Trong file này gồm 4 đề thi của các tường phổ thông và của BGD ra đề.
http://www.mediafire.com/?e205e8fgnd2x33w
Chúc vui vẻ!