Trung tâm Gia sư Alpha Alpha xin trân trọng mời Gia sư Alpha dạy môn Tiếng Anh lớp 6. Thông tin lớp cụ thể như sau:

Môn: Tiếng Anh - Đối tượng: Lớp 6
Số học sinh học: 1
Số buổi / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: 600000 đồng
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ

Thông tin khác:
Nơi dạy: Khu dân cư hàng bàng
Điều kiện: Gia sư Alpha là sinh viên ngành Toán năm 3 trở lên. Gia sư Alpha phải đảm bảo sự tiến bộ hàng tháng của học sinh.
Đối tượng: học sinh học trường Trần Ngọc Quế.
Thời gian: tối 6h30->7h40

Liên hệ:
Người đăng tin: Gia sư Alpha Alpha Cần Thơ
Điện thoại: 0932.836.026
Email: giasualpha@gmail.com
Cộng tác viên Gia sư Alpha có nhu cầu giảng dạy xin vui lòng gửi thông tin về trung tâm gồm:
- Mã Gia sư Alpha:
- Họ và tên:
- Môn dạy: tiếng Anh - lớp 6.

Trung tâm sẽ hẹn lịch phỏng vấn và kiểm tra phương pháp cũng như chuyên môn trước khi nhận lớp.

Khi vượt qua bài kiểm tra, cộng tác viên sẽ trở thành Gia sư Alpha chuyên nghiệp tại trung tâm. Chúng tôi sẽ giới thiệu ít nhất 2 lớp cho Gia sư Alpha chuyên nghiệp.

Xin chân thành cám ơn,
Trân trọng,
**
Văn phòng chính: 233/46/9I Nguyễn Văn Cừ - An Hòa - Cần Thơ
Điện thoại: 07106.255.599 DĐ: 0932.836.026
Website: http://www.giasualpha.com
Email: giasualpha@gmail.com
Yahoo: daoanhpha2003@yahoo.com