Điều kiện: gia sư là sinh viên năm 2 trở lên. Dạy 2 môn Toán + Hoá BCB trường Châu Văn Liêm.
Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ
Thời gian dạy: buổi chiều (sắp xếp với học sinh)
Thời lượng dạy: 1 tuần 3 buổi, mỗi buổi 90 phút
Học phí: 800,000 đồng