Nhận cài đặt máy tính theo yêu cầu giá phải chăng:

- Cài đặt máy tính đem lại tại nhà: 80,000 đồng / 1 máy tính

- Cài đặt máy tính tại nhà khách hàng: 120,000 đồng / 1 máy tính.

Nhận và cài đặt nhanh trong vòng 6h.

Liên hệ:
TRUNG TÂM TIN HỌC NAM VIỆT
Địa chỉ: 52/14 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long
Điện thoại: 0909.141.661 - 0706.270055
Email: vphucvo@gmail.com