I. Mạch khuếch đại
1. Chức năng của mạch khuếch đại
Mạch khuếch đại mắc phối hợp các linh kiện để khuếch đại tín hiệu về điện áp dòng điện công suất.
2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của mạch khuyếch đại
Mạch khuếch đại mắc phối hợp các linh kiện để khuếch đại tín hiệu về điện áp dòng điện công suất.


Giới thiệu về IC khuếch đại thuật toán và mạch khuếch đại dùng IC
Mạch khuếch đại thuật toán có tên gọi là IC thực chất là bộ khuếch đại dòng diện một chiều có hệ số khuếch đại lớn có 2 đầu vào và một đầu ra
Mach OA có 2 đầu vào đảo UVĐ - và không đảo UV K + và một đầu ra Ur
Khi tín hiệu vào đầu đảo thì tín hiệu ra ngược chiều điện áp vào. Khi tín hiệu vào đầu không đảo thì tín hiệu ra cùng chiều điện áp vào. Thông thường tín hiệu vào đầu không đảo còn đầu đảo dùng để tạo hồi tiếp âm
Nguyên lý mạch khuếch đại:
Tín hiệu đưa vào đầu đảo thông qua R1. Đầu không đảo nối đất. Kết quả tín hiệu được khuếch đại đưa ra ở đầu ra ngược chiều tín hiệu ở đầu vào và lớn hơn đầu vào rất nhiều.
II. Mạch tạo xung
1. Chức năng của mạch tạo xung
Mạch tạo xung là mạch điện tử nhằm phối hợp các linh kiện điện tử để biến đổi dòng một chiều thành năng lượng điện xoay chiều có hình dạng và tần số theo yêu cầu
2.Sơ đồ nguyên lý làm việc của mạch tạo xung
a) Sơ đồ

b) Nguyên lý làm việc
Khi đóng điện ngẫu nhiên một tranzito thông còn tranzito kia tắt sau một thời gian ngắn T tắt lại thông còn T thông lại tắt quá trình cứ thế lặp lại .chu kỳ tùy thuộc vào hằng số RC