1,
Môi trường sống của Sán lông là

Chọn câu trả lời đúng:
A. các vùng nước ven biển.
B. các vùng ao, hồ nước ngọt.
C. các vùng đầm lầy.
D. trong cơ thể động vật.

2,
Một số bộ phận cơ thể của sán lá gan bị tiêu giảm là do

Chọn câu trả lời đúng:
A. thích nghi với cách dinh dưỡng.
B. thích nghi với cách di chuyển.
C. thích nghi với đời sống kí sinh.
D. thích nghi với đời sống bơi lội tự do.
3,
Đặc điểm cấu tạo của Sán lá gan:

a. Cơ thể hình lá, dẹp, dài 2 - 5 cm, có màu đỏ máu.
b. Mắt, lông bơi tiêu giảm, các giác bám phát triển.
c. Cơ dọc, cơ vòng và cơ lưng, cơ bụng phát triển.
Chọn câu trả lời đúng:
A. b, c.
B. a, c.
C. a, b.
D. a, b, c.
4,
Sán lá gan di chuyển như thế nào trong môi trường kí sinh?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Nhờ các động tác uốn lượn của cơ thể.
B. Nhờ các lông bơi.
C. Nhờ các cử động chun giãn, phồng dẹp cơ thể để chui rúc, luồn lách.
D. Nhờ các giác bám.
5,
Sán lá gan thích nghi với phát tán nòi giống như thế nào?

a. Sán lá gan đẻ nhiều trứng (khoảng 4000 trứng/ngày).
b. Trứng gặp nước nở thành ấu trùng có lông bơi.
c. Thay đổi vật chủ, qua nhiều giai đoạn ấu trùng thích nghi với kí sinh.
d. Trâu bò ăn phải cây cỏ có kén sán sẽ bị nhiễm Sán lá gan.
e. Sán trưởng thành sống trong gan bò.
Chọn câu trả lời đúng:
A. a, b, c, d.
B. a, b, c.
C. a, b, c, d, e.
D. a, b, d.
6,
Đặc điểm của Sán lá máu là:

Chọn câu trả lời đúng:
A. Ấu trùng chui qua da người khi tiếp xúc với nơi nước ô nhiễm.
B. Kí sinh trong máu người.
C. Cơ thể phân tính, luôn cặp đôi.
D. Kí sinh trong máu người, ấu trùng chui qua da người khi tiếp xúc với nơi nước ô nhiễm, cơ thể phân tính, luôn cặp đôi.
7,
Sán lông có hình dạng như thế nào?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Hình dải dài.
B. Hình lá, đối xứng tỏa tròn.
C. Hình lá, hơi dài, dẹp theo hướng lưng bụng.
D. Hình quạt.
8,
Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở Sán lông mà không có ở Sán lá gan và Sán dây?

Chọn câu trả lời đúng:
A. Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên.
B. Ruột phân nhánh chưa có hậu môn.
C. Mắt và lông bơi phát triển.
D. Giác bám phát triển.
9,
Cơ quan sinh dục của sán lá gan bao gồm:

a. Cơ quan sinh dục đực.
b. Cơ quan sinh dục cái.
c. Tuyến noãn hoàng.
Chọn câu trả lời đúng:
A. b.
B. a, b, c.
C. c.
D. a, b
10,
Đặc điểm thích nghi của Sán lông?

1. Có hai mắt.
2. Mắt tiêu giảm.
3. Có lông bơi.
4. Lông bơi tiêu giảm.
5. Không có giác bám.
6. Giác bám phát triển.
7. Có miệng, các nhánh ruột, chưa có hậu môn.
8. Hai nhánh ruột phân nhiều nhánh nhỏ.
9. Cơ quan sinh dục phát triển.
Chọn câu trả lời đúng:
A. 1, 3, 6, 7, 8.
B. 1, 3, 5.
C. 1, 5, 7, 8, 9.
D. 1, 3, 5, 7, 9.