Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy, chất điểm chuyển động với phương trình x = 3 + 18sin(2t) và y = 1+17sin(2t) quỹ đạo của chất điểm có dạng: a. Đường thẳng b. Đường tròn c. Đường elíp d. Đường sin...

Link download: http://www.mediafire.com/?e5zs1w97b52hf33


Nguồn: tailieu.vn