4 Đề và đáp án toán vào lớp 6 Trường Lương Thế Vinh 2011 quý vị có thể down tại đây:
http://www.mediafire.com/?3oc2bszxt71dwpw