Nội dung: Đề thi Lập trình hình thức và tính toán MKU - K8 lần 2
Download: tại đây!!!