Đề 1:
Câu 1: (2đ)
Trình bày hoàn cảnh ra đời và chủ đề bài thơ “ Việt bắc” của Tố Hữu
Câu 2: (3đ)
Trình bày suy nghĩ của anh, chị về chữ hiếu trong đời sống hiện nay
Câu 3: (5đ)
Cảm nhận của anh, chị về nhân vật người đàn bà hàng chài trong truyện ngắn “ Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đề 2:
Câu 1: (2đ)
Ý nghĩa chi tiết lá cờ đỏ sao vàng trong đoạn kết tác phẩm “ Vợ nhặt” của Kim Lân
Câu 2: ( 3đ)
Viết một bài văn ( không quá 400 từ) để trình bày suy nghĩ của anh, chị về vấn đề bạo lực trong học đường hiện nay
Câu 3: (5 đ)
Anh, chị hãy phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đề 3:
Câu 1: (2đ)
Qua cuộc đời và văn nghệ của nhà văn M.Sô-lô-khốp, anh, chị rút ra cho mình bài học gi?
Câu 2: (3đ)
Nhân vật Trương Ba trong vở kịch “ Hồn Trương Ba”, da hàng thịt đã từ khẳng định “ Không thể bên trong một đàng bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi trọn vẹn”. Anh, chị viết một bài văn ngắn ( không quá 400 từ) để trình bày suy nghĩ của anh, chị về câu nói trên
Câu 3: (5đ)
Vẻ đẹp hình tượng người lính Tây Tiến trong bài thơ “ Tây Tiến” của Quang Dũng
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đề 4:
Câu 1: (2 đ)
Ý nghĩa chi tiết vòng hoa trên mộ Hạ Du trong truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn.
Câu 2: (3đ)
Viết bài văn không quá 400 từ để bàn về ý nghĩa của câu nói sau: “ Sách mở ra trứơc mắt tôi những chân trời mới” (M.Gorki)
Câu 3L (5đ)
Nói về cảm hứng sáng tác truyện ngắn “Vợ nhặt” nhà văn Kim Lân đã tâm sự : “ Những người đói họ không nghĩ đến các chết mà nghĩ về sự sống”
Phân tích truyện ngắn “ Vợ nhặt” ( Kim Lân) để làm rõ ý kiến trên
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đề 5:
Câu 1: (2đ)
Tấm lòng nhân hậu của nhân vật An-drây-xô-cô-lốp trong đoạn trích “ số phận con người” (M.Sô-lô-khốp) được thể hiện như thế nào?
Câu 2: (3đ)
“ Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời tình mẹ vẫn theo con”
( Con cò-Chế Lan Viên)
Suy nghĩ của anh, chị về ý thơ trên
Câu 3: (5đ)
Vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam qua nhân vật người Vợ Nhặt ( Truyện ngắn “ Vợ Nhặt”- Kim Lân) và nhân vật Mỵ truyện “ Vợ Chồng A Phủ”- Tô Hoài)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đề 6:
Câu 1: ( 2đ)
Anh, chị hiểu như thế nào về nguyên lí “ Tảng băng trôi” của E.Hê-min-guê? Thông qua hình ảnh ông già quật cường, bằng kĩ thuật điêu luyện, đã chiến thắng con cá to lớn, hung dữ trong tác phẩm “Ông già và biển cả” nhà văn muốn gửi đến người đọc điều gì?
Câu 2: (3đ)
Tuổi trẻ học đường góp phần làm giảm tai nạn giao thông
Anh, chị viết bài văn ngắn (không quá 400 từ) về vấn đề trên
Câu 3: (5đ)
Vẻ đẹp bi tráng của hình tượng Lorca trong bài thơ “Đàn ghi ta cảu Lorca” (Thanh Thảo)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đề 7:
Câu 1: (2đ)
“ Mình đi, mình lại nhớ mình”
Nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu”...
(Việt Bắc- Tố Hữu)
Anh, chị hiểu như thế nào nội dung 2 dòng thơ trên
Câu 2: (3đ)
Anh, chị hiểu như thế nào về câu nói của nữ liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm : “Đời trải qua giông tố nhưng chớ cúi đầu trước giông tố”
Câu 3: (5đ)
Nhận định về nhân vật Mỵ trong truyện ngắn “ Vợ Chồng A Phủ” của Tô Hoài, có ý kiến : Đằng sau hình ảnh con rùa lùi lũi trong xó cửa, vẫn còn là một con người. Khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc có thể bị vùi lấp nơi đáy sâu của một tâm hồn đã chai sạn vì đau khổ nhưng nó không hề bị tiêu tan, gặp thời cơ thuận lợi nó lại bùng cháy lên từ dưới lớp tro buồn”
Anh, chị hãy phân tích nhân vật Mỵ trong truyện ngắn “ Vợ Chồng A phủ” ( Tô Hoài) để làm rõ ý trên
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đề 8:
Câu 1: (2đ)
Ý nghĩa nhan đề truyện ngắn “ Thuốc” của Lỗ Tấn
Câu 2: (3đ)
Viết bài văn nghị luận ( không quá 400 từ ) để bàn về sự cảm thông và chia sẻ trong đời sống xã hội hiện nay
Câu 3: (5đ)
Đọc truyện ngắn “ Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành có ý kiến : nhân vật Tnú mang tầm vóc sử thi nhưng cũng rất chân thật, đời thường”. Cảm nhận của anh, chị về nhân vật Tnú
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đề 9 :
Câu 1: (2đ)
Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục đích sáng tác bản “ Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh
Câu 2: (3đ)
Viết bài văn (không quá 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh, chị về triết lí mà nhân vật bà cụ Tứ (trong tác phẩm “ Vợ nhặt” của Kim Lân) đã khuyên các con mình: “ Ai giàu ba họ, ai khó ba đời? có ra thì rồi con cái chúng mày về sau”
Câu 3: (5đ)
Vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình của nhân vật Sông Đà trong bài tuỳ bút “ Người lái đò Sông Đà” ( Nguyễn Tuân)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đề 10
Câu 1: ( 2đ)
Nhan đề “ Vợ Nhặt” của Kim Lân gợi cho anh, chị suy nghĩ gi?
Câu 2: (3đ)
Viết bài văn (không quá 400 từ) để bàn về vai trò của ý chí và nghị lực đối với con người trong cuộc sống
Câu 3: (5đ)
“ Việt Bắc” của Tố Hữu là bản hùng ca về cuộc kháng chiến chống Pháp
Anh, chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên