Do Thầy bận một số chuyện nên hôm nay mới gởi cho các em được. Các em có thể download: http://www.mediafire.com/view/?83f4clxcg4c2cgb
Do một số chuyện nên 2 tuần sau thầy sẽ gởi bài tiếp. Chúc mọi người có một ngày thật thành công!!!