+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Thuật toán Heap Sort

 1. #1
  Status : ngovanhieu_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 200

  Thuật toán Heap Sort

  Thuật toán Heap Sort

  Ta xem danh sách n phần tử là cây nhị phân. Cây nhị phân này được xác định như sau: tại nút thứ i tương ứng với chỉ số thứ i của mảng có con trái là nút 2*(i+1)-1 và con phải 2*(i+1) nếu 2*(i+1)-1 và 2*(i+1) nhỏ hơn n. Thuật toán được mô tả như sau:
  - Xây dựng Heap sao cho với mọi nút cha đều có giá trị lớn hơn nút con. Khi đó nút gốc là nút có giá trị lớn nhất.
  - Hoán vị nút gốc với nút thứ n – 1 và xây dựng lại Heap mới với n – 2 nút và tiếp tục hoán vị nút gốc với nút lá cuối của cây mới sau n – 2 bước ta sẽ thu được danh sách được sắp xếp theo thứ tự.
  Ví dụ: xét danh sách trước khi sắp xếp
  11 3 5 4 9 15 19 7
  Danh sách trên được thể hiện bằng cây theo thuật toán Heap Sort như sau:


  Chương trình minh họa:
  Mã:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #define max 100
  void NhapMang(int A[],int n) {
  	for(int i=0; i<n; i++) {
  		cout<<"nhap Phan tu thu A["<<i<<"] =";
  		cin>>A[i];
  	}
  }
  void XuatMang(int A[],int n) {
  	cout<<endl;
  	for(int i=0; i<n; i++)
  		cout<<A[i]<<"\t";
  }
  void Swap(int &a,int &b) {
  	int temp = a;
  	a = b;
  	b = temp;
  }
  //hoan vi nut cha thu i phai lon hon nut con
  void Heapify(int A[],int n, int i) {
  	int Left = 2*(i+1)-1;
  	int Right = 2*(i+1);
  	int Largest;
  	if(Left<n && A[Left]>A[i])
  		Largest = Left;
  	else
  		Largest = i;
  	if(Right<n && A[Right]>A[Largest])
  		Largest = Right;
  	if(i!=Largest) {
  		Swap(A[i],A[Largest]);
  		Heapify(A,n,Largest);
  	}
  }
  //xay dung Heap sao cho moi nut cha luon lon hon nut con tren cay
  void BuildHeap(int A[], int n) {
  	for(int i = n/2-1; i>=0; i--)
  		Heapify(A,n,i);
  }
  void HeapSort(int A[], int n) {
  	BuildHeap(A,n);
  	for(int i = n-1; i>0; i--){
  		Swap(A[0],A[i]);
  		Heapify(A,i,0);
  	}
  }
  void main() {
  	int A[max], n;
  	clrscr();
  	cout<<"Nhap so phan tu:";
  	cin>>n;
  	NhapMang(A,n);
  	cout<<"\nMang vua nhap la:";
  	XuatMang(A,n);
  	cout<<"\nSap xep theo Heap Sort:";
  	HeapSort(A,n);
  	XuatMang(A,n);
  	getch();
  }
  Lần sửa cuối bởi ngovanhieu_Alpha; 06-08-2011 lúc 03:07 PM

+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
Trang Chủ Việc Làm Gia Sư Gia sư