Đề thi Cơ sở lập trình K9 MKU 2008


Môn thi: Cơ sở lập trình
Thời gian: 90 phút
Lớp: MKU K9
Năm học: 2008-2009
Đề thi: download tại đây