- Bài giảng của thầy cô trong suốt tiết học cực kỳ quan trọng khi bạn có bài kiểm tra. Như vậy, việc ghi chú đầy đủ và chính xác cũng có “nghề” của nó đấy.
- Để ghi chú thật tốt, bạn cần thực hiện 3 bước những điều bạn nên làm trước khi đến trường, trong giờ học, và sau giờ học. Và sau đây là ba bước bạn cần thực hiện:

1. Chuẩn bị sẵn sàng (trước khi đến lớp)
- Xem lại những ghi chú của buổi học trước trước khi bạn đến lớp. Điều này sẽ giúp bạn nhớ lại những gì đã học và bạn sẽ dễ dàng tiếp nhận những kiến thức mới từ thầy cô giáo.
- Đọc trước bài học của ngày hôm nay trước khi đến lớp. Giáo viên sẽ trông chờ vào việc bạn có đọc bài trước hay không và việc bạn phát biểu xây dựng bài.
- Mang tất cả những tài liệu bạn đã ghi chú đến lớp. Chuẩn bị sẵn bút và sổ để ghi chú.

2. Bám sát ghi chú (trong lớp học)
- Hãy chú ý đế những điều mà giáo viên nói. Lằng nghe kỹ những câu-dấu-hiệu vì chúng cho bạn biết rằng những điều giáo viên đang nói là quan trọng để ghi chú. Những câu-dấu-hiệu như là: “Điểm quan trọng nhất là…” và “hãy nhớ rằng…”. Hãy chắc rằng trong sổ của bạn có đầy đủ những thông tin mà giáo viên lặp lại và viết lên bảng.
- Viết tốc ký để bạn có thể ghi chú tất cả những kiến thức quan trọng. Bạn hãy sử dụng chữ viết tắt và những cụm từ thay vì viết cả câu dài.
- Hãy đặt một dấu hỏi vào những chỗ mà bạn không hiểu.

3. Viết lại (sau giờ học)
- Viết lại những ghi chú của bạn rõ ràng hơn bằng việc thay chữ viết tắt thành chữ thường, thay những ký hiệu thành chữ, và thay những cụm từ thành câu.
- Làm cho những ghi chú của bạn thêm rõ ràng và chính xác bằng việc trả lời những câu hỏi mà bạn vẫn còn đang vướng mắc. Sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo để tìm ra thông tin mà bạn cần cho câu hỏi của mình. Nếu cần thiết, hãy hỏi giáo viên hoặc những người bạn của bạn.
- Hãy dò lại với những người bạn khác để chắc rằng bạn không bỏ sót một thông tin quan trọng nào.
- Có được những ghi chú đầy đủ và chính xác là chìa khoá để bạn ăn điểm hơn bạn bè trong những bài kiểm tra đấy
(Theo Mực Tím)