Câu 1: Khái niệm hệ thống thông tin và viễn thông. Nêu sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của hệ thống thông tin và viễn thông
Trả lời: Hệ thống thông tin là hệ thống dùng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết Hệ thống viễn thông là hệ thống truyền những thông tin đi xa bằng sóng điện từ Phần phát thông tin: Có nhiệm vụ đưa thông tin cần phát tới nơi cần thu thông tin ấy Các khối làm việc cơ bản: Nguồn thông tin: là nguồn tín hiệu cần phát đi xa Xử lý tin: gia công khuếch đại nguồn tín hiệu Điều chế và mã hóa: nhiệm vụ của khối là đưa thông tin đi xa. Có 2 cách mã hóa là kĩ thuật tương tự và kĩ thuật số Đường truyền: là môi trường để truyền dẫn đi xa Phần thu thông tin: Có nhiệm vụ thu nhận tín hiệu đã điều chế và mã hóa biến đổi nó trở về dạng ban đầu để đưa tới thiết bị đầu cuối Các khối làm việc cơ bản: Nhận thông tin: thiết bị được phát đi được thu nhận bằng môt thiết bị hay mạch nào đó Xử lí tin: gia công và khuếch đại tín hiệu nhận được Giải mã và điều chế: biến đổi tín hiệu trở về dạng ban đầu thiết bị đầu cuối: là khâu cuối cùng của hệ thống
Câu 2: Khái niệm máy tăng âm. Sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy tăng âm.
Trả lời: Máy tăng âm là thiết bị khuếch đại tín hiệu âm thanh Phân loại: Theo chất lượng: tăng âm thông thường và tăng âm chất lượng cao Theo công suất: công suất lớn, vừa, nhỏ Theo linh kiện: Linh kiện rời rạc và IC Nguyên lý làm việc Khối mạch vào: tiếp nhận tín hiệu ấm tần và điều chỉnh các tín hiệu ấy cho phù hợp với máy Khối mạch tiền khuếch đại: tín hiệu vào có biên độ rất nhỏ nên cần khuếch đại tới một trị số nhất định Khối mạch âm sắc: dùng để điều chỉnh độ trầm bổng của âm thanh Khối mạch khuếch đại trung gian: nhiệm vụ là khuếch đại tín hiệu từ khối mạch âm sắc cho công suất đủ lớn để kích thích tầng công suất Khối mạch khuếch đại công suất: khuếch đại công suất âm tầm đủ lớn để phát ra loa Khối nguồn nuôi: cung cấp điện cho toàn bộ máy tăng âm
Câu 3: Khái niệm về máy thu thanh
Trả lời: Máy thu thanh là thiết bị điện tử thu sóng điện từ do các đài phát thanh phát ra trong không gian. Nguyên tắc truyền sóng điện từ trong không gian - Muốn truyền âm thanh đi xa, phải được biến đổi thành tín hiệu điện từ có tần số caof 10kHz Phải điều chế tín hiệu vào sóng cao tần theo hai cách: điều chế biên độ (AM) và điều chế tần số (FM) Điều chế biên độ: biên độ sóng mang biến đổi theo tín hiệu truyền đi Điều chế tần số: tần số sóng mang biến đổi theo tín hiệu truyền đi Máy thu sóng phải tương thích với máy phát sóng về phương thức và điều chế
Câu 4: Nguyên lý làm việc của máy thu thanh
Trả lời: Khối chọn sóng: nhiệm vụ điều chỉnh để lựa chọn sóng cao tần trong không gian Khối khuếch đại cao tần: nhiệm vụ tăng độ nhạy cho máy thu Khối dao động ngoại sai: tạo ra sóng cao tần fd có trị số lớn hơn ft với ft là 465 kHz hoặc 455 kHz Khối trộn sóng: nhiệm vụ trộn sóng thu ft với sóng cao tần trong máy fd cho sóng ra với fd – ft = 465 kHz đây là sóng trung tần Khối khuyếch đại trung tần: khuyếch đại tín hiệu để đưa đến khối tách sóng Khối tách sóng: lọc tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang 465 kHz để tới khối khếch đại âm tần Khối khuếch đại âm tần: khuyếch đại tín hiệu âm tần từ đầu ra của tầng tách sóng để phát ra loa Khối nguồn: cung cấp điện cho máy thu thanh
Câu 5: Khái niệm và nguyên lý làm việc máy thu hình
Trả lời
Là thiết bị nhận và tái tạo lại tín hiệu âm thanh và hình ảnh của đài truyền hình. Nguyên lý làm việc: Khối cao tần, trung tần, tách sóng: nhiệm vụ nhận tín hiệu cao tần từ anten khuếch đại, xử lý, tách sóng hình, tự động điều chỉnh tần số ngoại sai. Khối xử lý tín hiệu âm thanh: nhận tín hiệu sóng mang âm thanh, khuếch đại, tách sóng điều tần và khuếch đại âm tần để phát ra loa. Khối xử lý tín hiệu hình: nhận tín hiệu hình ảnh, khuếch đại, giải mã màu, khuếch đại 3 tín hiệu màu (đỏ, lục, lam) đưa tới 3 catôt của màn hình. Khối đồng bộ và tạo xung quét: tách xung đồng bộ dòng, mành, tạo xung quét dòng, mành, đưa tới cuộn lái của tia đèn hình Khối phục hồi hình ảnh: nhận tín hiệu hình ảnh màu, tín hiệu quét để phục hồi hình hình ảnh hiện lên màn hình. Khối vi xử lý và điều khiển: nhận lệnh điều khiển từ xa hay từ phím bấm để điều khiển các hoạt động của máy thu hình. Khối nguồn: tạo ra các mức điện áp cần thiết cho máy làm việc
Câu 6: Hệ thống điện quốc gia
Trả lời
Hệ thống điện quốc gia gồm có nguồn điện, các lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trong toàn quốc được liên kết với nhau thành một hệ thống để thực hiện quá trình sản xuất, truyền tải, tiêu thụ điện năng. Sơ đồ lưới điện quốc gia Lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm các đường dây dẫn điện và các trạm điện có chức năng truyền tải điện năng được sản xuất ở các nhà máy đến nơi tiêu thụ trên toàn quốc. Gồm có các cấp điện áp: 800 kV, 500 kV, 220 kV, 110 kV, 66 kV, 35kV, 22 kV, 10,5 kV, 6 kV, 0,4 kV Lưới điện được phân thành: lưới điện truyền tải (66 kV trở lên) và lưới điện phân phối (từ 35 kV trở xuống) Vai trò của hệ thống điện quốc gia Hệ thống điện quốc gia đảm bảo việc sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng cung cấp cho các ngành thuộc các lĩnh vực sinh hoạt và công, nông nghiệp Điều hành tập trung do cơ quan điều khiển hệ thống điện quốc gia thực hiện đảm bảo cung cấp và phân phối điện với độ tin cậy cao, chất lượng tốt, an toàn và kinh tế.
Câu 7: Máy điện xoay chiều ba pha
Trả lời Là máy điện làm việc với dòng xoay chiều ba pha dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ và lực điện từ. Phân loại: Máy điện tĩnh: khi làm việc không có bộ phận nào chuyển động dùng để biến đổi các thông số của hệ thống điện Máy điện quay: khi làm việc có bộ phận chuyển động tương đối với nhau và chia làm hai loại: Máy phát điện biến cơ năng thành điện năng dùng làm nguồn cấp cho tải Động cơ điện biến điện năng thành cơ năng dùng làm nguồn động lực cho các thiết bị