Môn: Toán học - Đối tượng: Lớp 6
Số học sinh học: 1
Số buổi / 1 tuần: 5
Học phí / 1 tháng: thoả thuận
Địa điểm: TP. Lào Cai - Lào Cai
Ngày đăng: 25/02/2013
Thông tin khác:
Hiện nay cháu đang là h/s lớp 6A trường THCS Kim Tân Tp Lào Cai
Liên hệ:
Người đăng tin: Vũ Thắng
Điện thoại: 0947298666 (vui lòng liên hệ từ 7h30 đến 20h30)
Email: thangvuvov@gmail.com