Quản lý gia phả - SVTH: Lê Thị Sương 2005


Ứng dụng Web: Aspx + Sql Server
1. Giới thiệu về gia phả
Cuốn Gia phả là một tập sách mỏng viết bằng chữ nho, trong đó chép tên tuổi cụ kỵ, ông bà. Ngoài đóng bìa cứng phết cậy hoặc sơn quang dầu đen sẫm mà các cụ nhà ta khi xưa thường trịnh trọng cất trong một chiếc khám nhỏ sơn son thiếp vàng để ở trên bàn thờ gia tiên hoặc cuộn tròn lại bỏ vào trong một ống tre dắt ở kèo nhà.
Vậy Gia phả là quyển sách ghi chép liên tục đời này tiếp qua đời khác tên tuổi tổ tiên và con cháu của một nhà, một họ hay một giòng vua, chỉ dùng trong phạm vi một nhà. Gia phả khác với sách lịch sử là sách lịch sử bao gồm hết thảy sự việc hoặc hành động của nhiều người ở nhiều họ khác nhau có liên quan mật thiết đến quốc gia và được phổ biến công khai.
2. Đặt vấn đề
Nhà có gia phả cũng như nước có sử ký, sử ký ghi chép lịch sử của đất nước, Gia phả ghi chép thế hệ tổ tông của một họ, nếu họ không có gia phả thì con cháu ngày một xa cách, thân thuộc ngày một mơ hồ, không do đâu mà tra cứu được, nên gia phả không những cần phải có, mà cũng cần phải ghi chép rõ ràng liên tục, thì con cháu đời sau mới hiểu rõ được nguồn gốc cũng như sự liên hệ trong thân tộc của mình.
Việc lập gia phả trong thực tế bằng cách viết tay thì thường rất phức tạp và gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý, tìm kiếm các thành viên trong họ. Tuy nhiên, nếu chúng ta áp dụng những công nghệ máy tính để tiến hành công việc này thì nó trở nên dễ dàng, tiện lợi, nhanh chóng, chính xác. Vì thế, từ những nhu cầu thực tiễn của cuộc sống cùng với sự phát triển công nghệ thông tin đã hình thành nên ý tưởng “XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ GIA PHẢ” nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
3. Mục tiêu của đề tài
Xây dựng phần mềm quản lý gia phả nhằm 2 mục tiêu:
• Giúp cho những người chưa có gia phả có thể tạo dựng cho gia đình mình một gia phả một cách dễ dàng, nhanh chóng.
• Giúp cho những người đã có gia phả có thể dễ dàng chuyển từ quản lý bằng thủ công sang quản lý bằng máy tính.
Tại sao ta nên quản lý gia phả bằng máy tính, đó là vì việc ghi chép, tra cứu, giữ gìn, bảo quản gia phả để lại cho thế hệ sau sẽ phức tạp khó khăn trong việc quản lý bằng thủ công. Những khó khăn này được khắc phục khi quản lý bằng máy tính, cụ thể là quản lý gia phả có thể làm được như sau:
4. Những đối tượng mà đề tài nghiên cứu
Cho phép người dùng:
• Tạo mới thông tin gia phả.
• Tra cứu hệ thống chi phái, duệ hiệu các vị tổ tiên.
• Tra cứu họ tên, năm mất, số thành viên vv…
• Thống kê chi phái trên toàn quốc, các đời truyền thừa và danh sách các vị tổ tiên trong các chi phái trên toàn quốc.
• Thống kê theo đơn vị tỉnh thành.

Download: tại đây!!!