tiến đến trước mặt Gia Luật Hồng Cơ.
  Hai người này chính là Hư Trúc và Ðoàn Dự.

  Nguyên hai người này thấy tình thế nguy ngập thì biết chỉ còn cách bắt Liêu đế để uy hiếp mới có thể giữ cho bao nhiêu người được an toàn.

  Hai người ra hiệu cho nhau rồi nhảy xổ vào hai bên Gia Luật Hồng Cơ.
  Lúc Gia Luật Hồng Cơ xuất trận hội diện cùng Tiêu Phong y đã bố trí phòng vệ như ngày ra trận bắt cha con Sở vương.

  Một tiếng quát vang. Ba trăm tên quân cầm mộc, đưa mộc lên như một bức tường thành chắn đai trước mặt Gia Luật Hồng Cơ.

  Ðội cầm trường mâu, đội đao phủ đứng dầy khít trước đội cầm mộc. Nhưng Hư Trúc đã được chân truyền của Thiên Sơn Ðồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy, lại học được bao nhiêu môn bí ảo trong thạch thất cung Linh Thứu. Võ công y xuất quỷ nhập thần, muốn sao nên vậy. Còn Ðoàn Dự đã được Cưu Ma Trí đem hết sở học cùng nội lực truyền cho chàng. Ngoài ra chàng còn có phép"Lăng Ba Vi Bộ"diệu quán cổ kim thì quân Liêu ngăn cản thế nào được. Chàng né Ðông lướt Tây, lách qua những khe gươm đao chỉ cách nhau không đầy một thước mà lọt vào được.


  Bọn quân Liêu vung binh khí đâm tới chẳng những không khiến cho chàng bị thương mà chúng đứng sát nhau quá, thành ra binh khí lại đâm vào người mình.

  Hư Trúc đưa hai tay ra nắm lấy trước ngực hay sau lưng quân Liêu ném vào trong trận. Y vừa liệng người vừa tiến vào gần Gia Luật Hồng Cơ. Hai tên đại tướng tung ngựa xông ra, đồng thời giơ thương lên đâm vào bụng Hư Trúc.
  Hư Trúc nhảy vọt lên, hai chân đặt vào hai cây thương của hai tướng Liêu.

  Hai tướng quát lên một tiếng, rung động chuôi thương toan làm cho HưTrúc té xuống. Hư Trúc nhân lúc hai cây thương rung động, phi thân nhảy vọt lên không rồi hạ xuống đỉnh đầu Gia Luật Hồng Cơ. Thân pháp hai người một như cá lội nước, một như chim ưng sà xuống, đến bên Gia Luật Hồng Cơ.
  Gia Luật Hồng Cơ giật mình phóng đao lên không để chém chân Hư Trúc.

  Hư Trúc nhoài người thò tay ra để nắm lấy sống đao rồi thừa thế chụp lấy cổ tay mặt Gia Luật Hồng Cơ.
  Giữa lúc ấy Ðoàn Dự cũng luồn qua đám đông vào nắm được cánh tay trái Gia Luật Hồng Cơ.
  Hai người quát lên:

  - Chạy đi!
  Rồi kéo tấm thân cao lớn của Gia Luật Hồng Cơ ra khỏi hông ngựa lôi chạy về phía trước.
  Quân tướng Liêu quốc kinh hãi la rầm lên nhưng thấy hoàng đế đã vào tay địch thủ đều không dám làm gì nữa.
  Mấy tên thân binh liều mạng cứu chúa sấn vào, nhưng lại bị Hư Trúc cùng Ðoàn Dự đá tung đi.

  Hai người bắt được Liêu đế rồi, trong lòng cả mừng thì đột nhiên thấy Tiêu Phong nhảy xổ lại.
  Hai người đồng thanh la gọi:

  - Ðại ca! Ngờ đâu Tiêu Phong đột nhiên phóng chưởng đánh hai người.

  Hai người giật mình kinh hãi, thấy chưởng lực mãnh liệt của Tiêu Phong xô tới, đành phải giơ tay lên đỡ.

  Bốn chưởng chạm nhau, kình phong rít lên ầm ầm.
  Tiêu Phong xông lại thừa thế cướp lấy Gia Luật Hồng Cơ.
  Lúc này bên quân Liêu cũng như bên quần hào đều ầm ầm đổ tới.
  Một bên định cướp hoàng đế về, một bên lại định tiếp ứng cho bọn Tiêu Phong, Hư Trúc và Ðoàn Dự.
  Ngờ đâu Tiêu Phong đột nhiên lại đối chưởng với Hư Trúc và Ðoàn Dự.
  Hai người cùng không hiểu đứng thộn mặt ra.


  Tiêu Phong lớn tiếng nói:

  - Ai nấy hãy đứng im! Tại hạ có chuyện muốn nói với Ðại Liêu hoàng đế!
  Quân Liêu cùng quần hào lập tức dừng bước.
  Hai bên đều sợ tự hại người nhà, nên chỉ đứng xa reo hò chứ không dám xông vào mà cũng không dám bắn tên.

  Hư Trúc cùng Ðoàn Dự cũng lùi lại ba bước chia ra đứng sau Gia Luật Hồng Cơ để đề phòng y trốn về bản trận, đồng thời ngăn ngừa những tay cao thủ Khất Ðan xông ra cứu chúa.

  Gia Luật Hồng Cơ sắc mặt không còn hạt máu. Y nghĩ thầm:

  - Gã Tiêu Phong này tính khí nóng nảy. Mình đã giam hắn vào trong cũi sư tử để sỉ nhục hắn. Bây giờ mình lại lọt vào tay hắn nhất định bị hắn báo thù, quyết không tha mạng.

  Nhưng lại nghe Tiêu Phong nói:

  - Bệ hạ! Hai vị này là anh em kết nghĩa với thần. Họ không sát hại bệ hạ đâu, xin bệ hạ yên tâm.
  Gia Luật Hồng Cơ hắng giọng một tiếng, quay lại nhìn Hư Trúc và Ðoàn Dự.

  Tiêu Phong lại nói:

  - Nhị đệ của hạ thần là Hư Trúc Tử, làm chủ nhân cung Linh Thứu. Còn tam đệ là Ðoàn công tử nước Ðại Lý. Thần đã có dịp tâu bệ hạ rồi.

  Gia Luật Hồng Cơ gật đầu nói:

  - Quả là những nhân vật phi thường, tiếng đồn không ngoa.
  Tiêu Phong lại nói:

  - Bọn thần lập tức tha bệ hạ về bản trận và chỉ xin bệ hạ ban thưởng cho.
  Gia Luật Hồng Cơ không tin ở tai mình, tự hỏi:

  - Trong thiên hạ sao lại có chuyện dễ dàng thế được?

  Rồi y bụng bảo dạ:

  - Phải rồi! Chắc Tiêu Phong hồi tâm nghĩ lại nên cầu ta phong cho ba người làm quan.

  Y tươi cười đáp:

  - Các khanh muốn gì trẫm cũng ưng thuận hết.
  Tiêu Phong nói:

  - Bệ hạ đã bị hai vị huynh đệ của vi thần bắt được. Theo lề luật Khất Ðan thì bệ hạ phải đem bảo vật chuộc lấy mới xong.

  Gia Luật Hồng Cơ nhíu cặp lông mày, hỏi:

  - Khanh muốn thứ gì?

  Tiêu Phong đáp:
  - Vi thần cả gan thay mặt cho hai vị huynh đệ chỉ xin bệ hạ ưng cho một lời.
  Gia Luật Hồng Cơ càng nhăn tít cặp lông mày lại, hỏi ngay:

  - Hiền đệ muốn điều chi?
  Tiêu Phong nói:

  - Thần xin bệ hạ ưng lời lập tức thoái binh và suốt đời đừng cho một tên quân Liêu nào vượt bờ cõi sang đất Tống.

  Ðoàn Dự nghe Tiêu Phong nói vậy thì vui mừng khôn xiết, bụng bảo dạ:

  - Nếu quân Liêu đã không xâm phạm vào bờ cõi Ðại Tống thì chỉ còn cách chắp cánh mới bay sang tiến đánh Ðại Lý được.

  Chàng liền nói xen vào:

  - Chính thế! Nếu Liêu đế thuận tình như vậy thì bọn tiểu thần lập tức tha người về ngay.

  Nhưng chàng lại tự hỏi:

  - Nhị ca ta phải xuất lực hơn ta nhiều mới bắt được Liêu đế. Chẳng hiểu y có muốn điều gì không?

  Chàng nghĩ vậy liền quay sang hỏi Hư Trúc:

  - Nhị ca! Nhị ca có muốn lấy gì của hoàng đế Khất Ðan để chuộc mạng không?

  Hư Trúc lắc đầu đáp:

  - Ta cũng chỉ muốn một lời như vậy mà thôi.
  Gia Luật Hồng Cơ sa sầm nét mặt hỏi:

  - Các người cả gan dám bức bách ta ư? Nếu ta không chịu thì sao?
  Tiêu Phong đáp:

  - Nếu bệ hạ không ưng thì cùng chết cả. Ngọc đá đều ra tro hết. Ngày trước thần cùng bệ hạ kết nghĩa anh em đã có lời thề mong được chết cùng ngày.

  Gia Luật Hồng Cơ run lên nghĩ bụng:

  - Tiêu Phong là một gã chẳng biết sợ trời sợ đất là gì. Hắn nói một là một, hai là hai. Nếu mình không chịu ưng lời thì tất chết về tay mãng phu.

  Gia Luật Hồng Cơ nghĩ vậy liền cười ha hả, dõng dạc nói:

  - Cái mạng của Gia Luật Hồng Cơ này mà đem đổi lấy sự bình yên mấy chục năm cho hai nước Tống, Liêu thì là một cái mạng quý trọng lắm nhỉ?

  Tiêu Phong đáp:

  - Bệ hạ là chúa tể nước Ðại Liêu. Vậy thì dưới gầm trời này còn gì quý trọng hơn nữa?

  Gia Luật Hồng Cơ cười nói:

  - Như vậy thì ngày trước người Nữ Chân đã đòi ta ba mươi xe hoàng kim, ba trăm xe bạch ngân, ba ngàn con tuấn mã, hiền đệ không coi vào đâu ư?
  Tiêu Phong chỉ khom lưng chứ không trả lời.

  Gia Luật Hồng Cơ quay đầu nhìn lại thấy bọn tướng sĩ của mình đều đứng xa ngoài trăm thước, không còn cách gì cứu mình thoát hiểm được. Y tính bề khinh trọng thì trên đời không còn gì quý hơn tính mạng, liền rút một mũi tên lang nha rồi hai tay bẻ làm đôi quăng xuống đất nói:
  - Ta ưng thuận lời hiền đệ!

  Tiêu Phong nói:

  - Xin đa tạ bệ hạ.

  Gia Luật Hồng Cơ trở gót toan đi, nhưng thấy Hư Trúc cùng Ðoàn Dự quắc mắt lên nhìn, có ý không nhường lối. Y liền quay lại nhìn Tiêu Phong thì thấy ông lặng lẽ chẳng nói chẳng rằng. Y hiểu ngay là ba người sợ mình nuốt lời, liền rút bảo đao ra giơ lên quá đỉnh đầu, lớn tiếng tuyên bố:

  - Tam quân Ðại Liêu hãy nghe lệnh đây!
  Bên trận quân Liêu nổi lên một hồi trống rồi lập tức yên lặng.
  Gia Luật Hồng Cơ dõng dạc ra lệnh:

  - Từ nay Liêu, Tống thành hai nước anh em và lập tức thu binh bãi chiến.

  Ngừng một chút y lại nói tiếp:

  - Trong suốt đời trẫm, không được một tên quân nào xâm phạm bờ cõi nhà Ðại Tống.

  Gia Luật Hồng Cơ dứt lời hạ đao xuống, quân Liêu lại nổi lên một hồi trống.

  Tiêu Phong khom lưng nói:

  - Vi thần xin kính cẩn tiễn đưa bệ hạ về bản trận.

  Hư Trúc cùng Ðoàn Dự đứng ra cả hai bên để nhường lối rồi vòng lại đứng ở phía sau Tiêu Phong.

  Gia Luật Hồng Cơ vừa kinh hãi, vừa mừng thầm lại vừa xấu hổ, nhưng muốn mau mau rời khỏi hiểm địa, nhưng chẳng lẽ lại tỏ ra khiếp nhược trước mặt Tiêu Phong cùng Liêu binh. Y phải tự cường trấn tĩnh, từ từ bước về bản trận.
  Mấy chục tên thân binh cưỡi ngựa xông ra đón tiếp.

  Gia Luật Hồng Cơ lúc đầu còn đi thong thả, nhưng sau y chạy nhanh hơn mà chân hơi loạng choạng chỉ muốn ngã lăn. Hai tay y run lên. Mồ hôi trán toát ra đầm đìa.
  Hai tên thị vệ dẫn ngựa tới, nhảy xuống đỡ Liêu đế lên yên.

  Gia Luật Hồng Cơ lúc này toàn thân đã nhũn ra. Chân để vào bàn đạp rồi mà không ngồi lên được.
  Hai tên thị vệ phải đẩy mạnh Gia Luật Hồng Cơ lên lưng ngựa.
  Quân Liêu thấy hoàng đế vô sự trở về liền tung hô vạn tuế.


  Lúc này quân Tống đứng trên mặt thành Nhạn Môn quan cùng quần hào ở trước cửa quan thấy Liêu đế hạ lệnh thoái binh thì đều reo hò mừng rỡ. Ai nấy đều biết người Khất Ðan tuy hung tàn hiếu sát, nhưng trước nay rất mực thủ tín. Khi nước đã có giao ước điều chi họ không phản bội bao giờ. Huống chi Liêu đế đã thân hành ban lệnh trước mặt ba quân. Nếu ngày sau y muốn nuốt lời thì ngay người Liêu đã coi y không vào đâu và ngôi hoàng đế của y cũng bị lung lay.

  Gia Luật Hồng Cơ vẻ mặt căm phẫn.
  Y nghĩ thầm:

  - Chuyến này mình bị Tiêu Phong uy hiếp, phải tuyên lời trọng thệ mới được thoát thân, thật là mất mặt và thương tổn cả đến uy thế nước Ðại Liêu.

  Nhưng y thấy tướng sĩ nước Liêu tung hô vạn tuế ra vẻ chí thành. Y nhìn vào cặp mắt các tướng sĩ thì thấy sáng rực cả lên ra chiều hoan hỉ.

  Nguyên tướng sĩ nước Liêu nghe lệnh ban sư, được hồi hương đoàn tụ cùng cha mẹ vợ con, đã không phải chịu đựng nỗi khổ cực về chiến chinh vạn dặm lại không lo mất mạng, nên chúng mừng rỡ vô cùng.


  Nên biết người Khất Ðan tuy kiêu dũng thiện chiến nhưng lao đầu vào cuộc chiến chinh, ai mà nhất định được là mình không chết? Nay họ được thoát khỏi chiến hoạ, thì chỉ trừ bọn đại tướng mới mong có chiến tranh để được thăng quan, còn hết thảy đều mừng vui khôn xiết.
  Gia Luật Hồng Cơ nghĩ bụng:

  - Té ra bọn sĩ tốt của ta cũng chẳng muốn công phạt Nam triều. Nếu mình huy động Nam chinh thì chưa chắc gì đã thủ thắng.

  Y lại nghĩ rằng:
  - Bọn man rợ Nữ Chân thật là khả ố. Nếu để chúng ở sau lưng Khất Ðan thì thiệt là một mối lo tâm phúc. Ta hãy quét xong bọn này rồi sẽ liệu.

  Gia Luật Hồng Cơ giơ bảo đao lên lớn tiếng tuyên bố:

  - Bắc viện đại vương! Khanh hãy truyền lệnh cho ba quân hậu đội biến thành tiền đội ban sư kéo về Nam Kinh.

  Trong quân nổi hiệu trống cùng hiệu tù và, truyền ngự chỉ xuống. Tiếng hoan hô lại vang động một góc trời hồi lâu.

  Gia Luật Hồng Cơ quay đầu nhìn lại thấy Tiêu Phong vẫn đứng ngay người như một tượng gỗ.
  Y cười lạt, lớn tiếng nói:

  - Tiêu đại vương! Ðại vương đã lập được công lớn cho nhà Ðại Tống. Chắc là quyền cao lộc hậu đến nơi rồi.

  Tiêu Phong lớn tiếng đáp:

  - Tâu bệ hạ! Thần Tiêu Phong là người Khất Ðan, nay lại uy hiếp bệ hạ thành kẻ đại tội với tổ quốc. Thần còn mặt mũi nào ở lại trên thế gian nữa. Ông nói xong lượm hai khúc mũi tên lên vận nội công, rồi hai cánh tay đâm mạnh vào trái tim...

  Gia Luật Hồng Cơ la lên một tiếng:

  - Ui chao!

  Rồi phóng ngựa chạy đến, nhưng vừa đi được mấy bước liền buông cương dừng lại.

  Hư Trúc cùng Ðoàn Dự hồn lạc phách xiêu, đồng thanh la lên:

  - Ðại ca! Ðại ca!

  Nhưng thấy hai đoạn tên đã cắm vào trái tim.
  Tiêu Phong hai mắt nhắm nghiền và tắt hơi rồi.
  Hư Trúc vội xé áo trước ngực Tiêu Phong ra để cấp cứu nhưng tên đã cắm vào trái tim, biết là không thể vãn hồi được nữa. Y thấy trước ngực Tiêu Phong có hình con chó sói xanh lè há miệng nhe nanh coi rất khủng khiếp.
  Hư Trúc cùng Ðoàn Dự nằm phục xuống đất khóc rống lên.
  Bang chúng Cái Bang cũng chạy lại bái phục xuống đất.
  Ngô trưởng lão đấm ngực la lên:

  - Kiều bang chúa! Bang chúa tuy là người Khất Ðan mà có khí độ anh hùng gấp ngàn lần bọn người Hán vô dụng chúng tôi.

  Quần hào Trung Nguyên cũng vây quanh cả lại, thì thầm hỏi nhau:

  - Kiều bang chúa quả là người Khất Ðan ư? Vậy mà sao ông ta lại giúp nhà Ðại Tống. Thế thì trong chủng tộc Khất Ðan cũng có bậc đại anh hùng hào kiệt.

  Có người nói:

  - Ông từ nhỏ được người Hán nuôi dưỡng cho đến khi khôn lớn nên đã học được đại nhân đại nghĩa của người Hán.

  Có người hỏi:

  - Nay hai nước đã bãi binh giao hảo, sao y lại còn tự vẫn?
  Có tiếng người đáp lại:

  - Anh còn biết cóc gì? Tuy y có công với Ðại Tống nhưng đã thành một tên phản quốc giúp địch nên y sợ tội mà tự sát.

  Có người bác ngay:

  - Kiều bang chúa là một bậc đại anh hùng. Người còn biết sợ ai? Sao mà ngươi ngốc thế?

  Gia Luật Hồng Cơ thấy Tiêu Phong tự vẫn cũng không khỏi bâng khuâng trong dạ.
  Y lẩm bẩm:

  - Tiêu Phong đối với nước Ðại Liêu ta vừa có công lại vừa có tội. Y năn nỉ khuyên ta đừng khởi binh đánh Tống. Nhưng xét cho cùng thì y vì người Tống hay người Khất Ðan? Dù sao ta cũng thấy ở con người y đã kết nghĩa anh em với ta, thủy chung giữ một lòng trung. Nay y tự vẫn trước ải Nhạn Môn quan tỏ ra không tham mùi phú quý công danh của Nam triều là nghĩa làm sao?

  Gia Luật Hồng Cơ ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu, nở một nụ cười chua chát, buông một tiếng thở dài. Ðoạn y bắt ngựa quay đầu lại đi về trận Liêu.
  Vó ngựa lộp cộp vang lên một lúc, hàng vạn nhân mã nước Liêu vừa đi vừa ngoảnh cổ lại nhìn thi thể Tiêu Phong nằm thẳng dưới đất ra chiều thương cảm.

  Trên vòm trời tiếng chim líu lo gọi nhau. Một đàn hồng nhạn vượt qua bức tường thành ải Nhạn Môn quan rồi bay mãi đi...
  Quân Liêu đi mỗi lúc một xa, tiếng vó ngựa dần dần biến thành những tiếng sấm rền khe khẽ ở phía sau núi.

 9. #159
  Status : thuanhuynh_alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 2.014

  Re: Lục Mạch Thần Kiếm

  Hồi 160(hết) : Bái hương hồn hào kiệt chia tay


  Bọn Hư Trúc, Ðoàn Dự đứng bên thi thể Tiêu Phong, người thì khóc rống lên, kẻ thì ngậm ngùi sa lệ.

  Bỗng nghe thanh âm một thiếu nữ thét lên:

  - Tránh ra! Các ngươi hại chết tỷ phu ta rồi, lại còn ngồi đây giả vờ khóc lóc làm chi?

  Nàng vừa nói vừa giơ tay ra đẩy mọi người. Nàng chính là A Tử.
  Bọn Hư Trúc thấy A Tử đẩy mình đều tránh sang hai bên để nhường lối đi.

  A Tử đăm đăm nhìn thi thể Tiêu Phong hồi lâu rồi nói:

  - Tỷ phu! Bọn người này đều là hạng hung tàn. Tỷ phu đừng thèm nhìn đến họ nữa. Chỉ có mình A Tử mới thiệt là người hết lòng với tỷ phu mà thôi.
  Nàng nói xong cúi xuống ôm thi thể Tiêu Phong lên.
  Người Tiêu Phong cao lớn, A Tử chỉ ôm được nửa người lên, còn hai chân ông vẫn chấm đất.

  A Tử lại nói:

  - Tiểu muội biết bây giờ tỷ phu ngoan ngoãn lắm rồi! Tiểu muội ôm tỷ phu lên mà tỷ phu để yên không đẩy ra. Có thế mới phải chứ!

  Hư Trúc cùng Ðoàn Dự đưa mắt nhìn nhau, nghĩ thầm:

  - Vì nàng thương tâm quá độ mà thần trí thất thường mất rồi.
  Ðoàn Dự dịu dàng nói:

  - Tử muội! Tiêu đại ca một lòng khẳng khái cho tròn đạo nghĩa... Người đã chết không thể sống lại được nữa. Tử muội...

  A Tử lại đẩy chàng ra, quát lên:

  - Ngươi đừng ăn cướp tỷ phu của ta nữa. Y là người của ta rồi. Không ai được đụng đến!
  Ðoàn Dự quay đầu lại, đưa mắt cho Mộc Uyển Thanh.
  Mộc Uyển Thanh hiểu ý chạy lại bên A Tử khẽ nói:

  - Hiền muội ơi! Tiêu đại ca chết rồi! Chúng ta phải tính toán việc an táng cho y chứ! Ðột nhiên A Tử thét lên một tiếng lanh lảnh.
  Mộc Uyển Thanh sợ quá lùi lại hai bước.

  A Tử lại nói:

  - Cút đi! Cút đi! Bọn đàn ông chẳng ra gì, mà bọn đàn bà cũng tệ hết! Ngươi dùng thuốc độc để làm chết tỷ phu ta. Ngươi đổ rượu cho y uống rồi y không nhúc nhích được nữa. Ngươi mà còn tiến gần một bước thì ta đâm chết ngươi đó!
  Mộc Uyển Thanh chau mày, nhìn Ðoàn Dự lắc đầu.
  Bất thình lình trong dãy núi mé tả có tiếng người gọi rất gấp:

  - A Tử! A Tử! Tại hạ đã nghe rõ thanh âm cô nương rồi! Cô nương ở đâu? Cô nương ở đâu?

  Thanh âm này cực kỳ thê thảm.
  Nhiều người nhận ra gã là bang chúa Cái Bang. Gã lấy tên là Vương Tinh Thiên, nhưng chính là Du Thản Chi.


  Mọi người quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy Du Thản Chi hai tay cầm hai cây gậy trúc. Cây gậy tay trái để dò đường, cây gậy tay phải đặt lên vai một gã hán tử trung niên, từ góc núi quanh ra.

  Bọn Hư Trúc đều lấy làm kinh ngạc. Lúc nhìn đến gã hán tử trung niên thì chính là Ô lão đại mà Hư Trúc đã lưu lại để giữ cung Linh Thứu.
  Ô lão đại cũng hình dung tiều tuỵ, áo quần lam lũ. Hắn lộ vẻ buồn rầu thê thảm.
  Hư Trúc biết ngay là hắn bị Du Thản Chi bức bách phải dẫn đường đi tìm A Tử và dọc đường chắc hắn đã bị gã làm cho khổ cực.

  A Tử tức giận quát hỏi:

  - Ngươi đến đây làm chi? Ta không muốn nhìn mặt ngươi nữa! Ta không muốn nhìn mặt ngươi nữa!

  Du Thản Chi lộ vẻ vui mừng reo lên:

  - Ha ha! Quả nhiên cô nương ở đây rồi. Tại hạ đã nghe thấy thanh âm là tìm được đến nơi rồi. Cây gậy bên phải gã đè mạnh xuống vai Ô lão đại.
  Ô lão đại không tự chủ được phải chạy lồng lên.

  Hai người nghĩ rằng Du Thản Chi đã lấy cặp mắt của mình để chữa cho A Tử thì quyết nhiên gã có mối quan hệ sâu xa với nàng, may ra có thể khuyên giải cho nàng tỉnh táo lại.

  Hư Trúc cùng Ðoàn Dự nghĩ vậy rồi tránh xa một chút để khỏi làm phiền đến câu chuyện giữa hai người.

  Du Thản Chi nói:

  - A Tử cô nương! Cô nương vẫn vui vẻ chứ? Có kẻ nào dám khinh mạn cô nương không?

  Vẻ mặt gã lộ ra nét vui mừng và tha thiết với A Tử.
  A Tử hững hờ xẵng giọng:

  - Có người khinh nhờn ta thì ngươi làm gì?
  Du Thản Chi đáp ngay:

  - Kẻ nào đắc tội với cô nương? Cô nương cho tại hạ biết ngay! Tại hạ quyết liều mạng với hắn.

  A Tử cười lạt, trỏ vào những người xung quanh đáp:

  - Hết thảy bọn này đều khinh mạn ta! Ngươi giết hết bọn họ đi!

  Du Thản Chi"dạ"một tiếng rồi hỏi Ô lão đại:

  - Lão Ô! Những ai đắc tội với cô nương?
  Ô lão đại đáp:

  - Có nhiều lắm! Công tử không giết hết được đâu.
  Du Thản Chi nói:

  - Không giết hết được thì cũng phải giết. Ai bảo chúng dám vô lễ với A Tử cô nương của ta?

  A Tử tức giận nói:

  - Hiện giờ ta cùng tỷ phu ta ở một nơi. Từ nay trở đi vĩnh viễn ta không rời xa nữa. Thôi ngươi đi đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.

  Du Thản Chi đau lòng muốn ngất đi.
  Gã ngập ngừng:

  - Cô nương!... Cô nương không chịu nhìn mặt tại hạ nữa ư?
  A Tử lớn tiếng nói:

  - A! Phải rồi! Cặp mắt này là của ngươi đã cho ta. Tỷ phu ta bảo ta còn thiếu ngươi món nợ ân tình. Và muốn ta đối đãi với ngươi cho xứng đáng. Nhưng ta không thể ưa ngươi được.

  Dứt lời, nàng đưa tay phải lên móc cặp mắt ra vừa ném lại cho Du Thản Chi vừa la lên:

  - Ðây! Ta trả lại ngươi! Từ nay ta không còn thiếu gì ngươi nữa. Có thế thì tỷ phu ta mới không bắt ta phải đi theo ngươi.

  Du Thản Chi tuy không trông thấy gì, nhưng nghe mọi người la hoảng thì biết đã phát sinh ra thảm hoạ rồi.
  Gã thét lên:

  - A Tử cô nương! A Tử cô nương!

  A Tử móc mắt mình ra rồi. Nàng ôm lấy thi thể Tiêu Phong dịu dàng nói:

  - Tỷ phu ơi! Chúng ta không còn nợ gì gã nữa. Ngày trước tiểu muội đã dùng độc châm để bắn tỷ phu. Từ nay tiểu muội vĩnh viễn ở với tỷ phu. Như vậy là tâm nguyện tiểu muội được thoả mãn rồi.


  Quần hào thấy nàng máu chảy đầy vạt áo, ai cũng khiếp sợ. Nàng đi tới đâu, mọi người đều tránh ra tới đó.

  A Tử ôm thi thể Tiêu Phong chạy thẳng về phía trước hang thẳm.
  Mọi người vội la lên:

  - Ðứng lại! Ðứng lại! Trước mặt là hang thẳm đó!

  Ðoàn Dự vừa đuổi theo vừa la:

  - Tiểu muội! Tiểu muội!

  Nhưng A Tử vẫn chạy thẳng về phía trước.
  Ðột nhiên chân nàng bước hổng vào quãng không, lăn tòm xuống hang sâu vô tận.


  Lúc Ðoàn Dự vươn tay ra nắm lấy thì roạc một tiếng. Vạt áo nàng đứt một góc và người nàng cùng thi thể Tiêu Phong vẫn tiếp tục rớt xuống hang sâu. Ðáy hang mây phủ mịt mờ chẳng biết sâu đến bao nhiêu. Thân hình A Tử cùng Tiêu Phong đã mất hút không còn thấy chi nữa. Quần hào đứng trên bờ hang thẳm ai cũng ngậm ngùi thở dài. Người kém võ công nhìn xuống sườn núi đá mọc tai mèo tựa hồ như đao kiếm sắc bén thì không khỏi khiếp sợ rùng mình.


  Bọn Huyền Ðộ là những người tuổi cao đều biết việc xảy ra ngoài ải Nhạn Môn quan ngày trước, bọn Huyền Từ, Uông Bang Chúa phục kích bọn võ sĩ Khất Ðan tại đây. Khi ấy mẫu thân Tiêu Phong đã bị chôn mình trong hang thẳm này. Không ngờ việc trước cách đây mấy chục năm, ngày nay lại tái diễn, Tiêu Phong và A Tử cũng vùi thân dưới đáy hang sâu.

  Bỗng nghe trên quan ải trống thúc liên hồi. Tên quan quân lớn tiếng tuyên bố:

  - Ta vâng tướng lệnh của Chỉ huy sứ Trương tướng quân, trấn thủ Nhạn Môn quan loan báo cho các người biết: Các người đã không phải là quân gian tế nước Liêu, vậy chuẩn cho được vào quan ải, nhưng phải biết an phận giữ mình, không được làm huyên náo, đó là một điều cần thiết, các ngươi phải nhớ kỹ.

  Quần hào dưới chân thành đều lớn tiếng thoá mạ:

  - Chúng ta thà chết chứ không thèm vào cửa quan do bọn chó má các ngươi canh giữ. Nếu chúng ta không bị bọn chó má các ngươi ngăn trở thì đâu đến nỗi Tiêu đại hiệp phải bỏ mạng?


  Mọi người vừa trỏ tay lên mặt thành vừa dậm chân la hét thoá mạ.
  Bọn Hư Trúc, Ðoàn Dự quỳ xuống trước cửa hang lạy mấy lạy rồi vượt núi mà đi.
  Viên Chỉ huy sứ trấn thủ Nhạn Môn quan viết biểu cho quân chạy ngựa đưa về thành Biện Kinh. Trong biểu chương hắn nói là đã dẫn quân bản bộ cùng mười mấy vạn quân Liêu huyết chiến mấy ngày. May nhờ hồng phúc của thánh hoàng và các tướng sĩ tận tâm, giết chết được đại tướng nước Liêu là Nam viện đại vương Tiêu Phong, Liêu chúa là Gia Luật Hồng Cơ bại trận phải rút quân về.

  Tống đế tiếp được biểu chương cả mừng, truyền chỉ ra quan ải khao thưởng ba quân. Từ Chỉ huy sứ trở xuống đều được thăng quan tiến tước. Trong triều quần thần ca tụng công đức, thiết yến ăn mừng.


  Ðoàn Dự cùng Hư Trúc, Huyền Ðộ, Ngô Trường Phong chia tay từ biệt rồi cùng Mộc Uyển Thanh, Chung Linh, Ba Thiên Thạch, Phạm Hoa trở về Ðại Lý.
  Về đến bờ cõi nước Ðại Lý đã thấy Vương Ngọc Yến cùng bọn thị vệ, võ sĩ ra nghênh tiếp.

  Ðoàn Dự kể lại vụ Tiêu Phong cùng A Tử, Vương Ngọc Yến cúi đầu sa lệ.
  Mọi người đều buồn rầu ảm đạm. Ðoàn người đi thẳng về phía Nam.
  Ðoàn Dự không muốn kinh động bá tính, liền truyền cho các quan đừng thay đổi sắc phục và vẫn ăn mặc như kiểu khách thương.

  Một ngày kia sắp về tới kinh thành. Ðoàn Dự muốn vào chùa Thiên Long bái kiến Khô Vinh thiền sư và Hoàng bá phụ là Ðoàn Chính Minh. Nhưng chàng thấy trời tối rồi mà còn cách chùa Thiên Long đến sáu mươi dặm, đang muốn tìm một nơi nghỉ lại.

  Bất thình lình trong rừng cây có thanh âm một đứa trẻ nhỏ la lên:

  - Bệ hạ! Bệ hạ! Hài nhi đã lạy bệ hạ rồi sao không thấy bệ hạ cho kẹo!
  Mọi người nghe thấy đều lấy làm kỳ, tự hỏi:

  - Sao lại có người nhận ra bệ hạ?

  Mấy người chạy vào rừng cây thì nghe thấy thanh âm:

  - Các ngươi phải nói: "Nguyện Ngô hoàng vạn tuế! Vạn vạn tuế!" thì mới được thưởng kẹo.
  Thanh âm này nghe rất quen tai. Gã chính là Mộ Dung Phục.

  Ðoàn Dự cùng Vương Ngọc Yến giật mình kinh hãi. Hai người dắt tay nhau ẩn vào một gốc cây nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy Mộ Dung Phục ngồi trên ngôi mộ. Gã đội mũ giấy, vẻ mặt oai nghiêm.

  Trước ngôi mộ này có bảy tám đứa con nít trong làng ra quỳ ở đây. Chúng theo lời Mộ Dung Phục la lên:

  - Nguyện Ngô hoàng vạn tuế! Vạn vạn tuế!

  Chúng vừa la vừa lạy xuống. Có đứa thò tay ra năn nỉ:

  - Bệ hạ cho kẹo đi! Bệ hạ cho kẹo đi!

  Mộ Dung Phục nói:

  - Các khanh hãy bình thân! Trẫm đã phục hưng được cơ nghiệp nhà Ðại Yên, lên ngôi đại bảo thì hết thảy đình thần đều được phong thưởng.

  Gã nói xong lấy trong bọc ra một hộp vừa kẹo vừa bánh chia cho bọn con nít.

  Bầy con nít vỗ tay hoan hô, vừa chạy đi vừa nói:

  - Sáng mai lại đến!

  Vương Ngọc Yến trông vẻ mặt biểu ca mình thì biết rằng cái giàu sang của y càng ngày càng thâm trọng và nay y đã thành người mất trí. Nàng thấy vậy đau lòng khôn xiết, suýt nữa ngất đi.

  Ðoàn Dự khẽ kéo tay áo nàng dắt đi. Mọi người cũng từ từ lui ra, để mặc Mộ Dung Phục ngồi trên phần mộ mà nói lảm nhảm.
  Hết

+ Trả lời chủ đề
Trang 16/16 ĐầuĐầu ... 6 14 15 16

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
Trang Chủ Việc Làm Gia Sư Gia sư