PHÂN LOẠI BÀI TẬP VÔ CƠ THEO TỪNG DẠNG
DẠNG 1: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT HCl, H2SO4 loãng .................................................. . Trang 2
DẠNG 2: OXIT CÓ TÍNH OXH TÁC DỤNG VỚI AXIT HCl, H2SO4, HNO3. .............................. Trang 5
DẠNG 3: MUỐI CÓ TÍNH OXI HÓA TÁC DỤNG VỚI AXIT .................................................. .... Trang 7
DẠNG 4: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MUỐI .................................................. .............................. Trang 9
DẠNG 5: PIN ĐIỆN HÓA – ĂN MÒN HÓA HỌC .................................................. ...................... Trang 13
DẠNG 6: KL, MUỐI, OXIT CÓ TÍNH KHỬ TÁC DỤNG VỚI HNO3, H2SO4 đặc, nóng ........... Trang 18
DẠNG 7: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH NƯỚC VÀ DUNG DỊCH KIỀM ............. Trang 24
DẠNG 8: NHIỆT PHÂN MUỐI .................................................. .................................................. .. Trang 27
DẠNG 9: MUỐI PHẢN ỨNG VỚI MUỐI .................................................. .................................... Trang 33
DẠNG 10: PHẢN ỨNG NHIỆT LUYỆN........................................... ............................................. Trang 35
DẠNG 11: ĐIỆN PHÂN .................................................. .................................................. .............. Trang 39
DẠNG 12: OXIT AXIT VỚI CÁC DUNG DỊCH KIỀM .................................................. .............. Trang 43
DẠNG 13: MUỐI NHÔM, MUỐI KẼM TÁC DỤNG VỚI DD BAZƠ ......................................... Trang 46
DẠNG 14: CÁC DẠNG TOÁN VỀ PHI KIM .................................................. .............................. Trang 50
DẠNG 15: DUNG DỊCH – SỰ ĐIỆN LI .................................................. ........................................ Trang 54
DẠNG 16: NGUYÊN TỬ - HỆ THỐNG TUẦN HOÀN .................................................. .............. Trang 66
DẠNG 17: VẬN TỐC PHẢN ỨNG – CÂN BẰNG HÓA HỌC............................................. ........ Trang 77
DẠNG 18: NHẬN BIẾT .................................................. .................................................. .............. Trang 82
ĐÁP ÁN .................................................. .................................................. ........................................ Trang 86

Download: http://www.mediafire.com/?ulx8a6m6age83bu