I. Đi ốt bán dẫn
1. Cấu tạo kí hiệu,công dụng
Đi ốt bán dẫn có cấu tạo gồm hai lớp bán dẫn P và N ghép lại với nhau trong vỏ thủy tinh hoặc nhựa

Điôt có 2 loại điôt tiếp điểm có công suất nhỏ dùng để tách sóng và trộn tần
Điôt tiếp mặt có công suất lớn dùng để chỉnh lưu.Điôt zêne dùng để ổn áp.
2. Nguyên lý làm việc và số liệu kỹ thuật
Điôt chỉ cho dòng điện đi từ A sang K

II. Tranzito
1. Cấu tạo kí hiệu,công dụng
Gồm 3 lớp bán dẫn kết hợp với nhau tạo thành hai loại tranzito NPN và PNP tranzitocó 3 cực E B C mũi tên ở cực E chỉ chiều dòng điện đi qua.

2. Nguyên lý làm việc và số liệu kỹ thuật
Khi UAK>0
UGK = 0 tirixto không dẫn điện
Khi Uak>0 và UGK>0 thì tirixto sẽ dẫn điện và nó chỉ không dẫn điện khi UAK = 0
Khi dùng cần chú ý IA định mức,UAK định mức
IV. Triac và điac
1. Cấu tạo kí hiệu,công dụng
Gồm có 5 lớp bán dẫn tạo ra ba điện cực A1 A2 và G nó dùng để điều khiển dòng điện xoay chiều
2. Nguyên lý làm việc và số liệu kỹ thuật
- Khi G và A2 có điện thế Âm so với A1 thì triac mở cho dòng điện đi từ A1 sang A2
-Khi G và A2 có điện thế dương so với A1 thì triac mở dòng điện đi từ A2 sang AĐiac mở bằng cách nâng cao điện áp ở hai cực.
V. Quang điện tử
Quang điện tử là linh kiện điện tử có thông số thay đổi theo độ sáng chiếu vàonên nó được dùng trong các mạch điện tử điều khiển bằng ánh sáng.
VI. điện tử IC
Là mạch điện tử tích hợp trong đó có nhiều tranzito điện trở điôt và tụ điện nhằm giải quyết một nhiệm vụ nào đó trong mạch điện nó có hai loại chính
-IC tuyến tính dùng để khuếch đại,tạo dao động,ổn áp,thu phát sóng…
-IC lozic dùng trong các thiết bị tự động,thiết bị xung số,xử lí,máy tính